Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 20/2023 (15.05.2023)

Czy akumulatory tlenowo-jonowe zastąpią tradycyjne baterie?

Grupa naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu opracowała nowy typ akumulatora tlenowo-jonowego, który mógłby być doskonałym rozwiązaniem dla dużych systemów magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nowy pomysł na baterię został zarejestrowany jako zgłoszenie patentowe. Baterie litowo-jonowe są dziś wszechobecne, od samochodów elektrycznych po smartfony. Nie oznacza to jednak, że są one najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich obszarów zastosowań. Zdaniem naukowców akumulatory tlenowo-jonowe działają w podobny sposób, jak akumulatory litowo-jonowe. Jony, które uzyskują ładunek elektryczny poprzez przyjmowanie lub utratę elektronów przeskakują między dwiema powierzchniami i wytwarzają prąd elektryczny. W przypadku tych nowych baterii te powierzchnie są wykonane z ceramiki. Akumulator tlenowo-jonowy ma kilka ważnych zalet. Chociaż nie pozwala na uzyskanie tak dużej gęstości energii jak akumulator litowo-jonowy, jego pojemność nie zmniejsza się z czasem bezpowrotnie. Można go regenerować, co pozwala na niezwykle długą żywotność. Ponadto akumulatory tlenowo-jonowe mogą być produkowane bez rzadkich pierwiastków i są wykonane z materiałów niepalnych. W przypadku wielu typów akumulatorów występuje problem polegający na tym, że w pewnym momencie nośniki ładunku nie mogą się już poruszać. Wtedy nie nadają się już do generowania prądu, a pojemność baterii spada. Po wielu cyklach ładowania może to stać się poważnym problemem.
Nowa koncepcja akumulatorów nie jest przeznaczona do smartfonów ani samochodów elektrycznych, ponieważ akumulatory tlenowo-jonowe osiągają tylko około jednej trzeciej gęstości energii w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych. Dodatkowo akumulatory tlenowo-jonowe działają w temperaturach od 200 °C do 400 °C. Technologia ta jest jednak niezwykle interesująca w przypadku magazynowania energii słonecznej lub wiatrowej.

Instalacja DVB-T2 a sygnał zakłócający LTE.

Pasmo 700 MHz nie jest już wykorzystywane do przesyłania sygnału telewizji naziemnej. Zakres ten udostępniony został operatorom sieci komórkowych w celu realizacji usług w technice 5G/LTE. W związku z tym, najbardziej zagrożone zakłóceniami ze strony nadajników LTE są kanały telewizyjne o najwyższych częstotliwościach (kanały powyżej 40). Na ekranie telewizora obraz może się zamrażać, mogą pojawiać się kolorowe paski i kwadraty (klatkowanie obrazu). W jaki sposób można potwierdzić taką diagnozę? Najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług instalatora, który wyposażony jest w profesjonalny miernik.
Diagnozowanie rodzaju i poziomów sygnałów często wymaga zastosowania specjalistycznych metod. Dzięki nim uzyskane informacje będą podstawą do właściwej analizy i interpretacji dokonywania zmian w instalacji. Jedną z funkcjonalności dostarczających takie dane jest analizator widma (spektrogram), który bada i analizuje w czasie rzeczywistym widmo częstotliwości wszystkich sygnałów w instalacji. Widmo sygnałów to rozkład natężenia sygnałów pożądanych i sygnałów zakłócających (w szczególności LTE) w zależności od częstotliwości.

Przykład rozkładu widma wykonany przy pomocy miernika DD 2400 R10205. W tym przypadku na widmie powyżej częstotliwości 694 MHz można zauważyć sygnały zakłócające LTE. Mogą one negatywnie wpłynąć na jakość sygnału DVB-T2, powodując interferencje i zakłócając prawidłowy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. W takim przypadku zalecany jest montaż filtra LTE 700: TF005 R81007 (do zastosowań wewnętrznych) lub TF001 R81009 (do zastosowań zewnętrznych).

Wsadowa synchronizacja czasu w urządzeniach Hikvision.

Aplikacja iVMS-4200 pozwala na grupową synchronizację czasu we wszystkich urządzeniach, które dodane zostały do aplikacji. Błędnie ustawienie czasu może być przyczyną wielu problemów. W przypadku systemów CCTV może utrudnić określenie dokładnego czasu wystąpienia zdarzenia, a w przypadku wideodomofonów może być powodem problemów z prawidłową obsługą tagów według ustalonego harmonogramu. Synchronizacji czasu można dokonać na wiele sposobów, np. podczas dodawania do aplikacji lub po bezpośrednim zalogowaniu do urządzenia. Aby grupowo zaktualizować czas w iVMS-4200, należy po dodaniu urządzeń przejść do zakładki: Menu główne -> Narzędzia -> Wsadowa synchronizacja czasu.
Grupowa synchronizacja czasu dla urządzeń Hikvision za pomocą iVMS-4200

Różne parametry obrazu dla dnia i nocy w kamerach Dahua.

Kamery IP Dahua posiadają 3 profile pracy związane z ustawieniami obrazu: "Główny", "Dzień" oraz "Noc". Dla każdego z nich można niezależnie skonfigurować parametry obrazu związane z ekspozycją (tryb pracy i prędkość migawki, redukcja szmów itp.), pracą oświetlacza podczerwieni (włączanie i moc), działaniem funkcji WDR, HLC i BLC, balansem bieli oraz kompensacją kolorów i ostrości. Profile "Dzień" oraz "Noc" można przełączać w zależności od stanu czujnika zmierzchowego lub harmonogramu. Można też na stałe uaktywnić któryś z 3 profili.
Przełączanie profili niesie spore korzyści jeśli chodzi o możliwości lepszego dostosowania do warunków panujących w miejscu instalacji. Schematów przełączania parametrów można tworzyć wiele. Przykładowo: można ręcznie dostosować szybkość migawki zarówno dla dnia i nocy. Co to da? W dzień kamera może pracować z szybką migawką, bo jest więcej światła i obiekty w ruchu będą mniej rozmyte. W nocy można tą szybkość zmniejszyć, bo większa ilość światła może okazać się ważniejsza niż to, że niektóre klatki obrazu lub tylko ich fragmenty będą rozmyte. Np. twarz będzie dobrze doświetlona a szybko poruszająca się dłoń rozmyta.
Okno konfiguracji ekspozycji dla profilu nocnego w kamerze

Rozbudowana sieć 10 Gb/s.

Sieć 10 Gb/s to sieć komputerowa, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 10 gigabitów na sekundę. Tak duża przepustowość obecnie stosowana jest w dużych przedsiębiorstwach, centrach danych i laboratoriach badawczych. Umożliwia ona wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co jest szczególnie ważne dla aplikacji, takich jak przetwarzanie w chmurze, przesyłanie wideo wysokiej jakości czy też przesyłanie dużej ilości danych naukowych.
W przypadku sieci szkieletowej zastosowano światłowody jako główne medium transmisyjne. Istotnym aspektem jest obsługa przez urządzenia aktywne modułów SFP (ang. Small Form-factor Pluggable) o prędkości 10 Gb/s. Porty takie w urządzeniach oznaczone są jako SFP+ (w wielu urządzeniach sloty SFP+ umożliwiają również podłączenie wkładek SFP o prędkości 1 Gb/s).
Poniżej przedstawiono rozbudowaną sieć komputerową oraz WiFi ze szkieletem 10 Gb/s z zastosowaniem głównego switcha SFP+ N30121. Warto pamiętać aby kolejne przełączniki były zawsze podłączane bezpośrednio do niego. Tak zaprojektowana sieć umożliwia prostsze zarządzanie oraz konfigurowanie takich funkcji jak wirtualne sieci przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Okna transmisji w instalacjach światłowodowych.

Transmisja danych w światłowodzie odbywa się w oknie (oknach) transmisyjnym, wybranym z trzech (a w systemach zaawansowanych czterech lub pięciu) pasm. Zostały one wyznaczone w sposób nieprzypadkowy. Przy ich wyborze uwzględniono charakterystykę tłumienia sygnału w tym medium transmisyjnym.
Wyróżnić można trzy główne źródła tłumienia sygnału przesyłanego w światłowodzie:
  • straty falowodowe - wynikają z niejednorodnej budowy światłowodu związanej z niedoskonałościami procesu produkcji. Mowa tu głównie o geometrii rdzenia oraz niejednorodności współczynnika refrakcji w rdzeniu oraz płaszczu.
  • absorpcja - pochłanianie energii przez cząstki światłowodu; zależna jest od sposobu domieszkowania rdzenia w procesie produkcji; problem stanowią głównie: chrom, miedź, żelazo, a zwłaszcza jony OH- wytrącające się w rdzeniu na skutek działania wilgoci.
  • rozproszenie Raileygha - polega na rozproszeniu impulsu światła we wszystkich kierunkach, powstałym na skutek napotkania niejednorodności współczynnika załamania światła w rdzeniu.
O rozłożeniu okien w transmisji światłowodowej zadecydowało tłumienie
wynikające ze strat falowodowych, absorpcji i rozproszenia Raileygha
Poszczególne okna wykorzystywane są przy różnych technikach transmisji, np. technika zwielokrotnienia falowego DWDM wykorzystuje głównie trzecie oraz czwarte okno. Dodać należy, że dzięki postępowi technologicznemu w procesie produkcji światłowodów, udało się zredukować wpływ jonów OH- na transmisję w okolicach długości fali 1400 nm (włókna G.652D). To z kolei doprowadziło do wyznaczenia kolejnego, piątego okna transmisyjnego.

Nowości produktowe:

Szafa RACK 10
Szafa RACK 10" 4U 310x300 R9120071 przeznaczona jest do montażu urządzeń z obudową w standardzie 10". Idealne rozwiązanie do instalacji monitoringu IP. W obudowie można także umieścić urządzenia nie będące w standardzie RACK-19" np. switche, wzmacniacze RTV-SAT, modulatory, rejestratory.
Półka do szafy RACK 10
Półka do szafy RACK 10" R9120305 przeznaczona jest do szafy stojącej RACK o głębokości 300 mm. Umożliwia montaż urządzeń niewyposażonych w uchwyty RACK.

Zaciskarka RJ-45 Hanlong HT-580ER (złącza NC - przelotowe)
Zaciskarka RJ-45 Hanlong HT-580ER (złącza NC - przelotowe) E7912 przeznaczona do zaciskania złączy modularnych z opcją odcinania nadmiarowych żył skrętki. Dedykowana do złączy typu EZ (z przelotem na poszczególne żyły skrętki).

Warto przeczytać:

Hybrydowa instalacja multiswitchowa dSCR/Unicable. Seria multiswitchy dSCR firmy TERRA to urządzenia wykorzystujące technologię jednokablową (Unicable), umożliwiają dystrybucję sygnału satelitarnego DVB-S/S2, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w oparciu o technikę cyfrowego układania kanałów przy zastosowaniu przetworników analogowo-cyfrowych. Do komunikacji pomiędzy multiswitchem a odbiornikami satelitarnymi wykorzystywany jest specjalny protokół, zdefiniowany w normie EN50494 (Unicable I) i/lub EN50607 (Unicable II), który używa poleceń DiSEqC, aby umożliwić niezależny podział sygnału przy pomocy jednego kabla...>>>więcej