Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 36/2023 (6.11.2023)

Kamera nadprzewodząca o rozdzielczości 400 000 pikseli.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii NIST (ang. National Institute of Standards and Technology) zaprezentowali nadprzewodzącą kamerę, która może na nowo zdefiniować nasz pogląd na Wszechświat. Stworzenie przez badaczy nowej kamery o rozdzielczości aż 400 000 pikseli stanowi ogromny postęp w tej dziedzinie nauki. To 400 razy więcej niż w poprzednich prototypach. Urządzenie oferuje niezrównaną precyzję w rejestrowaniu słabego światła niebieskiego. W przeciwieństwie do tradycyjnych kamer, które wykorzystują czujniki półprzewodnikowe do przechwytywania szerokiego spektrum światła, kamery nadprzewodzące mogą wykrywać pojedyncze fotony, co czyni je niezwykle skutecznymi w rejestrowaniu sygnału ze słabych źródeł światła. Kamery są schładzane do niemal zera absolutnego. W tej temperaturze prąd elektryczny płynie bez oporu, co jest zjawiskiem znanym jako „nadprzewodnictwo”. Kiedy foton (cząstka światła) uderza w detektor kamery, zakłóca przepływ w konkretnym pikselu. Mapując te zakłócenia, naukowcy stworzyć mogą kompletny obraz oglądanego przez kamerę obiektu.
Do tej pory dodanie większej liczby pikseli do kamer nadprzewodzących było ogromnym wyzwaniem. Aby każdy piksel w aparacie mógł poprawnie działać, potrzebuje własnego połączenia z systemem chłodzenia. Przy setkach tysięcy pikseli wydawało się to prawie niemożliwe. Łącząc sygnały z wielu pikseli w zaledwie kilka nanodrutów, zespołowi udało się ominąć ten problem. Pojedynczy przewód może odczytywać dane z całego rzędu lub kolumny pikseli jednocześnie. To trochę jak gra w kółko i krzyżyk, gdzie każdy punkt przecięcia to piksel. Detektory potrafią dostrzec różnice w czasie dotarcia sygnałów rzędu 50 bilionowych części sekundy. Potrafią także zliczyć do 100 000 fotonów na sekundę uderzających w siatkę. Stosując tę ​​strategię, zespół mógł szybko wykryć, który piksel został aktywowany przez foton. Przy tak potężnym aparacie możliwości są ogromne. W ciągu najbliższego roku zespół zamierza zwiększyć czułość kamery, mając nadzieję na uchwycenie praktycznie każdego przychodzącego fotonu.

Inteligenta detekcja ruchu w urządzeniach Sunell.

Najważniejszym zadaniem systemu detekcji ruchu jest wykrycie wejścia osoby lub wjazdu pojazdu do monitorowanego obszaru. Każde wykrycie ruchu może generować zdarzenie alarmowe (np. powiadomienie użytkownika, stróża czy operatora) oraz uruchamiać zapis obrazu.
Tradycyjna detekcja ruchu działała w oparciu o zmiany natężenia światła docierającego do piksela przetwornika (lub większych grup pikseli). Każda zmiana światła wyzwalała detekcję, dlatego system wyłapywał również ruch obiektów, które nie miały znaczenia z punktu widzenia ochrony. Zwykła detekcja ruchu była czuła na np. ruch liści na wietrze, przelatujące owady, ptaki, cienie czy opady atmosferyczne.
Funkcja inteligentnej detekcji ruchu w urządzeniach Sunell działa w oparciu o dane z tradycyjnej detekcji, ale analizuje zdarzenia, aby wykryć obecność ludzi lub pojazdów. Powiadomienia alarmowe z inteligentnej detekcji ruchu konfigurowane są niezależnie od tradycyjnej detekcji, dlatego wysyłane są tylko prawidłowe powiadomienia. To zwiększa skuteczność całego systemu i redukuje ilość fałszywych alarmów docierających do użytkownika. Dodatkowo nagrania przechowywane na kompatybilnym rejestratorze mogą być łatwo przeszukiwane pod kątem obecności ludzi lub pojazdów.

Telewizja naziemna DVB-T2/HEVC w zbiorczej instalacji ze starymi odbiornikami w standardzie DVB-T/MPEG-4.

Chęć odbioru sygnału DVB-T2/HEVC nie powinna spowodować konieczności wymiany anteny odbiorczej. W zdecydowanie większej części przypadków taka instalacja wymaga modernizacji od strony odbiornika - jeśli telewizory nie wspierają standardu DVB-T2 z kodekiem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2) i nie przetwarzają dźwięku zakodowanego zgodnie ze standardem E-AC-3 (zwanym też Dolby Digital Plus lub DD+). O ile w przypadku małej instalacji z jednym lub kilkoma telewizorami nie powinno być problemu (wystarczy zakupić dekoder DVB-T2/HEVC, który podłącza się przez wyjście HDMI), to w przypadku większej liczby telewizorów, szczególnie w pensjonatach lub hotelach, może to być problematyczne.
Schemat instalacji TV umożliwiającej odbiór sygnału DVB-T2/HEVC a następnie konwersję do standardu DVB-T/H264. Sygnał z anteny DIPOL 28/5-12/21-60 DVB-T/T2 A2810 został rozdzielony przy pomocy rozgałęźnika R60106 i doprowadzony do każdego z 6 tunerów DVB-T2/HEVC A99314. Następnie sygnał w rozdzielczości Full HD (1920x1080-30p) został podany na złącza HDMI modulatora: WS-7992 R86702 i WS-7990 R86704 i zmodulowany do standardu DVB-T COFDM. Instalacja taka umożliwia dystrybucję 6 programów DVB-T2. W celu dystrybucji większej liczby kanałów w instalacji należy zamontować kolejne modulatory i dekodery. Jeden dekoder i jedno wejście HDMI modulatora umożliwia wprowadzenie kolejnego kanału do instalacji w starym standardzie DVB-T. Zaletą takiego rozwiązania jest wydzielenie jednego centralnego pomieszczenia z którego sygnał DVB-T rozprowadzony jest na całą instalację telewizyjną.

Reflektancja i tłumienie odbiciowe złącza.

Pomiar reflektometryczny dostarcza szeregu informacji o mierzonej linii. Jednym z mierzonych parametrów jest tzw. reflektancja danego zdarzenia analizowana w przypadku elementów odbijających światło: m.in. złączy i spawów mechanicznych. Z definicji reflektancja to stosunek mocy odbitej przez dany obiekt do mocy padającej na ten obiekt wyrażony w decybelach. Ponieważ moc sygnału odbitego będzie zawsze mniejsza od mocy sygnału padającego, wartości reflektancji przyjmować będą wartości ujemne.
Pojęcie reflektancji często mylone jest z tzw. "tłumieniem odbiciowym" (RL, Return Loss). Definicja tego parametru jest praktycznie identyczna, przy czym uwzględnia znak minus: RL = -10log (Podb/Pwe) opisując wartość tłumienia jakiemu w pewnym sensie poddawany jest odbijany sygnał.
Przykładowo, zgodnie z normą IEC 61300-3-6 najlepsze złącza (tzw. "Grade 1") powinny charakteryzować się tłumieniem odbiciowym minimum 60 dB - im wartość wyższa, tym lepiej. Odpowiada to wartościom reflektancji -60 dB i niższym - im wartość mniejsza, tym lepiej. Oznacza, to że moc sygnału odbitego jest milion razy mniejsza od mocy sygnału padającego na złącze!
Reflektometr Ultimode OR-20-S3S5-iSMV L5830 mierzy reflektancję, która dla połączeń typu APC powinna wynosić < -60 dB, natomiast dla połączeń typu PC < -45 dB. W przypadku rejestrowania gorszych wartości tego parametru, wskazane jest wyczyszczenie złączy, a jeśli to nie przynosi pożądanych rezultatów, wymiana pigtaili oraz adaptera centrującego.

Grupowa aktywacja urządzeń sieciowych Hikvision oraz zmiana ich adresów IP za pomocą SADP.

SADP (ang. Search Active Device Protocol) to darmowe i proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer, rejestratorów oraz wideodomofonów IP marki Hikvision. Za jego pomocą można zmodyfikować ich podstawowe parametry sieciowe, aktywować urządzenia oraz zmienić lub przywrócić hasło. SADP jest szczególnie przydatne w przypadku budowy dużych systemów CCTV lub wideodomofonowych. Nowo zakupione urządzenia przed użyciem należy aktywować, nadając im hasło. Dodatkowo adresy IP tych urządzeń powtarzają się, więc po podłączeniu wszystkich naraz do sieci pojawi się konflikt adresów IP. O ile w przypadku kilku urządzeń można podłączać je pojedynczo i aktywować oraz zmienić adres IP przez przeglądarkę (jeśli urządzenie posiada wbudowany webserwer), o tyle w przypadku dużych np. 32 kamerowych systemów CCTV IP byłoby to bardzo uciążliwe i czasochłonne. Po podłączeniu wszystkich urządzeń, SADP uruchomiony w sieci lokalnej wykryje je jako nieaktywne. Zaznaczenie ich wszystkich, pozwala na szybką grupową aktywację urządzeń poprzez nadanie hasła administratora. W przypadku rejestratorów, dodatkowo należy podać hasło aktywacji kamer. Po zaakceptowaniu ukaże się okno potwierdzające aktywację urządzeń.
Widok okna aktywacji i prawidłowo zakończonego procesu.
Po zakończeniu tej czynności można przystąpić do grupowej adresacji urządzeń. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie urządzenia i uzupełnić parametry sieciowe, tak jak na poniższym obrazie. Urządzenia zostaną zaadresowane po kolei, zaczynając od adresu IP który został wpisany. Po wpisaniu hasła jakim kamery zostały aktywowane, ukaże się okno z informacjami o zmianach.

Widoczność w sieciach bezprzewodowych.

Należy zdać sobie sprawę, że zasięg sieci bezprzewodowej zależy od wielu czynników, na niektóre z nich możemy mieć wpływ a inne są nieznane. Strefa Fresnela (czyt. frenela) to jedno z najważniejszych pojęć pojawiające się w tematyce radiowej z którym koniecznie trzeba się zapoznać. Jest nią obszar aktywnie uczestniczący w przenoszeniu energii sygnału radiowego. Kształt tego obszaru w przekroju wzdłużnym jest elipsą, a w przekroju poprzecznym jest okręgiem. Promień tego okręgu zmienia się na długości całego łącza radiowego i przyjmuje wartość maksymalną w połowie odległości między antenami. Największe znaczenie ma pierwsza strefa Fresnela, gdyż to właśnie w niej przenoszona jest prawie cała energia sygnału radiowego.
Promień przekroju każdej strefy Fresnela jest największy w środkowej jej części i zmniejsza się do punktu anteny na każdym końcu. Często użyteczną informacją jest maksymalny promień pierwszej strefy Fresnela. Występuje on w połowie drogi pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Obiekty (wzgórza, drzewa, budynki itp.) znajdujące się w strefach Fresnela mają duży wpływ na propagację fali (szczególnie, jeśli znajdują się w pierwsze strefie). Im jest ich więcej i im są większe, tym gorsze warunki dla transmisji sygnału. Dla łączy o podwyższonej niezawodności działania cały obszar pierwszej strefy Fresnela powinien być wolny od przeszkód.
W praktyce zapewnienie czystości 60% I strefy Fresnela gwarantuje minimalne starty mocy.

Poprawnie zestawione łącze - widoczność anten i brak przeszkód w pierwszej strefie Fresnela.

Nowości produktowe:

Konwerter optyczny LWO102 4F31 E 1x4 dBm FP 1310 nm TERRA
Konwerter optyczny LWO102 4F31 E 1x4 dBm FP 1310 nm TERRA A3033 jest wykorzystywany do tworzenia instalacji SAT przy zastosowaniu technologii światłowodowej i realizację transmisji na długości fali 1310 nm (II okno transmisyjne). Konwerter optyczny LWO102 4F31 E TERRA umożliwiające transmisję sygnału satelitarnego SAT. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami, a co najważniejsze pozwala realizować transmisje sygnału na duże odległości.

Odbiornik optyczny ORD301F E z wyjściem Wideband + DVB-T2 + 2x dSCR/Unicable TERRA
Odbiornik optyczny ORD301F E z wyjściem Wideband + DVB-T2 + 2x dSCR/Unicable TERRA A3139 umożliwia zamianę sygnału optycznego pochodzącego z nadajnika optycznego na sygnał elektryczny. Sygnał odbierany jest z nadajnika optycznego poprzez pasywną sieć światłowodową i konwertowany z powrotem na oryginalny sygnał IF. Urządzenie posiada 5 wyjść. Na wyjściach oznaczonych V - polaryzacja pionowa oraz H - polaryzacja pozioma otrzymujemy sygnał RF taki jak dla klasycznego konwertera typu Wideband. Wyjścia dSCR umożliwiają podział sygnału przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w technice dSCR/Unicable, natomiast na wyjściu DTT mamy sygnał DVB-T2/DAB/FM. Odbiorniki takie nazywane są często "wirtualnymi konwerterami".
Włókno rozbiegowe 150 m SC/APC-LC/UPC ULTIMODE FLC-150-SCA-LCU
Włókno rozbiegowe 150 m SC/APC-LC/UPC ULTIMODE FLC-150-SCA-LCU L58514 przeznaczone jest do wykonywania pomiarów reflektometrycznych w instalacjach światłowodowych. Pozwala na wyeliminowanie strefy martwej reflektometru na początku odcinka pomiarowego. Stosowane jako "dobiegówka" pozwala również na prawidłowy pomiar ostatniego złącza w torze optycznym.

Warto przeczytać:

Transmisja sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym. W przypadku magistrali światłowodowej bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności regenerowania. W przypadku rozległych budynków znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych, pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy - choć i to niesie pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne)...>>>więcej