Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 15/2020 (13.04.2020)

Sztuczna inteligencja zaczyna rozumieć sygnały mózgowe.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego użyli algorytmów uczenia głębokiego do zamiany sygnałów mózgowych na zdania. Ich rozwiązanie generuje słowa z naturalną prędkością i poziomem błędów wynoszącym około 3% dla całych zdań.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Obiektami badań byli pacjenci cierpiący na ostrą postać białaczki, którzy już wcześniej zostali poddani procesowi elektrokortykografii, polegającemu na umieszczeniu elektrod mierzących pole elektryczne bezpośrednio w korze mózgowej. W eksperymencie pacjenci czytali różne zdania (przy ich tworzeniu ograniczono ilość słów do 250), a sieć neuronowa została zasilona danymi z 250 czujników w mózgu. Jej zadaniem była analiza wzorców aktywności mózgu w zależności od wypowiadanych słów, w szczególności określonego zachowania przy wypowiadaniu samogłosek, spółgłosek oraz sterowaniu ułożeniem ust. Najważniejsza, z punktu widzenia dokładności, okazała się analiza słów, które występują po sobie. Jest to istotne, bo osoba wypowiadająca dwukrotnie to samo zdanie generuje nie do końca identyczny układ natężenia pola elektrycznego wokół mózgu.
Wyniki działania tego układu zostały przekazane do kolejnej sieci uczenia głębokiego, mającej opracować sposób tworzenia zdań z danych binarnych. Początkowo dokładność była słaba i dopiero po sekwencjonowaniu wyrazów okazało się, że średnie wskaźniki błędów słów w ustalonym zestawie powtórzeń wynoszą zaledwie 3%. System mapuje więc aktywność mózgu na słowa, ale uwzględnia przy tym organizację całego zdania, czyli możliwość wystąpienia danego słowa. Jest to proces na tyle wymagający, że badacze ograniczyli słownictwo do zaledwie 250 słów. Jest to znacznie mniej, niż 350 tysięcy, które zna przeciętny człowiek, ale wystarczy dla kogoś, kto w ogóle nie może mówić.
Przy generowaniu zdań należy uwzględnić wiele dodatkowych aspektów - ważny jest powtarzalny stan psychiczny danej osoby, kontekst wypowiedzi czy nawet otoczenie. To tylko niektóre przyczyny komplikujące cały proces, ale zespół naukowców sugeruje, że ich system może kiedyś stanowić podstawę protezy mowy osób, które straciły zdolność mówienia. Taki interfejs ma również dużą szansę zastosowania komercyjnego, np. jako interfejs BCI do sterowania urządzaniami elektronicznymi.

Jak uruchomić zdalny podgląd obrazu z Hik-Connect na komputerze.

Do zdalnego podglądu obrazu z urządzeń podłączonych do chmury Hik-Connect na komputerze wymagana jest instalacja oprogramowania CMS obsługującego tę funkcję, np.iVMS-4200.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Umiejscowienie przycisku do połączenia z Hik-Connect w iVMS-4200
Żeby dodać obsługę urządzeń z chmury, wystarczy zalogować się na konto. Urządzenia podpięte do konta zostaną automatycznie dodane do listy i można będzie uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez chmurę, m.in.: podgląd na żywo (równocześnie wiele kanałów), sterowanie PTZ, zoom cyfrowy, podsłuch, odtwarzanie nagrań z archiwum i obsługa powiadomień alarmowych (naruszenie strefy, przekroczenie linii itp.).

Kable HDMI na dłuższe dystanse.

Aktywne kable światłowodowe (AOC) służą do podłączania źródła sygnału HDMI do monitora/odbiornika TV oddalonego na dystans znacznie przekraczający możliwości typowego, miedzianego kabla HDMI. Przewody obsługują standard HDMI 2.0 (przepustowość 18 Gb/s). Charakteryzują się małą średnicą (4,5 mm) i nie wymagają zewnętrznego zasilacza (zasilanie z portu HDMI).
W ofercie firmy DIPOL dostępne są 2 modele kabli o długości 50 oraz 70 m:
Aktywny światłowodowy kabel HDMI (AOC) 50 m
Aktywny światłowodowy kabel HDMI (AOC) 70 m
Aktywny światłowodowy
kabel HDMI (AOC) 50 m
H1505
Aktywny światłowodowy
kabel HDMI (AOC) 70 m
H1705
Cechy wyróżniające:
  • Długość 50 m H1505 lub 70 m H1705,
  • Obsługa standardu HDMI 2.0 - przepustowość 18 Gb/s,
  • Obsługa 4K UHD, 3D, Deep Color, HDR 10, HDCP 2.2,
  • Kanał zwrotny AUDIO,
  • Kanał Ethernet,
  • Wysoka elastyczność.

Instalacje realizowane w miejscach z trudnymi warunkami odbioru sygnału DVB-T.

W sytuacji, w której pojedynczy odbiornik DVB-T podpięty bezpośrednio do anteny umożliwia odbiór sygnału cyfrowego wiemy, że sygnał taki możemy poddać regeneracji celem dystrybucji w sieci liczącej kilkadziesiąt czy nawet kilkaset gniazd.
Jako wartości progowe, wystarczające dla odbioru sygnału przez jeden odbiornik można przyjąć: 26 dB dla współczynnika błędu modulacji MER oraz 10E(-3) dla bitowej stopy błędów BER. Jeśli poziom błędów na wyjściu anteny jest wysoki, zastosowanie wzmacniaczy kanałowych czy przemienników częstotliwości może okazać się nieskuteczne. Stosuje się wówczas regenerator sygnału DVB-T poprawiający jego jakość. Proces ten polega na odebraniu sygnału DVB-T, demodulacji do strumienia transportowego, a następnie ponownej modulacji COFDM na wybranym multipleksie (funkcja przemiennika).

Transmodulator TTX-420 R81616 służy do regeneracji, zmiany częstotliwości i innych parametrów cyfrowych sygnałów DVB-T. Urządzenie umożliwia odbiór kanałów niekodowanych. Jeden panel TTX-420 R81616 odbiera cały pakiet sygnałów z dwóch multipleksów DVB-T/T2/C oraz tworzy dwa sąsiednie multipleksy DVB-T o maksymalnej przepustowości wynoszącej zgodnie ze standardem 31,68 Mbit/s. Przekłada się to w praktyce na 6 kanałów standardowej rozdzielczości SD lub 2-3 kanały wysokiej rozdzielczości HD dla każdego z multipleksów. Administrator systemu wybiera interesujące go kanały z danego strumienia satelitarnego, po czym tworzy dwa multipleksy DVB-T. Istnieje możliwość stworzenia jednego multipleksu DVB-T z dwóch różnych multipleksów DVB-T/T2/C.

Urządzenie pracować może w dwóch trybach:
  • tryb transparentny, w którym przychodzący na wejście strumień transportowy nie podlega żadnym modyfikacjom i podawany jest bezpośrednio na modulator COFDM - brak filtrowania PID-ów,
  • tryb multipleksacji, w którym urządzenie poddaje analizie pojawiający się na wejściu strumień transportowy: dokonuje pomiaru przepływności bitowej, aktualizuje tablice SI; możliwa jest filtracja serwisów.


Streamer IPTV DVB-S/S2-IP sdi480 z wbudowanym gniazdem USB TERRA

Integracja inteligentnych funkcji kamer IP z kamerą obrotową poprzez rejestrator IP.

W kamerach IP marki Hikvision, nawet w linii ekonomicznej (oprócz serii EasyIP Lite), dostępna jest inteligentna analiza w postaci linii wirtualnej i obszaru wtargnięcia. Funkcje te można włączyć i skonfigurować po zalogowaniu się do kamery za pomocą oprogramowania klienckiego iVMS-4200 lub z poziomu rejestratora Hikvision. Linię wirtualną i obszar wtargnięcia można wykorzystać do wykrywania osób, pojazdów i innych obiektów. Po przekroczeniu linii w zdefiniowanym kierunku lub po wtargnięciu do oznaczonego obszaru można otrzymać informację o zdarzeniu, wyzwolić nagrywanie lub wyjście alarmowe, wysłać e-mail itp. Zdarzenia te można również powiązać z kamerą obrotową PTZ i wyzwolić preset, patrol lub trasę.
Poniższy schemat przedstawia instalację, w której zamontowano 10 kamer kompaktowych IP Hikvision DS-2CD2023G0-I K17631 oraz jedną kamerę obrotową DS-2DE4225IW-DE K17912. Kamery zostały podłączone do rejestratora DS-7616NI-K2 K22165, który jest niezbędnym elementem instalacji umożliwiającym nagrywanie obrazu i integrację inteligentnych funkcji kamer IP z kamerą obrotową. Kamera obrotowa zamontowana została w miejscu umożliwiającym obserwację wewnętrznego terenu osiedla. W kamerach kompaktowych IP zdefiniowany został obszar wtargnięcia lub linia wirtualna, po naruszeniu której zostaje wywołany określony preset w kamerze obrotowej. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja obiektu, który wywołał alarm. Jeżeli w tym samym czasie zostanie naruszonych kilka obszarów, obsłużone będzie pierwsze zdarzenie. Jeżeli w kamerze obrotowej była uruchomiona funkcja parkowania, to po ustaniu zdarzenia kamera ustawi się w określonym położeniu. Jeżeli nic nie zostanie ustawione, to kolejne naruszenie spowoduje wyzwolenie kolejnego presetu.
Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2023G0-I (2 MPix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30m, WDR, H.265/H.264)Zasilacz PoE 48V ULTIPOWER 802.3at 30WSwitch PoE ULTIPOWER 2216af 16xFE(16xPoE) 2xGE 2xSFP (Combo) 802.3af 250WRejestrator IP 4K NVR Hikvision DS-7616NI-K2 (16 kanałów, 160 Mb/s, 2xSATA, We/Wy alarmowe, VGA, HDMI, H.265/H.264)Kamera IP obrotowa Hikvision DS-2DE4225IW-DE (2 MPix, 4.8-120 mm, Zoom optyczny: x25, IR do 100m, PoE+)
Schemat monitoringu IP z wykorzystaniem kamery obrotowej i inteligentnych funkcji w kamerach kompaktowych. Po wtargnięciu w zadany obszar kamery stacjonarnej kamer obrotowa ustawia się na zdefiniowany preset pokazując szczegóły zdarzenia.

Sieć optyczna pasywna PON - montaż przełącznic.

Aby zapewnić usługi FTTH (ang. Fiber To The Home) w całym budynku mieszkalnym, należy doprowadzić kabel światłowodowy do każdego abonenta.
Najpopularniejszą metodą okablowania budynków jest montowanie skrzynek rozdzielczych w pionie kablowym na każdym piętrze. Niezależne kable światłowodowe prowadzone są z punktu dystrybucyjnego do skrzynek rozdzielczych na piętrach. Dalej włókna biegną bezpośrednio do abonenta i zakańczane są puszkami abonenckimi, np. ULTIMODE TB-02H L5302.
Puszki rozdzielcze montowane są bardzo często w miejscu o ograniczonej przestrzeni, dlatego powinny być niewielkich wymiarów, łatwe w instalacji i późniejszej konserwacji połączeń światłowodowych. Wymagania te spełniają puszki ULTIMODE L5404, które umożliwiają wyprowadzenie czterech włókien światłowodowych i doprowadzenie ich do klienta.
Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H (wewnętrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osłonę kabla)
Puszka abonencka ULTIMODE TB-04B (IP65, max 4 spawy, 2 adaptery typu SC simplex, uszczelnienie, tacka, 2 dławiki klucz)
Przełącznica naścienna ULTIMODE TB-48B (max 48 spawów, 48 adapterów typu SC simplex, 2 tacki, klucz, metalowa konstrukcja)
Puszka abonencka L5302
ULTIMODE TB-02H
Puszka rozdzielcza L5404
ULTIMODE TB-04B
Przełącznica naścienna L5448
ULTIMODE TB-48B
Punktem zbiorczym okablowania z wszystkich mieszkań i zarazem miejscem przyłączenia ich do zewnętrznej sieci jest teletechniczna przełącznica abonencka ULTIMODE TB-48B L5448, znajdująca się na najniższej kondygnacji.
Przełącznica naścienna ULTIMODE TB-48B (max 48 spawów, 48 adapterów typu SC simplex, 2 tacki, klucz, metalowa konstrukcja)Puszka abonencka ULTIMODE TB-04B (IP65, max 4 spawy, 2 adaptery typu SC simplex, uszczelnienie, tacka, 2 dławiki klucz)Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H (wewnętrzna, 2 adaptery typu SC simplex, uchwyt na osłonę kabla)
Schemat rozlokowania przełącznic w budynku mieszkalnym

Nowości produktowe:

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 4-kanałowy Hikvision DS-7204HTHI-K1 (8 Mpix, 12kl./s, H.265, HDMI, VGA) TURBO HD 4.0
Cyfrowy rejestrator HD-TVI 4-kanałowy Hikvision DS-7204HTHI-K1 M75804 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do zapisu obrazu z kamer wysokiej rozdzielczości (do 8 MPix). Posiada uniwersalne kanały pozwalające na zapis obrazu w systemie HD-TVI AHD, HD-CVI, CVBS oraz IP. Maksymalna rozdzielczość rejestracji to 8 Mpix przy prędkości 12 kl./s. Inne obsługiwane rozdzielczości to 5 Mpix przy 20 kl./s oraz 4 Mpix / 2 Mpix/ 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF, które mogą być nagrywane z prędkością 25 kl./s.

HDR-60-24 Zasilacz impulsowy DC 24V/60W/2.5A Mean Well
HDR-60-24 Zasilacz impulsowy DC 24V/60W/2.5A Mean Well G74801 marki Mean Well o mocy 60 W przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających napięcia stałego DC 24 V o maksymalnym obciążeniu 2,5 A. Zasilacz posiada zabezpieczenie nadprądowe, przepięciowe i przeciwzwarciowe.


Akumulator Acumax AML 18-12 (12V, 18Ah)
Akumulator Acumax AML 18-12 (12V, 18Ah) M18867 został wykonany przy użyciu nowoczesnej technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę przy dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Akumulatory serii AML są przeznaczone do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) w aplikacjach wymagających długiej żywotności. Przewidywana żywotność akumulatora wynosi od 10 do 12 lat. W sieci firmy DIPOL produkt ma 3-letnią gwarancję producenta.

Warto przeczytać:

Jak odseparować sieć lokalną od sieci CCTV. Standardowo w jednej sieci nie powinny znajdować się urządzenia CCTV (systemy bezpieczeństwa) oraz domowy sprzęt komputerowy. Odseparowanie od siebie tych urządzeń jest jednym z czynników wpływających na wzrost bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń...>>>więcej
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Schemat rozbudowanej sieci IP z wykorzystaniem VLAN-ów
Signal MRP - korzystna cena, 3 lata gwarancji