Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 20/2022 (16.05.2022)

Rekordzista w głębi ostrości.

Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST) opracowali nanofotonowy aparat z dwuogniskowym obiektywem o rekordowej głębi ostrości. Zasięg odległości w jakiej aparat może generować ostre obrazy z wysoką rozdzielczością wynosi od 3 cm do 1,7 km.
Inspiracją dla badaczy i konstruktorów były oczy trylobitów, czyli stawonogów zamieszkujących morza ok. 530 – 250 mln lat temu. Ich narząd wzroku był zbudowany z kilkunastu tysięcy niezależnych jednostek posiadających własną rogówkę, soczewkę i światłoczułe komórki. Szczególnie ciekawy okazał się Dalmanitina socialis, który wytworzył zespoły soczewek o różnych współczynnikach załamania światła - górną soczewkę z centralnym wybrzuszeniem zbudowana z kalcytu oraz dolną soczewkę ze związku organicznego. Organizm mógł równocześnie ogniskować w skrajnych odległościach, co pozwalało na jednoczesne poszukiwanie pożywienia oraz patrolowanie wód w poszukiwaniu drapieżników i to w odległości większej niż kilometr.
Schemat oczu Trylobitów, które stały się inspiracją dla aparatu.
Górna soczewka z centralnym wybrzuszeniem powstała z kalcytu, dolna - ze związku organicznego.
Naukowcy postanowili stworzyć soczewki na kształt tych w które były wyposażone trylobity. Stało się to możliwe dzięki technice płaskich soczewek zwanych metasoczewkami. Składają się one z milionów malutkich filarów (ok 600 nm wysokości) zbudowanych z dwutlenku tytanu. Nanofilary działają na poziomie podfalowym - rozpraszają i wychwytują światło z wielką dokładnością, dlatego są w stanie zdefiniować fazę, widmo, polaryzację i modalność światła. Stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu do standardowych soczewek wykorzystujących zjawisko załamania i propagacji światła widzialnego przez optykę szklaną. Pozwalają one na rejestrację intensywności świecenia, ale już nie kierunku padania światła.
Nanofilary ułożone są prostopadle do obiektu i czujnika oraz dopasowane w taki sposób, że każdy przepuszcza światło przez różne obszary soczewki. W skrajnych położeniach część wpadającego światła musi przejść przez dłuższy a część przez krótszy bok filara. Na dłuższej ścieżce światło przechodzi przez większą ilość materiału i dlatego jest bardziej zginane. Odwrotnie dzieje się na drugiej ściance. Nanofilary zaginają światło tak, że odległe obiekty (1,7 km), jak i pobliskie (kilka centymetrów) są skupione na jednej płaszczyźnie. Kolejnym krokiem jest zastosowanie algorytmów sieci neuronowej do korekcji defektów powstających w pośrednich odległościach (rozmycie, aberracja chromatyczna). Ostateczny obraz jest ostry i wolny od aberracji w całym kilkusetmetrowym zakresie głębi ostrości.
Ta nowoczesna technika obrazowania jest w początkowej fazie testów, ale może stanowić przełom w systemach obrazowania, fotografii konsumenckiej, obrazowania 3D, mikroskopii optycznej a także systemach widzenia maszynowego.

Jak temperatura wpływa na pracę akumulatorów?

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych waha się i zależnie od modelu wynosi najczęściej między 20 a 25°C. Praca w innych temperaturach wpływa na zmianę charakterystyki ich pracy.
Wraz z obniżeniem temperatury maleje pojemność ogniw, dlatego w zimie zdarzają się na przykład problemy z odpaleniem samochodu. Jednak jeśli akumulator nie będzie głęboko rozładowany, to niska, a nawet ujemna temperatura nie powinna go uszkodzić. Praca w podwyższonych temperaturach powoduje bardzo znaczne skrócenie ich żywotności. Ta zmniejsza się o połowę na każdy trwały wzrost temperatury o 8°C powyżej znamionowej. Oznacza to, że np. akumulator o temperaturze znamionowej 25°C eksploatowany w 33°C zachowa 50%, a w 41°C tylko 25% projektowanej żywotności.
Akumulator firmy Emu wykonany w technice AGM (Absorbent Glass Mat).
Ciemne elementy to płyty ołowiane, jasne - włókno szklane nasączone elektrolitem.
Dla uzyskania maksymalnej żywotności akumulatora pracującego buforowo należy:
  • instalować akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),
  • zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować obudowy z otworami wentylacyjnymi dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza,
  • zastosować efektywną, naturalną lub wymuszoną wentylację lub klimatyzację,
  • stosować układ ładowania z kompensacją temperaturową napięcia ładowania, jeśli temperatura pracy będzie przekraczać 25°C.

Konfiguracja cyfrowych modulatorów TERRA przy pomocy urządzeń mobilnych.

Cyfrowe modulatory firmy TERRA MHD001P R86103 oraz MHD002P R86104 mają możliwość konfiguracji przez przeglądarkę internetową Google Chrome (dla systemu Android oraz Windows) oraz aplikację WebBLE GreenParkSoftware (dla systemu iOS). Parowanie i nawiązywanie łączności pomiędzy urządzeniami (smartfon, tablet, laptop) a modulatorem realizowane jest bezprzewodowo za pomocą Bluetooth. W celu włączenia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth modulatorów należy w momencie wpięcia zasilacza do gniazda sieciowego AC 230 V przytrzymać jednocześnie przyciski "+" oraz "-" aż zacznie migać zielona dioda. Następnie uruchomić przeglądarkę Google Chrome i wpisać adres: mhd.mydtv.live. Modulatory TERRY mogą być również konfigurowane w sposób standardowy przy pomocy przycisków "+" oraz "-" oraz wyświetlacza znajdującego się pod pokrywą stanowiącą element obudowy.
Prosta i intuicyjna konfiguracja umożliwia szybkie ustawienie wymaganych parametrów modulatora
Modulator MHD-101 HDMI - COFDM (DVB-T) HDCP TERRA - wyprzedaż
Cyfrowe modulatory DVB-T MHD001P R86103 i MHD002P R86104 można konfigurować za pomocą przycisków i wyświetlacza lub korzystając z połączenia Bluetooth przez przeglądarkę internetową
Cyfrowe modulatory HDMI-->DVB-T doskonale sprawdzą się w instalacjach, w których treść z jednego lub dwóch źródeł dostarczana jest do wielu odbiorników TV. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w instalacjach hotelowych wyposażonych w starsze odbiorniki telewizyjne, które nie mają możliwości odebrania sygnału DVB-T2/HEVC.

Wsadowa synchronizacja czasu w urządzeniach Hikvision.

Aplikacja iVMS-4200 pozwala na grupową synchronizację czasu we wszystkich urządzeniach, które dodane zostały do aplikacji. Błędnie ustawienie czasu może być przyczyną wielu problemów. W przypadku systemów CCTV może utrudnić określenie dokładnego czasu wystąpienia zdarzenia, a w przypadku wideodomofonów może być powodem problemów z prawidłową obsługą tagów według ustalonego harmonogramu. Synchronizacji można dokonać na wiele sposobów, np. podczas dodawania do aplikacji lub po bezpośrednim zalogowaniu do urządzenia. Aby grupowo zaktualizować czas w iVMS-4200, należy po dodaniu urządzeń przejść do zakładki: Menu główne -> Narzędzia -> Wsadowa synchronizacja czasu.
Grupowa synchronizacja czasu dla urządzeń Hikvision za pomocą iVMS-4200

Przełącznice światłowodowe w budynku wielorodzinnym - jak kablować bloki?

W przypadku realizacji sieci FTTH w budynkach wielorodzinnych dominuje koncept zakładający doprowadzenie do każdego mieszkania osobnego kabla światłowodowego, który swój początek ma w pomieszczeniu teletechnicznym/serwerowni. Podejście takie ma swoje zalety, wśród których na pierwszym miejscu wyróżnić należy jego prostotę - kable abonenckie układane są równoległe z innymi kablami multimedialnymi (miedziane kable koncentryczne i skrętki komputerowe) w topologii gwiazdy. Spawanie obejmuje wyłącznie spawanie końcówek włókien i odbywa się w mieszkaniach i pomieszczeniu teletechnicznym.
Alternatywą dla powyższego rozwiązania jest topologia światłowodowa bazująca na wykorzystaniu wielowłóknowego kabla magistralnego, muf/skrzynek pośredniczących oraz kabli abonenckich na odcinkach prowadzących bezpośrednio do mieszkań. Do zalet takiego rozwiązania należą przede wszystkim:
  • znacznie szybsze i łatwiejsze w realizacji spawanie włókien w pomieszczeniu teletechnicznym wynikające z mniejszej liczby kabli (ta sama ilość włókien, ale mniejsza liczba kabli oznacza szybsze spawanie),
  • podzielenie sieci na segmenty eliminuje problem dużych ilości kabli wchodzących/wychodzących z szafy głównej - łatwiejsza realizacja, znacznie mniejsze wymogi dotyczące ilości miejsca w szachtach,
  • cena - jeden kabel 24J będzie tańszy niż dwanaście kabli 2J,
  • możliwość użycia prefabrykowanych kabli zakończonych wtykami ze względu na podzielenie tras kablowych na krótsze odcinki.
Minusem tego podejścia jest, w przypadku niestosowania kabli zakończonych fabrycznie złączami, konieczność wykonania dodatkowych spawów pośredniczących w skrzynkach piętrowych.

Transmisja sygnałów HDMI i USB w światłowodzie.

W sytuacjach, gdy podgląd oraz sterowanie rejestratorem ma odbywać się z oddalonego pomieszczenia (np. centrum dozoru), istnieje potrzeba przesłania sygnału HDMI oraz USB. W przypadku, gdy odległość kablowa nie przekracza 100 m, można zastosować konwertery H3613 i połączyć je zwykłą skrętką komputerową kat. 5e.
W sytuacji, gdzie przekroczona jest granica 100 m, należy zastosować urządzenie aktywne np. switch N29915, aby przedłużyć sygnał o kolejne 100 m. Jednak w przypadku takich połączeń lepiej zastosować kabel światłowodowy. Maksymalna długość światłowodu uzależniona jest od zastosowanych media konwerterów i wynosić może nawet 40 km w przypadku media konwerterów Ultimode L10025.
Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USBKonwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB TX RX PWR FX TP 10/100M SPD FDX/Col LFP Link/Act Link/Act now streaming now streaming Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USBH3613 Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USBH3613
Schemat zastosowania media konwerterów światłowodowych z konwerterami HDMI + USB

Nowości produktowe:

Mufa światłowodowa naprawcza GFP-2F-S do kabli DAC, 2 wejścia/wyjścia
Mufa światłowodowa naprawcza GFP-2F-S do kabli DAC L56040 przeznaczona jest dla 2 kabli o średnicy zewnętrznej nie większej niż 6,5 mm. Dzięki niewielkim rozmiarom znakomicie sprawdza się w instalacjach sieci FTTH. Jest mufą pierwszego wyboru w przypadku konieczności napraw kabli typu DAC. Można ją stosować bezpośrednio w ziemi, w studniach, duktach kablowych, zasobnikach zapasu kabla, a także w instalacjach zewnętrznych. Mufa posiada otwory montażowe umożliwiające instalację na powierzchniach płaskich.
Wzmacniacz kanałowy WWK Alpha+ Telmor
Wzmacniacz kanałowy WWK Alpha+ Telmor R89864 przeznaczona jest dla zbiorczych instalacji antenowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 w budynkach wielorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, szkołach, szpitalach itp. Wzmacniacz dedykowany jest do trudnych warunków odbioru sygnałów RTV, w których występują sygnały o zróżnicowanych poziomach, nadawane z kilku kierunków.
Optyczny zestaw SAT/RTV OTX 1310 KIT TRIAX
Optyczny zestaw SAT/RTV OTX 1310 KIT TRIAX A9860 jest wykorzystywany do tworzenia instalacji przy zastosowaniu technologii światłowodowej. W oparciu o jego produkty tworzymy instalacje umożliwiające transmisję sygnału satelitarnego SAT, naziemnego DVB-T2 oraz radiowego FM/DAB. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami, a co najważniejsze pozwala realizować transmisję sygnału na duże odległości.

Warto przeczytać:

Jak rozbroić rejestrator NVR za pomocą wejścia alarmowego? Jeśli w budynku oprócz systemu monitoringu istnieją inne systemy, np. system inteligentnego budynku, kontroli dostępu lub system alarmowy, warto zastanowić się nad implementacją funkcji rozbrajania rejestratora. Jej aktywacja powoduje wyłączenie powiadomień, które są generowane przez zdarzenia alarmowe (detekcja ruchu, przekroczenia wirtualnej linii itp.). Zdarzenia są normalnie rejestrowane w systemie, prowadzony jest zapis, ale można wyłączyć akcje alarmowe, takie jak np.: ostrzeżenie dźwiękowe, wysyłanie wiadomości e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego lub też wysyłanie powiadomień do aplikacji klienckiej...>>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Sposób podłączenia sygnału z centrali alarmowej Satel Integra 32 do wejścia alarmowego w rejestratorze z wykorzystaniem przekaźnika
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Szafy RACK - kompletna oferta