Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 33/2023 (16.10.2023)

Najwydajniejszy podmorski światłowód.

Aqua Comms, Meta, Microsoft oraz Vodafone ogłosiły ukończenie budowy kabla podmorskiego Amitié, który bezpośrednio połączył Boston w Stanach Zjednoczonych z Bordeaux we Francji. Transatlantycki kabel o długości 6 783 km został zbudowany przez firmę Alcatel Submarine Networks. Posiada 16 par włókien światłowodowych i umożliwia transfer z rekordową, dostępną komercyjnie, przepustowością wynoszącą 400 Tb/s. Amitié jest najwydajniejszym międzykontynentalnym kablem w historii.
Amitie - najwydajniejszy światłowód łączący dwa kontynenty
Nowe połącznie zapewni wszystkim użytkownikom dodatkowe opcje łączności w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Dodatkowo w Bordeaux powstanie nowe centrum wymiany danych (miejsce, w którym dostawcy usług telekomunikacyjnych i usług internetowych (ISP) mogą dostarczać swoje usługi oraz podłączać infrastrukturę). Zapewni to większą niezawodność w zakresie przepustowości na wielu różnych trasach.
Badania wykazały, że kable transkontynentalne mogą pozytywnie wpływać na gospodarki krajowe i regionalne. Kable podmorskie, takie jak kabel Amitié, mogą przyśpieszyć rozwój infrastruktury informatycznej na lądzie co również przełoży się na wzrost gospodarczy. Na przykład, według informacji od RTI International, inwestycja firmy Meta i Microsoft w kabel Marea (inny kabel transatlantycki), przyczyniła się od 2019 roku do rocznego wzrostu gospodarczego w Europie wynoszącego około 18 miliardów dolarów.

Jesienna edycja szkoleń dla instalatorów.

Ruszyły zapisy na jesienną edycję szkoleń dla instalatorów. Oferujemy sprawdzone, cieszące się popularnością tematy, jak również nowe formaty i zagadnienia. Będzie merytorycznie i praktycznie. Więcej informacji na stronie kursowej. Zapraszamy!
Szkolenia dla instalatorów i projektantów

Dostęp do wiaty śmietnikowej z wykorzystaniem terminala DS-K1T805MBWX Hikvision.

Przy blokach mieszkalnych zawsze znajduje się miejsce gdzie przechowywane są kosze na śmieci. Często są to wiaty śmietnikowe lub wydzielona przestrzeń w budynku. Miejsca takie zazwyczaj są zamykane na klucz, po to, aby uniemożliwić osobom postronnym podrzucanie śmieci. Korzystając z takiego rozwiązania należy pamiętać o tym, że każdy lokator powinien mieć klucz, natomiast wkładka jest elementem mechanicznym, który przy dużej ilości użytkowników szybko się wyrabia i należy ją wymienić. Doskonałym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie terminala kontroli dostępu zamiast tradycyjnego zamka drzwiowego.
Na poniższym schemacie przedstawiono terminal kontroli dostępu DS-K1T805MBWX G76256 marki Hikvision. Do terminala podłączono elektrozaczep HARTTE XS00U G74236 marki Bira oraz przycisk lokalnego otwierania zamontowany wewnątrz wiaty, który pozwala na zwolnienie elektrozaczepu i wyjście na zewnątrz w przypadku zamknięcia drzwi. Do zasilenia terminala i elektrozaczepu został wykorzystany zasilacz DC 12 V M1825 o maksymalnym prądzie 5 A.
Terminal wyposażony jest w klawiaturę oraz czytnik RFID pracujący w standardzie Mifare (13,56 MHz). Do urządzenia można dodać do 3 tys. użytkowników, których autoryzacja możliwa jest za pomocą karty, PIN-u lub też z wykorzystaniem podwójnej autoryzacji za pomocą karty i PIN-u. Terminal posiada interfejs przewodowy LAN oraz bezprzewodowy Wi-Fi. Konfiguracja i dodawanie użytkowników możliwa jest za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej iVMS-4200. Dodatkowo terminal posiada tryb Access Pointa, który pozwala na konfigurację i dodawanie użytkowników z wykorzystaniem interfejsu WiFi, będąc w zasięgu sieci. Po podłączeniu urządzenia do sieci internetowej możliwa jest zdalna obsługa urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej HikConnect. Przy wykorzystaniu stałego zewnętrznego adresu IP i przekierowaniu portów, obsługa i konfiguracja terminala możliwa jest przez sieć internetową z dowolnego miejsca. Urządzenie posiada pamięć 10 tysięcy zdarzeń w której zapisywane są takie informacje jak np. autoryzacje użytkowników.
Widok okna tworzenia użytkownika i nadawania uprawnień po zalogowaniu do terminala przez przeglądarkę
Widok historii zdarzeń po zalogowaniu do terminala przez przeglądarkę

System monitoringu Sunell.

Sunell to jeden ze światowych liderów branży CCTV, oferujący szeroki wachlarz rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności, produkty tej marki cieszą się zasłużoną renomą i zaufaniem wśród instalatorów i projektantów na całym świecie.
Kamery tego producenta są projektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań w monitoringu, niezależnie od rozmiaru instalacji. Urządzenia posiadają zarówno podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje oraz zaawansowane algorytmy umożliwiające wykrywanie ludzi i pojazdów podczas detekcji ruchu oraz zdarzeń inteligentnych jak wykrywanie przekroczenia linii czy wtargnięcia. Tryb korytarzowy pozwala na wykorzystanie kamer do monitorowania miejsc charakteryzujących się dużymi dysproporcjami wymiarów: wąskie i długie lub wysokie pomieszczenia / obiekty.
Rejestratory dostępne są w wersji 4, 8 lub 16 kanałowej. Umożliwiają zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12 Mpix. Urządzenia obsługują inteligentną analizę obrazu, funkcje oparte na sztucznej inteligencji, a także zaawansowane rozwiązania kamer, takie jak ANPR czy termowizja. Dodatkowo na 4 kanałach mogą samodzielnie realizować funkcję inteligentnej detekcji ruchu.
1 lub 2 porty SATA pozwalają na podłączenie dysków twardych o pojemności do 8 TB. W przypadku przepełnienia pamięci, uruchamiane jest automatyczne nadpisywanie zapobiegające utracie najnowszych danych. Wbudowane 2 porty USB pozwalają na podpięcie pendrive'a lub zewnętrznego dysku oraz skopiowanie określonych fragmentów na zewnętrzne nośniki danych oraz sterowania za pomocą myszki komputerowej.
Informacja o firmie i produktach Sunell.

Kategorie i oznaczenia włókien światłowodowych.

Studiując dokumentację projektową sieci światłowodowych zetknąć się można z wieloma oznaczeniami kabli i włókien światłowodowych. Istnieje kilka popularnych stylów nazewnictwa włókien - część z nich pochodzi wprost z oznaczeń proponowanych przez normy i rekomendacje. Pozostałe to pomieszanie tychże oznaczeń ze skrótowymi opisami na zewnętrznych powłokach kabli.
Najbardziej znany sposób opisywania włókien pochodzi z serii zaleceń organizacji ITU-T. Ten sposób nazewnictwa i kategoryzacji (G.65xx) można spotkać najczęściej w danych katalogowych oferowanych przez producentów i sprzedawców kabli światłowodowych. Z drugiej strony projektanci sieci telekomunikacyjnych, opisując szczegółowo kwestie okablowania, do opisu włókien posłużyć się mogą europejską normą wydaną przez IEC: EN 60793-2-50. Wg niej włókna jednomodowe, to kategoria B, natomiast wielomodowe, to kategoria A1. Każda z kategorii ma oczywiście również podkategorie, których odpowiedniki znaleźć można w rekomendacjach IUT-T.
Trzecim i ostatnim sposobem są oznaczenia wprowadzane przez normy zakładowe dużych operatorów telekomunikacyjnych. W obrębie własnych sieci mogą stosować alternatywne dla proponowanych przez normy oznaczenia. Przykładem jest Orange, który dla włókien jednomodowych wprowadził kategorię "J" wraz z odpowiednimi podkategoriami.
Oznaczenia i charakterystykę stosowanych w telekomunikacji włókien jednomodowych zestawiono w poniższej tabeli:
Kategoria
ITU-T
Kategoria
PN-EN 60793-2-50
Oznaczenie Orange

Opis

G.652A B1.1 J2A Włókna światłowodowe jednomodowe o nieprzesuniętej dyspersji chromatycznej.
G.652B B1.1 J2B Włókna o obniżonym w stosunku do włókien G.652A poziomem dyspersji polazyacyjnej PMD.
G.652C B1.3 J2C Włókna o obniżonym w stosunku do włókien A i B tłumienie w zakresie tzw. piku wodnego (pasmo E).
G.652D B1.3 J2D Włókna o obniżonym tłumieniu w zakresie piku wodnego jak i obniżonym poziomie dyspersji polaryzayjnej PMD.
G.653A B2 J3A Włókna o przesuniętej dyspersji chromatycznej. Wartość zerowa dyspersji chromatycznej znajduje się w pobliżu długości fali 1310 nm.
G.653B B2 J3B Obniżony w stosunku do G.653A poziom dyspersji polaryzacyjnej PMD.
G.655A B4 J5A Włókna światłowodowe o przesuniętej niezerowej dyspersji chromatycznej. Dla tej kategorii nie określono wymagań na współczynnik PMD.
G.655B B4 J5B Obniżony współczynnik PMD.
G.655C B4_c J5C Obniżony w stosunku do G.655B współczynnik PMD.
G.655D B4_d J5D Włókna o przesuniętej niezerowej dyspersji chromatycznej i dyspersji w zakresie 1530 - 1585 nm większej niż we włóknach G.655C, co redukuje wpływ efektów nieliniowych na transmisję DWDM.
G.655E B4_e J5E Większa dyspersja chromatyczna i z innym nachyleniem charakterystyki niż w G.655D.
G.657
A1,A2,B3
B6_a1, B6_a2, B6_b3 J7A1, J7A2, J7B3 Włókna o nieprzesuniętej dyspersji chromatycznej charakteryzujące się podniesioną odpornościa na makrozgięcia. Minimalny promień gięcia: A1: 10 mm, A2: 7,5 mm, B3: 5 mm.
Dla włókien wielomodowych ITU-T wydało jedno zalecenie: G.651.1 nie proponując jednocześnie podkategorii tychże włókien (w tej kwestii zalecenie odnosi się do innych dokumentów). Najbardziej popularną klasyfikację włókien wielomodowych wprowadza norma okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801. Oznaczenia: OM1, OM2, OM3, OM4 oraz OM5 opisane są właśnie w tym dokumencie. Zdecydowanie mniej spopularyzowany (ale spotykany) sposób oznaczenia włókien wielomodowych zawarto w normie EN 60793-2-10. Są to odpowiednio: A1b dla włókien OM1, A1a1 dla włókien OM2, A1a2 dla włókien OM3 oraz A1a3 dla włókien OM4.
Kabel zewnętrzny DRAKA A-DQ(ZN)B2Y SM (8 włókien G.652D) 3kN - 1m
Kabel zewnętrzny L79508 z jednomodowymi włóknami G.652D. Inne oznaczenie włókien: B1.3 lub J2D.

Kabel koncentryczny i skrętka komputerowa w klasie palności B2ca.

Na terenie Unii Europejskiej wszystkie przewody instalacyjne w budynkach traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Dyrektywa CPR nakłada na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące: właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Dzięki wprowadzeniu ogólnoeuropejskich klas reakcji na pożar projektanci i architekci dysponują jednoznacznymi przepisami precyzującymi zasady doboru kabli. W celu osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa pożarowego przepisy zalecają stosowanie kabli klasy B2CA w budynkach o specjalnym przeznaczeniu, które muszą spełniać bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa (np. w szpitalach, żłobkach, wieżowcach, biurowcach, domach opieki).
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA LSZH klasa A++ 1,05/4,6/6,9 120 dB [500m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA klasa palności B2ca-s1a,d1,a1 E1020_500 spełnia wymagane prawem normy klasy niepalności. Posiada płaszcz LSZH (izolacja bezhalogenowa).
Przewód NETSET U/UTP kategorii 6 klasa palności B2ca-s1a-d1-a1 /500m/
Przewód NETSET U/UTP E1615_500 kategorii 6 klasa palności B2ca-s1a-d1-a1 spełnia wymagane prawem normy klasy niepalności. Posiada płaszcz LSZH (izolacja bezhalogenowa).
Zalecany dobór klasy palności kabla w zależności od klasy pożarowej budynku lub jego strefy
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1015 TRISET

trudnozapalny

Dca-s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca-s1a, d1, a1
E1020 TRISET B2CA
E1022 TRISAT B2CA

Kabel antenowy do routerów LTE/5G.

Anteny wykorzystywane do poprawy sygnału operatora telefonii komórkowej posiadają impedancję 50 Ohm, dlatego każdy element toru radiowego musi posiadać taką wartość impedancji (niedopuszczane jest wykorzystywanie telewizyjnego przewodu koncentrycznego który posiada impedancję 75 Ohm). Przykładowym kablem wykorzystywanym do przedłużenia przewodu z anteny jest Tri-LAN 240 E1171. Jeśli chodzi o złącza, to najczęściej kabel anteny zakończony jest złączem SMA, do którego można podpiąć dodatkowy konektor antenowy dedykowany do konkretnego modemu.
Podczas doboru anteny zewnętrznej należy sprawdzić, czy modem obsługuje technikę MIMO (dwa złącza antenowe). Tego typu modemy wymagają zastosowania odpowiednich anten gwarantujących zachowanie możliwie wysokiej przepustowości kanału transmisyjnego. Od modemu typu MIMO należy poprowadzić dwa przewody koncentryczne do anten.
Najpopularniejszymi złączami w modemach są złącza SMA - wówczas złącze anteny np. A741024 pasuje bezpośrednio. W przypadku, gdy modem posiada złącze TS5 wymagany jest konektor E83201, natomiast dla złącza TS9 - konektor E83206.
Przewód koncentryczny 50 Om Tri-Lan 240 PE Fca 1,4/3,8/6,1 [1m]
Przewód koncentryczny 50 Om Tri-Lan 240 E1171_1

Nowości produktowe:

Reflektometr/ tester sieci światłowodowych ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV
Reflektometr/ tester sieci światłowodowych ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV L5830 jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania pomiarów oraz diagnostyki połączeń światłowodowych. Łączy w sobie funkcje: reflektometru, miernika mocy optycznej, źródła światła oraz wizualnego lokalizatora uszkodzeń.

Miernik mocy optycznej (VFL, LED, tester RJ45) ULTIMODE OPM-20T-V01
Miernik mocy optycznej (VFL, LED, tester RJ45) ULTIMODE OPM-20T-V01 L5810 to urządzenie służące do sprawdzania tłumienia toru optycznego sieci światłowodowych jedno- i wielomodowych.


Wizualny lokalizator uszkodzeń VFL (LED, tester RJ45) ULTIMODE VFL-V3-15
Wizualny lokalizator uszkodzeń VFL (LED, tester RJ45) ULTIMODE VFL-V3-15 L5939 przeznaczony jest do diagnozowania problemów z okablowaniem światłowodowym. Emituje widzialne światło o długości fali 650 nm (kolor czerwony), które wprowadzone do włókna, wycieka w miejscach nadmiernych zgięć, czy złamań.

Warto przeczytać:

Zasilanie switcha i kamer bez dostępu do zasilania - funkcja "Powered Device". Switch PoE ULTIPOWER 352SFP N299707 posiada funkcję PD (ang. Powered Device), która umożliwia jego zasilanie poprzez podłączenie do innego switcha PoE. Funkcja ta jest niezwykle przydatna, gdy do miejsca instalacji switcha (oraz kamer, jeśli kamery montowane są w tym samum miejscu, np. na słupie) doprowadzona jest tylko jedna skrętka komputerowa...>>>więcej
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA LSZH klasa A++ 1,05/4,6/6,9 120 dB [500m]
Kabel koncentryczny do wyjść ewakuacyjnych