Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 1/2023 (2.01.2023)

Roboty zyskają nowy sposób na chwytanie przedmiotów.

Jeśli ktoś był w salonie gier i próbował chwycić i utrzymać przedmiot za pomocą automatycznego chwytaka, wie jakie jest to trudne. Takie zadanie byłoby dużo bardziej stresujące jeśli zamiast miękkiego pluszaka, należałoby podnieść delikatny kawałek zagrożonego koralowca czy cenny ładunek z zatopionego statku. Większość obecnych zrobotyzowanych chwytaków wykorzystuje umiejętności operatora, wbudowane czujniki, skomplikowane pętle sprzężenia zwrotnego lub najnowocześniejsze algorytmy uczenia maszynowego w celu uchwycenia delikatnych i nieregularnych przedmiotów. Jednak naukowcy ze szkoły inżynierskiej SEAS na wydziale uniwersytetu Harvarda udowodnili, że istnieje prostsza metoda.
Czerpiąc inspirację z natury, naukowcy stworzyli nowy rodzaj miękkiego zrobotyzowanego chwytaka, który wykorzystuje sieć cienkich macek w celu oplecenia i chwycenia przedmiotu, podobnie jak to robią meduzy. Pojedyncze włókna same w sobie nie są zbyt mocne, jednak gdy są używane jako grupa, są w stanie mocno chwytać i trzymać przedmioty o różnych kształtach oraz rozmiarach. Dodatkowo chwytak nie wymaga wykrywania, planowania ani kontroli ze sprzężeniem zwrotnym w celu owinięcia przedmiotu. Siła chwytaka i zdolność adaptacji wynikają z jego zdolności do zaplątania się w przedmiot, który próbuje chwycić. Długie na stopę włókna to gumowe rurki. Jedna strona rurki ma grubszą gumę niż druga, więc kiedy rurka jest pod ciśnieniem, zwija się jak warkocz, przy jego braku prostuje się jak włosy w deszczowy dzień. Rurki wiążą się i splatają ze sobą i przedmiotem, a każde splątanie zwiększa siłę trzymania. Podczas gdy zbiorowy chwyt jest silny, każdy kontakt jest słaby z osobna i nie uszkodzi nawet najbardziej delikatnego przedmiotu. Aby uwolnić przedmiot, włókna są po prostu rozprężane. Naukowcy wykorzystali symulacje i eksperymenty, aby przetestować skuteczność chwytaka podnosząc szereg przedmiotów, w tym różne rośliny doniczkowe i zabawki.
Chwytak może być używany w rzeczywistych zastosowaniach w celu chwytania miękkich owoców i warzyw, delikatnej tkanki w placówkach medycznych, a nawet przedmiotów o nieregularnych kształtach w magazynach jak np. szkło. To nowe podejście do chwytania przez roboty uzupełnia istniejące rozwiązania, zastępując proste, tradycyjne chwytaki, które wymagają skomplikowanych strategii sterowania, niezwykle elastycznymi i złożonymi włóknami, które mogą działać przy bardzo prostej kontroli.

Kategorie skrętki komputerowej.

Definiowaniem wymagań dla poszczególnych kategorii lub klas okablowania strukturalnego (z uwzględnieniem zachowania ich kompatybilności) - zajmują się: Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Standard EIA/TIA oraz europejska norma EN50173 definiuje kable miedziane w kilku grupach, w których określa się ich przydatność do transmisji informacji. Wyróżnia się kategorie lub klasy okablowania, zapewniające funkcjonowanie aplikacji w różnych sieciach i dające wsteczną zgodność z istniejącymi już rozwiązaniami.
 • Kategoria 1 (klasa A wg EN 50173)
  • Realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz
 • Kategoria 2 (klasa B wg EN 50173)
  • Okablowanie wykorzystywane dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1 MHz
 • Kategoria 3 (klasa C wg EN 50173)
  • Wykorzystywane w sieciach telefonicznych, wykorzystuje pasmo częstotliwości do 16 MHz
 • Kategoria 5/5e (klasa D wg EN 50173)
  • Jest to najczęściej stosowana klasa skrętki komputerowej wykorzystwana do budowy sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz. Jest stosowana zarówno w lokalnych aplikacjach Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s), jak i w sieciach Gigabit Ethernet (1000 Mb/s).
Przewód NETSET U/UTP 5e skrętka wewnętrzna [1m]
Przewód NETSET U/UTP 5e skrętka
wewnętrzna E1408
Przewód NETSET U/UTP 5e żelowany, czarny skrętka zewnętrzna [1m]
Przewód NETSET U/UTP 5e żelowany,
czarny skrętka zewnętrzna E1410
Przewód NETSET U/UTP PE 5e czarny, skrętka zewnętrzna [1m]
Przewód NETSET U/UTP PE 5e czarny, skrętka zewnętrzna E1412
Przewód NETSET F/UTP 5e skrętka ekranowana, wewnętrzna [1m]
Przewód NETSET F/UTP 5e skrętka ekranowana, wewnętrzna E1515
Przewód NETSET BOX F/UTP 5e skrętka ekranowana, zewnętrzna [1m]
Przewód NETSET BOX F/UTP 5e skrętka ekranowana, zewnętrzna E1517
 • Kategoria 6 (klasa E wg EN 50173)
  • Klasa wprowadzona w 1999 r., obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz. Umożliwia transmisję z prędkością 1 Gb/s.
Przewód NETSET U/UTP kategoria 6 skrętka wewnętrzna [1m]
Przewód NETSET U/UTP kategoria 6 skrętka wewnętrzna E1608
 • Kategoria 6A (klasa EA wg EN 50173)
  • Wykorzystywana przy tworzeniu instalacji wykorzystujących pasmo częstotliwości do 500 MHz. Kategoria idealnie nadaje się do wdrażania multimedialnych aplikacji na okablowaniu o specjalnych wymaganiach konstrukcyjnych (U/FTP, F/FTP)
Przewód NETSET U/FTP kat.6A B2ca s1a,d1,a1 /500m/
Przewód NETSET U/FTP 6A skrętka ekranowana, wewnętrzna E1617_500
 • Kategoria 7 (klasa F wg EN 50173)
  • Dzięki kategorii 7 możliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz. Różni się ona od poprzednich klas stosowaniem kabli typu S/FTP (każda para w ekranie plus ekran obejmujący cztery pary) łączonych ekranowanymi złączami.
Przewód NETSET S/FTP kat.7 skrętka ekranowana, wewnętrzna Cca s1a d1 a1 [500 m]
Przewód NETSET S/FTP kat. 7 E1626
 • Kategoria 7A (klasa FA wg EN 50173)
  • Obejmuje pasmo do częstotliwości 1000 MHz. Umożliwia uzyskanie prędkości do 100 Gbit/s do 15 m i 40 Gbit/s do 100 m;

Ultimode G-10G/SFP+ - media konwerter 10 Gbit/s.

Podczas gdy rynek telekomów rejestruje pierwsze komercyjne wdrożenia standardu Ethernet o prędkości 400 Gbit/s, sieci lokalne w hotelach, szkołach, biurach, itp. coraz częściej wymagają stosowania urządzeń realizujących połączenia na poziomie 10 Gbit/s. W ofercie firmy Dipol pojawił się nowy model media konwertera: Ultimode G-10G/SFP+ L1307, w którym instalować można wykładki SFP+: duplex: L1425, L1428 oraz BiDi: L1430, L1432.
Media konwerter ULTIMODE G-10G/SFP+
Media konwerter Ultimode 10 Gbit/s L1307 i wkładką SFP+ BiDi L1430. Diody LED pozwalają na weryfikację poprawności działania urządzenia. Dioda 10G oznacza negocjację prędkości 10 Gbit/s dla połączenia na interfejsie miedzianym (skrętka komputerowa). Model L1307 zachowuje się inaczej niż modele Ultimode o niższej prędkości w kontekście pracy diod. Tutaj po połączeniu media konwertera z innym urządzeniem (drugi media konwerter lub switch) za pomocą światłowodu zapaleniu ulega dioda SD (Signal Detected), nie zapala się natomiast dioda Link ACT. Ta zapala się dopiero po podłączeniu interfejsów miedzianych do właściwych urządzeń (równolegle zapala się również dioda Link).

Kable koncentryczne w klasie palności B2ca.

Od 1 lipca 2017 r. na terenie UE wszystkie przewody instalacyjne w budynkach traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Dyrektywa CPR nakłada na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące: właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Dzięki wprowadzeniu ogólnoeuropejskich klas reakcji na pożar projektanci i architekci dysponują jednoznacznymi przepisami precyzującymi zasady doboru kabli. W celu osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa pożarowego przepisy zalecają stosowanie kabli klasy B2CA w budynkach o specjalnym przeznaczeniu, które muszą spełniać bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa (np. w szpitalach, żłobkach, wieżowcach, biurowcach, domach opieki).
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500m]
Przewód koncentryczny TriSAT B2CA E1022_500 spełnia wymagane prawem normy klasy niepalności. Posiada płaszcz LSZH-FR (ang. "low smoke zero halogen flame retardant") - izolacja bezhalogenowa. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a powstające gazy nie są korozyjne. Niska tłumienność oraz klasa ekranowania A+ czynią go idealnym do wykorzystania w obrębie dróg ewakuacyjnych. Kabel jest oferowany w odcinkach 500 m na szpuli z ABS zapakowanej w karton, co znacząco ułatwia transport.

Czym wyróżnia się druga generacja kamer z aktywnym odstraszaniem (TiOC 2.0)?

Kamery TiOC (Three in One Camera ) łączą 3 nowoczesne funkcje monitoringu: kolorowy obraz w warunkach nocnych, inteligentną analizę obrazu i aktywne odstraszanie (czyli sygnalizacja optyczno – akustyczna generowana w momencie zdarzenia). Nową, 2 generację wyróżniają następujące funkcje:
 • Hybrydowy oświetlacz z inteligentnym przełączaniem
Kamera posiada dwa oświetlacze - podczerwieni (IR) oraz światła białego. Przy domyślnych ustawieniach kamera automatycznie włącza tryb pracy z oświetlaczem IR lub światłem białym. W trybie nocnym kamera pracuje z oświetlaczem IR, ale gdy w monitorowanej strefie zostanie wykryty obiekt, scena oświetlana jest światłem białym. Zapewnia to większe możliwości identyfikacji (obraz jest kolorowy). Dodatkowo może włączyć się funkcja aktywnego odstraszania, czyli sygnalizacja optyczna (migające niebieskie i czerwone diody) i akustyczna (komunikaty dźwiękowe).
Oświetlacz IR pracuje w nocy
Reguła załącza światło białe
Włącza się aktywne odstraszanie
Włącza się oświetlacz IR
 • Lepsza jakość dźwięku - podwójny mikrofon i mocny głośnik
Kamera posiada 2 mikrofony pracujące w układzie poprawiającym jakość dźwięku i zwiększające o ok. 7 m zasięg (w porównaniu do poprzedniej generacji TiOC). Zajmuje się tym nowy, wyspecjalizowany układ scalony obsługujący przechwytywanie dźwięku i redukcję szumów. Szczególnie skupiono się na działaniu przy wietrze, który negatywnie wpływa na jakość rejestrowanego dźwięku. W połączeniu z mocniejszym głośnikiem radzi sobie bardzo dobrze w komunikacji dwukierunkowej (można porozmawiać z osobą stojącą przy kamerze).

Moduł wyświetlacza DS-KD-TDM dla modułowego wideodomofonu IP Hikvision.

W ofercie firmy Dipol dostępny jest 4" moduł wyświetlacza DS-KD-TDM G73671, dedykowanego do pracy z modułami głównymi stacji bramowej IP Hikvision DS-KD8003-IME1 G73652 oraz DS-KD8003-IME2 G73644. Moduł wyposażony jest w dotykowy ekran typu IPS o rozdzielczości 480 x 480 pix. Posiada wbudowany czytnik tagów w standardzie Mifare (13,56 MHz), klawiaturę dotykową za pomocą której można dzwonić do lokatorów oraz otwierać elektrozaczep z wykorzystaniem kodu, listę lokatorów oraz możliwość wyświetlania grafiki reklamowej. Jego duża funkcjonalność pozwala na integrację i zastąpienie kilku modułów jednym urządzeniem. Za pomocą aplikacji iVMS-4200 możliwe jest ustawienie tego co będzie wyświetlane na ekranie po jego wybudzeniu. Do wyboru są cztery opcje:
 • okno połączenia telefonicznego (możliwość dzwonienia i otwierania za pomocą kodu),
 • okno kontaktów,
 • naciśnij przycisk, aby wyświetlić okno połączenia (lista kontaktów),
 • okno odczytu karty.
Widok okna konfiguracji modułu DS-KD-TDM G73671 w programie iVMS-4200 v3.8.1.4

Nowości produktowe:

Wtyk modularny RJ-45 8PIN kat.6 STP na drut ----/100szt./
Wtyk modularny RJ-45 8PIN kat.6 STP na drut ----/100szt./ J2017 służy do zakańczania przewodów ekranowanych w instalacjach komputerowych. Złącze męskie 8P8C ekranowane, kategorii 6, na przewód okrągły typu drut.

Antena TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8
Antena TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8 A741026 jest panelową anteną kierunkową MIMO przeznaczoną do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Dedykowana do odbioru i nadawania sygnału z modemu LTE/5G. Antena posiada zysk o wartości od 8 do 9 dBi (w zależności od pasma). Przeznaczona jest do współpracy z modemami 5G (wyposażonymi w dwa złącza antenowe), telefonami lub modemami: GSM, DCS, 3G.
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500m]
Przewód koncentryczny 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500m] E1022_500 jest wysokiej jakości przewodem koncentrycznym dedykowanym do budowy instalacji RTV/SAT. Kabel wykonany w płaszczu LSZH-FR+ (izolacja bezhalogenowa) w klasie reakcji na ogień CPR B2ca-s1a,d1,a1.

Warto przeczytać:

Czyszczenie złączy światłowodowych. Zjawisko tłumienia jest podstawowym problemem przesyłu sygnału na duże odległości. W przypadku światłowodów na tłumienie wpływać mogą różne czynniki, takie jak precyzja wykonania spawu czy przekroczenie minimalnego promienia gięcia włókna. Często zdarza się jednak, że pomimo poprawnego wykonania połączeń oraz prowadzenia okablowania, tłumienie toru optycznego jest wciąż zbyt wysokie...>>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Brudne czoło ferruli - wygląd 99% złącz po pracach montażowych.

Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Widok złącza po użyciu narzędzia czyszczącego.

Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Przewody, switche, splittery, extendery - SIGNAL HD