Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 22/2024 (27.05.2024)

Żeglowanie w kosmosie.

Wykorzystanie żagli w przestrzeni kosmicznej może brzmieć jak film science fiction. Nie jest to jednak żaden film ani bajkowa opowieść tylko technologiczna demonstracja NASA. Niezależna agencja rządu federalnego USA odpowiedzialna za cywilny program kosmiczny, badania aeronautyczne i badania kosmiczne testuje nowe konstrukcje i technologie materiałowe do systemów napędu statków kosmicznych przeznaczonych do przyszłych tanich misji. W tym celu w kwietniu 2024 roku wystrzelona została rakieta Electron firmy Rocket Lab z kompleksu startowego 1 w Māhia w Nowej Zelandii. Tak, jak żaglówka wykorzystuje wiatr do dryfowania, tak żagle słoneczne wykorzystują do napędu ciśnienie światła słonecznego ustawiając się pod odpowiednim kontem względem Słońca. W ten sposób cząstki elementarne światła, nazwane fotonami mogą odbijać się od refleksyjnego żagla i popychać statek kosmiczny, eliminując potrzebę stosowania konwencjonalnego paliwa rakietowego.

Technologiczna demonstracja NASA nazwana misją ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) wykorzystuje dwunastoczęściowy moduł CubeSat zbudowany do testowania kompozytowego wysięgnika wykonanego z elastycznych materiałów polimerowych i włókien węglowych, które są sztywniejsze i lżejsze niż poprzednie konstrukcje. Głównym celem misji ACS3 jest sprawdzenie nowego wysięgnika rozkładającego żagiel. System sterowania ustawia żagiel słoneczny pod takim kątem aby uzyskać odpowiedni kierunek dryfowania. Żagle słoneczne potrzebują bardzo dużych, stabilnych i lekkich wysięgników, które można kompaktowo złożyć. Dzięki dużemu żaglowi, statek kosmiczny może być widoczny z Ziemi, jeśli warunki oświetleniowe będą odpowiednie. Po całkowitym rozłożeniu i odpowiedniej orientacji, refleksyjny materiał żagla będzie tak jasny jak Syriusz, czyli najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie.

Jak sprawdzić na których żyłach jest przesyłane zasilanie do kamer IP?

W sieciach Ethernet 10/100 BASE-T ustandaryzowane zasilanie kamer zwykle realizowane jest zgodnie ze standardem 802.3af lub 802.3at. Sposób w jaki będzie wysyłane zasilanie określa switch PoE, który może przesyłać zasilanie na dwa sposoby:
  • opcja A - zasilanie przesłane łącznie z danymi na parach 1/2 (+) oraz 3/6 (-)
  • opcja B - zasilanie przesłane jest przez wolne pary 4/5 (+) oraz 7/8 (-)
Urządzenie zasilające może zapewniać oba lub tylko jeden ze sposobów zasilania, pozostając przy tym zgodnym ze standardem. Urządzenie zasilane musi zatem obsługiwać oba tryby, jednak, jak okazuje się w praktyce, nie wszystkie urządzenia końcowe są w pełni zgodne ze standardem. Może to być powodem braku kompatybilności z częścią urządzeń zasilających.
Aby sprawdzić, które pary przewodów są używane do przesyłania zasilania, można skorzystać z miernika Alpsat AS33-IPCX M3214, który posiada funkcję identyfikacji (poprzez pomiar napięcia) par przewodów wykorzystywanych w PoE (aplikacja PSE). Sprzęt należy podłączyć jak na schemacie poniżej:
Przykładowe wyniki:
Zasilanie zgodne z opcją A - zasilanie przesłane
łącznie z danymi na parach 1/2 (+) oraz 3/6 (-).
Zasilanie zgodne z opcją B zasilanie przesłane
jest przez wolne pary 4/5 (+) oraz 7/8 (-).

Jak zlokalizować uszkodzenie światłowodu?

Kable FTTH instalowane w budynkach wielorodzinnych często narażone są na uszkodzenia. Wynika to faktu, iż zazwyczaj są one prowadzone wspólnie (w korycie, szachcie) z innymi kablami (skrętka komputerowa, kabel koncentryczny), wśród których to światłowód jest najbardziej wrażliwym na uszkodzenie. Problem ze światłowodem płaskim stosowanym w instalacjach FTTH polega na tym, że jest on odporny na zgniatanie oraz rozciąganie, natomiast przy przekroczeniu minimalnego promienia gięcia, znacznie wzrasta ryzyko złamania znajdujących się w jego wnętrzu prętów FRP, a to w z kolei prowadzi do nadmiernego zgięcia, a nawet złamania włókien światłowodowych.
Inny powód stanowi fakt, iż często kable te prowadzone są w wiązkach liczących kilkadziesiąt, a nawet więcej kabli. W takiej sytuacji nie trudno o uszkodzenie części z nich. Przeciągając takie wiązki kabli, istnieje ryzyko iż jeden lub więcej z nich podwinie się, co przy dalszym zaciąganiu doprowadzi do jego złamania.
Im wcześniej wykryta zostanie usterka tym lepiej. Wymiana kabla na etapie układania będzie znacznie mniej problematyczna niż jego wymiana lub naprawa, gdy wszystkie prace instalacyjne zostaną zakończone, a uszkodzenie uwydatnione zostanie na pomiarze, którego przeprowadzenie jest niezbędne w celu do odebrania instalacji.
Instalatorzy wykonujący instalacje FTTH - również ci, którzy w znacznej mierze odpowiadają wyłącznie za ułożenie kabli w budynku - powinni zaopatrzyć się reflektometr Ultimode OR-20 L5830. Urządzenie to może posłużyć do wygenerowania raportu pomiarowego dla gotowej instalacji, jednak często może się przydać już na wcześniejszym etapie instalacji w celu zweryfikowania uszkodzenia kabla.
W przypadku gdy podczas instalacji okablowania zajdzie podejrzenie jego uszkodzenia, należy jeden z jego końców zakończyć pigtailem, a następnie wykonać podstawowy test reflektometryczny za pomocą Ultimode OR-20 z wykorzystaniem włókna rozbiegowego. Reflektometr pokaże długość mierzonego kabla. Jeśli koniec linii wystąpi w odległości znacząco odbiegającej od wartości oczekiwanej (odczytanej ze znaczników kabla), oznaczać to będzie, że kabel uległ uszkodzeniu (złamaniu) w miejscu, gdzie nastąpił koniec pomiaru.
Nie zawsze uszkodzony kabel oznaczał będzie zupełnie złamane włókna i koniec mierzonej linii. Podejrzany o uszkodzenie kabel mierzyć należy zawsze sygnałem na dwóch długościach fali: 1310 nm oraz 1550 nm. Wszelkie zgięcia włókna widoczne są bardziej na wyższej długości fali. Jeśli tak, jak w przedstawianym przykładzie reflektometr wykryje zdarzenie o znacznym tłumieniu na długości fali 1550 nm, a tłumienie dla długości fali 1310 nm będzie niewielkie lub nie wystąpi, wówczas ewidentnie mamy do czynienia z nadmiernym zgięciem włókna. Czy będzie ono przeszkodą w eksploatacji kabla pozostaje do decyzji osoby mierzącej.
W przedstawionym przykładzie mierzona linia obejmuje włókno rozbiegowe o długści 159 m zakończone złączem SC/APC oraz 31 metrów kabla instalacyjnego. Dla długości fali 1310 nm pomiar nie zawiera zdarzeń - reflektometr nie widzi złącza rozbiegówki (ze względu na jego bardzo niską reflektancję oraz tłumienie kompensowane przez pozorne wzmocnienie na łączeniu włókien w różnych standardach) oraz nie widzi żadnych anomalii na kablu instalacyjnym. Widoczna jest cała linia o sumaryczej długości 190 m. Ta sama linia mierzona falą 1550 nm pokazuje wyraźne zdarzenie o tłumieniu 0,585 dB w odległości 174 m od reflektometru. Jest to makrozgięcie włókna będące konsekwencją uszkodzenia kabla. Wiedząc, iż włókno rozbiegowe ma 159 m, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsce uszkodzenia - będzie to 15 metr zainstalowanego kabla.

Nowoczesna sieć szkieletowa.

Sieć 10 Gb/s to sieć komputerowa, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 10 gigabitów na sekundę. Tak duża przepustowość obecnie stosowana jest w dużych przedsiębiorstwach, centrach danych i laboratoriach badawczych. Umożliwia ona wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co jest szczególnie ważne dla aplikacji, takich jak przetwarzanie w chmurze, przesyłanie wideo wysokiej jakości czy też przesyłanie dużej ilości danych naukowych.
Sieć szkieletowa jest często używana do przesyłania danych między różnymi działami w firmie, między oddziałami firmy lub między różnymi lokalizacjami. Wydajność taka jest potrzebna, aby umożliwić wideokonferencje, efektywne zarządzanie, realizowanie procesów sprzedażowych i projektowych, co pozwala na bardziej skuteczne działanie przedsiębiorstwa.
W przypadku sieci szkieletowej w każdym z poniższych przypadków zastosowano światłowody jako główne medium transmisyjne. Istotnym aspektem jest obsługa przez urządzenia aktywne modułów SFP (ang. Small Form-factor Pluggable) o prędkości 10 Gb/s. Porty takie w urządzeniach oznaczone są jako SFP+ (w wielu urządzeniach sloty SFP+ umożliwiają również podłączenie wkładek SFP o prędkości 1 Gb/s).
Poniższa sieć zbudowana jest z routera oraz z trzech różnych przełączników sieciowych. Pierwszym switchem jest TP-Link TL-SX3008F 8xSFP+ N30121, który jest najważniejszym urządzeniem w sieci. To on odpowiada za przełączenie pakietów (szybkość przekierowań pakietów dla tego urządzenia to 119,04 Mp/s) z sumaryczną przepustowością 160 Gb/s. Do tego urządzenia za pomocą portów optycznych połączone są dwa switche: N30113 odpowiada za podłączanie punktów dostępowych natomiast N30112 za podłączenie komputerów i innych urządzeń sieciowych.

Wgrywanie zewnętrznych aplikacji do monitora wideodomofonowego IP Hikvision.

Monitory wideodomofonowe DS-KH9310-WTE1(B) G74009 oraz DS-KH9510-WTE1(B) G74011 działające na systemie operacyjnym Android mają możliwość zainstalowania do 5 zewnętrznych aplikacji o rozszerzeniu .apk. Dzięki temu istnieje możliwość obsługi kilku różnych systemów za pomocą monitora wideodomofonowego. Aplikację do monitora można wgrać za pomocą oprogramowania iVMS-4200. W tym celu po dodaniu monitora do oprogramowania należy przejść do zakładki: Kontrola dostępu->Wideofon-> Oprogramowanie aplikacji, zaznaczyć monitor i za pomocą zakładki Przekaż oprogramowanie do aplikacji wskazać plik z rozszerzeniem .apk zapisany wcześniej na dysku.

Wgrywanie pliku *.apk do monitora DS-KH9310-WTE1(B) G74009 za pomocą aplikacji iVMS-4200 v 3.11.0.5

Wzmacniacze kanałowe w zbiorczych instalacjach RTV.

Podstawowym problemem w dystrybucji programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 jest odbiór multipleksów z dużą różnicą poziomów. O ile w małych instalacjach (5-10 gniazd) taka różnica, choć niezalecana, przeważnie nie jest problemem, to w większych instalacjach, gdzie różnica poziomów na wejściu instalacji jest powiększana poprzez zmianę tłumienia kabli w funkcji częstotliwości, może spowodować zanik sygnału w części instalacji. Można to wyeliminować przez zastosowanie wzmacniaczy kanałowych. Działanie wzmacniacza kanałowego polega na selektywnym wzmocnieniu jednego lub, w przypadku odbioru programów cyfrowych, kilku kanałów telewizyjnych. Oznacza to, że najbardziej wzmacniane są kanały pożądane, a pozostałe są tłumione.
Wzmacniacz kanałowy PA321TP 2xVHF/UHF+FM TERRA z AGC programowany cyfrowo
Wzmacniacz kanałowy PA321TP TERRA może być stosowany samodzielnie – jako część instalacji multiswitchowej lub jako część stacji czołowej (AiZ).
W ofercie firmy DIPOL znajdziemy 2 bezkonkurencyjne pod względem jakościowym i cenowym wzmacniacze kanałowe: model PA320TP R82513 oraz PA420T R82516 TERRA. Niewątpliwą zaletą wzmacniaczy jest układ wyposażony w funkcję automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) oraz ultra selektywny filtr SAW (Surface Acoustic Wave) dla 20 torów kanałowych.
Konfigurację wzmacniacza należy przeprowadzić z pomocą aplikacji TerrNet.
Możliwości aplikacji oraz sposób konfiguracji wzmacniaczy kanałowych Terra przedstawiono szczegółowo na powyższym filmie.

Nowości produktowe:

Uchwyt drugiego konwertera do anteny satelitarnej DIPOL DPL-120 cm
Uchwyt drugiego konwertera do anteny satelitarnej DIPOL DPL-120 cm A9688 umożliwia montaż dwóch konwerterów na jednym wysięgniku czaszy satelitarnej.
Wewnętrzna stacja audio bez ekranu DS-KH6000-E1 do wideodomofonu IP Hikvision
Wewnętrzna stacja audio bez ekranu DS-KH6000-E1 do wideodomofonu IP Hikvision G74033 to stacja wewnętrzna audio, bez ekranu, przeznaczona do współpracy z wideodomofonami IP Hikvision drugiej generacji. Urządzenie posiada 9 przycisków do obsługi systemu, z czego czterem z nich można przypisać określone funkcje. Panel został zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić podstawowe wymagania klientów z ograniczonym budżetem. Stacja wewnętrzna może być zasilona lokalnie DC 12V lub za pomocą PoE (802.3af).
Monitor 4,3
Monitor 4,3" DS-KH6100-E1 do wideodomofonu IP Hikvision G74034 to bezdotykowy monitor przeznaczony do współpracy z wideodomofonami IP Hikvision drugiej generacji. Urządzenie posiada 9 przycisków do obsługi systemu, z czego czterem z nich można przypisać określone funkcje. Panel został zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić podstawowe wymagania klientów z ograniczonym budżetem. Stacja wewnętrzna może być zasilona lokalnie DC 12V lub za pomocą PoE (802.3af).

Warto przeczytać:

Eksport nagrań z rejestratora Sunell. Nagrania z rejestratora Sunell mogą być zgrywane na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest korzystanie z lokalnego interfejsu rejestratora - wystarczy podłączenie pendrive'a do urządzenia. Kolejny to skorzystanie z przeglądarki internetowej lub aplikacji CMS...>>>więcej
Widok interfejsu przeglądarkowego rejestratora Sunell
Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB  4K
KONWERTER HDMI 4K / IP - Sprawdzone rozwiązanie, nowa jakość obrazu.