Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 23/2023 (5.06.2023)

Bee++ robotyczna pszczoła.

Naukowcy od ponad 30 lat próbują skonstruować sztuczne owady, które mogą być użyte do różnych zastosowań jak np. sztuczne zapylanie kwiatów, działania poszukiwawcze i ratownicze w ciasnych przestrzeniach, badania biologiczne czy monitorowanie środowiska. W dobie globalnego wymierania pszczół temat wydaje się jeszcze bardziej istotny.
Badacze z Washington State University początkowo stworzyli dwuskrzydłowego robota-pszczołę, lecz miał on ograniczoną zdolność poruszania się. W 2019 roku Pérez-Arancibia wraz z dwoma doktorantami po raz pierwszy skonstruowali czteroskrzydłowego robota, który był wystarczająco lekki, aby wzbić się w powietrze. Aby wykonywać dwa manewry, znane jako przechylenie (pitching) i obracanie (rolling), badacze zaprogramowali robota tak, że przednie skrzydła poruszają się inaczej niż tylne podczas przechylenia, natomiast prawe skrzydła poruszają się inaczej niż lewe podczas obracania. Dzięki temu tworzony jest moment obrotowy, który powoduje obrót robota wokół dwóch głównych osi poziomych.
Animacja przedstawiająca małą, robotyczną pszczołę w locie. Robot wyposażony jest w cztery skrzydła wykonane z włókna węglowego i mylaru oraz cztery lekkie napędy sterujące każdym skrzydłem. Prototyp Bee++ jest pierwszym, który lata stabilnie we wszystkich kierunkach.
Kontrola złożonego ruchu obrotowego jest niezwykle istotna, ponieważ bez niej roboty stają się niestabilne i rozbijają się. Przez wiele lat ludzie mieli różne pomysły na kontrolowanie obrotu, ale nikt nie potrafił tego osiągnąć ze względu na ograniczenia w zakresie napędu. Aby umożliwić kontrolowany skręt robota, badacze zainspirowali się owadami i zaprogramowali skrzydła tak, aby poruszały się w płaszczyźnie pod kątem. Zwiększyli również liczbę uderzeń skrzydeł na sekundę ze 100 do 160. Zmieniono też mechanikę i kontroler napędu.
Robot Bee++ waży 0,95 g, a skrzydła mają rozpiętość 33 mm. Masa żywej pszczoły to około 0,2 g. W przeciwieństwie do prawdziwych owadów, Bee++ może latać autonomicznie tylko przez około pięć minut (ze względu na ograniczenia zasilania). Badacze opracowują także inne rodzaje robotów owadów, w tym pełzaczy i robotów chodzących po powierzchni wody.

Instalacja wideodomofonowa dla domu jednorodzinnego - IP Dahua.

Poniższy schemat przedstawia koncepcję instalacji wideodomofonowej IP Dahua dla dużego budynku jednorodzinnego, z kilkoma kondygnacjami. Dwa wejścia są obsługiwane przez stacje bramowe VTO2202F-P-S2 Q6035. Główna stacja bramowa umożliwia podłączenie głównego wejścia, a za pomocą modułu DEE1010B-S2 można podłączyć bramę wjazdową. Kolejna, podrzędna stacja bramowa umożliwia otwarcie bocznej furtki. Sterowanie wejściami jest możliwe zarówno z poziomu monitora, jak i za pomocą aplikacji klienckiej na telefonie. Na każdej kondygnacji znajdują się monitory VTH2421FW-P Q6523W z dotykowymi, 7-calowymi wyświetlaczami. Monitory posiadają 1 wyjście przekaźnikowe (NO) oraz 6 wejść alarmowych typu NO / NC, umożliwiających integrację z systemem alarmowym. Umożliwiają też podgląd obrazu z kamer systemu monitoringu, przykładowo można podłączyć kamerę IPC-HFW2241S-S-0280B Q062241S, oferującą obraz o rozdzielczości 2 MPix.
Do zasilenia stacji bramowych, monitorów i kamery użyto wydajnego switcha Ultipower N29995, wyposażonego w 8 portów PoE zgodnych ze standardem 802.3af.
Po naciśnięciu przycisku, wszystkie panele w domu zaczynają dzwonić jednocześnie. Po odebraniu rozmowy możliwa jest płynna dwukierunkowa komunikacja audio/wideo oraz zdalne otwarcie zamka. Jeśli lokator jest nieobecny, rozmowa może być przekierowana na smartfon, umożliwiając zdalne otwarcie furtki. Wbudowana pamięć monitorów o pojemności 8 GB pozwala na zapis zdjęć, wiadomości i pozostawienie komunikatu w przypadku nieobecności lokatora.

Światłowody - dlaczego pomiar na długości fali 1310 nm to za mało?

Na poniższych rysunkach przedstawiono wyniki pomiaru reflektometrycznego odcinka światłowodu liczącego 150 m podłączonego do rozbiegówki o tej samej długości. Pomiar wykonano dla długości fali 1310 nm - tutaj pomiar nie wykazał żadnych anomalii oraz dla długości fali 1550 nm - tutaj odnotowano zwiększone tłumienie na 75 metrze (225 metrze uwzględniając włókno rozbiegowe).
Reflektogram 150 m + 150 m - długości fali 1310 nm i 1550 nm. Dla długości fali 1550 nm widoczne zgięcie włókna.
Powiększenie wykresu w okolicy zdarzenia (225 m).
Tłumienie zdarzenia dla długości fali 1550 nm wyniosło 0,325 dB. Ponieważ dla 1310 nm zdarzenie jest niewidoczne, najprawdopodobniej zdarzeniem tym jest tzw. makrozgięcie włókna.
Powyższe tabele zdarzeń przedstawiają wyniki pomiarów dla obu długości fali. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w drugiej tabeli (1550 nm) widoczne jest zdarzenie zidentyfikowane jako spaw o tłumienie 0,325 dB. W rzeczywistości jest to zgięcie włókna - niewidoczne w pierwszej tabeli zdarzeń (1310 nm). Ponadto widać, iż pomiary na obu długościach fali generować mogą różne wyniki w kontekście zdarzeń takich, jak złącza. Jako przykład posłużyć tu może zdarzenie numer 2 - jest to niewyczyszczone złącze o tłumieniu 0,415 dB dla długości fali 1310 nm oraz 0,999 dB dla długości fali 1550m.

Pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/S2.

Aby zapewnić poprawny odbiór telewizji satelitarnej wiele osób, obawiając się samodzielnego ustawiania i montażu anteny satelitarnej, korzysta z usług instalatora. Rzeczywiście nie jest to proste zadanie dla niedoświadczonego majsterkowicza, a przecież odpowiednie wyregulowanie czaszy anteny ma kluczowy wpływ na jakość odbioru sygnału satelitarnego. W przypadku doprowadzenia sygnału satelitarnego do kilku odbiorników stosuje się multiswitche, do których należy podłączyć kable z konwertera typu quatro. Taka instalacja wymaga podłączenia 4 przewodów. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykorzystanie miernika ST-5150 R10842 Signal.
Na powyższym filmie pokazano jak ustawić antenę satelitarną z konwerterem typu quatro A98257 za pomocą miernika Signal WS-6980 R10842 dla satelity Hotbird 13°E. Antenę należy montować na ścianie południowej, południowo‐wschodniej lub południowo-zachodniej budynku. Kierunek południowy można znaleźć za pomocą kompasu lub planów projektowych budynku. W zależności od położenia geograficznego należy określić ‐ kąt elewacji (kąt odchylenia anteny od pionu) anteny. W Polsce wynosi on od 27° na północy do 33° na południu Polski. Następnie należy podłączyć kabel koncentryczny 75 Om do wyjścia VL konwertera A98257 i miernika R10842. Pomiar sygnału miernikiem i finalne ustawienie anteny polega na korekcji pozycji czaszy w oparciu o wskazania miernika. Po "znalezieniu" sygnału z satelity i dokręceniu wszystkich śrub, obracamy konwerterem tak aby uzyskać sygnał najlepszej jakości.

Przejście pojedyncze, dwustronnie kontrolowane z wykorzystaniem ekonomicznego kontrolera Hikvision DS-K2801.

Na poniższym schemacie przedstawiono pojedyncze przejście, dwustronnie kontrolowane z wykorzystaniem ekonomicznego kontrolera DS-K2801 G75021. Na wejściu i wyjściu zostały zamontowane czytniki wyposażone również w klawiaturę DS-K1107AMK G75662 które pracują w standardzie Mifare (13,56 MHz). Czytniki zostały podłączone do kontrolera DS-K2801 za pomocą magistrali komunikacyjnej Wiegand. Taki zestaw pozwala na autoryzację użytkownika na wejściu i wyjściu z wykorzystaniem karty, karty i pinu oraz karty lub pinu. Dodatkowo w kontrolerze można ustawić autoryzację polegającą na wpisaniu numeru karty. Do kontrolera poprzez awaryjny przycisk wyjścia K7PEB został podłączony elektrozaczep rewersyjny XS12R G74232. Po wyzwoleniu przycisku wyjścia obwód łączący kontroler z elektrozaczepem zostaje przerwany, co powoduje otwarcie drzwi. Na drzwiach zamontowany został kontaktron B-3A G3522, który przekazuje do kontrolera informacje o statusie drzwi. Podczas procesu konfiguracji instalator nadaje uprawnienia użytkownikom, takie jak sposób autoryzacji (np. karta, pin), uprawnienia dostępu, harmonogram itp. dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się po budynku według przydzielonych im uprawnień. W kontrolerze przechowywana jest również historia zdarzeń.

Zastosowanie VLANów w sieciach monitoringu.

Standardowo w jednej sieci IP nie powinny znajdować się urządzenia odpowiedzialne za zabezpieczenie domu (monitoring, domofon, sterowniki bram itd.) oraz domowy sprzęt komputerowy. Odseparowanie od siebie tych urządzeń jest jednym z czynników wpływających na wzrost bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń.
Sposobem na rozdzielenie tych sieci jest stworzenie wirtualnych sieci lokalnych. Wymaga to zastosowania switcha zarządzalnego i stworzenie dedykowanych VLANów. W poniższym przykładzie użytkownik przy pomocy zmiany parametrów na switchu ma możliwość stworzenia dwóch wydzielonych sieci. Pierwsza z nich będzie obejmować monitoring, a kolejna sieć domową. Działanie obu tych sieci jest niezależne.
Bardzo ważne podczas konfiguracji (a zarazem często pomijane) jest ręczne przydzielenie urządzeniom adresów IP bez podania im bramy domyślnej. Urządzenia służące do zabezpieczania domu nie powinny mieć bezpośredniego dostępu do sieci Internet. Należy również pamiętać o wyłączeniu wszelkich usług działających w chmurze (np. zdalny podgląd). Administrator powinien umożliwić dostęp do wewnętrznej sieci z zewnątrz tylko za pomocą VPNa (oczywiście wiąże się to z potrzebą posiadania zewnętrznego adresu IP).

Nowości produktowe:

Mufa światłowodowa GFP-12F-T-2, 4 wejścia/wyjścia z tacką 12F
Mufa światłowodowa GFP-12F-T-2, 4 wejścia/wyjścia z tacką 12F L56038 pozwala na wykonanie połączenia światłowodowego z uwzględnieniem maksymalnie 12 spawów. Płaska budowa pozwala na wykorzystanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Obudowa wykonana została z polipropylenu (PP), który gwarantuje odporność na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury oraz substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej.
Mufa światłowodowa GFP-6P do kabli DAC, 2 wejścia/wyjścia z tacką 6F
Mufa światłowodowa GFP-6P do kabli DAC, 2 wejścia/wyjścia z tacką 6F L56060 może być stosowana w instalacjach doziemnych jako element naprawczy lub łącznik kabli DAC o maksymalnej liczbie 12 włókien. Mufa posiada wbudowany holder na spawy o pojemności 6 spawów - przy dwurzędowym ułożeniu osłonek możliwe jest umieszczenie w nim 12 spawów.

Mufa światłowodowa GFP-8E, 3 wejścia, 8 wyjść
Mufa światłowodowa GFP-8E, 3 wejścia, 8 wyjść L56083 jest mufą typu box wyposażoną w 11(12) portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i systemów rozgałęziających w instalacjach napowietrznych oraz naściennych. Materiał Polycarbonate (PC) tworzący obudowę wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych.

Warto przeczytać:

Radialna instalacja multiswitchowa. Multiswitche serii MR marki TERRA posiadają w maksymalnie 32 wyjścia, wobec czego umożliwiają budowanie na jednym urządzeniu instalacji liczących maksymalnie 32 gniazda. Taka sieć telewizyjna zapewnia bezproblemową dystrybucję sygnałów cyfrowych zarówno w standardzie DVB-S/S2 (sygnał satelitarny), jak i w standardzie DVB-T2 (cyfrowa telewizja naziemna). Sieci takie, zwane radialnymi lub gwiaździstymi, są najprostszym typem instalacji i z reguły nie wymagają wcześniejszego projektowania. Dla pewności należy jednak wykonać bilans tłumienia sygnału dla najkrótszego i najdłuższego toru sygnałowego...>>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Powyżej zaprezentowano instalację TV/SAT z 8-wyjściowym multiswitchem MR-508 R70608.
FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G, LTE
Wzmocnij sygnał 4G w swoim domu