Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 35/2023 (30.10.2023)

Wydajna produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej.

Inżynierowie z MIT zamierzają wyprodukować całkowicie ekologiczne paliwo wodorowe z wykorzystaniem nowego systemu reaktorów napędzanych wyłącznie energią słoneczną. Obecnie wodór wytwarzany jest w procesach, które wykorzystują jako surowce gaz ziemny (wodór szary) lub paliwa kopalniane (węgiel kamienny - wodór czarny, węgiel brunatny - wodór brązowy). Z kolei fotowoltaiczny wodór termochemiczny (STCH) stanowi całkowicie bezemisyjną alternatywę, ponieważ jego produkcja oparta jest całkowicie o odnawialną energię słoneczną. Niestety jak dotąd istniejące projekty STCH mają ograniczoną wydajność i tylko ok. 7 % docierającego światła słonecznego wykorzystywane jest do produkcji wodoru. Dotychczasowa technologia produkcji zielonego wodoru była mało wydajna i droga.
Zespół MIT szacuje, że nowy projekt stanowi duży krok w kierunku opracowania paliw wytwarzanych z pomocą energii słonecznej i pozwala na wykorzystanie do 40 % ciepła słonecznego w celu wytworzenia znacznie większej ilości wodoru. Podobnie jak w przypadku innych proponowanych projektów, system MIT byłby połączony z istniejącym źródłem ciepła słonecznego, takim jak skoncentrowana elektrownia słoneczna (CSP), czyli układem setek luster, które zbierają i odbijają światło słoneczne do centralnej wieży odbiorczej. System STCH pochłaniałby następnie ciepło odbiornika i kierował je do rozszczepienia wody i wytworzenia wodoru. Proces ten bardzo różni się od elektrolizy, która do rozszczepienia wody wykorzystuje energię elektryczną zamiast ciepła. System jako całość przypomina pociąg reaktorów w kształcie pudełek poruszających się po okrągłym torze. W praktyce tor ten byłby ustawiony wokół słonecznego źródła ciepła, takiego jak wieża CSP. W każdym reaktorze w pociągu znajdowałby się metal poddawany procesowi redoks, czyli odwracalnemu rdzewieniu. Każdy reaktor przechodziłby najpierw przez stację gorącą, gdzie byłby wystawiony na działanie ciepła słonecznego o temperaturze dochodzącej do 1500 °C. Ta ekstremalna temperatura skutecznie wyciągnęłoby tlen z metalu reaktora. Metal ten byłby wówczas w stanie „zredukowanym” – gotowym do pobrania tlenu z pary. Aby tak się stało, reaktor zostałby przeniesiony do chłodniejszej stacji o temperaturze około 1000 °C, gdzie zostałby wystawiony na działanie pary w celu wytworzenia wodoru.
Aby odzyskać większość ciepła, które w przeciwnym razie uciekłoby z systemu, reaktory po przeciwnych stronach toru kołowego mogą wymieniać ciepło poprzez promieniowanie cieplne, gdzie gorące reaktory ulegają ochłodzeniu, podczas gdy chłodne reaktory nagrzewają się. Dzięki temu ciepło pozostaje w systemie. Naukowcy dodali także drugi zestaw reaktorów, które krążą wokół pierwszego pociągu jadącego w przeciwnym kierunku. Ten zewnętrzny ciąg reaktorów działałby w niższych temperaturach i byłby używany do usuwania tlenu z cieplejszego ciągu wewnętrznego, bez potrzeby stosowania energochłonnych pomp mechanicznych. Te zewnętrzne reaktory zawierałyby drugi rodzaj metalu, który również może łatwo się utleniać. Gdy będą krążyć, zewnętrzne reaktory będą absorbować tlen z reaktorów wewnętrznych, skutecznie usuwając rdzę z pierwotnego metalu bez konieczności stosowania energochłonnych pomp próżniowych. Oba ciągi reaktorów pracowałyby w sposób ciągły i wytwarzałyby oddzielne strumienie czystego wodoru i tlenu. W przyszłym roku zespół będzie budował prototyp systemu, który planuje przetestować w instalacjach skoncentrowanej energii słonecznej w laboratoriach Departamentu Energii, który obecnie finansuje projekt.

Czy jest możliwe sterowanie trzecią i czwartą bramą w systemie wideodomofonowym IP Hikvision z jedną stacją bramową?

Stacje bramowe wideodomofonu IP/2-Wire Hikvision w zależności od modelu posiadają maksymalnie dwa wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sterowania furtką i bramą wjazdową. Wprawdzie do stacji bramowych można podłączyć dodatkowy moduł sterownika DS-K2M061 po magistrali RS-485, jednak moduł ten pozwala na zastąpienie drugiego wyjścia przekaźnikowego w stacji bramowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa otwierania a nie dodanie dodatkowego wyjścia. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z wyjść przekaźnikowych w monitorze wideodomofonu np. DS-KH6320-WTE1 G74001 pod warunkiem, że do monitora zostało podciągnięte dodatkowe okablowanie umożliwiające taką integrację. Wspomniany monitor posiada 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być ustawione jako mono lub bistabilne. Aktywacja wyjść z poziomu interfejsu graficznego monitora oraz ich konfiguracja odbywa się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane -> Ustawienia wyjścia. Wyjścia mogą zostać ustawione na określony czas (1-180 s) lub do momentu wyłączenia przez użytkownika. Po włączeniu obsługi wyjść, w oknie głównym monitora pojawi się ikona pozwalająca na wejście w opcje sterowania. Wyjścia widoczne będą również z poziomu aplikacji Hik-Connect.
Na powyższym zdjęciu widoczne są przyciski pozwalające na sterowanie wyjściami przekaźnikowymi widocznymi w systemie. Wyjścia będą dostępne jeżeli fizycznie występują one w monitorze. Powyższa konfiguracja testowana była przy wersji firmware monitora 2.1.34 build 211118

Weryfikacja makrozgięcia włókna za pomocą testera Ultimode OR-20-S3S5-iSMV.

ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV L5830 wyposażony jest w 2 lasery pracujące na długości fali 1310 nm i 1550 nm. Pozwala to na wykonanie kompleksowego pomiaru toru optycznego. 1310 nm jest podstawową długością, na której wykonuje się pomiary, pozwala na uwydatnienie problemów z pozycjonowaniem włókien (większe tłumienie złączy i spawów), natomiast długość fali 1550 nm może z kolei wykazać problemy związane z zagięciem kabli lub włókien. Warto więc wykonywać pomiar dla obu długości.
Gniazdko abonenckie stanowiące zakończenie kabla 2J.
Niedbale ułożone zapasy włókien oraz osłonki spawów doprowadzić mogą do nadmiernego zgięcia włókna.
Przy pomiarze na długości fali 1310 nm nie uwydatniają się żadne problemy na gnieździe (tłumienie złącze + spaw 0,25 dB), natomiast pomiar tego samego włókna na długości fali1550 nm wykazuje znaczne tłumienie (1,55 dB) wymuszające konieczność poprawy instalacji.
Pomiar wykonano reflektometrem ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV L5830.

Transmisja sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym.

W przypadku magistrali światłowodowej bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności regenerowania. W przypadku rozległych budynków znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych, pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy - choć i to niesie pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne).
Innowacyjny osprzęt firmy TERRA do instalacji RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych z wykorzystaniem światłowodu oraz techniki PON (Passive Optical Network) stanowi doskonałą alternatywę dla typowej instalacji bazującej tylko i wyłącznie na kablu koncentrycznym. PON jest techniką wykorzystującą wyłącznie pasywną infrastrukturę (okablowanie światłowodowe, splittery optyczne) na odcinku optyczny konwerter - odbiornik.
Przykład instalacji światłowodowej z wykorzystaniem konwertera optycznego LWO102 4F31 E A3033 o mocy +4 dBm umożliwiającego dystrybucję sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym na długości fali 1310 nm. Szerokie spektrum odbiorników optycznych marki TERRA pozwala na realizację instalacji telewizyjnych w oparciu o multiswitche tradycyjne, dSCR/Unicable, jak również instalacji hybrydowych.

Realizacja rozpoznania twarzy przez rejestrator IP Dahua.

Rejestratory IP Dahua z serii EI oraz I2 posiadają funkcję przechwytywania i analizy twarzy na określonej liczbie kanałów. Możliwe jest stworzenie bibliotek z twarzami, które później zostaną wykorzystane do przeszukiwania nagrań. Można też określić akcje powiązane, jakie zostaną zrealizowane w przypadku prawidłowego bądź nieprawidłowego porównania wykrytej twarzy z twarzą, która znajduje się w bibliotece, np. uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej w rejestratorze, alarm w centrum monitoringu, wysłanie e-maila, sterowanie wyjściem alarmowym, itp. Do biblioteki można dodawać twarze, zarejestrowane już na rejestratorze lub z zewnętrznego źródła. Zapisane na rejestratorze nagrania, mogą w prosty i szybki sposób zostać przeszukane po wskazaniu określonej twarzy, na kanałach na których była aktywna funkcja rejestracji i porównania twarzy.
Na powyższym schemacie zaprezentowano system monitoringu oparty o rejestrator NVR4216-EI Q21406. Do rejestratora podłączono 15 kamer IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 Q113541E, które są wykorzystywane od ogólnego monitoringu. Na jednym kanale została podłączona kamera IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2 Q113541D o rozdzielczości 5 Mpix, która zapewnia większe zbliżenie na twarze wchodzących. Zdalny dostęp do systemu z sieci zewnętrznej realizowany jest z wykorzystaniem routera Mercusys MW305R N2931.

Omada SDN - platforma do zarządzania infrastrukturą sieciową.

Platforma Omada integruje takie urządzenia sieciowe jak: punkty dostępowe, przełączniki oraz bramy sieciowe. Zapewnia kompleksowe zarządzanie całą siecią z poziomu chmury. System umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci — w pełni kontrolowanej za pomocą jednego systemu. Przekłada się to na płynne połączenia przewodowe i bezprzewodowe, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach oraz w wielu innych branżach.
Zalety stosowania systemu Omada SDN:
 • Technika diagnostyki sieci oparta na SI:
  • umożliwia analizę potencjalnych problemów z siecią,
  • wysyła sugestie dotyczące optymalizacji sieci,
  • pomaga lokalizować źródła zakłóceń, ostrzegać i powiadamiać o nich użytkowników oraz wdrażać rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci,
  • zapewnia stabilne działanie i znaczną redukcję zakłóceń sieci Wi-Fi poprzez automatyczne dostosowywanie ustawień kanału i mocy transmisji pobliskich punktów dostępowych (połączonych w systemie Omada).
 • Łatwe i inteligentne monitorowanie stanu sieci:
  • łatwy w użytkowaniu panel jest bardzo pomocny w stałym monitorowaniu stanu sieci, sprawdzaniu poziomu przepustowości sieci i natężenia ruchu,
  • dostępu do dzienników ze statystykami sieci, powiadomieniami i ostrzeżeniami,
  • graficzne przedstawienie topologia sieci pozwala specjalistom ds. IT na szybką diagnozę ewentualnych problemów z nawiązywaniem połączeń.
Kontroler systemu EAP TP-Link Omada Cloud Controller OC200
Kontroler systemu EAP TP-Link Omada Cloud Controller OC200 N2560

Nowości produktowe:

Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE79D0T-IT3ZF (1080p, 2,7-13,5 mm, 0,005 lx, IR do 70 m)
Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE79D0T-IT3ZF M75296 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 1080p. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 70 m wykonany w technice Exir zapewnia równomierne oświetlenie terenu.

DS-KH6320Y-WTE2 Monitor 7
DS-KH6320Y-WTE2 Monitor 7" z Wi-Fi wideodomofonu 2 gen. Hikvision G74021 to nowoczesny monitor dotykowy przeznaczony do obsługi systemów wideodomofononowych Hikvision drugiej generacji w standardzie 2-Wire. Pozwala na bezpośrednią rozmowę audio/wideo z osobami znajdującymi się przy stacji bramowej oraz komunikację interkomową pomiędzy pozostałymi monitorami zainstalowanymi w systemie. Dzięki temu lokatorzy mogą bezpłatnie komunikować się między sobą.
Kamera IP tubowa Hikvision DS-2CD2083G2-IU (8 MPix, 2,8 mm, 0,005 lx, IR do 40 m, Audio, AcuSense, Czarna)
Kamera IP tubowa Hikvision DS-2CD2083G2-IU K03409B należy do serii EasyIP 2.0 Plus, w której zaimplementowana została technika AcuSense, działająca w oparciu o algorytm głębokiego uczenia Deep Learning. Dzięki temu przy zdarzeniach z detekcji ruchu i analityce VCA (przekroczenie linii wirtualnej, wykrycie wtargnięcia) dostępny jest filtr pozwalający na sklasyfikowanie obiektów typu człowiek / pojazd i odfiltrowanie wszystkich pozostałych zdarzeń nie spełniających założonego kryterium (padający deszcz, chodzące zwierzęta, ruszające się drzewa, spadające liście, itp).

Warto przeczytać:

Separacja sieci IP w domu. W jednej sieci IP nie powinny znajdować się jednocześnie urządzenia odpowiedzialne za zabezpieczenie domu (monitoring, domofon, sterowniki bram itd.) oraz domowy sprzęt komputerowy. Odseparowanie od siebie tych urządzeń jest jednym z czynników wpływających na wzrost bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń...>>>więcej