Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 1/2022 (3.01.2022)

Sztuczna inteligencja zaczyna rozumieć relacje pomiędzy obiektami w obserwowanej scenie.

Kiedy człowiek patrząc przed siebie, widzi przedmioty, dostrzega występujące między nimi relacje, zaczynając od położenia tych obiektów w stosunku do pozostałych. Przykładowo na biurku przed ekranem monitora leży telefon, a po jego lewej stronie laptop. Człowiek nie zastanawia się jakie współrzędne posiada dany obiekt. Bez wiedzy o relatywnym położeniu obiektów, robot zaprojektowany na przykład do pomocy w kuchni miałby trudności z wykonaniem polecenia takiego jak: "podnieś nóż, który znajduje się po lewej stronie pieca i umieść go na desce do krojenia". Starając się rozwiązać ten problem, naukowcy z MIT opracowali model, który rozumie podstawowe relacje między obiektami w scenie. Model ten reprezentuje poszczególne relacje pojedynczo, a następnie łączy je w celu opisania całej sceny. Pozwala to na generowanie dokładniejszych obrazów na podstawie opisów tekstowych, nawet jeśli scena zawiera kilka obiektów ułożonych w różnych relacjach względem siebie. Tego typu rozwiązanie może zostać wykorzystane w sytuacjach, w których roboty przemysłowe muszą wykonywać skomplikowane, wieloetapowe zadania, takie jak układanie przedmiotów w magazynie czy montaż urządzeń. Przybliża to również możliwość uczenia się maszyn i wchodzenia w integrację ze swoim środowiskiem, podobnie jak robią to ludzie.
Po prawej stronie rysunku znajduje się ostateczny obraz, który został wygenerowany na podstawie opisu tekstowego
Opracowany przez naukowców algorytm może wygenerować obraz sceny na podstawie opisu tekstowego relacji pomiędzy obiektami, np. "drewniany stolik na lewo od niebieskiego stołka, czerwona kanapa na prawo od niebieskiego stołka." System rozbija te zdania na dwie mniejsze części, które opisują każdą indywidualną relację ("drewniany stolik na lewo od niebieskiego stołka" i "czerwona kanapa na prawo od niebieskiego stołka"), a następnie modeluje każdą część osobno. Te kawałki są następnie łączone w procesie optymalizacji, który generuje obraz sceny. Dzięki rozbiciu zdań na krótsze części, dla każdej relacji system może łączyć je na różne sposoby, dzięki czemu jest w stanie lepiej dostosować się do opisów scen, których wcześniej nie widział. System działa również w odwrotnym kierunku, gdzie biorąc pod uwagę obraz, może znaleźć opisy tekstowe, które pasują do relacji pomiędzy obiektami w scenie. Ponadto model ten może być użyty do edycji obrazu poprzez zmianę układu obiektów w scenie, tak aby pasowały do nowego opisu.
Badacze porównali swój model z innymi metodami głębokiego uczenia, które otrzymały opisy tekstowe i miały za zadanie wygenerować obrazy przedstawiające odpowiadające im obiekty i ich relacje. W każdym przypadku ich model osiągał lepsze wyniki niż metody bazowe. Poproszono również ludzi o ocenę, czy wygenerowane obrazy pasują do oryginalnego opisu sceny. W najbardziej złożonych przykładach, gdzie opisy zawierały trzy relacje, 91 procent uczestników stwierdziło, że nowy model wypadł lepiej.
Choć pierwsze wyniki są zachęcające, badacze chcieliby sprawdzić, jak ich model radzi sobie na bardziej złożonych obrazach rzeczywistych z zaszumionym tłem i obiektami, które zasłaniają się nawzajem. Są również zainteresowani ostatecznym włączeniem ich modelu do systemów robotyki, umożliwiając robotowi wnioskowanie o relacjach między obiektami z filmów, a następnie zastosowanie tej wiedzy do manipulowania obiektami w świecie.

Wzmacniacze budynkowe w zbiorczych instalacjach RTV - pasmo 700 MHz.

Jednym z kluczowych elementów toru koncentrycznego w sieciach kablowych są wzmacniacze szerokopasmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wzmacnianie sygnału wyższej częstotliwości RF w takim stopniu, aby była możliwa jego dalsza dystrybucja (kompensacja strat na elementach pasywnych sieci - okablowaniu, rozgałęźnikach, gniazdach). Wzmacniacze szerokopasmowe są urządzeniami umożliwiającymi transmisję sygnałów w kierunku dosyłowym (do abonenta), jak i zwrotnym (od abonenta) - pod warunkiem posiadania tzw. kanału zwrotnego.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Wdrażanie technologii 5G na zwalnianym paśmie 700 MHz, dotąd wykorzystywanym przez naziemną telewizję cyfrową DVB-T, umożliwiło rozszerzenie oferty firmy DIPOL o nowe modele wzmacniaczy budynkowych ze zintegrowanym filtrem sygnału LTE 700. Pasmo pracy dla tych wzmacniaczy ograniczone jest od góry częstotliwością 694 MHz.
Nazwa HS-004T MA-049T HA-131T HA-205R65
   R81004  R81049  R81131  
Kod R81004 R81049 R81131 R82307
Pasmo [MHz] 88-230
470-694
88-108
174-230
470-694
88-694 5-65
47-862
Max. poziom wyjściowy [dBμV] 121 115 122 115
Wzmocnienie
k. dos. [dB]
36-39/39-44 30/34 36 27/36
Kanał zwrotny  NIE NIE NIE TAK
Wzmocnienie
k. zwr. [dB]
- - - 27/-4
Filtr LTE700 TAK TAK TAK NIE

Główne elementy modułowego wideodomofonu IP.

Modułowy wideodomofon IP Hikvision 2. generacji charakteryzuje się dużą funkcjonalnością i możliwościami rozbudowy. Stację bramową można składać z różnych elementów w zależności od potrzeb. Niezbędnym elementem modułowej stacji bramowej jest moduł główny z kamerą. Moduł wyświetlacza, który przekazuje informacje o statusie stacji bramowej informuje o otwarciu drzwi, wywołaniu oraz rozmowie, pozwala również na wybranie kontaktu z utworzonej listy lokatorów (max. 500) i zainicjowanie połączenia. Jeżeli wymagana jest funkcjonalność zamka szyfrowego, to należy wstawić klawiaturę pozwalającą na odblokowanie zamka i oraz wybór numeru abonenta. Jeżeli użytkownik chce otwierać drzwi za pomocą transponderów RFID, należy dodać taki czytnik. Jedna stacja bramowa może być rozbudowana do 8 modułów dodatkowych (1 moduł główny + 8 dodatkowych) pozwalających uzyskać różną funkcjonalność w zależności od wymagań.
Moduł główny wraz z modułami rozszerzeń w systemie IP
Moduł główny wideodomofonu IP DS-KD8003-IME1 Hikvision
Moduł główny
DS-KD8003-IME1/EU
G73652
Moduł czytnika kart EM 125 kHz DS-KD-E Hikvision
Moduł czytnika kart EM
125 kHz DS-KD-E
G73660
Moduł czytnika kart Mifare 13,56 MHz DS-KD-M Hikvision
Moduł czytnika kart Mifare
13,56 MHz DS-KD-M
G73662
Moduł wskaźnika DS-KD-IN do wideodomofonu IP Hikvision
Moduł wskaźnika
DS-KD-IN
G73664
Moduł wizytownika 6 przyciskowego DS-KD-KK do wideodomofonu IP Hikvision
Moduł wizytownika
6-przyciskowego DS-KD-KK
G73666
Moduł klawiatury numerycznej DS-KD-KP do wideodomofonu IP Hikvision
Moduł klawiatury numerycznej
DS-KD-KP
G73668
Moduł wyświetlacza 3,5
Moduł wyświetlacza 3,5"
DS-KD-DIS
G73670
Moduł zaślepiający DS-KD-BK do wideodomofonu IP Hikvision
Moduł zaślepiający
DS-KD-BK
G73672

Jak przenieść na inny komputer listę urządzeń zarządzanych przez iVMS-4200?

Urządzenia zarządzane przez oprogramowanie klienckie znajdują się na specjalnej liście, która wraz z innymi ustawieniami programu iVMS-4200 może być przenoszona pomiędzy różnymi komputerami. Jest to przydatne również podczas instalacji nowej wersji oprogramowania, gdyż zalecane jest wtedy odinstalowanie aplikacji.
Żeby wygenerować plik konfiguracyjny, należy kliknąć przycisk Menu główne i z rozwijanego menu wybrać opcję System → Eksport pliku konfiguracji.
iVMS-4200 to oprogramowanie klienckie dedykowane do zarządzania i nadzoru nad systemami bezpieczeństwa marki Hikvision, takimi jak rejestratory (IP, TurboHD), wideodomofony, kontrola dostępu, dekodery itp. Oprogramowanie pozwala w prosty i wygodny sposób czuwać nad wszystkimi systemami oferując podgląd z kamer IP, zdalne odtwarzanie nagrań, zdalną konfigurację, obsługę zdarzeń alarmowych, dwukierunkową transmisję audio, obsługę e-map, nagrywanie na dysk twardy i wiele innych. Aplikacja umożliwia zarządzanie 256 urządzeniami i wyświetlenie obrazu z 64 kamer łącznie na 4 monitorach.

Jak dobrać odpowiedni wzmacniacz GSM/LTE?

Repeater służy do wzmocnienia sygnału GSM, DCS, 3G, LTE i wprowadzenia go do wnętrza pomieszczeń. Do wzmacniacza należy podłączyć antenę zewnętrzną ukierunkowaną w stronę stacji bazowej operatora oraz antenę wewnętrzną, która będzie rozprowadzała wzmocniony przez wzmacniacz sygnał. Poniżej przedstawiono kryteria wyboru odpowiedniego wzmacniacza.
  • Pierwszą ważną informacją, jaką należy posiadać przed zakupem wzmacniacza, jest rodzaj pasma, które ma być wzmocnione:
   • GSM, EGSM - pasmo to występuje w mieście, jak i poza miastem. Dzięki wzmocnieniu tego pasma można rozmawiać, jak i transmitować dane (Internet) poprzez sieć komórkową.
   • DCS - pasmo to przede wszystkim występuje w mieście ze względu na dużą pojemność stacji bazowej (potrzebę obsługi dużej ilości obsługiwanych terminali).
   • WCDMA (3G) - pasmo to występuje w mieście i umożliwia szybką transmisję danych (mobilny internet (HSDPA), wideorozmowę i inne usługi 3G).
   • LTE - pasmo to umożliwia szybką transmisję danych (mobilny internet (LTE), rozmowy (VoLTE)).
  • Kolejną istotną informacją jest wielkość powierzchni, która ma być pokryta wzmocnionym sygnałem:
   • W przypadku sygnału GSM:
    • mniej niż 300 m2, to odpowiednim urządzeniem jest repeater Signal GSM-305 A6765,
    • więcej niż 300 m2, a mniej niż 800 m2, to należy zastosować repeater Signal GSM-505 A6775 wraz z kilkoma antenami wewnętrznymi A741001,
    • mniej niż 1200 m2, to odpowiednim urządzeniem jest repeater Signal GSM-1205 A6785,
    • więcej niż 1200 m2, to należy zastosować repeater Signal GSM-1205 A6785 wraz z antenami wewnętrznymi A741001.
   • W przypadku sygnału GSM, DSC, 3G, LTE (Signal GDW-505 A6777) dostępne jest urządzenie pokrywające powierzchnię 500 m2 przy zastosowaniu jednej anteny wewnętrznej.

Połączenie złączy światłowodowych o szlifie skośnym (APC) oraz prostym (UPC).

Jednomodowe złącza światłowodowe występować mogą w dwóch wersjach szlifu ferruli: APC (ang. Angled Physical Contact) oraz UPC (ang. Ultra Physical Contact). W złączach UPC czoło ferruli jest płaskie, natomiast w APC czoło złącza polerowane jest pod kątem 8 stopni. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu, przy przejściu światła przez granicę ośrodków (czyli na łączeniu dwóch złączy), odbicie światła jest znacznie mniejsze, co korzystnie wpływa na parametry transmisyjne.
Niejednokrotnie urządzenia nadawcze wymuszają stosowanie określonego typu szlifu ferruli. Zastosowanie innego niż zalecany skutkuje znacznie większym tłumieniem połączenia oraz w skrajnym przypadku doprowadzić może do uszkodzenia złącza w urządzeniu lub wtyku kabla. Należy zawsze upewnić się jaki typ złącza stosować należy w danym urządzeniu. W przypadku, gdy kabel światłowodowy zakończony jest niewłaściwą wersją wtyku, zastosować można adapter oraz pachcord łączący lub znacznie bardziej eleganckie rozwiązanie polegające na wykorzystaniu adaptera.
Adapter jednomodowy SC/APC męski - SC/UPC żeński
W przypadku, gdy urządzenie wymaga zastosowania złącza SC/APC (zielone), a kabel zakończony jest złączem SC/UPC (niebieskie) skorzystać można z adaptera pośredniczącego L4401 zapewniającego właściwe dopasowanie ferrul. W sytuacji odwrotnej zastosować należy adapter L4402.
Inne wersje adapterów hybrydowych dostępne są tutaj.

Nowości produktowe:

Antena TRANS-DATA 5G DZ7
Antena TRANS-DATA 5G DZ7 A741009 jest anteną zewnętrzną, dookolną, przeznaczoną do poprawy sygnału 5G/LTE. Antena posiada zysk 3-5 dBi w pasmach: 617-960, 1710-2700 i 3300-4200 MHz, dzięki czemu doskonale nadaje się do odbioru sygnału telefonii komórkowej.

Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(C) (8 MPix, 2.8-12 mm MZ, 0,003 lx, IR do 60m, WDR, IK10, H.265, AcuSense)
Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2T43G2-2I K05264 należy do drugiej generacji kamer działających w oparciu o technikę AcuSense, charakteryzującej się jeszcze większą skutecznością filtrowania fałszywych alarmów. Dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Kamera wyposażona jest w przetwornik 1/1,8" CMOS o rozdzielczości 8 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 60 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8 - 12 mm typu Motozoom umożliwiający zdalną zmianę kąta widzenia w zakresie 108 - 46°. Ostrość obiektywu ustawiana jest automatycznie po zmianie ogniskowej.
DS-KIS703-P Zestaw wideodomofonowy Hikvision 2-Wire (DS-KV8103-IMPE2, DS-KH6320-WTPE2, DS-KAB8103-IMEX, zasilacz)
DS-KIS703-P ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION 2-WIRE G73306 to kompletny zestaw systemu wideodomofonowego 2-Wire Hikvision 2. generacji, w skład którego wchodzi stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2, monitor DS-KH6320-WTPE2, obudowa ochronna natynkowa oraz zasilacz. W celu zasilenia systemu należy podłączyć zasilacz DC 24 V do monitora. Stacja bramowa zasilana jest z monitora po bezpośrednim połączeniu urządzeń magistralą 2-żyłową (2-Wire). Zasilenie elektrozaczepu możliwe jest bezpośrednio ze stacji bramowej z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu wyjścia DC 12 V.

Warto przeczytać:

Signal Fire AI-8C i AI-9 - który model wybrać?. Jednym z najczęściej padających pytań ze strony instalatorów, którzy noszą się z zakupem spawarki światłowodowej jest pytanie dotyczące wyboru modelu. Signal Fire oferuje bowiem dwa modele spawarek: AI-8C L5870 oraz AI-9 L5875.
Spawarki te nie różnią się od siebie w zakresie sposobu działania oraz użytkowania i konfiguracji. Oba modele spawają włókna w taki sam sposób, a ich konfiguracja odbywa się przy użyciu smartfona z odpowiednią aplikacją. To co różni oba modele to wygląd oraz dodatkowe możliwości modelu AI-9 w zakresie weryfikacji poprawności wykonanego łącza światłowodowego...>>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Dobór anteny LTE
Jak dobrać antenę LTE?