Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 16/2022 (18.04.2022)

Sztuczne opuszki palca odczuwają jak prawdziwe.

Grupa naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu Bristolskiego stworzyła odpowiednik ludzkiego systemu nerwów dotykowych w postaci sztucznego opuszka palca. Miękkie mikrowypustki imitują warstwę ludzkiej skóry, która przekazuje informacje o dotykanych powierzchniach. Sztuczne wypustki powstają na zaawansowanych drukarkach 3D, które potrafią mieszać materiały o różnej strukturze umożliwiając naniesienie miękkiego materiału na szkielet ruchomej, sztucznej dłoni. Co zadziwiające, syntetyczny opuszek generuje sygnały nerwowe, które są porównywalne do zapisów tworzonych dla prawdziwych dłoni już 40 lat temu. Różnice są na poziomie szczegółów, które wcześniej nie były możliwe do zbadania.
Sztuczna ręka robota
Ludzkie zakończenia nerwowe, zwane mechanoreceptorami, występują na całej skórze, ale ich rozmieszczenie nie jest równomierne - największe zagęszczenie wykazują m.in. palce. Jest kilka rodzajów receptorów, niektóre są mniej, inne bardziej wrażliwe, ale wszystkie reagują na bodźce mechaniczne, np. dotyk, wibracje, rozciąganie. Pod wpływem bodźców generują sygnał elektryczny. W sztucznym opuszku rolę mechanoreceptorów pełnią mikrowypustki. Mimo, że podobieństwo do prawdziwego sygnału jest duże, to sztuczne receptory nie są wystarczająco czułe na drobne detale. Naukowcy sądzą, że ma to związek z różnicą w grubości struktury naturalnej i drukowanej skóry.
Sztuczne opuszki palców
Współczesne roboty mają problem z interakcją z fizycznymi obiektami. Delikatne, a zarazem szybkie podniesienie przedmiotu nie jest możliwe. Dzięki sztucznym opuszkom roboty staną się zręczniejsze – łatwiej chwycą przedmiot badając przy tym jego strukturę. Odkrycia naukowców przyczynią się również do produkcji lepszych protez dłoni.

Detekcja ruchu v2.0 w rejestratorach TurboHD Hikvision.

Najważniejszym zadaniem systemu detekcji ruchu jest wykrycie wejścia osoby lub wjazdu pojazdu do monitorowanego obszaru. Każde wykrycie ruchu może generować zdarzenie alarmowe (np. powiadomienie użytkownika, stróża czy operatora) oraz uruchamiać zapis obrazu.
Tradycyjna detekcja ruchu działała w oparciu o zmiany natężenia światła docierającego do piksela przetwornika (lub większych grup pikseli). Każda zmiana światła wyzwalała detekcję, dlatego system wyłapywał również ruch obiektów, które nie miały znaczenia z punktu widzenia ochrony. Detekcja ruchu była czuła na np. ruch liści na wietrze, przelatujące owady, ptaki, cienie czy opady atmosferyczne.
System detekcji ruchu 2.0 potrafi przeanalizować zdarzenia detekcji ruchu pod kątem wykrycia człowieka bądź pojazdu. Dzięki temu powiadomienia alarmowe zostają przefiltrowane i zbędne alarmy zostają zablokowane. Nagrania mogą zostać przefiltrowane pod kątem detekcji człowieka lub pojazdu. Funkcje te obsługują rejestratory TurboHD 5.0 z funkcją Acusense.
Pasek odtwarzania nagrań (iVMS-4200) z rejestratora z funkcją Acusense. Na niebiesko nagrywanie ciągłe, włączenie funkcji detekcji osób powoduje powstanie znaczników detekcji (na pomarańczowo). Kolorem różowym oznaczone jest nagrywanie z detekcji ruchu.

Klasy palności kabli - emisja gęstego dymu.

Kable, jak i inne wykorzystywane w budownictwie wyroby podlegają ocenie w zakresie reakcji na ogień. Szacuje się, że od 60% do 80% ogólnej liczby śmiertelnych ofiar pożarów jest spowodowana wynikiem zatrucia, uduszenia bądź braku możliwości szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Wymaga się, aby materiały użyte na wyposażenie budynku, między innymi przewody, kable i inne elementy związane z instalacją elektryczną i teletechniczną pracowały prawidłowo w normalnych warunkach użytkowania obiektu, jak również w warunkach zagrożenia - pożaru. Jednym z kluczowych parametrów, które decydują o klasie palności kabla jest jego zdolność do niewydzielania nieprzejrzystego, żrącego i toksycznego dymu. Przekłada się to wprost na większe możliwości w kontekście m.in. eliminacji zatruć oraz przeprowadzenia skutecznej ewakuacji w czasie pożaru.
Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki eksperymentów polegających na badaniu zależności przepuszczalności światła do czasu spalania kabla i w konsekwencji wydzielania przez niego dymu. Badania przeprowadzono dla kabli w powłoce bezhalogenowej LSOH (klasa palności m.in. D) oraz standardowych wewnętrznych kabli w powłoce PVC (klasa palności E).
Porównanie emisji gęstego dymu w kablach w płaszczu LSZH (LS0H) i PVC.
Wykres przedstawia przepuszczalność światła (%) do czasu emisji gęstego dymu (min).
źródło: Universitat Politècnica de Catalunya,
BarcelonaTech Department of Engineering and Nautical Science.
Na wykresie widać znakomicie, że dla szeroko stosowanych kabli wewnętrznych w powłoce PVC już po kilku minutach widzialność spada praktycznie do kilku procent uniemożliwiając ewakuację i powodując wysokie ryzyko śmiertelnego zatrucia. Kable w klasie D lub wyższej będą w tym zakresie znacznie bardziej bezpieczne - po 30 min. ilość wydzielanego dymu jest na tyle niewielka, że widzialność spada zaledwie o 10%.
Zalecany dobór klasy palności kabla w zależności od klasy pożarowej budynku lub jego strefy
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla
podstawowa
Eca
E1015
TRISET
trudnozapalny
Dca-s2, d1, a1
E1016
TRISET PLUS
niezapalny
B2ca-s1a, d1, a1
E1020
TRISET B2CA

Wykorzystanie jednej skrętki do podłączenia dwóch urządzeń.

Uwaga! Poniższe rozwiązanie jest "ratunkiem" podczas instalacji i nie należy go traktować jako standard instalacyjny. W instalacjach, gdzie poprowadzona jest tylko jedna skrętka pomiędzy dwoma punktami, a istnieje potrzeba podłączenia dwóch urządzeń, np. kamer IP, zachodzi potrzeba odpowiedniego rozszycia skrętki.
Poniżej przedstawiono rysunek jak poprawnie wykonać taką instalację. Transmisja danych w sieci FastEthernet (100 Mb/s) odbywa się na żyłach 1,2,3,6. Dlatego odpowiednie podpięcie żył do złączy RJ-45 umożliwi podłączenie dwóch urządzeń. Warto wspomnieć o zasilaniu PoE, które również może być zapewniane na tych samych pinach, co dane (kamera musi obsługiwać standard 802.3af opcja A).
Takie rozwiązanie niestety nie zawsze zadziała ze względu na długość skrętki, jak i potrzebę znacznego rozwinięcia żył na końcu skrętki. Jest to ratunek, gdy została poprowadzona tylko jedna skrętka i nie ma możliwości zastosowania switcha (np. N29810).
Podłączenie dwóch urządzeń do jednego kabla UTP

Przegląd oferty telewizyjnych odbiorników optycznych - na co zwrócić uwagę przy wyborze?

W przypadku, gdy wymagany jest przesył sygnału TV na większą odległość rozważyć należy zastosowanie światłowodu. Determinuje to skorzystanie z zestawu urządzeń: nadajnik + odbiornik, ponieważ anteny TV, stacje czołowe i wzmacniacze TV nie są wyposażone w wyjścia optyczne. Medium należy zmienić więc z miedzianego na optyczne, a następnie odwrotnie.
Firma DIPOL posiada w swojej ofercie kilka modeli odbiorników optycznych. Warto zapoznać się z ich podstawowymi parametrami:
  • Czułość na wejściu optycznym - wyrażany w dBm zakres mocy sygnału, jaki podać można na wejście odbiornika bez konieczności stosowania tłumików lub wzmacniaczy. Niższa czułość (większa liczba ze znakiem "-") przekłada się na możliwość budowania większych sieci - większy split, dłuższe kable, ponieważ odbiornik poprawie odbierze sygnały o niskiej mocy. Większy zakres "na plusie" da szansę na instalację odbiornika w pobliżu nadajnika bez konieczności stosowania dodatkowych tłumików sygnału. Należy więc wybierać odbiorniki o możliwie niskiej czułości, przy jednocześnie szerokim zakresie poziomów wejściowych (duża uniwersalność).
  • Pasmo pracy na wyjściu RF - wyrażany w MHz zakres obsługiwanych sygnałów telewizyjnych. Zasadniczo wyróżnić tutaj można 3 warianty: standardowe pasmo telewizyjne: 47 - 862 MHz, pasmo rozszerzone: 47 - około 1000 MHz (pasmo takie wykorzystywane jest często przez sieci kablowe), 47 - 2400 MHz (możliwość przesłania sygnału z czaszy satelitarnej). Ostatnia opcja przydaje się w instalacjach stacji czołowych bazujących na przemiennikach IF/IF.
  • Maksymalny poziom sygnału na wyjściu RF - wyrażany w dBμV. Węzły zapewniające na wyjściu moc powyżej 100 dBμV pozwalają na budowę rozległej, wieloodbiornikowej sieci RTV bez konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy. Poziom 80 dBμV pozwoli na budowę niewielkiej sieci liczącej kilkanaście gniazd lub zasilenie w sygnał pojedynczego odbiornika telewizyjnego. Odbiorniki o wysokim poziomie wyjściowym powinny być wyposażone w regulowane tłumiki sygnału, jak również korektory wpływające na charakterystykę tego tłumienia.
  • Wymiary zewnętrzne i sposób zasilania - ze względu na rozmiar wyróżnić możemy niewielkie odbiorniki abonenckie oraz węzły stosowane jako źródło sygnału dla większej liczby urządzeń. Wybrane modele odbiorników mogą być zasilane z portu USB, np. z telewizora, co czyni je niezwykle wygodnymi w montażu.
Węzeł optyczny FTTH OD-006 TERRA
Odbiornik Terra OD-006 - najbardziej popularny model odbiornika optycznego ze względu na możliwość zasilania z portu USB
Poniższa tabela zawiera zestawienie dostępnych modeli. Zaznaczono w niej wartości dla opisanych wyżej parametrów.
Nazwa OD-003 OD-004A OD-005P OD-006 OD-007
Kod R81728 R81717 R81760 R81762 R81764
Czułość [dBm] -10...3 -15...-6 / -8...0 -6...0 -6...0 -15...0
Pasmo pracy [MHz] 47...1002 47...2400 47...862 47...1006 47...2400
Maksymalny poziom na wyj. RF [dBμV]
80

80

107

80

80
Ty/rozmiar  Sieciowy/abonencki    Sieciowy/abonencki    Sieciowy    Abonencki    Abonencki  
Zasilanie Sieciowe Sieciowe Sieciowe USB Przez RF

Wyzwalanie odczytu tablicy rejestracyjnej w kamerze ANPR Hikvision DS-2CD2A25G0/P-IZS.

Kamera Hikvision DS-2CD2A25G0/P-IZS K05906 dedykowana jest do identyfikacji tablic rejestracyjnych. Może działać autonomicznie lub w połączeniu z rejestratorem, np. w celu sterowania szlabanem wjazdowym na osiedlu. Aby system działał prawidłowo, niezwykle istotny jest prawidłowy montaż kamery oraz odpowiednia konfiguracja.
Konfigurując kamerę należy za pomocą żółtych linii określić obszar wykrywania. Narysowanie niebieskiej linii pozwala określić moment odczytu tablicy rejestracyjnej, dzięki czemu odczyt będzie realizowany w miejscu, w którym instalator precyzyjnie określił optymalne ustawienia kamery gwarantujące prawidłowe działanie (zoom, ostrość itp.) W kamerze można również ustawić wyzwalanie odczytu tablicy rejestracyjnej podczas naruszenia wejścia alarmowego, np. z zewnętrznego systemu.
Żółte linie określają obszar detekcji, a niebieska moment wyzwalania odczytu

Nowości produktowe:

Zestaw terminatorów do FORSCHER FS-8117
Zestaw terminatorów N70511 do testera FORSCHER FS-8117 N7051 pozwalającego na kompleksowe sprawdzenie przewodów UTP/STP: jakość przewodu, tłumienie, długość, odległość do uszkodzenia, zwarcie, źle zaciśnięte wtyki, test Ping, prawidłowe połączenie z routerem ,test napięcia PoE, skanowanie aktywnych IP w sieci.
AWT682 Transformator TRZ60VA/18V/20V
AWT682 Transformator TRZ60VA/18V/20V G6753 o mocy 60 VA przeznaczony jest głównie do zasilania central alarmowych Satel z serii Versa, Perfecta, Integra. Napięcia wyjściowe transformatora: 18V/3,3A i 20V/3,0A.

Switch TP-Link TL-SG1048 48xGE
Switch TP-Link TL-SG1048 48xGE N299391 znajduje szerokie zastosowanie w małych sieciach komputerowych, sieciach osiedlowych. Posiada funkcję Auto MDI/MDIX pozwalającą zapomnieć instalatorowi o problemie połączeń "na wprost" lub "na krzyż". Wydajność przełączania wynosi 96 Gb/s, dzięki czemu wykorzystywana jest maksymalna przepustowość łączy. Tablica adresów MAC o wielkości 16000 adresów zapewnia skalowalność nawet w dużych sieciach.

Warto przeczytać:

Budowa domu - jakie okablowanie pod Internet? Ze względu na postępujący rozwój techniki, zmiany w ofercie dostawców usług, jak również pojawiające się na rynku nowinki techniczne, polecany obecnie sposób kablowania budynku znacznie różni się od tego sprzed kilku lat.
Stojąc przed zadaniem zaprojektowania okablowania pod Internet, osoba planująca instalację musi wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpłynąć mogą na ostateczny układ przewodów. Ułożenie zbyt małej ilości przewodów lub wybór nieodpowiedniego typu kabli spowodować może znaczne ograniczenia użytkowe w przyszłości. Z drugiej jednak strony należy uwzględnić czynnik ekonomiczny i nie planować zbyt dużej liczby przewodów, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Jak wobec tego obecnie poprawnie okablować dom?... >>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Sieć LAN w domu - schemat okablowania
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA LSZH klasa A++ 1,05/4,6/6,9 120 dB [500m]
Kabel koncentryczny do wyjść ewakuacyjnych