Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 23/2024 (03.06.2024)

Komputery Google ogrzeją domy.

Google ogłosiło modyfikację jednego ze swoich data center w miejscowości Hamina (Finlandia). Serwerownia będzie zasilana energią odnawialną, a nadwyżki ciepła generowane przez komputery zostaną wykorzystane do ogrzewania okolicznych budynków. Tak pozyskana energia będzie stanowić aż 80% rocznego zapotrzebowania na ciepło lokalnej sieci ciepłowniczej. Centrum w Finlandii już obecnie w 97% jest zasilane energią bezemisyjną.
Pierwszy w historii projekt Google dotyczący odzysku ciepła z serwerów i wykorzystania go do ogrzania domów.
Testy pokazały, że serwery zapewniające moc obliczeniową dla algorytmów sztucznej inteligencji generują ogromne ilości ciepła. Ilość ciepła wytworzonego podczas treningu modelu GPT-3 od OpenAI wystarczyłaby do ogrzania prawie pięciu potężnych szklarni, które mogłyby wyprodukować nawet milion sztuk pomidorów rocznie. Prace budowlane nad nową serwerownią mają zostać ukończone do grudnia 2025 roku.

Punkt dostępowy do przestrzeni publicznej i biurowej.

Punkty dostępowe TP-Link EAP są polecane do tworzenia wydajnej i niezawodnej sieci Wi-Fi w wymagającej instalacji, np. w budynkach biurowych. Gdy instalacja znajduje się wewnątrz budynku, najlepiej zastosować punkt dostępowy TP-Link EAP610 N25690 - urządzenie pracuje w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. W przypadku urządzeń w zatłoczonych lokalizacjach należy je optymalizować pod względem maksymalnej liczby klientów a nie zasięgu. Zaleca się, aby nie przekraczać liczby 25 użytkowników do jednego urządzenia w jednym paśmie (jeśli urządzenie posiada 2,4 i 5 GHz można podpiąć nawet 50 użytkowników). Aby obsłużyć większą liczbę klientów należy zastosować kilka punktów dostępowych.
Dzięki funkcji Load Balance, urządzenie po przekroczeniu maksymalnej ustawionej liczby użytkowników samoistnie przełączy następną osobę do mniej obciążonego punktu dostępowego. Funkcja ta umożliwia też łączenie użytkowników do urządzeń o silniejszym sygnale - np. w sytuacji przemieszczania się po budynku. Inną ważną funkcją jest Band Steering. Jest to funkcja umożliwiająca równomierne lokowanie użytkowników między pasma 2,4 oraz 5 GHz.
Przykładowe rozmieszczenie urządzeń TP-Link EAP EAP610 N25690 w przestrzeni biurowej

System monitoringu IP z wykorzystaniem kamery bispektralnej.

Kamera bispektralna, to rozwiązanie, które łączy w sobie zalety tradycyjnego monitoringu wizyjnego. Pozwala on na identyfikację osób w ciągu dnia lub nocy z wykorzystaniem dodatkowego oświetlenia oraz termowizji. Przetwornik termowizyjny do prawidłowego działania nie potrzebuje dodatkowego oświetlenia. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 K = −273,15°C) emituje promieniowanie podczerwone. Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć rozkład temperatury na powierzchni tego ciała i tym samym wykrywać ludzi oraz zwierzęta bez dodatkowego oświetlenia w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Po podłączeniu kamery bispektralnej do rejestratora, obraz z przetwornika światła widzialnego i termowizyjnego można dodać na dwóch osobnych kanałach. Dodatkowo, można zrobić fuzję (nałożenie) obrazów i w konsekwencji uzyskać obraz termowizyjny lepszej jakości. Kamera posiada również analitykę obrazu VCA, którą można wykorzystać do realizacji ochrony perymetrycznej.
Poniżej zaprezentowano przykład realizacji systemu monitoringu z wykorzystaniem kamery bispektralnej. Do budowy systemu zostały wykorzystane dwie kamery - DS-2CD2043G2-I K03207 oraz kamera bispektralna DS-2TD2628-3/QA K04987. Obraz z kamer zapisywany jest na rejestratorze DS-7608NXI-K1 K22069. Nagrania zapisywane są na dysku WD o pojemności 2 TB M89270. Dostęp do systemu z sieci zewnętrznej realizowany jest z wykorzystaniem routera Mercusys AC12G N2933.
Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktowa bispektralna Hikvision HeatPro DS-2TD2628-3/QA (termowizja: 256 x 192, 3,6 mm + św widz 4 Mpix, 4,3 mm)Switch PoE  ULTIPOWER PRO0208afat 8xFE(8xPoE) 2xGE 802.3af/at 120W, PoE Auto CheckMonitor HIKVISION DS-D5022FN-C (21.5', 16/7, HDMI, VGA, TN)Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6Gb/s 256MB WD23PURZRouter Gigabit Mercusys AC12G AC1300 2,4 GHz 5 GHz, 3xLAN (GE),1xWAN(GE) Switch PoE ULTIPOWER PRO0208afat 8xFE(8xPoE) 2xGE 802.3af/at 120W, PoE Auto CheckN299851 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, WDR, H.265, AcuSense)K03207 Kamera IP kompaktowa bispektralna Hikvision HeatPro DS-2TD2628-3/QA (termowizja: 256 x 192, 3,6 mm + św widz 4 Mpix, 4,3 mm)K04987 Monitor HIKVISION DS-D5022FN-C (21.5', 16/7, HDMI, VGA, TN)M29122 Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6Gb/s 256MB WD23PURZM89270 Router Gigabit Mercusys AC12G AC1300 2,4 GHz 5 GHz, 3xLAN (GE),1xWAN(GE)N2933
Monitoring domu z wykorzystaniem kamery bispektralnej
Kamery z przetwornikiem termowizyjnym to doskonałe rozwiązanie w przypadku monitorowania obszarów o wymaganej dużej skuteczności detekcji, przy równoczesnym braku jakiegokolwiek oświetlenia. Opisywany model posiada zasięg detekcji ludzi do 150 m oraz do 28 m w przypadku działania ochrony perymetrycznej VCA. Funkcje perymetryczne, takie jak linia wirtualna czy detekcja intruza w strefie, mogą zostać wykorzystane w przypadku monitorowania wejścia w określony obszar. W przypadku domów i osiedli może to być wtargnięcie na obszar w niedozwolonym miejscu. Kamery z przetwornikiem termowizyjnym mogą być wykorzystywane również w innych obszarach, np. przy monitorowaniu stawów rybnych, wysypisk śmieci i magazynów lub przy wykrywaniu pożarów.

Strefa martwa w reflektometrze ULTIMODE OR-20.

Strefa martwa powstaje przy pomiarze reflektometrycznym każdego zdarzenia o charakterze reflektancyjnym, czyli odbijającym światło. W instalacji światłowodowej takimi zdarzeniami są najczęściej złącza. Strefa ta znajduje się za złączem i obejmuje odcinek włókna, w którym reflektometr nie będzie w stanie zarejestrować żadnych zdarzeń (innych złączy, spawów, zgięć itd.).
Również złącze reflektometru (OTDR) generuje strefę martwą. Wielkość tej strefy uzależniona jest przede wszystkim od szerokości impulsu pomiarowego, stanu i czystości złącza w reflektometrze oraz wpinanego do niego wtyku (oba zawsze powinny być czyste). Producenci deklarując rozmiar stref martwych dla swoich urządzeń, podają je zawsze dla najkrótszego impulsu pomiarowego. Jest to oczywiście przypadek najbardziej korzystny - strefy te będą wówczas najmniejsze.
Wielkość strefy martwej reflektometru Ultimode OR-20 L5830 wynosi 3 m (strefa martwa zdarzeniowa, czyli taka, w której reflektometr nie rozpozna kolejnego zdarzenia o charakterze reflektancyjnym - np. złącza) oraz 12 m (strefa martwa tłumieniowa, czyli taka, w której reflektometr nie rozpozna oraz nie zmierzy zdarzenia o charakterze wyłącznie tłumiennościowym - np. spaw). W przypadku strefy martwej zdarzeniowej, samo rozpoznanie kolejnego zdarzenia nie jest tożsame z pomiarem jego parametrów. Można w przybliżeniu założyć, że aby możliwy był pomiar kolejnego złącza to musi się ono znaleźć poza obszarem strefy martwej tłumieniowej.
Poniższe reflektogramy wygenerowano za pomocą OTDR L5830 zwiększając szerokość impulsu pomiarowego w zakresie od 5 ns do 1 μs. Szerszy impuls zwiększa dynamikę reflektometru, co umożliwia pomiar dłuższych światłowodów. Widać doskonale, że wraz ze wzrostem szerokości impulsu pomiarowego, zaszumienie reflektogramu ulega zmniejszeniu. Konsekwencją jest jednak wzrost szerokości początkowego piku. Szerokość ta odpowiada początkowej strefie martwej.
Rozmiar strefy martwej w zależności od szerokości impulsu w reflektomerze Ultimode OR-20 L5830. Dla impulsów 5 oraz 10 ns szerokość piku jest identyczna (oznacza to, że decydujący jest tutaj nie impuls, a sama elektronika) i wynosi około 10 metrów. Tych impulsów użyć można do pomiaru krótkich, liczących od kilkudziesięciu do kilkuset metrów linii. Dla impulsów 25 ns oraz 50 ns (pomiar do max. kilku kilometrów) wielkość strefy martwej nie przekracza kilkunastu metrów, by osiągnąć okolice 20 m dla impulsu 100 ns. Dłuższe impulsy, pozwalające na pomiary światłowodów o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, generują strefy martwe sięgające 50 - 90 m.
Wielkość strefy martwej zaraz za urządzeniem pomiarowym nie musi w 100% odpowiadać strefie martwej generowanej przez każde złącze występujące dalej na linii. Ta zależeć może od odległości złącza od reflektometru oraz przede wszystkim od jego reflektancji - złącza bardziej odbijające światło mogą generować większe strefy martwe. Brud na złączach lub ich złe wzajemne pozycjonowanie będzie miało jeszcze większy negatywny wpływ.
Strefy martwe dla Ultimode OR-20 przy różnych wartościach szerokości impulsu - porównanie stref na złączu reflektometru oraz na końcu włókna rozbiegowego o długości 160 m - złącze typu SC/UPC. Strefy martwe generowane przez złącze na końcu włókna rozbiegowego są krótsze o kilkanaście procent.
Konfigurując reflektometr należy zachować ostrożność. Powinno się używać jak najkrótszych impulsów, ale zapewniających jednocześnie odpowiedni poziom dynamiki w konkretnej sytuacji. Ważne jest również stosowanie włókna rozbiegowego. Pozwala ono na wyeliminowanie strefy martwej za reflektometrem, a to umożliwia pomiar parametrów pierwszego złącza w instalacji. Jak widać na powyższych reflektogramach, długość takiego włókna, szczególnie przy pomiarach najkrótszych linii, mogłaby wynosić 20 m, jednak za pewien standard przyjęto produkcję włókien rozbiegowych nie krótszych niż 150 m. Warto również pamiętać, że przeprowadzając pomiar z drugiej strony światłowodu, instalator ma możliwość zobaczenia zdarzeń, które występowały w strefach martwych podczas pierwszego pomiaru.

Inteligentna analiza obrazu w urządzeniach Sunell.

Podobnie jak inteligentna detekcja ruchu, funkcje inteligentnej analizy obrazu w kamerach Sunell opierają się na algorytmach głębokiego uczenia, co umożliwia precyzyjne rozpoznawanie ludzi i pojazdów. To z kolei pozwala znacząco zredukować fałszywe alarmy wywołane przez nieistotne obiekty. Nagrania można szybko odfiltrować, aby odnaleźć te interesujące nas obiekty.
Dostępne są następujące funkcje wykrywania:
  • wtargnięcia
  • przekroczenia linii
  • przekroczenia dwóch linii
  • wałęsania się
  • jazdy pod prąd
oraz funkcja zliczania ludzi po przekroczeniu wirtualnej linii.
Informacje na temat konfiguracji dostępnych funkcji w kamerach Sunell znajdują się w poniższym nagraniu:

Konwerter satelitarny LWO102 4F31 TERRA z wyjściem optycznym.

W przypadku magistrali światłowodowej bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności regenerowania. W przypadku rozległych budynków znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych, pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy, choć i to niesie pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne).
Innowacyjny osprzęt firmy TERRA do instalacji RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych z wykorzystaniem światłowodu oraz techniki PON (ang. Passive Optical Network) stanowi doskonałą alternatywę dla typowej instalacji bazującej tylko i wyłącznie na kablu koncentrycznym. PON jest techniką wykorzystującą wyłącznie pasywną infrastrukturę (okablowanie światłowodowe, splittery optyczne) na odcinku nadajnik (konwerter optyczny) - odbiornik.
Przykład instalacji światłowodowej z wykorzystaniem konwertera optycznego LWO102 4F31 E A3033 o mocy +4 dBm umożliwiającego dystrybucję sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym na długości fali 1310 nm. Szerokie spektrum odbiorników optycznych marki TERRA pozwala na realizację instalacji telewizyjnych, w oparciu o multiswitche tradycyjne, dSCR/Unicable, jak również instalacji hybrydowych.

Nowości produktowe:

Łącznik/szybkozłączka Scotchlok UY2 żelowa Eton /100 sztuk/
Łącznik/szybkozłączka Scotchlok UY2 żelowa eton /100 sztuk/ E42211_100 umożliwia połączenie przewodów bez konieczności zdejmowania izolacji. Pozwala na łączenie 2 żył kablowych o średnicy od 0,4 do 0,9 mm (od 0,8 do 2,08 mm z izolacją). Złączki wypełnione są petrożelem chroniącym przed wilgocią i korozją. Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Przewód NETSET BOX F/UTP kategorii 6 zewnętrzny PE żelowany /500m/
Przewód NETSET BOX F/UTP kategorii 6 zewnętrzny PE żelowany /500m/ E1613_500 to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Ośrodek kabla wypełniony jest żelem, co zapobiega penetracji wzdłużnej wody w kablu. Przewód przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi lub w kanałach kablowych.
Puszka instalacyjna Hikvision DS-1260ZJ czarna Hikvision
Puszka instalacyjna Hikvision DS-1260ZJ czarna M5716B przeznaczona jest do kamer HIKVISION serii DS-2CD26xxF, DS-2CE16C5T-VFIR3, DS-2CE16D5T-AVFIT3. Pozwala na ukrycie połączeń kablowych, transformatorów wideo itp.

Warto przeczytać:

Jak zlokalizować uszkodzenie światłowodu? Kable FTTH instalowane w budynkach wielorodzinnych często narażone są na uszkodzenia. Wynika to faktu, że zazwyczaj są one prowadzone wspólnie (w korycie, szachcie) z innymi kablami (skrętka komputerowa, kabel koncentryczny), wśród których to światłowód jest najbardziej wrażliwym na uszkodzenie. Problem ze światłowodem płaskim stosowanym w instalacjach FTTH polega na tym, że jest on odporny na zgniatanie oraz rozciąganie, natomiast przy przekroczeniu minimalnego promienia gięcia, znacznie wzrasta ryzyko złamania znajdujących się w jego wnętrzu prętów FRP, a to w z kolei prowadzi do nadmiernego zgięcia, a nawet złamania włókien światłowodowych...>>>więcej
Nie zawsze uszkodzony kabel oznaczał będzie zupełnie złamane włókna i koniec mierzonej linii. Podejrzany o uszkodzenie kabel mierzyć należy zawsze sygnałem na dwóch długościach fali: 1310 nm oraz 1550 nm.
Instalacja światłowodowa dla kamer instalowanych na słupach.
SKRZYNKA SIGNAL CCTV
zaskakująco pojemna