Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 13/2024 (25.03.2024)

Bioniczna ręka napędzana sztuczną inteligencją.

Atom Limbs, innowacyjna firma z Kalifornii, lider w branży zaawansowanych protez, opracowała rewolucyjną bioniczną rękę nowej generacji, zasilaną technologią sztucznej inteligencji (AI). Ta innowacyjna technologia wykorzystuje zaawansowane czujniki i uczenie maszynowe w celu interpretacji sygnałów elektrycznych pochodzących z mózgu człowieka, co umożliwia poruszanie i manipulowanie protezą. Ramię bioniczne oferuje pełny zakres ruchu ludzkiego w łokciu, nadgarstku i palcach, zapewniając jednocześnie informację zwrotną dotyczącą siły uścisku. Mocowanie odbywa się za pomocą wzmocnionej kamizelki sportowej, co pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru bez potrzeby operacji czy implantów. Protezy kończyn przeszły długą drogę od momentu, kiedy były wykonywane z drewna, cyny i skóry, oferując użytkownikom większą funkcjonalność i komfort.
Testowanie technologii protetycznej przez Paula Cartera
Cena bionicznego ramienia Atom Limbs, wynosząca około 20 000 dolarów, jest znacznie niższa niż inne produkty bioniczne dostępne na rynku, co może uczynić tę technologię bardziej dostępną dla osób niepełnosprawnych. Jednak koszt nadal pozostaje wyzwaniem, zważywszy na wysokie ceny urządzeń wspomagających i fakt, że osoby niepełnosprawne często znajdują się wśród najbiedniejszych grup społecznych. Atom Limbs jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, zbierając dane niezbędne do złożenia dokumentacji regulacyjnej w USA. Oznacza to, że chociaż ich produkty są obiecujące, upłynie jeszcze trochę czasu, zanim staną się one powszechnie dostępne dla użytkowników.

O 5G słów kilka.

Sieć 5G to piąta generacja standardów technologii bezprzewodowej wykorzystywanej w telekomunikacji. Oferuje ona znacznie większą prędkość transferu danych, niż wcześniejsze wersje: 3G oraz 4G. Technologia 5G ma potencjał zmiany sposobu, w jaki ludzie, pojazdy, urządzenia będą się ze sobą komunikowały. Oprócz szybkiego transferu danych, sieć 5G zapewnia niższe opóźnienia oraz większą pojemność, co pozwala obsługiwać znacznie większą liczbę urządzeń jednocześnie. Dzięki temu, 5G jest kluczowym elementem dla rozwoju technologii takich jak samochody autonomiczne, Internet rzeczy (IoT), gry w chmurze, czy rozszerzona rzeczywistość (AR).
Maksymalne prędkości 5G mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: konkretny operator sieci, używane pasmo częstotliwości, dostępność infrastruktury oraz warunki środowiskowe. Ogólnie rzecz biorąc, sieć 5G ma potencjał oferowania prędkości transferu danych nawet do kilku gigabitów na sekundę (Gbps). Jednakże, w praktyce, typowe prędkości 5G mogą być znacznie niższe, ale nadal znacząco wyższe od prędkości oferowanych przez wcześniejsze generacje sieci bezprzewodowych, takie jak 4G. W zależności od konkretnych warunków, prędkości te mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset megabitów na sekundę (Mb/s).
W Europie pasma częstotliwościowe wykorzystywane do komunikacji bezprzewodowej, w tym do technologii mobilnych, są regulowane przez Europejską Konferencję Administracji Pocztowej i Telekomunikacyjnej (CEPT) oraz Europejską Agencję ds. Komunikacji Elektronicznych (BEREC). Najczęściej używane pasma częstotliwościowe obejmują:
  • 700 i 800 MHz: Niskie pasma częstotliwości, które oferują dobre pokrycie w terenie i penetrację w budynkach. Są stosowane zarówno do 4G, jak i do 5G.
  • 900 MHz: To pasmo częstotliwości stosowane głównie do 2G i 3G, ale również może być używane do niektórych implementacji 4G.
  • 1800 MHz: Średnie pasmo częstotliwości, które jest szeroko stosowane w 2G i 4G.
  • 2100 MHz: Średnie pasmo częstotliwości, które jest często wykorzystywane do 3G, ale również może być stosowane do 4G w niektórych regionach.
  • 2600 MHz: Wysokie pasmo częstotliwości, które jest często wykorzystywane do 4G, a także jest znaczącym elementem w niektórych implementacjach 5G.
  • 3500 MHz (3,5 GHz): To pasmo częstotliwości staje się kluczowym obszarem dla rozwoju 5G w Europie. Jest szeroko stosowane do implementacji 5G ze względu na jego zdolność do przesyłania dużej ilości danych z wysoką przepustowością.
Warto zaznaczyć, że konkretna alokacja pasm częstotliwościowych może się różnić między krajami, ponieważ decyzje w tej kwestii często zależą od lokalnych regulacji i polityki.
Antena TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 + 5 m przewodu + SMA [698-960, 1710-2700, 3300-3800 MHz]
Przykładowa antena od poprawy sygnału 5G: Antena TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 A741027_5 (przewód 2x 5 m), A741027_10 (przewód 2x 10 m).

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Część 1 – ogólny opis metod.

Wśród metod pomiaru definiowanych przez normy PN-ISO/IEC 14763-3 oraz PN-EN 61280-4-2 wyróżnić można te związane z tzw. testami podstawowymi oraz rozszerzonymi. Testy podstawowe (tzw. „Tier 1”) pozwalają na określenie zgodności wykonanego kanału lub łącza stałego z wymaganiami danej aplikacji (np. jednej z aplikacji Ethernet) oraz ewentualną certyfikację sieci. Testy rozszerzone („Tier 2”) stosowane są zwykle jako uzupełnienie testu podstawowego lub w sytuacji, gdy test podstawowy daje negatywny wynik i konieczna jest dokładna weryfikacja przyczyny takiego stanu rzeczy.
Wymienione wyżej normy definiujące parametry, metody oraz procedury pomiarowe związane są bezpośrednio z normami okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801 oraz EN 50173. Instalatorzy realizujący takie sieci oraz wykonujący ich certyfikację powinni stosować się ściśle do określonych w normach reguł oraz stosować sprzęt umożliwiający przeprowadzenie takich testów i wydanie stosowanego certyfikatu. W praktyce dopuszczalne do zastosowania urządzenia zdefiniowane są w warunkach gwarancji producenta okablowania strukturalnego.
Seria urządzeń ULTIMODE do testowania i pomiarów instalacji światłowodowych.
Seria urządzeń ULTIMODE do testowania i pomiarów instalacji światłowodowych.
Istnieje jednak obszar instalacji, które nie są realizowane w odniesieniu do norm okablowania strukturalnego oraz co do których nie oczekuje się przeprowadzenia kosztownej certyfikacji. W takiej sytuacji inwestorzy oczekują jednak często dokumentu potwierdzającego, że instalacja wykonana została poprawnie i będzie działać w momencie podłączenia do niej sprzętu aktywnego. Często również instalator chce zweryfikować, czy parametry wykonanej instalacji, takie jak choćby jej tłumienie pozwolą na wykorzystanie jej do konkretnych zastosowań. Jak wówczas postąpić? Z jakich urządzeń pomiarowych skorzystać? Do jakich norm się odnieść? Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę pomiaru? Na te i inne pytania odpowiemy kompleksowo w kolejnych numerach Informatora.
Podział metod na wymienione w pierwszym akapicie testy podstawowe oraz testy rozszerzone jest z pewnością tym, co każdy instalator powinien zaadaptować w swojej pracy.
Test podstawowy to test, w którym mierzone jest przede wszystkim tłumienie wykonanego kanału. Pomiar taki – nazywany pomiarem transmisyjnym (lub metodą transmisyjną) wykorzystuje stabilne źródło światła oraz miernik mocy optycznej. W dużym skrócie urządzenia te, podpięte do dwóch końców łącza światłowodowego, pozwalają na zmierzenie wnoszonego przez niego tłumienia. Tłumienie / straty wtrąceniowe to bezwzględnie najbardziej istotny parametr, jaki wziąć należy pod uwagę weryfikując instalację światłowodową. Tanie, popularne źródła światła oraz mierniki mocy optycznej z reguły kończą w tym miejscu swoje możliwości. Bardzo drogie zestawy przeznaczone do certyfikacji sieci pozwalają dodatkowo na pomiar takich parametrów, jak: opóźnienie propagacji łącza, długość łącza oraz ciągłości łącza. Co niezwykle istotne pozwalają one również na ocenę zgodności wyników z wybranymi założeniami lub normami oraz sporządzenie raportu pomiarowego. Brak takiej możliwości w przypadku tanich mierników i źródeł światła, powoduje zwrócenie uwagi instalatorów na urządzenia umożliwiające przeprowadzenie testów rozszerzonych – najczęściej reflektometry OTDR.
Testy rozszerzone co do zasady mają stanowić uzupełnienie pomiarów podstawowych. Warto więc zastanowić się, czy nawet dysponując reflektometrem nie powinniśmy przede wszystkim pokusić się o pomiar metodą transmisyjną. Wynika to z faktu, iż reflektometry nie mierzą, a wyliczają tłumienie mierzonej linii, czy występujących w niej zdarzeń (szerzej na ten temat w kolejnych wydaniach Informatora). Ostateczny wynik pomiaru tłumienia jest więc efektem działania algorytmu a nie wartością realnie zmierzoną tak, jak ma to miejsce w przypadku źródła światła i miernika. Nie sposób nie wspomnieć tu również o tym, że uzyskanie wartości tłumienia całego łącza (czyli parametru, który w kontekście realizacji sieci okablowania strukturalnego jest najistotniejszy) w przypadku pomiaru reflektometrycznego jest z reguły dość karkołomne i wymaga odpowiedniej procedury pomiaru jak również dodatkowej obróbki wyników. M.in. z tego powodu pomiar reflektometryczny nie powinien być podstawą do certyfikacji sieci. Pozwala za to na precyzyjną lokalizację usterek oraz weryfikację parametrów (wyliczenie tłumienia oraz pomiar reflektancji) poszczególnych elementów łącza.
W kolejnym numerze Informatora przedstawiona zostanie procedura pomiaru metodą transmisyjną, czyli podstawowy test łącza światłowodowego.

Wzmacniacze kanałowe TERRA w instalacjach zbiorczych RTV.

W ofercie firmy DIPOL dostępne są 2 modele wzmacniaczy kanałowych marki TERRA: PA420P R82516 PA321TP R82513. Pierwszy z nich posiada 2 wejścia VHF/UHF, 1 wejście UHF oraz wejście FM oraz wbudowany zasilacz. Drugi model posiada 2 wejścia VHF/UHF oraz wejście FM i zasilany jest z zewnętrznego zasilacza, dzięki czemu posiada niewielkie wymiary, co z kolei przełożyć się może na większe możliwości instalacyjne w ciasnych szafkach RTV.
Na rynku dostępnych jest kilka konkurencyjnych rozwiązań dla wzmacniaczy kanałowych. Firma TERRA skupiła się na dwóch aspektach: dobrych parametrach związanych z obróbką sygnałów telewizyjnych (zastosowanie ultra selektywnego filtra SAW) oraz szybkiej i intuicyjnej konfiguracji, która odbywa się za pomocą zainstalowanej na urządzeniu mobilnym lub laptopie aplikacji TERRnet.
Konfiguracja wzmacniacza kanałowego Terra za pomocą aplikacji TerrNet zajmuje kilkadziesiąt sekund. Wystarczy podłączyć telefon do wzmacniacza (kabel mikro USB -> USB-C dostępny pod pozycją E0080), wybrać kraj instalacji, wybrać z listy numery kanałów, jakie chcemy wzmocnić (z podziałem na wybrane wejścia antenowe), a następnie ustawić żądany poziom sygnału wyjściowego. Można też ustawić korektę wzmocnienia na poszczególnych częstotliwościach uwzględniając charakterystykę tłumiennościową kabla w instalacji. To wszystko. Prościej się nie da. Aplikacja daje ponadto możliwość podglądu stanu sygnałów (z dokładnością do 1 dB) na wejściu oraz wyjściu wzmacniacza w postaci graficznego spektrum.
Trzystopniowy układ wzmacniania połączony z układem AGC automatycznie dostosuje wzmocnienie sygnału na wybranych częstotliwościach do ustawionego poziomu wyjściowego. Wzmocnienie to osiągnąć może nawet 63 dB, przy założeniu ustawienia maksymalnego poziomu wyjściowego (113 dBμV) i minimalnym poziomie wejściowym wynoszącym 50 dBμV. Zakres dopuszczalnych poziomów dla sygnału wejściowego jest szeroki i wynosi 50 - 100 dBμV. Oznacza to, że wzmacniacz może być stosowany przy wzmacnianiu zarówno słabych, jak i silnych sygnałów bezpośrednio z anteny, jak również stosowany na wyjściu innych urządzeń aktywnych, jako dodatkowy element wzmacniający. Dodatkowo układ AGC jest w stanie kompensować wahania sygnału na wejściu wzmacniacza w zakresie nawet 46 dB.
Cena wzmacniaczy kanałowych serii PA została tak skalkulowana że są one znacząco tańsze od konkurencji. Wygrywają więc nie tylko pod względem technicznym ale też kosztu instalacji.
Wzmacniacze kanałowe Terra dzięki swoim parametrom oraz sposobie konfiguracji mogą być stosowane w praktycznie każdym typie instalacji RTV, przez każdego instalatora - zarówno początkującego, jak i doświadczonego - również takiego, który boi się nowinek technicznych i od lat stosuje te same rozwiązania nie zawsze z korzyścią dla klienta.

Zliczanie ludzi w kamerach Sunell.

Funkcjonalność dostępnych w sprzedaży kamer IP Sunell wraz z marcową aktualizacją oprogramowania wzbogacona została o funkcję zliczania ludzi. Nowe algorytmy mogą realizować proces zliczania ludzi wykrywając sylwetki osób (inne obiekty jak samochody czy zwierzęta są pomijane). Gdy osoba przekroczy wyznaczoną linię, następuje zliczanie, a system może wyświetlać na obrazie statystyki ruchu osób w obu kierunkach (wejście i wyjście) oraz różnicę pomiędzy tymi wartościami. Jest to ważne, aby wiedzieć, ile osób wchodzi i wychodzi z monitorowanego obszaru.
Dodatkowo, kamery na wbudowanej pamięci zapisują dane oraz mogą generować różne rodzaje raportów, takie jak: dziennikowe, miesięczne lub roczne, umożliwiając użytkownikom analizę trendów oraz podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania ruchem lub bezpieczeństwem. System może także powiadamiać użytkowników w przypadku przekroczenia określonych limitów osób w danym obszarze.
Wygląd linii zliczania oraz liczników
Statystyki dzienne

Sterowanie przekaźnikami w stacji bramowej IP Villa 2 gen. z zewnętrznych przycisków.

Stacje bramowe systemu wideodomofonowego IP Villa 2 generacji (oprócz DS-KV6113-WPE1(C) i DS-KV6103-PE1(C)), posiadają wbudowane 2 przekaźniki wyzwalane niezależnie, które pozwalają np. na sterowanie furtką lub bramą wjazdową. Domyślnie, drugi przekaźnik w stacji bramowej jest wyłączony i należy go uaktywnić za pomocą aplikacji iVMS-4200 lub przez przeglądarkę internetową. Wyzwalanie tych wyjść możliwe jest z wykorzystaniem aplikacji na smartfona Hik-Connect, aplikacji klienckiej na komputer iVMS-4200, stacji wewnętrznych lub po zwarciu do masy (GND) wejść AIN4 (wyzwalanie przekaźnika DOOR2) i AIN3 (wyzwalanie przekaźnika DOOR1). Wejścia te często wykorzystywane są do montażu przycisków lokalnego otwierania, montowanych w bezpiecznej odległości tak, aby nie można było ich dosięgnąć spoza ogrodzenia. W przypadku furtki pozwala to na otwarcie bez potrzeby używania klucza, jeśli od wewnętrznej strony nie jest zamontowana ruchoma klamka lub gałka. W przypadku bramy możliwe jest szybkie otwarcie bez potrzeby używania pilota.
Podłączenie przycisków lokalnego otwierania do stacji bramowych Villa
DS-KV8113-WME1(C), DS-KV8213-WME1(C), DS-KV8413-WME1(C)

Nowości produktowe:

Wielofunkcyjny tester CCTV Alpsat AS33-IPCX (7
Wielofunkcyjny tester CCTV Alpsat AS33-IPCX (7", IP, HD-CVI / AHD / HD-TVI / CVBS, HDMI, PoE) M3214 to uniwersalne narzędzie ułatwiające wykonanie, konfigurację oraz konserwację systemów CCTV i sieci komputerowych. Miernik jest kompatybilny z kamerami IP (do 8 Mpix) oraz HD-CVI, HD-TVI (do 8 MPix) AHD (do 5 MPix) i CVBS. Dzięki wysokiej rozdzielczości monitora, 1920 x 1200 można podglądać obraz z kamer w wysokiej jakości, co pozwala precyzyjnie dostroić najważniejsze ustawienia. Duży, dotykowy ekran oraz dodatkowe przyciski do sterowania zapewniają użytkownikowi wyjątkowo przyjazną obsługę.
Tłumik optyczny FC/UPC 5 dB ULTIMODE FC-205
Tłumik optyczny FC/UPC 5 dB ULTIMODE FC-205 L4516 używany w celu dopasowania poziomów optycznych do zakresu dynamicznego wejścia odbiornika optycznego. Stosowany najczęściej w systemach dystrybucji telewizji satelitarnej oraz naziemnej DVB-T wykorzystujących światłowody. Wartość tłumienia: 5 dB. Przeznaczony dla połączeń bazujących na okablowaniu jednomodowym. Element stosować należy z urządzeniami wyposażonymi w gniazdo FC/UPC oraz okablowaniem zakończonym wtykiem FC/UPC lub FC/PC.
Adapter wielomodowy ULTIMODE A-M233, 2xLC - 2xLC, duplex, OM3 turkusowy
Adapter wielomodowy ULTIMODE A-M233, 2xLC - 2xLC, duplex, OM3 turkusowy l43233 pozwala na łączenie wielomodowych włókien światłowodowych zakończonych złączami LC. Kolor turkusowy, charakterystyczny dla połączeń w standardzie OM3. Adaptery światłowodowe ULTIMODE cechuje wysoka jakość wykonania (ferrula ceramiczna) oraz precyzyjne pozycjonowanie ferrul wtyków przekładające się na niewielkie tłumienie połączeń (< 0,2 dB).

Warto przeczytać:

Budujesz dom? Pomyśl o światłowodzie. Przy projektowaniu lub budowie domu wiele mówi się o właściwym zaplanowaniu okablowania dla instalacji niskoprądowych. Często jednak zapomina się o tym, aby na odpowiednio wczesnym etapie ułożyć właściwe kable również na zewnątrz. Z reguły będą to, oprócz kabli elektrycznych, skrętki komputerowe (np. do wideo domofonu, kamer monitoringu, elementów systemu inteligentnego domu itp.)...>>>więcej
Anteny SAT 120 cm do instalacji zbiorczych