Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 4/2020 (27.01.2020)

Sztuczna inteligencja umożliwi tworzenie nagrań na podstawie opisów tekstowych.

Międzynarodowa grupa naukowców stworzyła narzędzie, które generuje filmy na podstawie opisu tekstowego i zbioru klipów wideo. Program umożliwia szybkie tworzenie wysokiej jakości filmów bez posiadania wiedzy z zakresu edycji wideo czy konieczności zakupu kosztownego oprogramowania do edycji wideo. Jego działanie polega na analizie nagrania wideo znajdującego się w repozytorium i wyborze ujęcia odpowiadającego tekstowi wprowadzonemu przez użytkownika. Opis danej sceny jest analizowany przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) oraz pod kątem semantycznym, tak żeby można było powiązać słowa z odpowiednimi ujęciami. Kolejnym etapem jest optymalizacja nagrania poprzez automatyczne wycinanie i zamianę ujęć. Sposób prezentacji scen może być „ręcznie” modyfikowany, używając określonych słów kluczowych, które przyspieszą lub spowolnią akcję czy też zmienią ilość cięć.
Wideo ilustrujące sposób działania programu
Nagranie jest optymalizowane pod względem estetyki. Program wybiera najlepsze ujęcia pod kątem sposobu kadrowania, stabilizacji ujęcia oraz jakości oświetlenia. Każde ujęcie jest oceniane, te z wyższą notą mają większą szansę znaleźć się w końcowym filmie. Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić jakość generowanego nagrania i wprowadzać poprawki.
Naukowcy przetestowali swoje narzędzie z różnymi zbiorami wideo w połączeniu z tematycznymi dokumentami tekstowymi. Wyniki badań użytkowników wykazały, że osoby niebędące specjalistami są w stanie tworzyć wysokiej jakości, edytowalne filmy wideo przy użyciu tego narzędzia szybciej niż profesjonaliści używający oprogramowania do profesjonalnej edycji nagrań.

Redundantne zasilanie urządzeń TERRA.

W wybranych lokalizacjach, dla zapewnienia niezawodności zasilania stosuje się systemy zasilania z redundancją. Polega to na zapewnieniu drugiego, niezależnego źródła zasilania, które aktywuje się w momencie zaniku źródła podstawowego.
Awaria systemu telewizji, choć nie należy on do tych najważniejszych z punktu widzenia życia lub zdrowia ludzkiego, wiązać się może z dużymi niedogodnościami. Okresowe awarie zasilaczy mogą zwiększyć znacząco koszty konserwacji instalacji, a zaniki sygnału wywoływać niezadowolenie użytkowników. Dla zapewnienia najwyższych standardów sieci telewizyjnych firma DIPOL oferuje wysokiej jakości zasilacz UP413 12V/4,5A R82533 dedykowany do zasilania urządzeń modułowych marki TERRA.
Zasilacz UP413 R82533 generuje napięcie 12 V i przeznaczony jest do zasilania urządzeń dedykowanych do odbioru i obróbki sygnałów telewizyjnych: wzmacniaczy kanałowych i szerokopasmowych, stacji czołowych opratych na bazie transmodulatorów TERRA oraz systemu telewizji IPTV TERRA. W sytuacji, gdy wykorzystane są dwa takie zasilacze, awaria jednego z nich nie wpływa w żaden sposób na pracę układu - następuje automatyczne i natychmiastowe przełączenie źródła zasilania na drugi zasilacz.

Certyfikaty bezpieczeństwa sieciowcyh urządzeń CCTV.

Każdy system monitoringu, do którego zapewniony jest dostęp z zewnątrz przez Internet, narażony jest na ryzyko cyberataku. Dotyczy ono zarówno obiektów o znaczeniu strategicznym, jak i prostych instalacji. Hakerzy podejmują próbę ataków na urządzenia działające w Internecie. Wykorzystują luki umożliwiające łamanie prywatności (uzyskanie podglądu) lub nawet przejęcie kontroli nad sprzętem (i np. wykorzystanie go do ataku). Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń istotne jest, żeby były one skonstruowane w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego są odpowiednie certyfikaty wydane dla producenta sprzętu przez niezależne organy certyfikujące.
Produkty Hikvision spełniają wiodące standardy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, które obejmują:
  • ISO 270001,
  • ISO 9001: 2008,
  • CMMI Level 5,
  • AICPA SOC,
  • FIPS 140-2 dotyczący szyfrowania danych w kamerach IP i rejestratorach - standard opracowany na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych.
Hikvision jest też członkiem organizacji FIRST (ang. Forum of Incident Response and Security Teams). Jest to najważniejsza organizacja zajmująca się reagowaniem na incydenty z zakresu bezpieczeństwa oraz opracowaniem sposobów ich zapobiegania. Tworzy ją prawie 400 zespołów różnych firm zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa. Członkowie ściśle ze sobą współpracują, wymieniają się wiedzą, monitorują zagrożenia oraz pracują nad rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo urządzeń. Wymiana informacji o zagrożeniach i atakach sprzyja skutecznemu i szybkiemu reagowaniu na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Montaż kamery przeznaczonej do identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamera obsługująca tę funkcjonalność, np: DS-2CD4A26FWD-IZS/P (2,8 - 12 mm) K17893 lub DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8 - 32 mm) K17894 powinna zostać zainstalowana w taki sposób, aby obraz tablicy rejestracyjnej jadącego samochodu został odpowiednio uchwycony. Przed wyborem miejsca montażu należy wziąć pod uwagę wytyczne, jakie muszą być spełnione: odpowiedni kąt widzenia przodu pojazdu, ilość pikseli, jaka przypada na tablicę rejestracyjną w kadrze oraz odległość, w jakiej powinna być zamontowana kamera w stosunku do miejsca detekcji. Poniżej przedstawione zostały podstawowe wymagania instalacyjne, jakie należy spełnić podczas montażu kamery Hikvision przeznaczonej do identyfikacji tablic:
  • szerokość tablicy rejestracyjnej powinna na obrazie zajmować 130...300 px (optymalnie 150...250 px),
  • pochylenie kamery w pionie nie powinno przekraczać 30°,
  • odchylenie poziome kamery od kierunku poruszania się pojazdu nie powinno przekraczać 30°,
  • pochylenie tablicy na obrazie nie powinno przekraczać +/-5°.
Rysunek ilustrujący sposób montażu w płaszczyźnie pionowej, gdzie:
X- wysokość montażu kamery,
Y - odległość od miejsca montażu do miejsca detekcji licząc po ziemi,
Z - rzeczywista odległość pomiędzy kamerą i miejscem detekcji.

Światłowody - połączenie jedno- czy dwuwłóknowe?

Instalator stając przed wyborem urządzeń do transmisji światłowodowej może zdecydować się na te pracujące na jednym (WDM) lub dwóch włóknach (duplex). Przy wyborze zwykle brane są pod uwagę dwa czynniki: dostępność włókien w kablu oraz cena rozwiązania. Tymczasem warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden, stricte techniczny aspekt - wykorzystanie jednej lub dwóch długości fal.
Transmisja WDM w swojej najprostszej postaci wykorzystuje 2 długości fali (np. 1310 i 1550 nm w L11521) w jednym włóknie. Natomiast w połączeniu typu duplex tylko jedna długość fali (np. 1310 nm) jest wykorzystywana zarówno do nadawania, jak i odbierania (transmisja odbywa się na dwóch włóknach). Cechą charakterystyczną transmisji światłowodowych jest fakt, że różne długości fali są różnie tłumione przez włókno światłowodowe. Dotyczy to również tzw. makrozgięć kabli/włókien, czyli tych przekraczających 2 mm średnicy. Zgięcie kabla powoduje z reguły znacznie większe tłumienie dla wyższych długości fal.
Wykres przedstawiający zależność tłumienia od długości fali dla mikrozgięć (kolor niebieski),
makrozgięć o promieniu 20 mm (kolor czerwony) oraz 25 mm (kolor zielony)
(dane pochodzą z opracowań firmy Cabelcon)
Z wykresu wynika, że przypadkowo wykonane zagięcie włókna zaowocuje różnym tłumieniem dla różnych długości fal - przykładowo: zgięcie o promieniu 20 mm dla długości fali 1310 nm nie wygeneruje większego tłumienia, natomiast dla długości fali 1550 nm tłumienie na takim zgięciu przekroczy 2 dB, co przy jednostkowym tłumieniu włókna wynoszącym ok. 0,25 dB/km stanowi wartość gigantyczną. Istotne są więc zarówno same wartości, jak i ich wzajemne różnice.

Wiele nadajników HDMI w jednej sieci.

Standardowo w jednej sieci zastosować można jeden nadajnik konwertera HDMI na IP. Wynika to z faktu wgrania przez producenta tej samej konfiguracji sieciowej na każdym nadajniku. Użytkownik nie ma możliwości żadnych zmian adresowych urządzeń HDMI. Dlatego w przypadku zastosowania dwóch nadajników występuje konflikt adresów IP, co skutkuje niepoprawną pracą sieci.
Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) v3.0Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) v3.0Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) v3.0Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) v3.0
Schemat podłączenia dwóch nadajników HDMI
Można ten problem rozwiązać poprzez zastosowanie switcha zarządzalnego i stworzenie dedykowanych VLANów. W powyższym przykładzie użytkownik przy pomocy zmiany parametrów na switchu ma możliwość stworzenia czterech scenariuszy wyświetlania obrazu. Założeniem instalacji jest podłączenie nadajnika #1 do 1 portu switcha, nadajnika #2 do 2 portu switcha, odbiornika #1 do 11 portu switcha oraz odbiornika #2 do 12 portu switcha.
  Wariant #1 Wariant #2 Wariant #3 Wariant #4
Port 1 VID: 11
PVID: 11
VID: 11
PVID: 11
VID: 11
PVID: 11
VID: 11
PVID: 11
Port 2 VID: 22
PVID: 22
VID: 22
PVID: 22
VID: 22
PVID: 22
VID: 22
PVID: 22
Port 11 VID: 11
PVID: 11
VID: 11
PVID: 11
VID: 22
PVID: 22
VID: 22
PVID: 22
Port 12 VID: 11
PVID: 11
VID: 22
PVID: 22
VID: 22
PVID: 22
VID: 11
PVID: 11

Nowości produktowe:

KX12DQ-WE Bezprzewodowa czujka ruchu PIR Pyronix
KX12DQ-WE Bezprzewodowa czujka ruchu PIR Pyronix G01415 to bezprzewodowy pasywny czujnik ruchu PIR, wykorzystujący poczwórny pyroelement. Zastosowanie zaawansowanych funkcji, takich jak cyfrowa kompensacja temperatury, automatyczna regulacja czułości czy technologia Blue Wave pozwala wykorzystać go do skutecznego zabezpieczenia obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Czujnik posiada hermetyczny układ optyczny, który chroni pyroelement przed owadami, ruchem powietrza i światłem odbitym od elementów wewnątrz obudowy.
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5xGE
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5xGE N29941 znajduje szerokie zastosowanie w małych sieciach komputerowych. Posiada funkcję Auto MDI/MDIX pozwalającą zapomnieć instalatorowi o problemie połączeń "na wprost" lub "na krzyż".

Kamera HD-TVI kopułowa z PIR Hikvision DS-2CE71D8T-PIRL (1080p, 2.8 mm, 0.005 lx, IR do 20m, PIR) TURBO HD 4.0
Kamera HD-TVI kopułowa z PIR Hikvision DS-2CE71D8T-PIRL M75398 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0,005 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 20 m, wykonanemu w technice EXIR 2.0, wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

Warto przeczytać:

Sygnał z kamer w instalacji RTV. Zamiana sygnału A/V, którego źródłem mogą być komputery, odtwarzacze czy kamery monitoringu, na sygnał wysokiej częstotliwości RF wykorzystywany w instalacji telewizji naziemnej jest operacją wymagającą zastosowania tzw. modulatora. Urządzenie to wyposażone jest w jedno lub zestaw wejść A/V (RCA, HDMI itd. - w zależności od jego typu) oraz wyjście RF (zwane potocznie wyjściem "antenowym") i umożliwia oglądanie wizji i odsłuch dźwięku na wybranym kanale, na wszystkich podłączonych do instalacji telewizorach. Z punktu widzenia odbiornika wprowadzany do instalacji program widziany jest jako kolejny kanał telewizji naziemnej...>>>więcej
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Schemat zastosowania modulatora MI520P IP - 2xDVB-T R81609
Multiswitche Terra klasy A. 4 lata gwarancji.