Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 11/2023 (13.03.2023)

Zwiększenie bezpieczeństwa na imprezie masowej Mardi Gras z wykorzystaniem nowych technologii.

Mardi Gras to obchodzony w Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych krajach na świecie, często pod innymi nazwami, ostatni dzień karnawału. Obchodzony w tym roku 21 lutego, w Sydney zbiegł się z innym masowym wydarzeniem gromadzącym ogromne ilości uczestników - festiwalem World Pride. W związku z tym władze Sydney w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wdrożyło szereg nowych rozwiązań powiązanych z monitoringiem imprez masowych.
Na czas wydarzeń, organizatorzy obu wydarzeń zainstalowali w mieście kamery CCTV z zaawansowanym oprogramowaniem do analizy danych, które monitoruje nastrój oraz zagęszczenie tłumu. Ponadto, wykorzystano technologię, która zlicza telefony komórkowe poprzez pomiar częstotliwości radiowej w celu zbierania danych dotyczących ilości ludzi. Po raz pierwszy technologii tej użyto 2 miesiące temu podczas imprezy sylwestrowej, która jak wiadomo gromadzi w Sydney ogromne ilości turystów z całego świata.
Stworzone przez firmę Dynamic Crowd Measurement oprogramowanie CCTV może zmierzyć ogólny nastrój tłumu i pokazać gdzie znajdują się ludzie w lepszym i gorszym nastroju. Kamery mogą również mierzyć prędkość poruszania się grup. W przypadku masowej imprezy jaką jest Mardi Gras, wiedza jedynie o liczbie osób na paradzie może być niewystarczająca do podjęcia działań w krytycznej sytuacji. Dlatego dużo ważniejsza jest wiedza o zagęszczeniu ludzi w danym miejscu lub nastroju ludzi na konkretnym obszarze Oxford Street, która pozwoli organizatorom zidentyfikować gdzie jest problem i szybko podjąć odpowiednie działania.
Organizatorzy eventu mieli na uwadze niedawne tragiczne wydarzenia w Seulu podczas świętowania Halloween, gdzie w napierającym tłumie zginęło 159 osób. Użycie oprogramowania CCTV uzasadniane jest więc wyłącznie względami bezpieczeństwa. Nie pobiera ani nie gromadzi ono żadnych danych osobistych. Ponadto, organizatorzy festiwalu wykorzystali analizę danych z telefonów komórkowych uczestników, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i przeprowadzać konieczne interwencje. Wszystko jednak przy zachowaniu pełnej anonimowości obywateli. Chodzi o wykorzystanie technologii pingowania telefonów komórkowych w określonym obszarze. W tej metodzie zlicza się jedynie telefony komórkowe znajdujące się na danym obszarze.

Sterowanie drugim przekaźnikiem za pomocą hasła w modułowych stacjach bramowych wideodomofonu IP Hikvision.

Jeżeli do stacji bramowych modułowego systemu wideodomofonowego IP (DS-KD8003-IME1 G73652) lub 2-Wire (DS-KD8003-IME2 G73644) zostanie podłączona klawiatura, możliwe jest sterowanie pierwszym lub drugim przekaźnikiem wbudowanym w stację bramową za pomocą hasła. Aby sterowanie drugim przekaźnikiem było możliwe, należy zaktualizować stację bramową do wersji firmware 2.2.62. Po wejściu w ustawienia stacji bramowej z aplikacji iVMS-4200 należy przejść do zakładki Domofon → Ustawienia i wybrać opcję dodawania hasła. Podczas procesu dodawania możliwe będzie nadanie hasła i wybranie przekaźnika, który będzie wyzwalany w momencie jego użycia. Bezpośrednio w stacji bramowej można dodać do 16 haseł publicznych.
Widok okna po dodaniu hasła publicznego i wskazaniu przekaźnika który będzie wyzwalany w momencie jego wpisania

Standardy włókien jednomodowych.

O ile nie sprecyzowano konkretnych wytycznych, włókna wykonane zgodne z rekomendacją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union – ITU) definiującą standard jednomodowych włókien G652.D, powinny być pierwszym wyborem na etapie projektowania jednomodowej sieci światłowodowej. Rekomendacja ta opisuje właściwości geometryczne, mechaniczne i transmisyjne włókien oraz zapewnia, że kabel może być używany w zakresie długości fal roboczych 1310 nm i 1550 nm. Europejskie normy EN 50173-1 oraz ISO/IEC-11801 definiujące kategorie włókien jednomodowych: OS1 (OS1a) oraz OS2 pozostają w zgodzie z tymi rekomendacjami. Istnieją również inne odmiany G.652 (od A do C), które są obecnie uważane za starsze standardy światłowodowe, ponieważ nie spełniają pełnego zakresu współczesnych wymagań, takich jak transmisje bazujące na zwielokrotnieniu falowym CWDM oraz DWDM.
Wraz z zapotrzebowaniem na coraz większe pokrycie światłowodami i wynikającymi z tego ograniczeniami, wykonawcy sieci coraz częściej wymagają światłowodu jednomodowego, który działać będzie w ograniczonych przestrzeniach z ciaśniejszym prowadzeniem kabli i mniejszymi promieniami gięcia. W takim przypadku dobrym wyborem mogą być kable z włóknami G.657.A1 lub G.657.A2. Kable spełniające którekolwiek z tych standardów są często określane jako kable światłowodowe BI (Bend Insensitive) lub RBS (Reduce Bend Sensitive), czyli odporne lub niewrażliwe na zginanie.
Co bardzo istotne, włókna G.652.D, G.657.A1 i G.657.A2 mają ten sam rozmiar fizyczny - zarówno rdzeń, średnia pola modu (MFD), jak i płaszcz opisywane w zaleceniach sa identyczne. Fakt ten czyni włókna z rodziny G.657 w pełni kompatybilnymi z włóknami G.652. Przeczy to często spotykanej opinii, że włókien tych nie należy ze sobą łączyć. W praktyce w dzisiejszych sieciach jest to praktycznie nieuniknione, ponieważ magistrale sieciowe bazują głównie na włóknach G.652D, natomiast dostęp abonencki realizowany jest zazwyczaj w oparciu o kable z włóknami BI lub RBI.
Kabel światłowodowy uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH LSOH jednomodowy 8J (8 włókien G.652D) 2,0 kN
Kabel uniwersalny L77012 ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH 12J z włóknami G.652D
wykorzystywany jest w niemal każdym rodzaju instalacji światłowodowych.
Standard ITU dzieli kable na dwie kategorie G.657: kategoria A dla sieci dostępowych i kategoria B stosowana w ostatnim segmencie sieci - na przykład w mieszkaniu, gdzie przestrzeń jest jeszcze bardziej ograniczona. W ramach kategorii A i B G.657 dzieli się dalej na: G.657.A1 i G.657.A2 oraz G.657.B2 i G.657.B3. Z punktu widzenia praktycznego różnice pomiędzy poszczególnymi standardami ograniczają się do minimalnego promienia gięcia jaki wykonać można na poszczególnych włóknach:
  • G.657.A1 - minimalny promień gięcia 10,0 mm,
  • G.657.A2 - minimalny promień gięcia 7,5 mm,
  • G.657.B2 - minimalny promień gięcia 7,5 mm,
  • G.657.B2 - minimalny promień gięcia 5,0 mm.
Dla porządku - minimalny promień gięcia włókien G.652D wynosi 30 mm. Różnice są więc znaczące i przewaga włókien z rodziny G.657 uwydatnia się przy małych przełącznicach, puszkach, mufach i małych kasetach spawów. Nie należy jednak przesadzać z gloryfikacją tych włókien i traktować ich jako bezwzględnie lepsze w stosunku do G.652D. Wręcz przeciwnie - tam gdzie nie jest to koniecznie, warto postawić na stosowane od lat przez operatorów światłowody z włóknami G.652D. Warto również zauważyć, że w praktyce włókna B3 choć z założenia kompatybilne z włóknami z pozostałych kategorii, sprawiają dużo problemów podczas spawania, dlatego z ich dobrodziejstw warto korzystać stosując gotowe patchcordy kończące daną sieć.

Wzmacniacze budynkowe w zbiorczych instalacjach RTV.

Jednym z kluczowych elementów toru koncentrycznego w sieciach kablowych są wzmacniacze szerokopasmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wzmacnianie sygnału wyższej częstotliwości RF w takim stopniu, aby była możliwa jego dalsza dystrybucja (kompensacja strat na elementach pasywnych sieci - okablowaniu, rozgałęźnikach, gniazdach). Wzmacniacze szerokopasmowe są urządzeniami umożliwiającymi transmisję sygnałów w kierunku dosyłowym (w kierunku abonenta), jak i zwrotnym (od abonenta). Wdrażanie technologii 5G na zwalnianym paśmie 700 MHz, dotąd wykorzystywanym przez naziemną telewizję cyfrową DVB-T, spowodowało rozszerzenie oferty firmy DIPOL o modele wzmacniaczy budynkowych ze zintegrowanym filtrem sygnału LTE 700.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
W poniższej tabeli zaprezentowano kilka przykładów budynkowych wzmacniaczy TV firmy Terra wraz z ich podstawowymi parametrami. Każdy z nich wzmacnia sygnał w paśmie do 694 MHz, a więc jest gotowy do pracy w instalacjach budowanych na obszarach zasięgu sieci 5G w paśmie powyżej 700 MHz.
Nazwa HS-004T MA-049T HA-131T HA-216R65
   R81004  R81049  R81131  R82216
 Kod R81004 R81049 R81131 R82216
 Pasmo [MHz] 88-230
470-694
88-108
174-230
470-694
88-694 5-65
87-1218
 Max. poziom wyjściowy [dBμV] 121 115 122 109
 Wzmocnienie k. dos. [dB] 36-39/39-44 30/34 36 40
 Kanał zwrotny  NIE NIE NIE TAK
 Wzmocnienie k. zwr. [dB] - - - 27/-5
 Filtr LTE700 TAK TAK TAK NIE

Antena do poprawienia sygnału LTE.

Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową. W zależności od nadajnika jak i operatora telefonii komórkowej usługi bezprzewodowego dostępu świadczyć można w oparciu o różne techniki transmisji danych.
Podczas wyboru anteny należy uzyskać informację na temat lokalizacji najbliższych nadajników emitujących sygnał w określonym standardzie. Taka informacja udzielana jest przez biura obsługi klienta odpowiednich operatorów. Warto zweryfikować również częstotliwość emisji przypisanej danej usłudze.
W przypadku gdy stacja bazowa obsługuje kilka pasm np. LTE800, LTE180, LTE2100 oraz router posiada funkcję agregacji należy zastosować antenę szerokopasmową (taką antenę najczęściej firma Dipol zaleca do odbioru sieci LTE w Polsce - niemal w 100%).
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 MIMO + 10 m przewodu z wtykiem SMA
Szerokopasmowa antena TRANS-DATA KYZ 10/10 A741024

Wykrywanie zmiany natężenia dźwięku w kamerze Dahua.

Monitoring CCTV polega głównie na nagrywaniu i analizie sygnału wideo, jednak nie jest do tego ograniczony, bo część kamer może również nagrywać i analizować sygnał audio. Często aspekt prawny wyklucza możliwość nagrywania dźwięku, ale kamera niezależnie od ustawień nagrywania może wykrywać nieprawidłowości w dźwięku z monitorowanej sceny (np. nagły wzrost/spadek poziomu dźwięku) lub odłączenie mikrofonu oraz wykonać akcje alarmowe.
Kamery IP WizSense, WizMind wyposażone są w mikrofon wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku zwiększenia poziomu dźwięku (np. rozmowa, zbicie szyby, strzał, syrena alarmowa) podejmowana jest akcja alarmowa. Wykrywany jest też sabotaż mikrofonu. W reakcji na zdarzenie kamera może wyzwolić nagrywanie, aktywować wyjście przekaźnikowe, wysłać e-mail lub zapisać zrzut ekranu.
Widok okna konfiguracji detekcji dźwięku. Na czerwono jest oznaczany poziom dźwięku, który wywołuje alarm.

Nowości produktowe:

Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRA
Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRA A3055 jest wykorzystywany do tworzenia instalacji RTV/SAT przy zastosowaniu technologii światłowodowej i realizację transmisji na długości fali 1550 nm (III okno transmisyjne). Transmiter optyczny umożliwia transmisję sygnału satelitarnego SAT, naziemnego DVB-T2 oraz radiowego FM/DAB+. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami, a co najważniejsze pozwala realizować transmisje sygnału na duże odległości.

Maszt antenowy stalowy 3,0m średnica 50mm  - towar dostępny indywidualna wycena kosztów wysyłki
Maszt antenowy stalowy 3,0m średnica 50mm E905131 pozwala na montaż anten telewizji naziemnej i satelitarnej. Wykonany ze stali i ocynkowany galwanicznie, odporny na korozję. Wyposażony w dwa kapturki zaślepiające.


Kamera IP tubowa Dahua IPC-HFW2541E-S-0280B (5 Mpix, 2,8 mm, 0,005 lx, Audio, RTMP, IR do 30 m)
Kamera IP tubowa Dahua IPC-HFW2541E-S-0280B (5 Mpix, 2,8 mm, 0,005 lx, Audio, RTMP, IR do 30 m)+ Q062541X należy do serii LITE, czyli rozwiązań dedykowanych do standardowych instalacji monitoringu. Urządzenia tej serii posiadają podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje, dlatego stanowią idealne rozwiązanie w większości instalacji, gdzie zapewni stabilną i bezawaryjną pracę. Cechą wyróżniającą kamery jest obsługa funkcji inteligentnej detekcji ruchu oraz inteligentnej ochrony perymetrycznej.

Warto przeczytać:

Innowacyjny system światłowodowy marki TERRA do instalacji RTV/SAT. Instalacje światłowodowe odgrywają coraz większą rolę w transmisji sygnałów RTV/SAT. Dają one gwarancję niskich strat sygnału i bardzo dużą odporność na zakłócenia. W ofercie firmy DIPOL pojawiło się nowe rozwiązanie firmy TERRA pozwalające na realizację instalacji SMATV przy pomocy światłowodów. Nowy system dystrybucji sygnałów RTV/SAT wyróżnia wysoka jakość oraz konkurencyjna cena...>>>więcej
Optical splitter FOS102 Konwerter satelitarny LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRAA98210 Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F31 E 1x6 dBm FP 1310 nm TERRAA3031 Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRAA3055 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [ciemny grafit, RAL7016]A9684 Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [ciemny grafit, RAL7016]A9684 Konwerter satelitarny LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRAA98210 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM BA0221 Przemiennik DTT MCA101T TERRAR82101 Splitter optyczny 1/2 FC/UPC FOS102 E TERRAA98882 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Multiswitch MV-932L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaR70882 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL-4/5-12 DAB DVB-T/T2A0140 Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2A2230 Zwrotnica antenowa DC015L VHFI/II+FM-VHFIII-UHF TerraR82018 Zasilacz impulsowy PS182F 18V 2A do multiswitchy Terra MS/MSVR71465 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Multiswitch MV-932L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaR70882 Zasilacz impulsowy PS182F 18V 2A do multiswitchy Terra MS/MSVR71465
Zastosowanie nadajników optycznych Terra umożliwia dystrybucję sygnałów: DVB-T/T2 oraz SAT z dwóch pozycji, przez 1 włókno światłowodowe.
Instalacja zbiorcza z odbiorem z dwóch nadajników DVB-T2 - test anten DIPOL SMART i wzmacniacza kanałowego TERRA