Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 24/2024 (10.06.2024)

Ekran, który poczujesz.

Naukowcy z Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii stworzyli nowatorski ekran dotykowy o nazwie DeformIO, który potrafi zmieniać swoją sztywność w odpowiedzi na siłę nacisku użytkownika. Ten innowacyjny, wykonany z silikonu wyświetlacz pozwala użytkownikom na fizyczne odkształcanie powierzchni ekranu przez nacisk palców, co daje nowe możliwości interakcji z urządzeniem. Użytkownik może naciskać ekran, a następnie przesuwać palcem po powierzchni, prowadząc naturalny, ciągły ruch. Co więcej, urządzenie umożliwia przykładanie siły do wielu obszarów ekranu jednocześnie. Wyświetlacz potrafi rozróżniać poziomy nacisku i tworzy stopnie miękkości odpowiednie do wykrytej siły. DeformIO to pierwszy ekran, który wykorzystuje technikę pneumatyki i czujników rezystancyjnych, które przekształcają fizyczne siły w sygnały elektryczne.
Urządzenie jest wciąż prototypem (według naukowców potrzeba jeszcze kilku lat na jego dopracowanie) i będzie wymagało dalszego rozwoju, zanim będzie można je przekazać firmom technologicznym do przekształcenia w produkt komercyjny. Wynalazcy uważają je jednak za przełomowe technologicznie, umożliwiające radykalną zmianę sposobu, w jaki ludzie będą wchodzić w interakcję ze światem w różnorodnych dziedzinach, takich jak handel, komunikacja, medycyna czy gry. Przed dokonaniem zakupu online, na przykład, przyszły klient może zostać zaproszony do "dotknięcia" tkaniny nowej sofy lub "poczucia" miękkości poduszki, po prostu naciskając na wyświetlacz telefonu. W grach wideo ekran będzie mógł się odkształcać, gdy gracz naciśnie przycisk akcji na ekranie, a także tworzyć fizyczny opór, gdy przeciwnik wyprowadzi uderzenie w kierunku postaci sterowanej przez gracza. Nowe ekrany w samochodach będą mogły zastąpić twarde ekrany dotykowe, a wskazówki dotyczące sztywności z deformowalnego ekranu pomogą kierowcom znaleźć przyciski lub suwaki i otrzymywać "fizyczne" informacje zwrotne bez odrywania wzroku od drogi. Podczas rozmowy wideo dwie osoby będą mogły nawiązać "kontakt fizyczny" przez swoje ekrany - jeden rozmówca wywiera nacisk palcem na swój wyświetlacz, a drugi zarówno widzi, jak i czuje wgłębienie na swoim ekranie. Użytkownik cyfrowych map będzie mógł przełączać się między widokiem ulic, satelitarnym, topograficznym i innymi, po prostu zmieniając nacisk wywierany palcem.

Podłączenie przycisku dzwonkowego do monitora wideodomofonowego IP Hikvision.

Do monitorów wideodomofonowych IP Hikvision, które posiadają wejścia i wyjścia alarmowe, np. DS-KH6320-WTE1 G74001, można podłączyć przycisk dzwonkowy. Dzięki temu, po wyzwoleniu odpowiedniego wejścia alarmowego w monitorze, poinformuje on użytkownika za pomocą sygnalizacji dźwiękowej, że ktoś przyszedł. Rozwiązanie to może zostać wykorzystane w sytuacji, w której po wejściu na posesję, gdzie zamontowana jest standardowa stacja bramowa, osoba wchodząca napotyka na swej drodze kolejne drzwi, przez które musi przejść. Po naciśnięciu przycisku lokator może podejść pod drzwi i je ręcznie otworzyć. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić koszty przez instalację tylko jednej stacji bramowej.
Okno przypisania sygnalizacji dźwiękowej po wyzwoleniu pierwszego wejścia alarmowego.
Aby skonfigurować sygnalizację dźwiękową w postaci dzwonka na monitorze po wyzwoleniu wejścia alarmowego, należy po dodaniu monitora do aplikacji iVMS-4200, wejść w jego ustawienia i przejść do zakładki Domofon → Alarm obszaru. W zakładce Obszar nr należy wskazać wejście alarmowe, którego naruszenie wyzwoli sygnalizację dźwiękową. W zakładce Typ strefy, należy wybrać Przełącznik sygnalizatora drzwiowego.

Spawarka Sendun SD-9+ - łączenie włókien o różnych standardach.

Spawarka światłowodowa Sendun SD-9+ L5877 posiada znakomity układ optyczny o powiększeniu x380, dzięki któremu obraz włókien na ekranie jest wyraźny oraz możliwe jest rozróżnienie włókien o innych standardach, różniących się profilami współczynnika refrakcji. Budżetowe spawarki pozycjonujące do płaszcza oraz niektóre z budżetowych spawarek pozycjonujących do rdzenia nie dają takiej możliwości.
W rękach świadomego instalatora Sendun SD-9+ będzie narzędziem, które pozwoli na wstępną identyfikację włókien już na etapie spawania, a to z kolei pozwoli na uniknięcie niespodzianek podczas pomiarów reflektometrycznych takich połączeń (dużo większe tłumienie w jednym kierunku oraz pozorne wzmocnienie w drugim).
Przykład łączenia jednomodowych włókien w standardzie G.652.D (lewa strona na ekranie spawarki) oraz G.657.A2 (prawa strona na ekranie spawarki). Wyraźnie widoczna różnica w obrazie obu włókien wynika z różnego profilu współczynnika załamania. Połączenie takich włókien, chodź na ekranie wygląda "podejrzanie", jest w 100% prawidłowe oraz spełnia parametry tłumiennościowe i transmisyjne.

Automatyczne logowanie przez przeglądarkę internetową w kamerach Dahua.

Kamery Dahua oferują opcję anonimowego logowania. Funkcja ta umożliwia użytkownikom zalogowanie się do urządzenia bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła. Po wpisaniu do przeglądarki adresu IP kamery następuje automatyczne logowanie. Osoby korzystające z tej opcji uzyskują jedynie uprawnienia do podglądu obrazu z kamery. Nie mogą wykonywać żadnych innych operacji, takich jak zmiana ustawień kamery czy dostęp do nagranych materiałów. Ta funkcja domyślnie jest zablokowana. Nie można z niej skorzystać bez wcześniejszej konfiguracji, która może zostać przeprowadzona w ustawieniach konta kamery.
Panel logowania
Włączanie automatycznego logowania
Funkcja anonimowego logowania do kamer może być przydatna w niektórych przypadkach. Należy jej używać ostrożnie i ze świadomością potencjalnego ryzyka. Chociaż ułatwia dostęp do podglądu obrazu z kamery, może też zostać wykorzystana do nieautoryzowanego dostępu. Dlatego, przed aktywowaniem tej funkcji, warto się zastanowić, czy jest to naprawdę niezbędne i jakie są możliwe konsekwencje jej użycia.
Okno podglądu na żywo, dostępne bez logowania.

Cyfrowy modulator HDMI-DVB-T przeznaczony dla domków jednorodzinnych.

Zamiana sygnałów A/V na sygnał wysokiej częstotliwości RF, oznaczająca wprowadzenie sygnału z dowolnego źródła, np. komputerów, odtwarzaczy i kamer monitoringu, do instalacji telewizji naziemnej, jest operacją wymagającą zastosowania tzw. modulatora. Urządzenie to, wyposażone w złącze HDMI oraz wyjście RF (zwane potocznie wyjściem "antenowym") umożliwia oglądanie wizji i odsłuch dźwięku na wybranym kanale na wszystkich podłączonych do instalacji telewizorach. Z punktu widzenia odbiornika, wprowadzany do instalacji program widziany jest jako kolejny kanał telewizji naziemnej.
Na poniższym schemacie przedstawiona została dystrybucja sygnału w jakości HD z dowolnego źródła HDMI oraz naziemnej telewizji DVB-T2 w kablu koncentrycznym z przykładowym zastosowaniem modulatora Signal R86301.
AAAsdWp1bWIAAAAeanVtZGMycGEAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYQAAACxPanVtYgAAAEdqdW1kYzJtYQARABCAAACqADibcQN1cm46dXVpZDpmYTk5NGU2Yi00ZWE5LTQ3YzItYWZiMC0wNzA2MmMzOTU2OGEAAAABtWp1bWIAAAApanVtZGMyYXMAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5hc3NlcnRpb25zAAAAANdqdW1iAAAAJmp1bWRjYm9yABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuYWN0aW9ucwAAAACpY2JvcqFnYWN0aW9uc4GjZmFjdGlvbmtjMnBhLmVkaXRlZG1zb2Z0d2FyZUFnZW50bUFkb2JlIEZpcmVmbHlxZGlnaXRhbFNvdXJjZVR5cGV4U2h0dHA6Ly9jdi5pcHRjLm9yZy9uZXdzY29kZXMvZGlnaXRhbHNvdXJjZXR5cGUvY29tcG9zaXRlV2l0aFRyYWluZWRBbGdvcml0aG1pY01lZGlhAAAArWp1bWIAAAAoanVtZGNib3IAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5oYXNoLmRhdGEAAAAAfWNib3KlamV4Y2x1c2lvbnOBomVzdGFydBkBsGZsZW5ndGgZO0hkbmFtZW5qdW1iZiBtYW5pZmVzdGNhbGdmc2hhMjU2ZGhhc2hYIDXuOVoQORJv62uret/bAn+ksl4z3pGgm1brx7y4sagTY3BhZEkAAAAAAAAAAAAAAAILanVtYgAAACRqdW1kYzJjbAARABCAAACqADibcQNjMnBhLmNsYWltAAAAAd9jYm9yqGhkYzp0aXRsZW9HZW5lcmF0ZWQgSW1hZ2VpZGM6Zm9ybWF0bWltYWdlL3N2Zyt4bWxqaW5zdGFuY2VJRHgseG1wOmlpZDozMDAyZjNlOS02ZWI4LTRjNTgtOTJjMS05ODgyODE4MzkxYjlvY2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yeDZBZG9iZV9JbGx1c3RyYXRvci8yOC4zIGFkb2JlX2MycGEvMC43LjYgYzJwYS1ycy8wLjI1LjJ0Y2xhaW1fZ2VuZXJhdG9yX2luZm+Bv2RuYW1lcUFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yZ3ZlcnNpb25kMjguM/9pc2lnbmF0dXJleBlzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuc2lnbmF0dXJlamFzc2VydGlvbnOComN1cmx4J3NlbGYjanVtYmY9YzJwYS5hc3NlcnRpb25zL2MycGEuYWN0aW9uc2RoYXNoWCBKacG9/6jeQTB4viTtzPgxOsHRZJU0VnGgDWsGszfUr6JjdXJseClzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmhhc2guZGF0YWRoYXNoWCDo0IMPnBWe3waBzud9bh8qUTYDlXTXDXzS7ye/kuUXyGNhbGdmc2hhMjU2AAAoQGp1bWIAAAAoanVtZGMyY3MAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5zaWduYXR1cmUAAAAoEGNib3LShFkMwqIBOCQYIYJZBhAwggYMMIID9KADAgECAhB/8nQf0cbeQ7WUeo5lcJ6eMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHUxCzAJBgNVBAYTAlVTMSMwIQYDVQQKExpBZG9iZSBTeXN0ZW1zIEluY29ycG9yYXRlZDEdMBsGA1UECxMUQWRvYmUgVHJ1c3QgU2VydmljZXMxIjAgBgNVBAMTGUFkb2JlIFByb2R1Y3QgU2VydmljZXMgRzMwHhcNMjQwMTExMDAwMDAwWhcNMjUwMTEwMjM1OTU5WjB/MREwDwYDVQQDDAhjYWktcHJvZDETMBEGA1UECgwKQWRvYmUgSW5jLjERMA8GA1UEBwwIU2FuIEpvc2UxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWExCzAJBgNVBAYTAlVTMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFjYWktb3BzQGFkb2JlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAO/TAKd9hj2WQcOzKStMbsViWdgcFzK5qW4Pm71QuPO/4WxNY4uDw2GvP1FPEj0R4Fu7dabt/i+o+xBh/GQSnTAhroNWYQ5mFsB5F9uHJtZD8Pha+9yTiYRlH5BmZOkifsdfrWBu0wUeUlTGRgFy0igC31MEAVvP13kiDZYbRuwff1vr/xRJecgiTgUHp20FFPXF4TBIO3A53VgGldc0EmZFYdc0llnzmh/a0FN6yD+Qy9Os4knFgNn3tTjXrBy9tWiaV56z41dRjf9kHjEf42xmKWzubVsva/aFKceIuipl5QqSVsdSZPhmmOtkJ224ixabmPY89cqvscpS4JtlJcECAwEABaOCAYwwggGIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMB4GA1UdJQQXMBUGCSqGSIb3LwEBDAYIKwYBBQUHAwQwgY4GA1UdIASBhjCBgzCBgAYJKoZIhvcvAQIDMHMwcQYIKwYBBQUHAgIwZQxjWW91IGFyZSBub3QgcGVybWl0dGVkIHRvIHVzZSB0aGlzIExpY2Vuc2UgQ2VydGlmaWNhdGUgZXhjZXB0IGFzIHBlcm1pdHRlZCBieSB0aGUgbGljZW5zZSBhZ3JlZW1lbnQuMF0GA1UdHwRWMFQwUqBQoE6GTGh0dHA6Ly9wa2ktY3JsLnN5bWF1dGguY29tL2NhXzdhNWMzYTBjNzMxMTc0MDZhZGQxOTMxMmJjMWJjMjNmL0xhdGVzdENSTC5jcmwwNwYIKwYBBQUHAQEEKzApMCcGCCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vcGtpLW9jc3Auc3ltYXV0aC5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACFj1fzbYu+jD34qVJ2QAj/3laxL+fVjmx7lgmR49QcvGxpuVJo04D0GJV8k4/FxP4mNu6YYKx4NKYg7Fg87ubPAekypGjJlL4LZPlILpMm233bQQuir7RoMuNHDuA5BFKDw4rQ8U9YoG0KnSqIAKFSqgxFapxfghUEM7WxnGYRSPVyk7AkMH/YcOy4SQqOowDQSAATckLUsFiKT3khCYT1YFi8inqYEMSTKi+rIGGcRqvaQkkJ9oEvKWn8kBSwcmcBAQ/w8crUWWS+m92V6hfn2WbBPX7AcaXFhYr/KRb4AUDrQs5Um3xvKO24ATyV5u5gAPI97d4QxHhMdBsfAf/WvPac03m1law90hHtLmZfRG1QvvheBKLESRXWMM7j9YiTtXeSN1cRmvRa1avxWARjkb7w2k8Gp3YswsGnuN6MwiPe0DxFLUvoyc7c9ZGqR3AbCwIey8ZxPNq5ZqtaOL33RbEFM+xxKTpDxZMiqIcj059RSKuJZCSl94wQOjWv7MclGaPbr7OAgPtAHjXE15XcroEVBfprKXWzC4iHbooHQy7viyd1HMb7y0xN9++MGg71A9b8611bJiawsZPQpyP0RpoiDUmaA21EHCj1/z15glJjB6dD4Z12mp2cEiOTrdD4reAJ2WlOz760kJnsNf3Kd2ZiXH3geBRkU9w2Ka6fpWQalMIIGoTCCBImgAwIBAgIQDKi2VHuJ5tIGiXXNi5uJ4jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBsMQswCQYDVQQGEwJVUzEjMCEGA1UEChMaQWRvYmUgU3lzdGVtcyBJbmNvcnBvcmF0ZWQxHTAbBgNVBAsTFEFkb2JlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMRkwFwYDVQQDExBBZG9iZSBSb290IENBIEcyMB4XDTE2MTEyOTAwMDAwMFoXDTQxMTEyODIzNTk1OVowdTELMAkGA1UEBhMCVVMxIzAhBgNVBAoTGkFkb2JlIFN5c3RlbXMgSW5jb3Jwb3JhdGVkMR0wGwYDVQQLExRBZG9iZSBUcnVzdCBTZXJ2aWNlczEiMCAGA1UEAxMZQWRvYmUgUHJvZHVjdCBTZXJ2aWNlcyBHMzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALcfLr29CbNcSGz+DIOubAHqUXglpIA+iaexsohk2vaJdoH5+R3zlfx4mI2Yjs/k7hxVPg1zWnfOsRKoFXhlTJbyBxnvxB3CgcbxA13ZU1wecyBJH5dP0hp+yer01/DDcm30oveXkA1DmfX4wmqvjwRY0uWX3jZs4v8kfjLANIyiqFmq0kQhRRQaVBUFnwIC8lzssTp10DkLnY8TY+lrtF9CAdd/iB9dVnCnFhFlzOI+I4eoS8tvQndxKFRt6MXFXpzBfxDIA9rV48eDVG0zQdf4PfjEejcOTIaeZP4N2rTRMQMYbboAvk90g0oUhCX7NqrookVB7V90YTnCtbNTiYE+bNrPcRsuf7sVaXACGitiogyV1t8cTfJ1z5pNTUlbv5sbX2qa+E70iW4a1O1AN6oUGPZ+Dp9rGx9V9U8Puy03pPCggOWQ4IThET4iKfybfPd6qL9WxOayZGoHFYNFqo4fPTYQmgQPFckbd6L5RsginTVdlC925+b3RbE5O6qpqfZmpM9f0rlV2MSH+i+vvEVzmrV1mj5JrnLixNUzznj+0tTeSU6BQrPNJdg9hLcaEFxgkePCv3E1Eec1f30PoXSDs6KNJxZ++2PGHXdpO/8fQRO/KZqHjJ8OlV2H1wrlhII+qe46Wy6MUDKFjAlc5YO9llTYSRZUsOGg/H3Ons3hAgMBAAGjggE0MIIBMDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuYWRvYmUuY29tL2Fkb2Jlcm9vdGcyLmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwFAYDVR0lBA0wCwYJKoZIhvcvAQEHMFcGA1UdIARQME4wTAYJKoZIhvcvAQIDMD8wPQYIKwYBBQUHAgEWMWh0dHBzOi8vd3d3LmFkb2JlLmNvbS9taXNjL3BraS9wcm9kX3N2Y2VfY3BzLmh0bWwwJAYDVR0RBB0wG6QZMBcxFTATBgNVBAMTDFNZTUMtNDA5Ni0zMzAdBgNVHQ4EFgQUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owHwYDVR0jBBgwFoAUphzhbVQkTKiPSHK/bqmM1eTsMdQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHHO5QeMptwt3MjgO2VeAJKBleuVICSvn2k4Xcl88bjapU0AZTslwRhcnr5Zt9wbBjtZgyX6M7si8k9vuyFcVhb1ucmDFfuUtTXgoTFyGZws1jV57oiEEnZjw/NkxFQpJ3kKRRE+DQ8EsaPP8pH8Oh8fH4bis9MI4Y5FjF5it3TWVyLmFXG8pxy8iTswPr1lN7B9k9Iz7RaexTd/RmZ3uGBtGlTJZx4bR4cWl1Qor9kVaEeMNULbyh0Kc3zzm0edwpe+Ii0rRlRSj8Ai2EUqWEReyer1Uv18VuC87zdm+lRCjnLyZjdy4acRUZd2GM1vncJ8LW7h1uliZZo332y5tTMSxRpRveWgs99V/MM6mDbL2/fuQF3L/C5evbS15jtTrbGP98CCzVBKeFS2UxN8Kpt5/ITJwpWYoismQkuy+BNJgpW8fgUUjB93laOo4L3uNf3ytxUDOEAjSJKRrOxY4y8vqbQvicslqnH7zkaxVfxjoAeYQ/huYISXCKXooA/5R7AkWLDmubBXakRIcCFi5klrTcHy2XSd3ZAnO8kaZt4GpeqkX05GKcUzccSsrym5GiQ6MUfb7Vqwt4ja0HfVb8Qt017bs6B26rpnqoHAKnn1hfburJ0OEPRZF83riQKzbkrzyIYAY1bYIB9MNL5v5ZgkGIgv2NdhngsX4GJS9927omZzaWdUc3ShaXRzdFRva2Vuc4GhY3ZhbFkONjCCDjIwAwIBADCCDikGCSqGSIb3DQEHAqCCDhowgg4WAgEDMQ8wDQYJYIZIAWUDBAIBBQAwgYMGCyqGSIb3DQEJEAEEoHQEcjBwAgEBBglghkgBhv1sBwEwMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgtLpwV4KANqS1n2G0soYlRAlG4AJ130C8TH2fBWk4pBQCEQCMBtsBKHFoOMHv6R4zVvzwGA8yMDI0MDMyNzEwNDkyMVoCCQD+Osz1Q2EgKKCCC70wggUHMIIC76ADAgECAhAFHp6R1x6RCrvkPVzt0N3ZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5EaWdpQ2VydCwgSW5jLjE7MDkGA1UEAxMyRGlnaUNlcnQgVHJ1c3RlZCBHNCBSU0E0MDk2IFNIQTI1NiBUaW1lU3RhbXBpbmcgQ0EwHhcNMjMwOTA4MDAwMDAwWhcNMzQxMjA3MjM1OTU5WjBYMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xMDAuBgNVBAMTJ0RpZ2lDZXJ0IEFkb2JlIEFBVEwgVGltZXN0YW1wIFJlc3BvbmRlcjBZMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IABE0srlH5A/+15/MFl1asNh8Q8TubOsEVfu0qlJrF0smjtwL1IeHZ/AB7J59u1Trpho1BDN85lfTY30rNBsfT+myjggGLMIIBhzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAgBgNVHSAEGTAXMAgGBmeBDAEEAjALBglghkgBhv1sBwEwHwYDVR0jBBgwFoAUuhbZbU2FL3MpdpovdYxqII+eyG8wHQYDVR0OBBYEFLA1qlbDIamLztO4vIsWJVed7zThMFoGA1UdHwRTMFEwT6BNoEuGSWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcmwwgZAGCCsGAQUFBwEBBIGDMIGAMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2VydC5jb20wWAYIKwYBBQUHMAKGTGh0dHA6Ly9jYWNlcnRzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHgrjELHhBCEWJSCyRX7lsL0C9LJgbX1ryVYySNRxHkMR2LqC7PQZRJgDNR+kJop8P5v2Bzp/jMrzw4U4pY6rYv3I8HpFlJa4uBwUTIUgHWpi8Xxd1JEEX94POODi7HySekX60A055BozFb7GGVaxb0LreQTRXnkr6ggPNUPX9Gh+2ScOxlTdQQLgZbkdYvxo3Ap6cy9riZijRxOZqiOyWSxMUhgKxeKzwrFW6Xbe0awNhOUXZzIxc4ixpKzWSItpPJ30ZiBQn49U3ADYTnshbN9ZkTA1pHf/Nov2ZUvvddkZ8UYvwo9vBvLTDvnmABnRMBKaXYAs3ZCvw9CkDPOWTeUJMFRAtmUx52ohaA3nD8bCJ6UfpQ2pFfOdShwpb6GKv0g+BgcdIG2LHPJ0Ufmr+XmpgZgq/HIge0hjcCADpjDgq2z4B0L4xtAA1M8MrUx02hxb7104nFKqMuv5zJTQl3sgwqXUyP+9zHQP9y/Z5Fx/AQWrOXCW56dV7P4cFBJl8zHqinlhkOStZ1m22+9Hlq+eC0hJ2lkF1LuzRdJJb/51LXoPKRnopFDng6XpoD7eG6w4YpAx9+P00JuUoBsYSrdsuFiyWyQQGBAnjI69ggbSLcW+hJytuinaxawVlItJkS2eV5Z4XsxPg7f82uRkdtN0hTHeI93CN3OWeRebnK7MIIGrjCCBJagAwIBAgIQBzY3tyRUfNhHrP0oZipeWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBiMQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSEwHwYDVQQDExhEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIFJvb3QgRzQwHhcNMjIwMzIzMDAwMDAwWhcNMzcwMzIyMjM1OTU5WjBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMkRpZ2lDZXJ0IFRydXN0ZWQgRzQgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgVGltZVN0YW1waW5nIENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxoY1BkmzwT1ySVFVxyUDxPKRN6mXUaHW0oPRnkyibaCwzIP5WvYRoUQVQl+kiPNo+n3znIkLf50fng8zH1ATCyZzlm34V6gCff1DtITaEfFzsbPuK4CEiiIY3+vaPcQXf6sZKz5C3GeO6lE98NZW1OcoLevTsbV15x8GZY2UKdPZ7Gnf2ZCHRgB720RBidx8ald68Dd5n12sy+iEZLRS8nZH92GDGd1ftFQLIWhuNyG7QKxfst5Kfc71ORJn7w6lY2zkpsUdzTYNXNXmG6jBZHRAp8ByxbpOH7G1WE15/tePc5OsLDnipUjW8LAxE6lXKZYnLvWHpo9OdhVVJnCYJn+gGkcgQ+NDY4B7dW4nJZCYOjgRs/b2nuY7W+yB3iIU2YIqx5K/oN7jPqJz+ucfWmyU8lKVEStYdEAoq3NDzt9KoRxrOMUp88qqlnNCaJ+2RrOdOqPVA+C/8KI8ykLcGEh/FDTP0kyr75s9/g64ZCr6dSgkQe1CvwWcZklSUPRR8zZJTYsg0ixXNXkrqPNFYLwjjVj33GHek/45wPmyMKVM1+mYSlg+0wOI/rOP015LdhJRk8mMDDtbiiKowSYI+RQQEgN9XyO7ZONj4KbhPvbCdLI/Hgl27KtdRnXiYKNYCQEoAA6EVO7O6V3IXjASvUaetdN2udIOa5kM0jO0zbECAwEAAaOCAV0wggFZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFLoW2W1NhS9zKXaaL3WMaiCPnshvMB8GA1UdIwQYMBaAFOzX44LScV1kTN8uZz/nupiuHA9PMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDCDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBBBggrBgEFBQcwAoY1aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcnQwQwYDVR0fBDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcmwwIAYDVR0gBBkwFzAIBgZngQwBBAIwCwYJYIZIAYb9bAcBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB9WY7Ak7ZvmKlEIgF+ZtbYIULhsBguEE0TzzBTzr8Y+8dQXeJLKftwig2qKWn8acHPHQfpPmDI2AvlXFvXbYf6hCAlNDFnzbYSlm/EUExiHQwIgqgWvalWzxVzjQEiJc6VaT9Hd/tydBTX/6tPiix6q4XNQ1/tYLaqT5Fmniye4Iqs5f2MvGQmh2ySvZ180HAKfO+ovHVPulr3qRCyXen/KFSJ8NWKcXZl2szwcqMj+sAngkSumScbqyQeJsG33irr9p6xeZmBo1aGqwpFyd/EjaDnmPv7pp1yr8THwcFqcdnGE4AJxLafzYeHJLtPo0m5d2aR8XKc6UsCUqc3fpNTrDsdCEkPlM05et3/JWOZJyw9P2un8WbDQc1PtkCbISFA0LcTJM3cHXg65J6t5TRxktcma+Q4c6umAU+9Pzt4rUyt+8SVe+0KXzM5h0F4ejjpnOHdI/0dKNPH+ejxmF/7K9h+8kaddSweJywm228Vex4Ziza4k9Tm8heZWcpw8De/mADfIBZPJ/tgZxahZrrdVcA6KYawmKAr7ZVBtzrVFZgxtGIJDwq9gdkT/r+k0fNX2bwE+oLeMt8EifAAzV3C+dAjfwAL5HYCJtnwZXZCpimHCUcr5n8apIUP/JiW9lVUKx+A+sDyDivl1vupL0QVSucTDh3bNzgaoSv27dZ8/DGCAbcwggGzAgEBMHcwYzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDkRpZ2lDZXJ0LCBJbmMuMTswOQYDVQQDEzJEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIEc0IFJTQTQwOTYgU0hBMjU2IFRpbWVTdGFtcGluZyBDQQIQBR6ekdcekQq75D1c7dDd2TANBglghkgBZQMEAgEFAKCB0TAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTI0MDMyNzEwNDkyMVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQU2Rq5M/4XremCHqYT9aQ6cU4+fn0wLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIELxonLeBJHk8EvuRMfva2TqaACH8PuMZ1/fyYCOpickMDcGCyqGSIb3DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIILa8ZSVezaEAkWP1ScAaf5ixxRW+p4Lhqv4J+hTICfZMAoGCCqGSM49BAMCBEYwRAIgOabznS+j5GIzhEk019JScitiEG9ifu/ShB7XZE5OXm4CIGIfd81xRuYJaL4kW7Zdu8Vyf3eZ216IcaIMRinCorHvY3BhZFkL5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9lkBABLavfOc0QUsModDPSYNFhdVAPFIMaIDSAMgIUZvk9cDNbWIguA0/NImt/Pv/8aZS0/2NP8clTCcnmeKUmzCG2hq/231bOqI/F/p1pF61hQWV00T/qaFo6Jx5ZCxcc9SeZdrYIa6PRrdozKbPLyxpEgIsuA7MXNwgFE0WHS0kKXsVATKIU20M2u3JaHq1omvWtP/KqQd47q1gV39YwH3TnC2zAKAilmgJqqX1YuG50h/HmZowrxmHlwvmRu9YKTiKc8xCEqoLKB8Y4BPaRP0d69nlxZTlYy/rjBp5amS7r6x+VOLfCkeL+QPKN162OfDb8h2dFd4FzTkTaka9MHsm4w= C H 2 1 now streaming now streaming Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2A2230 Modulator Signal HDMI - 1xCOFDM (DVB-T)R86301 Rozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalR60102 Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 SignalR60103 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-10 dB (5-1000MHz)R602110 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106 Odgałęźnik TV 1-krotny FAC-1-6 dB (5-1000MHz)R602106
Dystrybucja sygnału w jakości HD z dowolnego źródła HDMI oraz naziemnej telewizji DVB-T2 w kablu koncentrycznym z przykładowym zastosowaniem modulatora Signal R86301.

Okablowanie domu pod Internet - cz. 1 - wybór okablowania.

Ze względu na postępujący rozwój techniki, zmiany w ofercie dostawców usług oraz pojawiające się na rynku nowinki techniczne, polecany obecnie sposób kablowania budynku znacznie różni się od tego sprzed kilku lat. Stojąc przed zadaniem zaprojektowania okablowania pod Internet, osoba planująca instalację musi wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpłynąć mogą na ostateczny układ przewodów. Ułożenie zbyt małej liczby przewodów lub wybór nieodpowiedniego typu kabli spowodować może znaczne ograniczenia użytkowe w przyszłości. Z drugiej strony, należy uwzględnić czynnik ekonomiczny i nie planować zbyt dużej liczby przewodów, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Jak wobec tego poprawnie okablować dom?
Podstawowym medium transmisyjnym wykorzystywanym do budowy sieci LAN powinna być miedziana skrętka komputerowa. Wykorzystanie światłowodów do transmisji w domu z pewnością nie znajdzie uzasadnienia w ciągu najbliższych kilkunastu lat. W warunkach domowych zalecane jest wykorzystanie skrętki kategorii 5e. Ten typ przewodu umożliwia transmisję danych z prędkością do 1 Gb/s, co z pewnością okaże się wystarczające na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Osoby posiadające większy budżet mogą rozważyć ułożenie skrętki kategorii 6, która umożliwia transmisję danych nawet do 10 Gb/s (ograniczona długość skrętki). Biorąc pod uwagę obecność na rynku urządzeń pracujących z prędkością 5 Gb/s, skrętka taka może okazać się bezpieczniejszym rozwiązaniem.
Poniżej przedstawiono schemat instalacji dla nowobudowanego domu uwzględniający różne opcje uzyskania dostępu do Internetu - sieć LTE (2x kabel koncentryczny 50 Ω), drogę radiową (skrętka zewnętrzna), drogę kablową (rozważyć można ułożenie mikrorurki pod kabel przyszłego operatora).
Sieć LAN w domu - schemat okablowania
Zielona linia ⇒ E1171 przewód koncentryczny 50 Ω Tri-Lan 240 do anteny LTE/5G
Fioletowa linia ⇒ E1611 przewód NETSET U/UTP 6 żelowany, czarny - skrętka zewnętrzna do anteny WLAN
Niebieska linia ⇒ E1608 przewód NETSET U/UTP 6 - skrętka wewnętrzna do gniazd
Jasnoniebieska linia ⇒ przewód operatora internetowego w mikrorurce E60812

Nowości produktowe:

Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE72DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 40m)
Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE72DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 40 m) M74121 potrafi pracować w systemach HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Cechą wyróżniającą jest hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem, który składa się z oświetlacza IR oraz światła białego. Możliwy jest wybór jednego z trzech trybów pracy przy słabym oświetleniu - IR, światła białego lub trybu inteligentnego. Kamera w obudowie kopułowej z mocnym oświetlaczem IR do 40 m.
Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, mikrofon, IR do 20 m, św. białe 20 m)
Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE10DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, mikrofon, IR do 20 m, św. białe 20 m) M74341 potrafi pracować w systemach HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Cechą wyróżniającą jest hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem, który składa się z oświetlacza IR oraz światła białego. Możliwy jest wybór jednego z trzech trybów pracy przy słabym oświetleniu - IR, światła białego lub trybu inteligentnego. Kamera w obudowie tubowej z oświetlaczem IR do 20 m.
Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE12DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx,ColorVu, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 40 m)
Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE12DF0T-LFS (2 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx,ColorVu, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 40 m) M74352 potrafi pracować w systemach HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Cechą wyróżniającą jest hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem, który składa się z oświetlacza IR oraz światła białego. Możliwy jest wybór jednego z trzech trybów pracy przy słabym oświetleniu - IR, światła białego lub trybu inteligentnego. Kamera w obudowie tubowej z mocnym oświetlaczem IR do 40 m.

Warto przeczytać:

System monitoringu IP z wykorzystaniem kamery bispektralnej. Kamera bispektralna, to rozwiązanie, które łączy w sobie zalety tradycyjnego monitoringu wizyjnego. Pozwala on na identyfikację osób w ciągu dnia lub nocy z wykorzystaniem dodatkowego oświetlenia oraz termowizji. Przetwornik termowizyjny do prawidłowego działania nie potrzebuje dodatkowego oświetlenia. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 K = −273,15°C) emituje promieniowanie podczerwone. Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć rozkład temperatury na powierzchni tego ciała i tym samym wykrywać ludzi oraz zwierzęta bez dodatkowego oświetlenia w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Po podłączeniu kamery bispektralnej do rejestratora, obraz z przetwornika światła widzialnego i termowizyjnego można dodać na dwóch osobnych kanałach. Dodatkowo, można zrobić fuzję (nałożenie) obrazów i w konsekwencji uzyskać obraz termowizyjny lepszej jakości. Kamera posiada również analitykę obrazu VCA, którą można wykorzystać do realizacji ochrony perymetrycznej...>>>więcej
Switch PoE ULTIPOWER PRO0208afat 8xFE(8xPoE) 2xGE 802.3af/at 120W, PoE Auto CheckN299851 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa bispektralna Hikvision HeatPro DS-2TD2628-3/QA (termowizja: 256 x 192, 3,6 mm + św widz 4 Mpix, 4,3 mm)K04987 Monitor HIKVISION DS-D5022FN-C (21.5', 16/7, HDMI, VGA, TN)M29122 Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6Gb/s 256MB WD23PURZM89270 Router Gigabit Mercusys AC12G AC1300 2,4 GHz 5 GHz, 3xLAN (GE),1xWAN(GE)N2933
Monitoring domu z wykorzystaniem kamery bispektralnej
Miernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C/J.83B/ISDB-T oraz DVB-S/S2 AS07STCA-4K z analizatorem widma i certyfikatem kalibracji
Alpsat - profesjonalny pomiar sygnałów DVB-T2/C/S2