Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 14/2020 (6.04.2020)

Odbiornik i "antena" na pasmo 0 - 100 GHz?

Naukowcy z amerykańskiej armii opracowali odbiornik umożliwiający detekcję sygnałów radiowych w niemal pełnym paśmie częstotliwości transmisyjnych wynoszącym od 0 do 100 GHz. Odbiornik może pomóc w ulepszeniu systemów łączności żołnierzy Stanów Zjednoczonych, jednocześnie zmniejszając nieporęczny sprzęt w terenie. Obecnie systemy odbiorcze nie działają w tak szerokim zakresie widma przy stosowaniu jednego odbiornika oraz jednej anteny. Nawet po dodaniu kilku unikalnych systemów składających się z elementów, takich jak wzmacniacze i anteny, tradycyjne rozwiązania nie są w stanie nawet zbliżyć się do takiej uniwersalności, jaką oferuje będący w fazie testów odbiornik kwantowy.
Czujnik kwantowy wykorzystuje specjalny rodzaj superwrażliwych na promieniowanie atomów, w których przynajmniej jeden elektron został wzbudzony do bardzo wysokich poziomów energetycznych. Jeśli suma energii kwantów światła użytych do tego laserów jest równa różnicy energii pomiędzy stanem podstawowym a jednym ze stanów wzbudzonych, to elektron przechodzi do stanu wzbudzonego. Atomy w tym stanie, znane jako atomy Rydberga, były już wcześniej poddawane testom w nowoczesnych systemach transmisji. Inżynierowie wojskowi uważają, że mogą się one okazać potężnym narzędziem w odbiorze szerokiego zakresu sygnałów komunikacyjnych w całym spektrum RF.
Atomy w szklanej komorze parowej są wzbudzane wiązkami laserowymi do stanu Rydberga. Wykrywają one pole elektryczne (pochodzące ze złotej anteny w tle) i dają informację zwrotną modyfikując energię wiązki lasera.
Zaletą innowacyjnych czujników kwantowych poza szerokim spektrum działania jest ich rozmiar. Są bardzo małe i praktycznie niewykrywalne. Naukowcy potwierdzili, że ta technika może konkurować z innymi już stosowanymi w dziedzinie czujników pola elektromagnetycznego. Obecnie pracują oni nad zwiększeniem czułości odbiorników oraz próbami wdrożenia go w rzeczywistych aplikacjach wojskowych.

Jak wysłać zrzuty obrazu z kamery na serwer FTP?

Kamery IP i rejestratory Hikvision umożliwiają zapis zrzutów obrazu na zdalnym serwerze. Mogą być one robione w określonym interwale czasowym (np. co 1 sekundę), co daje możliwość wykorzystania ich np. do tworzenia prostych stron internetowych z podglądem z kamer lub do wizualizacji postępu robót budowlanych. Wykonywanie zrzutów może też być inicjowane zdarzeniem alarmowym, np. detekcją ruchu.
Konfiguracja zapisu na FTP wymaga podania:
 • adresu IP serwera FTP oraz portu, na którym jest udostępniona ta usługa,
 • nazwy użytkownika i hasła,
 • katalogu zapisu
oraz skonfigurowania ustawień zapisu wg harmonogramu lub ze zdarzeń alarmowych.

Podgląd obrazu z NVR-a w oddalonym budynku.

Gdy bezpieczne pomieszczenie z rejestratorem monitoringu CCTV znajduję się w innym budynku niż centrum dozoru wizyjnego i ochrony, należy zbudować i skonfigurować sieć tak, aby umożliwić zdalny podgląd obrazu z NVRa. Do tego celu należy zastosować zarządzalny switch oraz konwerter HDMI na IP marki Signal HD H3613, który umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) poprzez sieć IP.
Oddalone budynki najlepiej połączyć światłowodem, np. L79212 oraz zainstalować w switchu wkładki SFP L1403. W przypadku wykorzystania konwerterów HDMI należy dobrać switche obsługujące VLANy w celu wydzielenia sieci tylko pod transmisje dla konwerterów. Wykorzystanie switcha N29962 oraz VLANów dodatkowo umożliwi wydzielenie sieci w dwóch budynkach pod monitoring IP (switch N29962 zasili kamery IP pracujące w standardzie 802.3af bądź 802.3at).
Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USBSwitch PoE TP-Link T1500-28PCT (TL-SL2428P) Smart 24xFE(24xPoE) 4xSFP 802.3af/at 192WKonwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USBSwitch PoE TP-Link T1500-28PCT (TL-SL2428P) Smart 24xFE(24xPoE) 4xSFP 802.3af/at 192W
Schemat instalacji z wykorzystaniem światłowodowego połączenia magistralnego

Montaż multiswitchy radialnych serii MR-9xx TERRA w szafie RACK.

Zespół montażu czołowego RACK board ZMD-1 R77311 to zestaw dwóch nośników przeznaczonych do montażu w szafie RACK. Posiada on otwory dedykowane do montażu multiswitchy TERRA serii MR-xxx (rozstaw otworów: wysokość 120 mm, szerokość 100 / 140 / 180 mm). W komplecie znajdują się potrzebne do montażu wkręty M5x10 z nakrętkami. Rozstaw pionowy nośników jest tak dobrany, że przewody podłączone na złącza wejściowe multiswitcha mają wystarczająco dużo miejsca, aby zachować minimalne promienie gięcia. Możliwym jest nawet zainstalowanie w tym miejscu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych Signal R48602. W komplecie znajduje się osiem śrub z koszyczkami służących do montażu zespołu w szafie.
RACK board ZMD-1 - zespół montażu czołowego do MR-xxx Terra
Zespół montażu czołowego R77311 do MR-xxx TERRA
Multiswich MR-932 TERRA R70832 zamontowany w szafie RACK
za pomocą zespołu ZMD-1 RACK board R77311
System RACK board zaprojektowany w 2018 roku przez inżynierów firmy DIPOL umożliwia wykorzystanie zarówno części frontowej szafy 19", jak i powierzchni bocznych, dostępnych po zdjęciu paneli. Dzięki temu osiągnięto dotychczas niespotykany współczynnik wypełnienia szafy tego rodzaju sprzętem, przy zachowaniu dobrego dostępu do urządzeń, odpowiedniej wentylacji, przejrzystości połączeń, instalacji na patch panelach wszystkich kabli, zarówno z sygnałem przychodzącym z anten, jak i wychodzącym do abonentów. Ta ostatnia cecha bardzo ułatwia diagnostykę sieci w trakcie eksploatacji.

Ścieżka do strumienia RTSP w kamerach i rejestratorach Hikvision.

RTSP (Real Time Streaming Protocol) jest protokołem stosowanym w aplikacjach związanych z przesyłaniem danych multimedialnych. Dzięki udostępnianiu przez producentów rejestratorów i kamer IP ścieżek dostępu RTSP, w łatwy sposób można przechwycić strumień wideo i umieścić go na przykład na stronie internetowej. Strumień ten dostępny jest w kamerach IP oraz rejestratorach HDTVI/IP Hikvision. Obraz wideo transmitowany przez RTSP odtworzyć można przy pomocy wielu dostępnych powszechnie aplikacji lub odpowiednich wtyczek zainstalowanych w przeglądarkach internetowych. Jednym z najpopularniejszych programów jest VLC Media Player. Aby odtworzyć strumień, należy w ustawieniach programu wybrać opcję „Otwórz strumień w sieci", a następnie w polu adresu wpisać ścieżkę dostępu.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Widok okna programu VLC Media Player
po pobraniu strumienia dodatkowego z kamery K17721 DS-2CD2625FWD-IZS
Poniżej przedstawiona została składnia dostępu do strumienia RTSP w kamerach i rejestratorach Hikvision:
Bez autoryzacji:
Z autoryzacją:
Jako "id" należy podać numer kanału oraz strumienia, np:
 • 101 - kanał pierwszy, strumień główny,
 • 102 - kanał pierwszy, strumień dodatkowy,
 • 201 - kanał drugi, strumień główny,
 • 202 - kanał drugi, strumień dodatkowy.
W celu uzyskania dostępu do strumienia głównego lub dodatkowego bezpośrednio do kamery Hikvision, jako "id" należy wpisać 101 lub 102. Aby streamować obraz z kamery IP posiadającej strumień RTSP na serwis YouTube, należy dokonać konwersji ze strumienia RTSP do RTMP. Można tego dokonać za pomocą popularnego oprogramowania OBS Studio.

Światłowód zewnętrzny czy uniwersalny?

Przy realizacji instalacji na zewnątrz budynków możliwe jest wykorzystanie światłowodowych kabli zewnętrznych lub uniwersalnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy obu rodzajów kabli, tak aby ostateczny wybór był optymalny.
Kabel zewnętrzny DRAKA A-DQ(ZN)B2Y MM (8 włókien OM2) 3,0 kN - 1m
Typowy kabel zewnętrzny: DRAKA A-DQ(ZN)B2Y 8SM L79508

Kable zewnętrzne DRAKA A-DQ(ZN)B2Y to najlepszy wybór w szeroko pojętych instalacjach zewnętrznych. Kable te można układać bez dodatkowych rur osłonowych na dachach, elewacjach, kanalizacji teletechnicznej, a nawet w ziemi, chociaż stosowanie dodatkowych rur jest dobrą praktyką i jest zalecane zawsze, niezależnie od rodzaju kabla. Wśród najbardziej istotnych cech tych kabli wyróżnić należy:
 • wysoką odporność na promieniowanie UV,
 • łatwość w zaciąganiu - powłoka zapewnia dobry poślizg,
 • maksymalną siłę naciągu na poziomie 3000 N przekładającą się na wysoką odporność na rozciąganie,
 • wypełnienie żelem tuby centralnej - zabezpieczenie przed propagacją wilgoci wewnątrz kabla,
 • szklane włókna wzmacniające kabel i zapewniające podstawową ochronę antygryzoniową.
Kable uniwersalne DRAKA U-DQ(ZN)BH mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Powłoka bezhalogenowa LSZH spełnia stosowne kryteria palności. Stosując takie okablowanie nie ma więc konieczności zmiany rodzaju przewodu po wejściu do obiektu. W przeciwnym wypadku konieczne byłoby zastosowanie mufy i pospawanie włókien dwóch różnych rodzajów kabli.

Kabel światłowodowy uniwersalny DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 włókna G.652D) 2,0 kN
Typowy kabel uniwersalny DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E L76004
Kable uniwersalne DRAKA posiadają większość zalet kabli zewnętrznych. Mowa tu m.in. o tubie centralnej wypełnionej żelem oraz szklanych włóknach pełniących rolę wzmacniającą oraz stanowiących podstawową ochronę antygryzoniową. Kable uniwersalne DRAKA posiadają znakomite parametry wytrzymałościowe w porównaniu z podobnymi rodzajami kabli innych producentów. Maksymalna instalacyjna siła naciągu wynosi tu 2000 N, co czyni je nieco mniej odpornymi od kabli typowo zewnętrznych. Powłoka zewnętrzna jest odporna na promieniowanie UV, jednak w dalekiej, kilkunastoletniej perspektywie lepiej w tym względzie zachowają się kable w powłoce PE. Z tego względu przy zastosowaniu kabla uniwersalnego na zewnątrz zaleca się stosowanie rur osłonowych PCV lub podobnych.

Nowości produktowe:

HDR-60-24 Zasilacz impulsowy DC 24V/60W/2.5A Mean Well
HDR-60-24 Zasilacz impulsowy DC 24V/60W/2.5A Mean Well G74801 przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających napięcia stałego DC 24 V o maksymalnym obciążeniu 2,5 A. Zasilacz posiada zabezpieczenie nadprądowe, przepięciowe i przeciwzwarciowe.

Konwerter satelitarny GT-dLNB2T 2xUnicable I/II z sumatorem sygnału TV /nc+, cyfrowy polsat/
Konwerter satelitarny GT-dLNB2T A98230 wyposażony jest w dwa wyjścia typu Unicable. Każde z wyjść dostarczać może sygnał do maksymalnie 16 odbiorników (tunerów) satelitarnych. Konwerter pracuje w dwóch standardach: EN50494 (Unicable I) oraz EN50607 (Unicable II).

Uchwyt do szafy hermetycznej na maszt U-SHM2
Uchwyt do szafy hermetycznej na maszt U-SHM2 R90610F umożliwiający montaż szafy R90630 na masztach o średnicy od 40 do 60 mm. W skład kompletu wchodzą 2 elementy mocujące, 2 cybanty oraz śruby z nakrętkami, podkładkami i uszczelkami. Uchwyt wykonany jest z aluminium i jest odporny na korozję.

Warto przeczytać:

Sygnał z kamer HDTVI w standardzie DVB-T. Udostępnienie obrazu z kamer monitoringu CCTV w zbiorczej instalacji telewizji naziemnej lub instalacji multiswitchowej jest często poruszanym tematem przy okazji modernizacji instalacji TV. Do wprowadzenia sygnałów z kamer monitoringu (o maksymalnej rozdzielczości 1080p) posłużyć może transmodulator IP-4xDVB-T mix440 R81611 lub IP-2xDVB-T/C MI520P R81609 TERRA...>>>więcej
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Przykład konwersji obrazu z 8 kamer monitoringu CCTV w standardzie HDTVI (o rozdzielczości 1080p) do standardu DVB-T z wykorzystaniem transmodulatora mix440 R81611
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Szafy RACK - kompletna oferta