Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 25/2024 (17.06.2024)

Chińczycy pokazali jak ekologicznie odzyskiwać surowce ze zużytych paneli fotowoltaicznych.

Naukowcy z Uniwersytetu Wuhan i Uniwersytetu Północno-Wschodniego w Chinach opracowali nową metodę bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska recyklingu paneli słonecznych. Nowe podejście jest bardziej energooszczędne i rozwiewa obawy związane z utylizacją zużytych ogniw fotowoltaicznych w przyszłości. W procesie odchodzenia od paliw kopalnianych, nastąpił gwałtowny wzrost popularności ogniw słonecznych związany z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię. W związku z tym, że farmy fotowoltaiczne o skali gigawatów budowane są na całym świecie, powstała obawa, że w przyszłości gdy ich cykl życia się zakończy, będą zalegały ogromne ilości odpadów. Chociaż istnieje technologia recyklingu komponentów takich jak krzem, srebro i aluminium, które są głównymi składnikami elektrowni słonecznych, wymaga ona wysoce reaktywnego kwasu azotowego i generuje toksyczne odpady, które są trudne do usunięcia.
Aby oddzielić wysokiej jakości krzem w ogniwie słonecznym od jego srebrnych przewodów, firmy zajmujące się recyklingiem używają kwasu azotowego i innych chemikaliów. Naukowcy z Chin zastąpili kwasy stopioną mieszaniną wodorotlenku sodu i potasu (NaOH/KOH), która jest wysoce reaktywna z każdym składnikiem z którym ma kontakt. Po eksperymentach z różnymi metodami obróbki, naukowcy zdecydowali się na dwusekundowe zanurzenie, a następnie na kąpiel do dwóch minut w mieszaninie o temperaturze 200°C. Krótkie ekspozycje pozwoliły na oddzielenie warstw materiału, pozostając je w dużej mierze nienaruszone. Ciepło rozkłada warstwę poliwinylu, a wysoce reaktywny gazowy fluorowodór reaguje z wodorotlenkiem sodu, tworząc fluorek sodu. Po wytrawieniu krzemu srebrne przewody również poluzowują się i unoszą na wodzie. Proces filtracji może skupić nawet 99% srebra. Aluminiowy nośnik można również usunąć alkalicznym roztworem na bazie wody, pozostawiając czystą płytkę krzemową. Pierwiastki takie jak cyna, miedź i ołów użyte w lutowiu utleniają się w powietrzu i można je odzyskać w roztworze wodorotlenku sodu. Ołów i cynę można oddzielić za pomocą galwanizacji. Dodanie wody do mieszaniny NaOH/KOH zatrzymuje reakcję trawienia. W razie potrzeby mieszaninę można zagęścić i ponownie wykorzystać w kolejnej turze recyklingu. Produktami odpadowymi z całego procesu są krzemian sodu i glinian sodu, które są nietoksyczne i mają szerokie zastosowanie w przemyśle.
Ocena cyklu życia przeprowadzona przez naukowców wykazała, że ​​recykling jednego kilograma paneli słonecznych zgodnie z ich podejściem zmniejszył emisję dwutlenku węgla o 14 kg i zużycie energii 220-krotnie.

Podłączenie czytnika DS-K1104MK do kontrolera DS-K2604T magistralą RS-485.

Za pomocą kontrolera DS-K2604T G75018 można nadzorować do czterech przejść jednostronnie lub dwustronnie kontrolowanych. Magistrala RS-485 przeznaczona do podłączenia czytników, została wyciągnięta bezpośrednio z płyty głównej na listwę zaciskową znajdującą się wewnątrz obudowy kontrolera. Na listwie zaciskowej oznaczono ją jako RS485+ (bezpośrednio na płycie głównej RS485A+), RS485- (bezpośrednio na płycie głównej RS485A-), wraz z masą GND oraz zasilaniem +12V. Aby czytnik był obsługiwany przez kontroler i był przypisany do określonych drzwi, musi zostać odpowiednio podłączony do kontrolera i zaadresowany za pomocą dip switchy znajdujących się z tyłu na czytniku. Poniżej przedstawiona została tabela, według której należy zaadresować czytniki w zależności od tego, które drzwi mają obsługiwać, oraz schemat podłączenia do listwy zaciskowej kontrolera.
DIP Switch Punkt kontroli dostępu Czytnik
1000 0000 Drzwi 1 Czytnik wejściowy 1
0100 0000 Czytnik wyjściowy 2
1100 0000 Drzwi 2 Czytnik wejściowy 3
0010 0000 Czytnik wyjściowy 4
1010 0000 Drzwi 3 Czytnik wejściowy 5
0110 0000 Czytnik wyjściowy 6
1110 0000 Drzwi 4 Czytnik wejściowy 7
0001 0000 Czytnik wyjściowy 8
Adresowanie czytników za pomocą DIP Switchy
Schemat podłączenia czytnika DS-K1104MK G75659 do listwy zaciskowej kontrolera DS-K2604T G75018.

Okablowanie domu pod Internet - cz. 2 - topologia sieci wewnętrznej.

W poprzednim Informatorze omówiony został wybór okablowania sieciowego w domu jednorodzinnym. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest topologia sieci, czyli informacja jak prowadzić przewody. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się doprowadzenie jednego przewodu do każdego pomieszczenia w domu. Umożliwi to swobodę w wyborze lokalizacji (np. dla punktu dostępowego) lub bezproblemowe podłączenie dwóch punktów dostępowych w sytuacji, w której zasięg jednego urządzenia okaże się niewystarczający. Należy pamiętać, że sygnał WiFi musi docierać do urządzeń takich jak klimatyzatory, pompy ciepła (piece c.o.), rekuperatory, lodówki oraz do innych urządzeń wyposażonych w moduły WiFi. Możliwość swobodnego podłączenia komputera lub innego urządzenia do sieci przewodowej również może okazać się sprawą istotną. Pamiętać należy o tym, że część aplikacji do stabilnego działania wymagać może połączenia kablowego. Mowa tu m.in. o strumieniowaniu filmów w wysokiej rozdzielczości i grach on-line. Planując okablowanie pamiętać należy o tym, że z Internetu korzysta dziś nie tylko komputer osobisty. Skrętkę komputerową doprowadzić należy koniecznie do miejsc instalacji odbiorników TV, konsoli oraz kina domowego. Warto pomyśleć również o jednym gnieździe w kuchni, łazience oraz każdym innym pomieszczeniu.
Sieć LAN w domu - schemat okablowania
Do każdego pokoju należy doprowadzić skrętkę, aby mieć możliwość podłączenia komputera, telewizora lub konsoli. Na każdym piętrze, w kluczowe miejsca, warto doprowadzić skrętkę do podłączenia punktów dostępowych, aby cały obiekt pokryć sygnałem WiFi.

Hybrydowy oświetlacz w kamerach Hikvision TurboHD.

Kamery analogowe Hikvision z hybrydowym oświetlaczem mają możliwość pracy w różnych trybach światła - z oświetlaczem IR, światłem białym lub w trybie Smart. Domyślnym ustawieniem jest tryb Smart, w którym, w reakcji na inteligentne zdarzenie (przetwarzane przez rejestrator), scena zostaje tymczasowo oświetlona światłem białym, a po określonym czasie kamera powraca do trybu czarno-białego (IR). Aby funkcja Smart działała, kamera musi być podłączona do rejestratora Hikvision. W rejestratorze należy włączyć funkcje ochrony perymetrycznej, takie jak detekcja przekroczenia wirtualnej linii, wejście lub wyjście ze strefy z klasyfikacją celu (człowiek/pojazd). Tak skonfigurowane urządzenie będzie działać w trybie oświetlacza IR, który jest praktycznie niewidoczny dla otoczenia. W momencie, gdy rejestrator wykryje obecność człowieka lub pojazdu, scena zostaje tymczasowo oświetlona światłem białym, a po określonym czasie kamera powraca do trybu czarno-białego (IR).

Jeśli tryb Smart nie jest odpowiedni, można również wymusić, aby w nocy pracował tylko oświetlacz IR lub tylko światło białe. Te ustawienia konfiguruje się bezpośrednio w menu kamery.
Oświetlacz IR pracuje w nocy
Detekcja obiektu załącza światło białe
Włącza się oświetlacz IR
Dostępne urządzenia Hikvision TurboHD z oświetleniem pracującym w opisany sposób:

Kategorie i oznaczenia włókien światłowodowych.

Studiując dokumentację projektową sieci światłowodowych zetknąć się można z wieloma oznaczeniami kabli i włókien światłowodowych. Istnieje kilka popularnych stylów nazewnictwa włókien - część z nich pochodzi wprost z oznaczeń proponowanych przez normy i rekomendacje. Pozostałe to pomieszanie tychże oznaczeń ze skrótowymi opisami na zewnętrznych powłokach kabli.
Najbardziej znany sposób opisywania włókien pochodzi z serii zaleceń ITU-T (dział normalizacji telekomunikacji agencji technologii cyfrowej ONZ). Ten sposób nazewnictwa i kategoryzacji (G.65xx) można spotkać najczęściej w danych katalogowych oferowanych przez producentów i sprzedawców kabli światłowodowych. Z drugiej strony, projektanci sieci telekomunikacyjnych, którzy szczegółowo opisują kwestie okablowania, do opisu włókien posłużyć się mogą europejską normą wydaną przez IEC - EN 60793-2-50. Według niej, włókna jednomodowe to kategoria B, natomiast wielomodowe, to kategoria A1. Każda z kategorii ma oczywiście również podkategorie, których odpowiedniki znaleźć można w rekomendacjach ITU-T.
Trzecim i ostatnim sposobem są oznaczenia wprowadzane przez normy zakładowe dużych operatorów telekomunikacyjnych. W obrębie własnych sieci mogą stosować alternatywne oznaczenia dla tych proponowanych przez normy. Przykładem jest Orange, który dla włókien jednomodowych wprowadził kategorię "J" wraz z odpowiednimi podkategoriami.
Oznaczenia i charakterystykę stosowanych w telekomunikacji włókien jednomodowych zestawiono w poniższej tabeli:
Kategoria
ITU-T
Kategoria
PN-EN 60793-2-50
Oznaczenie Orange

Opis

G.652A B1.1 J2A Włókna światłowodowe jednomodowe o nieprzesuniętej dyspersji chromatycznej.
G.652B B1.1 J2B Włókna o obniżonym w stosunku do włókien G.652A poziomem dyspersji polaryzacyjnej PMD.
G.652C B1.3 J2C Włókna o obniżonym w stosunku do włókien A i B tłumieniu w zakresie tzw. piku wodnego (pasmo E).
G.652D B1.3 J2D Włókna o obniżonym tłumieniu w zakresie piku wodnego jak i obniżonym poziomie dyspersji polaryzacyjnej PMD.
G.653A B2 J3A Włókna o przesuniętej dyspersji chromatycznej. Wartość zerowa dyspersji chromatycznej znajduje się w pobliżu długości fali 1310 nm.
G.653B B2 J3B Obniżony w stosunku do G.653A poziom dyspersji polaryzacyjnej PMD.
G.655A B4 J5A Włókna światłowodowe o przesuniętej niezerowej dyspersji chromatycznej. Dla tej kategorii nie określono wymagań na współczynnik PMD.
G.655B B4 J5B Obniżony współczynnik PMD.
G.655C B4_c J5C Obniżony w stosunku do G.655B współczynnik PMD.
G.655D B4_d J5D Włókna o przesuniętej niezerowej dyspersji chromatycznej i dyspersji w zakresie 1530 - 1585 nm większej niż we włóknach G.655C, co redukuje wpływ efektów nieliniowych na transmisję DWDM.
G.655E B4_e J5E Większa dyspersja chromatyczna i z innym nachyleniem charakterystyki niż w G.655D.
G.657
A1,A2,B3
B6_a1, B6_a2, B6_b3 J7A1, J7A2, J7B3 Włókna o nieprzesuniętej dyspersji chromatycznej charakteryzujące się podniesioną odpornościa na makrozgięcia. Minimalny promień gięcia - A1: 10 mm, A2: 7,5 mm, B3: 5 mm.
Dla włókien wielomodowych ITU-T wydało jedno zalecenie - G.651.1 - nie proponując jednocześnie podkategorii tychże włókien (w tej kwestii zalecenie odnosi się do innych dokumentów). Najbardziej popularną klasyfikację włókien wielomodowych wprowadza norma okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801. Oznaczenia OM1, OM2, OM3, OM4 oraz OM5 opisane są właśnie w tym dokumencie. Zdecydowanie mniej spopularyzowany (ale spotykany) sposób oznaczenia włókien wielomodowych zawarto w normie EN 60793-2-10. Są to odpowiednio - A1b dla włókien OM1, A1a1 dla włókien OM2, A1a2 dla włókien OM3 oraz A1a3 dla włókien OM4.
Kabel zewnętrzny DRAKA A-DQ(ZN)B2Y SM (8 włókien G.652D) 3kN - 1m
Kabel zewnętrzny L79508 z jednomodowymi włóknami G.652D. Inne oznaczenie włókien: B1.3 lub J2D.

Jak doprowadzić sygnał satelitarny DVB-S2X/S2/S do stacji czołowej montowanej w serwerowni hotelu?

W przypadku okablowania światłowodowego bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności regenerowania. W przypadku rozległych budynków (hotele, pensjonaty) znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych, pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy, choć i to niesie pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne). Chcąc przesłać sygnał satelitarny na większą odległość (powyżej 100 metrów) z anteny do serwerowni, w której montowana jest stacja czołowa (tak jak to ma miejsce w dużych hotelach czy pensjonatach) należy skorzystać z magistrali światłowodowej.
Na poniższym schemacie została pokazana sytuacja, w której sygnał z konwertera optycznego transmitowany jest do serwerowni na długości 150 m przy pomocy kabla światłowodowego.
Przykład instalacji światłowodowej z wykorzystaniem konwertera optycznego LWO102 4F31 E A3033 o mocy +4 dBm umożliwiającego dystrybucję sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym na długości fali 1310 nm. Wykorzystanie odbiornika optycznego ORF202 E z wyjściem Wideband A3131 pozwoliło na zamianę sygnału optycznego na sygnał elektryczny. Szerokie spektrum odbiorników optycznych marki TERRA pozwala na realizację instalacji telewizyjnych, jak również instalacji hybrydowych, w oparciu o multiswitche tradycyjne, dSCR/Unicable. Zastosowanie multiswitcha SRM-522 R80522 pracującego w technologii Wide band umożliwia odbiór programów z dowolnego transpondera satelitarnego dla każdej z czterech par polaryzacja/pasmo dla jednej pozycji satelitarnej. Transmodulator tdx-481 FTA R81621 umożliwia konwersję sygnałów DVB-S/S2 z ośmiu transponderów satelitarnych do ośmiu MUX-ów DVB-T. Transmodulator tdx420c R81619 z podwójnym gniazdem CI umożliwia konwersję sygnałów z dwóch transponderów DVB-S/S2 do dwóch MUX-ów DVB-T.

Nowości produktowe:

Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, IR do 20 m, św. białe 20 m)
Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, IR do 20 m, św. białe 20 m) M74122 potrafi pracować w systemach HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 5 Mpix. Cechą wyróżniającą jest hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem, który składa się z oświetlacza IR oraz światła białego. Możliwy jest wybór jednego z trzech trybów pracy przy słabym oświetleniu - IR, światła białego lub trybu inteligentnego. Kamera w obudowie tubowej z oświetlaczem IR do 20 m.
Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE78K0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,01 lx, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 20 m)
Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE78K0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,01 lx, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 20 m) M74124 potrafi pracować w systemach HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Cechą wyróżniającą jest hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem, który składa się z oświetlacza IR oraz światła białego. Możliwy jest wybór jednego z trzech trybów pracy przy słabym oświetleniu - IR, światła białego lub trybu inteligentnego. Kamera w obudowie kopułowej z mocnym oświetlaczem IR do 40 m.
Kamera IP obrotowa Dahua H2A (2 Mpix, 3,6 mm, WiFi, głośnik, mikrofon, IR do 10 m, H.265)
Kamera IP obrotowa Dahua H2A (2 Mpix, 3,6 mm, WiFi, głośnik, mikrofon, IR do 10 m, H.265) Q1932 to urządzenie stawiające na łatwość obsługi oraz intuicyjną konfigurację. Kamera wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 2 Mpix oraz obiektyw o ogniskowej 3,6 mm. Posiada funkcję śledzenia obiektów oraz rozróżniania obiektów człowiek/pojazd. Obiektyw IR o zasięgu do 10 m pozwoli na doświetlenie pomieszczenia podczas pracy w trybie nocnym.

Warto przeczytać:

Okablowanie domu pod Internet - cz. 1 - wybór okablowania. Ze względu na postępujący rozwój techniki, zmiany w ofercie dostawców usług oraz pojawiające się na rynku nowinki techniczne, polecany obecnie sposób kablowania budynku znacznie różni się od tego sprzed kilku lat. Stojąc przed zadaniem zaprojektowania okablowania pod Internet, osoba planująca instalację musi wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpłynąć mogą na ostateczny układ przewodów. Ułożenie zbyt małej liczby przewodów lub wybór nieodpowiedniego typu kabli spowodować może znaczne ograniczenia użytkowe w przyszłości. Z drugiej strony, należy uwzględnić czynnik ekonomiczny i nie planować zbyt dużej liczby przewodów, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Jak wobec tego poprawnie okablować dom...?>>>więcej
Sieć LAN w domu - schemat okablowania
FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G, LTE
Wzmocnij sygnał 4G w swoim domu