Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 12/2022 (21.03.2022)

Jaka jest granica miniaturyzacji tranzystorów?

Zespół naukowców z chińskiego Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie opracował najmniejszą na świecie strukturę tranzystora MOSFET. Osiągnięcie rekordowo małej bramki 0,34 nm było możliwe dzięki wykorzystaniu cienkiego jak atom arkusza grafenu, jako bramki tranzystora.
Tranzystory to podstawowe elementy wykorzystywane w budowie układów scalonych. Posiadają trzy wyprowadzenia: źródło (tędy prąd elektryczny wpływa do tranzystora), dren (punkt, w którym prąd elektryczny opuszcza tranzystor) i bramka (steruje przepływem prądu). Długość bramki to najważniejszy parametr określający wielkość układu. Dzisiejsze tranzystory buduje się w oparciu o krzem, ale przy miniaturyzacji problemem stało się tunelowanie kwantowe, objawiające się przeskakiwaniem elektronów i nieprawidłowym działaniem układu. Naukowcy wykorzystali więc inny materiał półprzewodnikowy - dwusiarczek molibdenu (MoS2). Dzięki temu uzyskano niezwykle cienką strukturę grubości atomu. Elektrody źródła i drenu są paskami metalu, które stykają się z dwusiarczkiem molibdenu, natomiast bramka została zbudowana w oparciu o arkusz grafenu. Został on ułożony w ten sposób, że jednoatomowa struktura jest odpowiedzialna za przepływ prądu. Gdy bramka jest ustawiona w stanie włączonym, jej szerokość wynosi zaledwie 0,34 nm, czyli tyle samo, ile szerokość warstwy grafenu. Żeby uzmysłowić sobie, o jakich rozmiarach mówimy: średnica ludzkiego włosa wynosi od 80 000 do 100 000 nanometrów.
Struktura tranzystora 0,34 nm. Kolorem czarnym zaznaczona jest warstwa krzemu (nie bierze udziału w działaniu tranzystora), żółtym - dwutlenek molibdenu, niebieskim - grafen, czerwony to warstwa aluminium/tlenku glinu. A - źródło, B - bramka, C - dren.
Sam tranzystor jest tak prosty, że właściwie nie jest w stanie wykonać żadnej użytecznej pracy, ale już duże zespoły tranzystorów umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych. Przykładowo dzisiejszy procesor jest złożony z miliardów tranzystorów. Rozwój komputerów warunkowany jest zwiększaniem ich szybkości działania, a ta z kolei powiązane jest ze zwiększaniem liczby tranzystorów. Zmniejszanie rozmiaru tranzystora pozwala na budowę jeszcze szybszych i bardziej energooszczędnych komputerów. Należy jednak sobie uzmysłowić, że droga od zaprezentowania działającego tranzystora do wykorzystania go w realnym produkcie jest bardzo długa.

Dlaczego kalibracja spawarki światłowodowej jest istotna?

Kalibracja spawarki światłowodowej polega na dostosowaniu mocy oraz temperatury generowanego łuku elektrycznego do aktualnie panujących warunków środowiskowych. Dobrze dobrany łuk pozwala na wykonywanie prawidłowych spawów - zarówno z punktu widzenia tłumienia, jak i wytrzymałości. Kalibracja powinna być wobec tego wykonywana zawsze przed właściwym spawaniem - na początku pracy lub przy drastycznie zmieniających się warunkach (np. nagły spadek temperatury wynikający z zakończenia spawania wewnątrz budynku oraz prowadzenia dalszych prac na zewnątrz).
Najdroższe modele spawarek wyposażone są w czujniki ciśnienia oraz temperatury pozwalające na wykonywanie automatycznej kalibracji w czasie rzeczywistym. Większość popularnych urządzeń wymaga jednak ręcznej kalibracji zajmującej kilka minut. Niewykonanie kalibracji nie zawsze oznaczać będzie złe spawy. Istnieje jednak ryzyko, że wykonane spawy będą poprawne z punktu widzenia tłumienia, jednak ze względu na zbyt niską temperaturę zgrzewania pękną po jakimś czasie - znane są przypadki spawów pękających już po godzinie.
Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-9 L5875 bazuje na popularnej metodzie kalibracji - umieszczone w komorze spawania włókna poddawane są działaniu kolejnych łuków elektrycznych. Włókna ulegają stopieniu, a oprogramowanie spawarki dokonuje pomiaru i analizy odległości, na jaką cofają się czoła włókien. Na podstawie pomiaru ustalane są odpowiednie parametry łuku elektrycznego.
Proces kalibracji Signal Fire dokonuje się poprzez wybranie w aplikacji zarządzającej opcji "Arc Calibration". Po włożeniu włókien do komory spawania i zamknięciu pokrywy proces kalibracji rozpoczyna się automatycznie. Po jego zakończeniu spawarka przełącza się w tryb pracy normalnej (Normal mode), tj. spawania włókien.
W okresie zimowym instalatorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem pracy. Spawarka, która spędziła noc w samochodzie zaparkowanym na zewnątrz, po wniesieniu do pomieszczenia z temperaturą pokojową nie nadaje się do natychmiastowej pracy: zaparowane obiektywy kamer mogą wpłynąć na błędną weryfikację położenia włókien i problemy z autofokusem. Aby uniknąć tego problemu, nie należy dopuszczać do wychłodzenia spawarki.
Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-9 + skrzynka + zestaw narzędzi
Spawarka Signal Fire AI-9 L5875

Projekt światłowodowej instalacji RTV/SAT.

Dla budynków wielorodzinnych, projektowanych zgodnie z wymogami dla instalacji RTV/SAT zapewniających odbiór sygnału satelitarnego z dwóch pozycji satelitarnych, firma DIPOL proponuje multiswitche serii MR-9xx oraz MV-9xx marki TERRA. Oferowane rozwiązanie szeroko wykorzystywane jest m.in. na rynkach: polskim, brytyjskim, niemieckim i australijskim. W Polsce od roku 2004 profesjonalne multiswitche TERRA cieszą się niesłabnącym uznaniem w dużych, zbiorczych instalacjach SMATV. Znakomite wykonanie, stabilność parametrów i bardzo niska awaryjność sprawiają, że multiswitche te można polecić nawet najbardziej wybrednemu klientowi. DIPOL sprzedaje produkty TERRA od 1996 roku. Od marca 2013 roku udziela na nie gwarancji wydłużonej do 4 lat.
Poniżej prezentujemy schemat przykładowej instalacji SMATV dla budynków wielorodzinnych. Został on zapisany w różnych formatach: dwg, pdf oraz stn (plik programu SatNet do projektowania instalacji) i można go w łatwy sposób zaadaptować do własnych wymagań w dowolnej formie.
Projekt wykonany w programie SatNet
Schemat instalacji stworzony za pomocą oprogramowania CAD zapisany w pliku pdf
Schemat RTV/SAT pokazuje przykładową zbiorczą, optyczno-miedzianą instalację multiswitchową dla dwóch pozycji satelitarnych. Sygnały telewizji satelitarnej oraz naziemnej doprowadzone zostały przewodami koncentrycznymi do nadajnika optycznego OT501W A9872. Następnie w miejsce typowej 9-kablowej magistrali multiswitchowej zastosowane zostało okablowanie światłowodowe (1 włókno na 1 nadajnik optyczny). Rozwiązanie to stosować można w dużych obiektach, gdzie odległości między klatkami wynoszą więcej niż kilkadziesiąt metrów lub wówczas, gdy chcemy zabezpieczyć multiswitche oraz urządzenia abonenckie przed skutkiem ewentualnych przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych w okolicy zestawu antenowego. Odbiorniki optyczne OR501W A9877 dokonują odwrotnej konwersji medium. Za odbiornikami optycznymi znajdują się multiswitche MV-932L R70832, z których poprowadzone jest okablowanie abonenckie.
W bibliotece Projektowanie instalacji teletechnicznych RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych w myśl rozporządzenia MTBiGM znajdą Państwo przykłady instalacji teletechnicznych RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych zgodne z rozporządzeniem MTBiGM.

Specyfikacja połączeń żył we wtykach RJ-45.

W sieciach komputerowych powszechnie stosowane są ośmiostykowe złącza modularne 8P8C (popularna, lecz błędna nazwa to RJ-45).
Wyróżnia się dwa podstawowe standardy połączeń żył dla sieci 100Base-T:
  • T568B (częściej stosowany)
  • T568A
Jeżeli z dwóch stron zostanie zastosowany jeden standard zaciskania złącza, uzyska się tzw. kabel "prosty". W przypadku zastosowania dwóch różnych standardów, uzyska się tzw. kabel "krosowany".
Do połączeń komputer - switch (hub, router) używamy kabla „prostego”, natomiast do połączenia komputer - komputer potrzebny będzie kabel „krosowany”.

Schemat połączeń według standardu T568A. Kabel "prosty".

Schemat połączeń według standardu T568B. Kabel "prosty".

Schemat połączeń według standardu T568B oraz T568A.
Kabel z tak zarobionymi złączami nazywa się "Cross" i może służyć do połączenia dwóch komputerów.

Włączenie reguł w kamerze IP Hikvision.

Podczas konfiguracji zdarzeń podstawowych (np. detekcja ruchu), czy zdarzeń inteligentnych (np. linia wirtualna, obszar wtargnięcia) pomocne jest włączenie reguł w kamerze. Dzięki temu przemieszczające się obiekty oraz ustawione reguły widoczne są na obrazie, co ułatwia całą konfigurację. Przykładowo narysowana linia wirtualna oznaczona jest kolorem niebieskim, natomiast przemieszczające się obiekty kolorem zielonym. W momencie spełnienia przez obiekt kryterium przekroczenia linii, zarówno linia wirtualna, jak i oznaczenie obiektu zmienia kolor na czerwony. Aby włączyć wyświetlanie reguł, po zalogowaniu się do kamery należy przejść do zakładki Konfiguracja -> Lokalnie.
Widok okna włączenia reguł
Widok okna z zaznaczonymi regułami

Sterowanie kamerami PTZ za pomocą pulpitu sterowniczego USB.

Dla kamer PTZ możliwe jest zdalne sterowanie położeniem kamery oraz jej zbliżeniem optycznym. Oznacza to, że operator może skierować kamerę na dowolny punkt i wykonać przybliżenie. Sterowanie może być prowadzone bezpośrednio z rejestratora lub zdalnie przez przeglądarkę lub aplikacje klienckie – zarówno na PC, jak i na telefon. Jeśli operator musi często wykonywać ruch kamerą, to najwygodniejszym sposobem jest sterowanie z wykorzystaniem pulpitu sterowniczego.
Najprostszy pulpit sterowniczy DS-1005KI M77921 łączy się z rejestratorem za pomocą złącza USB. Pierwszym krokiem w konfiguracji jest włączenie trybu manipulatora USB w samym pulpicie (świecą się dwie diody). Po podłączeniu do rejestratora mamy możliwość sterowania kamerami. Wystarczy na klawiaturze numerycznej wybrać numer kamery, którą chcemy sterować i nacisnąć lewy przycisk drążka – uaktywnia to sterowanie PTZ. Kontrola kamery możliwa jest poprzez wychylanie drążka, co spowoduje skierowanie kamery w tym samym kierunku oraz obrót gałki umożliwiający wykonanie zbliżenia lub oddalenia.
Pulpit może też być podłączony do komputera, gdzie sterowanie kamerami odbywa się za pośrednictwem oprogramowania klienckiego. Wtedy należy uruchomić tryb klawiatury operatorskiej - świeci się jedna dioda kontrolna.

Nowości produktowe:

Kabel światłowodowy Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 2J 9/125 ITU-T G.657A1 2,5kN
Kabel światłowodowy Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 2J 9/125 ITU-T G.657A1 2,5kN L79302 przeznaczony jest do instalacji bezpośrednio do ziemi. Kabel posiada powłokę HDPE o dużej odporności na zgniatanie (2500N). Kable w tej powłoce cechuje również odporność na niskie temperatury. Znajdują zastosowanie zarówno w realizacji ostatniej mili sieci FTTH, jak i dowolnych instalacjach, w których konieczne jest wykonanie połączeń ziemnych bez możliwości ułożenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci rur osłonowych.
Wtyk RJ-45 kat. 6 beznarzedziowy
Wtyk RJ-45 kat. 6 beznarzedziowy J20091 przeznaczony jest do szybkiego zarabiania na skrętce typu drut i linka. Konstrukcja beznarzędziowa pozwala na szybki i bezproblemowy montaż bez konieczności wykorzystania dedykowanych narzędzi. Miejsce połączenia zabezpieczone jest przed wysuwaniem się żył z uchwytów. Kolorowe oznaczenia prowadnicy kabli ułatwiają i przyspieszają montaż.

Router bezprzewodowy TP-Link Archer C80 router MU-MIMO AC1900
Router bezprzewodowy TP-Link Archer C80 router MU-MIMO AC1900 N3268 pozwala na tworzenie szybkich przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię MU-MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwe są: płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS) - umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

Warto przeczytać:

Transmisja HDMI 4K poprzez skrętkę. Konwerter sygnału HDMI na skrętkę Signal 4K60 z USB ipcolor H3643 umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 6. lub wyższej. Urządzenie transmituje bezstratny obraz obsługując HDMI 2.0, HDR (pasmo 18 Gb/s) oraz DTS. Dodatkowo konwerter posiada wbudowany przedłużacz USB... >>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Na powyższym schemacie zaprezentowano hybrydową instalację multiswitchową
Przewodnik po kablach światłowodowych
Przewodnik po kablach światłowodowych