Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 38/2023 (20.11.2023)

Turbina wiatrowa o niewielkich rozmiarach.

Urządzenia dostępne na rynku energii odnawialnej podlegają ustawicznej modernizacji, która skupia się głównie na zwiększaniu efektywności paneli fotowoltaicznych oraz rozwijaniu lżejszych i pojemniejszych baterii. Zmiany w produkcji energii wiatrowej są mniej dynamiczne. Tradycyjne turbiny wiatrowe przyjmują formę słupa z trzema dużymi łopatami umieszczonymi na szczycie. Ich imponująca wysokość, zazwyczaj w przedziale od 80 do 250 metrów, ma na celu maksymalizację dostępu do stabilnych i silnych wiatrów, co przekłada się na efektywniejszą produkcję energii. Jednak wyższa wysokość niesie ze sobą techniczne i logistyczne wyzwania związane z konstrukcją i instalacją. Startup z USA o nazwie Airloom prezentuje rewolucyjne podejście do konstrukcji turbin wiatrowych. Wykorzystuje 25-metrowe słupy, tworzące tor, na którym zamocowane są 10-metrowe łopaty poruszające się pionowo wzdłuż toru. To innowacyjne podejście pozwala na efektywne pozyskiwanie energii, utrzymując minimalną ilość elementów. Prosta konstrukcja przekłada się na niższe koszty produkcji, co może mieć rewolucyjny wpływ na ekonomię projektów związanych z energią wiatrową.
Urządzenia mogą być instalowane na polach uprawnych, pozwalając na równoczesne prowadzenie hodowli roślin. Ponadto, ze względu na kompaktową konstrukcję, mogą być umieszczane wzdłuż dróg przy linii energetycznej, minimalizując potrzebę rozbudowanej infrastruktury. Niski profil konstrukcyjny potencjalnie ogranicza negatywny wpływ na ptaki i nietoperze oraz zwiększa akceptację konstrukcji w kwestiach krajobrazowych. Dodatkowym atutem technologii Airloom jest łatwość instalacji i transportu. Turbina o mocy 2,5 MW mieści się w standardowej naczepie, ułatwiając dostawę i instalację. Dzięki temu koszty instalacji są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych turbin wiatrowych.

Jak podłączyć kamerę IP z PoE do instalacji wykonanej na przewodzie koncentrycznym?

Wiele budynków posiada infrastrukturę opartą na kablu koncentrycznym, będącym podstawowym medium transmisyjnym dla sygnałów analogowych CVBS oraz nowszych systemów analogHD takich, jak: HD-CVI, HD-TVI czy AHD. Jeśli jednak inwestor wymaga kamer IP PoE, a wymiana infrastruktury kablowej jest niemożliwa lub nieopłacalna można zastosować konwertery sygnału. Ciekawym rozwiązaniem jest aktywny konwerter sygnału ATTE Power XCOAX3 J2840. Umożliwia transmisję sygnału sieciowego (np. strumienia audio –wideo z kamer IP) oraz zasilania w różnych standardach - 802.3af, 802.3at lub PoE PASSIVE.
Moduł xCOAX3-SW zasila się z dowolnego switcha PoE (port RJ45). Zasilenie modułu xCOAX3-CAM oraz dwukierunkowa transmisja danych realizowana jest przez kabel koncentryczny. Maksymalna długość przewodu koncentrycznego to 500 m. Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu xCOAX-CAM na końcu linii.

Wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL) - podstawowy sposób sprawdzenia światłowodu.

W przypadku awarii systemu działającego w oparciu o światłowód możemy mieć do czynienia z usterką sprzętu aktywnego lub uszkodzeniem medium transmisyjnego. W drugim przypadku problem stanowić może zbyt zgięty kabel, a w konsekwencji złamane włókno lub w przypadku usterki w przełącznicy / mufie / szafie - zbyt zgięte lub złamane włókno lub np. pęknięty spaw.
Najprostszą i zarazem najszybszą metodą weryfikacji przyczyny usterki jest wykorzystanie wizualnego lokalizatora uszkodzeń (VFL - ang. Visual Fault Locator). Jest to źródło światła widzialnego, które po podłączeniu z jednej strony toru optycznego powinno świecić po jego drugiej stronie. Najczęściej jako źródło wykorzystuje się diody LED operujące na długości fali 650 nm (kolor czerwony), rzadziej diody zielone (okolice 530 nm).
W przypadku złamania włókna na trasie kablowej obserwator znajdujący się po drugiej stronie nie zaobserwuje światła. W przypadku zgięcia powodującego znaczne tłumienie sygnału, świecenie powinno być wyraźnie słabsze, niż w przypadku nieuszkodzonej linii. W takiej sytuacji ze względu na duże pole do subiektywnych odczuć obserwatora konieczne jest podparcie się dodatkowym pomiarem metodą transmisyjną (źródło światła i miernik mocy). W przypadku uszkodzenia włókna lub spawu w przełącznicy sprawa jest znacznie prostsza - nadmierne zgięcie (lub złamanie) spowoduje duży wyciek światła. Należy wówczas dokonać korekty ułożenia włókien lub ponownego ich spawania, a następnie weryfikacji działania systemu.
W ofercie firmy DIPOL dostępne są 2 modele VFL: ULTIMODE VFL-V1-10 L5936 oraz ULTIMODE VFL-V3-15 L5939 różniące się przede wszystkim mocą oraz sposobem zasilania.
Wizualny lokalizator uszkodzeń VFL ULTIMODE VFL-V1-10
ULTIMODE VFL-V1-10 L5936
moc 10 mW
zasilanie 2x AA
metalowa obudowa

Wizualny lokalizator uszkodzeń VFL (LED, tester RJ45) ULTIMODE VFL-V3-15
ULTIMODE VFL-V3-15 L5939
moc 15 mW
zasilanie LiPo (USB-C)
latarka LED
tester RJ45
Należy mieć na uwadze fakt, że większa moc pozwala na weryfikację dłuższych tras kablowych. Z drugiej strony duża moc światła powoduje że światło wyciekać może w miejscach, które niekoniecznie mają związek z usterką. Wynika to z faktu, że urządzenia typu VFL wprowadzają światło nie tylko do rdzenia włókna, ale również do jego płaszcza w związku z czym nawet małe zagięcie włókna może powodować jego wycieki. Wyciek związany z uszkodzeniem włókna rozpoznać można po jego zwiększonej intensywności. Im większa moc lasera, tym więcej "fałszywych" wycieków.

Zbiorcza instalacja telewizyjna w budynku wielorodzinnym.

Produkty firmy TERRA przeznaczone do montażu w zbiorczych instalacjach RTV/SAT, to przede wszystkim sprzęt najwyższej klasy objęty czteroletnią gwarancją. Realizowane przy ich pomocy sieci telewizyjne zapewniają poprawny odbiór sygnału przez długi czas. Do cech wyróżniających multiswitchowy system TERRA zaliczyć można przede wszystkim:
  • sprzęt pozwalający na budowę instalacji o dowolnej liczbie gniazd
  • odlewane obudowy zapewniające wysoką skuteczność ekranowania (odporność na zakłócenia)
  • wysoka separacja wejść oraz wyjść – niskie wartości tego parametru dla urządzeń niższej klasy są najczęstszym źródłem problemów w zbiorczych instalacjach tv satelitarnej
  • dyskretne przełączniki w miejscu tradycyjnych potencjometrów pozwalające na bardzo precyzyjną regulację poziomu sygnału oraz korekcji tłumienia przewodu; rozwiązanie to zapewnia również wieloletnią stabilność nastawionych parametrów niezależnie od zmian temperatur w miejscu montażu urządzeń
  • prekorekcja tłumienia przewodu w urządzeniach oraz grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego pozwalające na zapewnienie zbliżonego poziomu sygnału na różnie oddalonych gniazdach abonenckich
  • wielotorowe rozgałęźniki zamknięte w jednej kompaktowej obudowie – wymagana jest znacznie mniejsza ilość miejsca oraz okablowania w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych
  • zasilanie z odbiorników abonenckich układów przełączających w multiswitchach zapewniające dłuższą żywotność multiswitchy oraz mniejszy pobór energii
  • darmowe oprogramowanie SatNet do projektowania instalacji
  • darmowe pliki pdf/dwg dla projektujących instalacje w programie AutoCad
W instalacji telewizyjnej wykorzystano wzmacniacz SA-91L R70901 do multiswitchy 9-wejściowych serii MV-9xx. Wzmacniacz wyposażony jest w osiem wejść satelitarnych oraz jedno wejście DVB-T2/Radio (w tym przypadku pominięte ze względu na zastosowanie w instalacji wzmacniacza kanałowego CAD-824 Alcad R82620). Do głównych zadań wzmacniacza SA-91L R70901 należy wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnałów IF dla 8 par polaryzacja-pasmo oraz zasilanie innych elementów instalacji, takich jak: konwertery LNB czy multiswitche. Zastosowanie odlewanej obudowy pozwala wyeliminować zewnętrzne zakłócenia (poziom ekranowania klasa A).
Niewątpliwą zaletą multiswitchy MV-9xx jest zróżnicowanie poziomów dla wyjść. Gwarantuje to uzyskanie zbliżonego poziomu sygnału na różnie oddalonych od urządzenia gniazdach. Dodatkowo konstruktor zastosował tutaj prekorekcję charakterystyki tłumienia przewodu koncentrycznego - sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, dzięki czemu tłumienie przewodu jest właściwie kompensowane. Dyskretne przełączniki w multiswitchach w miejscu tradycyjnych potencjometrów pozwalają na bardzo precyzyjną regulację poziomu sygnału oraz korekcję tłumienia przewodu. Rozwiązanie to zapewnia również wieloletnią stabilność nastawionych parametrów niezależnie od zmian temperatur w miejscu montażu urządzeń. Profesjonalizmu całej instalacji dodaje zastosowanie kompresyjnych złączy marki MASTER.

Włączenie reguł w kamerze IP Hikvision.

Podczas konfiguracji zdarzeń podstawowych (np. detekcja ruchu) czy zdarzeń inteligentnych (np. linia wirtualna, obszar wtargnięcia) pomocne jest włączenie reguł w kamerze. Dzięki temu, przemieszczające się obiekty oraz ustawione reguły widoczne są na obrazie, co ułatwia całą konfigurację. Przykładowo narysowana linia wirtualna oznaczona jest kolorem niebieskim, natomiast przemieszczające się obiekty kolorem zielonym. W momencie spełnienia przez obiekt kryterium przekroczenia linii, zarówno linia wirtualna jak i oznaczenie obiektu zmienia kolor na czerwony. Aby włączyć wyświetlanie reguł, po zalogowaniu się do kamery należy przejść do zakładki Konfiguracja -> Lokalnie.
Widok okna włączenia reguł
Widok okna z zaznaczonymi regułami

Podstawy adresacji IP - cz. 2.

W poprzednim Informatorze omówiony został adres IP. Kolejnym ważnym parametrem jest maska. Maska podsieci (dla IPv4), podobnie jak adres IP w wersji 4 jest liczbą 32-bitową (dla IPv6 ma 128 bitów). Maska służy do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci. Maska podsieci ma bardzo charakterystyczną budowę - zaczyna się od ciągu jedynek, a następnie przechodzi w ciąg zer - część z jedynkami, to część sieciowa maski, natomiast ciąg zer to tzw. część hosta.
W przypadku IPv4 podawana jest najczęściej w postaci czterech liczb 8-bitowych zapisanych dziesiętnie i oddzielonych kropkami (na przykład 255.255.255.0). Wartość maski musi być znana wszystkim ruterom i komputerom znajdującym się w danej podsieci. W wyniku porównywania maski adresu (np. 255.255.255.0) z konkretnym adresem IP (np. 192.168.1.122) router otrzymuje informację o tym, która część adresu identyfikuje podsieć (w tym przypadku 192.168.1.), a która urządzenie mające przypisany ten adres IP (końcówka adresu: .122).
W poniższej tabeli zebrano informacje na temat rozmiarów maski podsieci (ilości bitów zajmujących część sieciową adresu) oraz odpowiadającej im ilości dostępnych adresów IP w obrębie danej podsieci. Uwaga! Ilość hostów jest o 2 mniejsza od ilości adresów IP przydzielonych dla danej podsieci (2 adresy zabierają tzw. adres sieci oraz adres rozgłoszeniowy dla danej sieci).
Maska podsieci Skrócone oznaczenie Ilość adresów IP
255.0.0.0 /8 16777216
255.128.0.0 /9 8388608
255.192.0.0 /10 4194304
255.224.0.0 /11 2097152
255.240.0.0 /12 1048576
255.248.0.0 /13 524288
255.252.0.0 /14 262144
255.254.0.0 /15 131072
255.255.0.0 /16 65536
255.255.128.0 /17 32768
255.255.192.0 /18 16384
255.255.224.0 /19 8192
255.255.240.0 /20 4096
255.255.248.0 /21 2048
255.255.252.0 /22 1024
255.255.254.0 /23 512
255.255.255.0 /24 256
255.255.255.128 /25 128
255.255.255.192 /26 64
255.255.255.224 /27 32
255.255.255.240 /28 16
255.255.255.248 /29 8
255.255.255.252 /30 4
255.255.255.254 /31 2
255.255.255.255 /32 1

Nowości produktowe:

Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2346G2-IU(C) (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, Audio, AcuSense, Czarna)
Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2346G2-IU(C) K01338B należy do drugiej generacji kamer działających w oparciu o technikę AcuSense, charakteryzujących się jeszcze większą skutecznością filtrowania fałszywych alarmów. Dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Kamera wyposażona jest w przetwornik 1/3" CMOS o rozdzielczości 4 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm o kącie widzenia 103°. Wbudowany mikrofon pozwala na nagrywanie dźwięku.

YPW5DK Przycisk wyjścia (podtynkowy, aluminiowy, kwadratowy, NO/NC/COM) Yotogi
YPW5DK Przycisk wyjścia (podtynkowy, aluminiowy, kwadratowy, NO/NC/COM) Yotogi G77209 jest przyciskiem wyjścia, wykorzystywanym w systemach wideodomofonowych i kontroli dostępu. Posiada styki NO/NC/COM o obciążeniu do 3 A, wykorzystywane do sterowania. Trwałość została przetestowana na ponad 500 tyś. kliknięć. Przycisk wykonany jest z aluminium.
YPW1 Przycisk wyjścia (natynkowy, metalowy, NO/COM) Yotogi
YPW1 Przycisk wyjścia (natynkowy, metalowy, NO/COM) Yotogi G77205 jest przyciskiem wyjścia, wykorzystywanym w systemach wideodomofonowych i kontroli dostępu. Posiada styki NO/COM o obciążeniu do 3 A, wykorzystywane do sterowania. Trwałość została przetestowana na ponad 500 tyś. kliknięć. Przycisk wykonany jest ze stopu cynku. Nadrukowana grafika informuje użytkownika o jego przeznaczeniu w istniejącym systemie. Przycisk dedykowany jest do montażu natynkowego.

Warto przeczytać:

Tryb korytarzowy w kamerach IP Sunell. Wszystkie kamery IP marki Sunell posiadają funkcję trybu korytarzowego, która jest szczególnie przydatna do obserwacji scen charakteryzujących się dużą wysokością w stosunku do szerokości. Dzięki niemu istnieje możliwość obserwacji scen wysokich, przez jedną kamerę zamontowaną w niewielkiej odległości od interesującego obszaru. Przykładowo, jeżeli obraz z kamery wyświetlany jest w formacie 16:9, po włączeniu trybu korytarzowego wyświetlany będzie w formacie 9:16. W przypadku korzystania z tej funkcjonalności, podczas montażu kamery należy obrócić ją o 90° w stosunku do normalnego położenia...>>>więcej
Sunell o firmie
Sunell - Twój zaufany partner CCTV.