Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 15/2018 (9.04.2018)

Baterie litowo-powietrzne coraz bliżej.

Opracowanie bardziej wydajnych i dłużej działających ogniw zasilania to jedno z pilniejszych zadań w rozwoju elektroniki. Dzięki pracy naukowców z University of Illinois at Chicago w USA jesteśmy coraz bliżej wdrożenia nowej przełomowej technologii do codziennego użytku. Naukowcy opracowali nową baterię litowo-powietrzną. Według badań opublikowanych w czasopiśmie "Nature", akumulatory litowo-powietrzne mogą być w stanie pomieścić pięć razy więcej energii niż baterie litowo-jonowe, wykorzystywane dotychczas w telefonach, tabletach, laptopach, czy samochodach elektrycznych.
Budowa baterii litowo-powietrznej
(źródło: University of Illinois at Chicago)
Akumulatory litowo-powietrzne od lat kuszą naukowców zajmujących się tworzeniem ogniw. W fazie rozładowania lit obecny w anodzie łączy się z tlenem pochodzącym z powietrza i powstaje nadtlenek litu. Podczas ładowania ma miejsce proces odwrotny. Istnieje jednak kilka przeszkód w rozwoju tej technologii. Pierwsze modele nie były w stanie działać w środowisku naturalnego powietrza. Powodem było wytwarzanie niepożądanych produktów ubocznych na katodzie, będących wynikiem łączenia się jonów litu z ditlenkiem węgla i parą wodną z powietrza. W efekcie katoda stawała się niezdolna do pracy. W związku z tym badania eksperymentalne prowadzone były w zbiornikach czystego tlenu, to jednak ograniczyło praktyczne zastosowanie takich baterii. Zespół badawczy ostatecznie pokonał te wyzwania wykorzystując unikalną kombinację anody, katody i elektrolitu, zapewniając poprawne działanie baterii w środowisku naturalnym. Pozostaje mieć nadzieję, że nowa technologia wkrótce wejdzie do użytku codziennego i pozwoli na dłuższy czas rozstać się z ładowarką.

Szyfrowany dostęp do urządzeń Hikvision.

Rejestratory i kamery IP Hikvision mają możliwość włączenia dodatkowego zabezpieczenia komunikacji. Taką możliwość daje protokół HTTPS, który jest uzupełnieniem standardowego HTTP w funkcje zwiększające bezpieczeństwo dzięki protokołowi SSL/TLS. Jeśli zdecydujemy się na użycie HTTPS, to łącząc się z urządzeniem przez przeglądarkę, przesyłane dane (np. login, hasło) są zabezpieczone przed podsłuchem oraz atakami typu "man-in-the-middle".
HTTPS można uruchomić wchodząc w zaawansowane ustawienia sieciowe. Można stworzyć certyfikat podpisany ręcznie lub przez akredytowany urząd certyfikacyjny.
Połączenia HTTPS należy uaktywnić w ustawieniach sieciowych. Domyślnym portem komunikacyjnym jest port 443. Certyfikat z własnym podpisem może zostać wygenerowany w urządzeniu, można też zainstalować certyfikat podpisany przez organizacje certyfikacyjne (CA - urząd certyfikacji). Jeśli korzystamy z darmowego podpisu własnego, to przeglądarka będzie komunikować połączenie przez niezaufaną stronę. Z kolei certyfikat podpisany przez organizacje certyfikacyjne jest płatny.

Jednokablowe multiswitche dSCR firmy TERRA.

Producenci multiswitchy oraz odbiorników coraz bardziej przekonują się do techniki Unicable. Na europejskim rynku obecnie dostępnych jest coraz więcej odbiorników satelitarnych wspierających system SCR/Unicable zgodny z normą EN50494 i/lub EN50607. Implementacja odpowiedniego oprogramowania dedykowanego do poszczególnych set-top-boxów umożliwia dystrybucję cyfrowych sygnałów DVB-S/S2 przy pomocy mulwiswitchy jednokablowych. Do oferty firmy DIPOL zostały wprowadzone dwa nowe modele przełączników: SRM-523 R80523 oraz SRM-543 R80543, które umożliwiają podział sygnału satelitarnego przy pomocy jednego kabla.
Multiswitch przelotowy SRM-521 Terra klasa A  z pasywnym torem TV system Digital SCR
Multiswitch przelotowy SRM-543 Terra z AGC - klasa A z aktywnym torem TV system Digital SCR
SRM-523 R80523
SRM-543 R80543
Multiswitche programowalne SRM-523 oraz SRM-543 wyposażone zostały odpowiednio w jedną oraz dwie pary wyjść dSCR/Legacy + Terr. TV Out. Jednokablowy tryb dSCR umożliwia niezależny podział sygnału do 32 odbiorników satelitarnych SAT STB (16 odbiorników z każdego wyjścia, 16+16 konfiguracja domyślna) lub jednego kabla koncentrycznego (32 odbiorniki z jednego wyjścia, po przeprogramowaniu za pomocą programatora PC102W R80561). Wyjście w trybie Legacy (zwykłe wyjście, jak w konwerterze typu Universal lub w klasycznych multiswitchach) umożliwia podłączenie klasycznego tunera satelitarnego. Wbudowany układ AGC odpowiednio koryguje wzmocnienie sygnału, tak aby na jego wyjściu zapewnić stały poziom sygnału, wynoszący 84 dBμV. Oznacza to, że instalator nie musi martwić się o korekcję sygnału na multiswitchu - zadbać musi jedynie o odpowiedni poziom sygnału na wejściu urządzenia.
Antena telewizyjna Dipol 44/21-60 Tri Digit DVB-T UHFAntena satelitarna IDLB-STCF 120 cm INVERTO [jasna]Konwerter satelitarny QUATRO Inverto Red Extended 0,3dBZwrotnica antenowa DC015L VHFI/II+FM-VHFIII-UHF TerraAntena telewizyjno-radiowa DIPOL-4/5-12Rozgałęźnik satelitarny 1>8F SignalRozgałęźnik satelitarny 1>4F SignalMultiswitch przelotowy SRM-523 Terra z AGC - klasa A z aktywnym torem TV system Digital SCRZasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRMultiswitch przelotowy SRM-523 Terra z AGC - klasa A z aktywnym torem TV system Digital SCR
Przykładowa instalacja RTV/SAT umożliwiająca dystrybucję cyfrowych sygnałów w technologii dSCR/Unicable

Kodowanie kanału zero w rejestratorach Hikvision.

Czasami potrzebne jest uzyskanie podglądu z wielu kanałów rejestratora w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienckiego CMS. W rejestratorach marki Hikvision dostępna jest opcja kodowania kanału zero, gdzie przy małym strumieniu, bez pogarszania jakości rejestrowanego obrazu można uzyskać na zdalnym kliencie lub w przeglądarce internetowej obraz z 16 kanałów w jednym oknie. W ustawieniach kanału zero jest możliwość regulacji takich parametrów, jak maksymalny bitrate (do 2 Mb/s) i maksymalna liczba klatek (1/16 - 22 kl./s). Aktywacji można dokonać lokalnie lub przez przeglądarkę internetową.
Aktywacja kanału zero:
  • lokalnie: Menu główne -> Ustawienia -> Podgląd na żywo -> Kodowanie kanału 0
  • zdalnie: Konfiguracja -> Wideo i audio -> Kanał zero
Widok okna aktywacji kanału zero w przeglądarce internetowej

Klasy odporności ogniowej skrętki.

Do 1.07.2016 kable i przewody były produktami elektrotechnicznymi podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach Dyrektywy LVD (niskonapięciowa) i regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Pomiędzy 01.07.2016 a 01.07.2017 obowiązywał roczny okres przejściowy. Nowe zasady ustanowione przez normę EN50575 od 1.07.2017 nakładają obowiązek na producentów (importerów i dystrybutorów) wykonania badań przez notyfikowane jednostki certyfikujące/laboratoria, celem uzyskania stosowanych certyfikatów potwierdzających klasę odporności ogniowej, oraz przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dla potwierdzenia Euroklasy produktu. Euroklasa umożliwia badanie reakcji wyrobów budowlanych na ogień (w tym kabli i przewodów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych) i klasyfikowanie ich według tych samych zasad i kryteriów w całej Europie. Oznaczenie tej klasyfikacji ogniowej można już znaleźć na etykietach wielu wyrobów budowlanych, a niedługo będzie wymagane od wszystkich.
Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Tabela deklaracji właściwości użytkowych skrętki zgodnych z dyrektywą CPR:
kod nazwa kabla DoP 
PL
DoP 
EN
Kategoria reakcja na
ogień
E1408 NETSET U/UTP 5e   Eca
E1410 NETSET U/UTP PE+ żel  5e   Fca
E1412 NETSET U/UTP PE  5e  Fca
E1515 NETSET F/UTP  5e  Eca
E1517 NETSET F/UTP PE  5e  Fca
E1608 NETSET U/UTP   Eca
E1616 NETSET U/FTP 6A Eca

Pełna informacja o instalacji - pomiary reflektometryczne.

Pomiar reflektancji jest jednym z podstawowych parametrów badania połączenia lub instalacji światłowodowej. Reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26 L5828 oferuje funkcjonalność zbliżoną do urządzeń kilkukrotnie droższych. Dynamika 26 dB pozwala na pomiar torów optycznych zarówno w budynkach, jak i w instalacjach liczących nawet kilkadziesiąt km.
Zastosowanie reflektometru przez instalatora wiąże się z szeregiem zalet i możliwości, jakie nie dają pomiary metodą transmisyjną (miernik mocy i źródło światła). Mowa tu m.in. o:
  • badaniu światłowodów na bębnach przed ich kosztowną i czasochłonną instalacją w celu weryfikacji ciągłości włókien, tłumienności, zagięć itp.,
  • dokładnej lokalizacji problemu w torze optycznym (zły spaw, zagięcie włókna, pętla, złe złącze),
  • weryfikacji jakości złączy stosowanych w instalacji (reflektancja, tłumienie),
  • pomiarze wartości tłumienia wyznaczonego odcinka (znaczniki na wykresie) wraz z precyzyjnym określeniem tłumienia i reflektancji poszczególnych zdarzeń - instalator wie, że przyczyną zbyt wysokiego tłumienia sygnału w torze jest konkretne złącze (powodem może być brud lub kiepska jakość wykonania złącza) - w przypadku pomiaru miernikiem mocy uzyskanie takich informacji nie jest możliwe,
  • lokalizacji makrozgięć włókna - miejsc znaczącego obniżenia sygnału.
Pomiary reflektometryczne wykonywane są zazwyczaj na długich odcinkach światłowodowych. Niemniej jednak stosowane mogą być również w instalacjach budynkowych przy połączeniach liczących kilkadziesiąt i więcej metrów, w celu weryfikacji, czy tłumienie całkowite takiego odcinka nie przekracza wymaganych polskimi przepisami 1,2 dB.
Przykład wizualizacji spawu w programie OTDR Viewer. Spaw znajduje się na 3015 metrze toru optycznego. Reflektometr podaje tłumienie takiego zdarzenia (w tym przypadku kiepskiej jakości spaw tłumił sygnał o 0,47 dB), jak również możliwa jest weryfikacja tłumienia wybranego odcinka z uwzględnieniem spawu, tutaj tłumienie odcinka między 2775 metrem a 3285 metrem wynosi 0,6 dB.

Nowości produktowe:

Transmodulator IP (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-C miq-440 z wbudowanym gniazdem USB TERRA
Transmodulator IP (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-C miq-440 R81631 jest urządzeniem umożliwiającym konwersję strumienia IP w technice UDP/RTP, realizującego transmisję typu unicast/multicast (SPTS oraz MPTS) oraz RTSP (strumień z kamer IP), do standardu DVB-C QAM. Jeden panel miq-440 R81631 odbiera strumień IP o maksymalnej przepustowości do 200 Mbit/s oraz tworzy 4 dowolne, sąsiednie multipleksy DVB-C o maksymalnej przepustowości wynoszącej zgodnie ze standardem 53 Mbit/s. Przekłada się to w praktyce na 8 kanałów standardowej rozdzielczości SD lub 4-5 kanały wysokiej rozdzielczości HD dla każdego z czterech multipleksów DVB-C.
Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D1T-IRM (1080p, 3.6 mm, 0.01 lx, IR do 20m) TURBO HD
Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D1T-IRM M750836 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0,01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 20 m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry, nawet przy słabym oświetleniu.

Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5 (2 MPix, 2.8 mm, 0,005 lx, IR do 50m, WDR, H.265/H.264)
Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5 K17821 dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Wyposażona jest w przetwornik 1/2,8" CMOS o rozdzielczości 2 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm o kącie widzenia 108°. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP67 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Warto przeczytać:

Obraz z kamer IP w instalacji telewizyjnej. W przypadku kamer IP nie mamy do czynienia z sygnałem lecz ze strumieniem danych, co znacząco utrudnia wyświetlenie obrazu na wielu telewizorach jednocześnie. Wprowadzenie sygnału z kamer CCTV IP do instalacji telewizyjnej wymaga zastosowania urządzeń pośrednich. Do tej pory powszechnie stosowano cyfrowe modulatory HDMI - DVB-T (Full HD 1080P/60Hz). Pozwalają one na zmodulowanie sygnału HDMI pochodzącego z wyjścia monitorowego rejestratora CCTV do sygnału w standardzie DVB-T. Instalatorzy najczęściej wykorzystywali modulatory jednokanałowe i wielokanałowe (max 4). Jeżeli wymogiem inwestora było, aby każda kamera była prezentowana na innym kanale, to ich ilość była limitowana ilością niezależnych wyjść HDMI w rejestratorach i ilością modulatorów. A co jeżeli inwestor wymaga wprowadzenia do instalacji TV/SAT obrazu i dźwięku np. z 12 kamer IP?...>>>więcej
mix-440 R81611 umożliwia konwersję strumienia IP w technice UDP/RTP realizującego transmisje typu unicast/multicast (SPTS oraz MPTS) oraz RTSP (strumień z kamer IP) do standardu DVB-T COFDM
Rejestratory mobilne PROTECT