Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 14/2018 (02.04.2018)

Nowy standard dla sieci optycznych.

Największa na świecie organizacja zrzeszająca elektroników i elektryków - IEEE opublikowała standard IEEE 802.3cc-2017, który jako pierwszy definiuje zasady budowy sieci światłowodowych Ethernet, działających z prędkością 25 Gb/s przez pojedyncze włókno światłowodu jednomodowego, przy długościach połączeń w granicach do 10 i 40 km. Standard jest adresowany do sieci wielkomiejskich oraz dużych ośrodków i firm, których rdzeń sieci operuje z prędkością 100 Gb/s i potrzebne jest utworzenie wydajnego odgałęzienia.
Standard umożliwia operatorom tanią modernizację obecnych systemów dzięki zachowaniu aktualnej architektury sieci, zarządzania i oprogramowania. Jest on przykładem jak szybko standardy mogą dopasować się do wymagań przemysłu dotyczących stałego wzrostu przepustowości sieci.
Aby sprostać potrzebom dostosowania przepustowości sieci do rosnących potrzeb, organizacja IEEE definiuje aktualizacje dotyczące zarówno sieci radiowych, jak i przewodowych, wykorzystujących jako medium transmisyjne skrętkę oraz światłowody. IEEE opracowało ponad 1200 aktywnych standardów, a ponad 650 jest przedmiotem opracowania.

Ostry obraz w systemach CCTV - głębia ostrości.

W technice fotograficznej i filmowej często używanym zabiegiem zwrócenia uwagi obserwatora na konkretny detal lub osobę jest jej wyostrzenie i rozmazanie reszty sceny. W monitoringu CCTV najważniejsze jest uzyskanie maksymalnej ostrości na całym obrazie.
Głębia ostrości określa zakres odległości w jakich obserwowane obiekty sprawiają wrażenie ostrych (mają wyraźne, nierozmazane kontury). Zakładając, że posługujemy się obiektywem o odpowiednich parametrach (tzn. rozdzielczość dostosowana do rozdzielczości kamery - również na krańcach), wartość głębi ostrości można obliczyć na podstawie wzoru:
DOF (ang. depth of field) - głębia ostrości [mm]
N - przesłona
f - ogniskowa obiektywu [mm]
s - odległość, na którą nastawiona jest ostrość obiektywu [mm]
c - średnica krążka rozmycia (wartość zależna od przetwornika, dla 1/3” można przyjąć 0,005) [mm]
Ze wzoru przedstawionego powyżej wynika, że głębia ostrości zależy od:
  • odległości na jaką ustawiona jest ostrość obiektywu (odległość między przedmiotem a aparatem) - im odległość ta jest mniejsza, tym głębia ostrości też jest mniejsza,
  • przesłony - im wyższa jest jej wartość tym mniejszy otwór, przez który wpada światło i większa głębia ostrości,
  • ogniskowej - im dłuższa tym głębia ostrości mniejsza.
Podsumowując:
Aby osiągnąć ostry obraz na wszystkich planach, należy stosować dużą wartość przysłony i obiektywy o jak najkrótszych ogniskowych. Jeżeli uzyskany w ten sposób plan będzie za szeroki, trzeba kamerę przenieść bliżej obserwowanego obiektu. Jeżeli zastosowanie większej przysłony spowoduje za słabe naświetlanie przetwornika, to należy użyć kamery o większej czułości lub wykorzystać tryb B/W.

Przemiana kanałowa w instalacji zbiorczej.

Stare, kilkunastoletnie przewody słabej jakości z biegiem czasu tracą swoje początkowe parametry: wzrasta tłumienie, maleje dopasowanie. Ma to szczególne znaczenie na wyższych częstotliwościach, gdzie tłumienie kabli koncentrycznych jest większe. Może to skutecznie utrudnić odbiór sygnału cyfrowego.
Zastosowanie przemienników kanałowych pozwala na przesunięcie multipleksu DVB-T na inny, niż pierwotnie nadawany kanał. Można wybrać kanał na niższej częstotliwości eliminując problemy związane ze zbyt dużą tłumiennością kabla. Przemienniki wyposażone są również w funkcję stabilizowania poziomu sygnału wyjściowego niezależnie od tego, z jaką mocą dostarczany jest on do przemiennika (w zakresie dopuszczalnego poziomu wejściowego).
Transmodulator 2xDVB-T/T2/C - 2xDVB-T (COFDM) TTX-420 FTA TERRA
Zasilacz UP413 12V/4.5A do urządzeń modułowych Terra
Przemiennik ttx-420 DVB-T R81616
Zasilacz UP413 12V/4.5A R82533
Urządzenie pracować może w dwóch trybach:
  • tryb transparentny, w którym przychodzący na wejście strumień transportowy nie podlega żadnym modyfikacjom i podawany jest bezpośrednio na modulator COFDM - pracuje jako przemiennik DVB-T
  • tryb multipleksacji, w którym urządzenie poddaje analizie pojawiający się na wejściu strumień transportowy: dokonuje pomiaru przepływności bitowej, aktualizuje tablice SI; możliwa jest filtracja serwisów
Moduł ttx-420 R81616 posiada MER ≥ 38 dB (100-780 MHz), ≥ 35 dB (780-860 MHz), maksymalny poziom wyjściowy 90 dBμV, wykazuje też wysoką selektywność dzięki zaawansowanemu układowi filtrów SAW.

Obsługa trybu korytarzowego przez iVMS-4200.

Kamery IP marki Hikvision posiadają opcję włączenia trybu korytarzowego, dzięki czemu możliwa jest obserwacja wąskich i długich pomieszczeń lub wysokich obiektów z bliskiej odległości. Aby obraz z kamery z trybem korytarzowym był poprawnie wyświetlany w oprogramowaniu iVMS-4200, należy wejść w zakładkę: Narzędzia->Konfiguracja systemu->Obraz i w opcji Skalowanie podglądu wybrać Oryginalna rozdzielczość. Kamera posiadająca format obrazu 16:9, po włączeniu trybu korytarzowego przesyła go w formacie 9:16, co w przypadku wybrania innej opcji powoduje rozciągnięcie i zniekształcenie obrazu.
Dostępne tryby konfiguracji wyświetlania obrazu w aplikacji klienckiej iVMS-4200

Sieć WiFi w szkole.

Bezprzewodowa sieć w małej szkole będzie miała inną budowę niż w obiekcie średniej wielkości, czy dużym kompleksie handlowym. Największą różnicą będzie ilość punktów dostępowych potrzebnych do pokrycia zasięgiem WiFi całego budynku szkoły. Istotną rzeczą przy budowie tego typu sieci bezprzewodowych jest stworzenie kilku całkowicie niezależnych SSID (ang. Service Set Identifier - identyfikator sieci), aby poszczególne grupy użytkowników (uczniów, nauczycieli, administracji, gości przychodzących po lekcjach) łączyły się z konkretną siecią WiFi.
I - urządzenia uczniów, II - urządzenia nauczycieli
Przykładowy schemat zastosowanego sprzętu do budowy bezprzewodowej sieci szkolnej, opartej na urządzeniach firmy TP-Link
Najistotniejszą rzeczą jest, aby sieci bezprzewodowe były od siebie odizolowane - urządzenia podłączone do jednej sieci nie są widoczne dla urządzeń znajdujących się w drugiej. Do utworzenia wydajnej i niezawodnej sieci Wi-Fi w tak wymagającym środowisku polecane są punkty dostępowe TP-Link EAP. Urządzenia posiadają nowoczesny wygląd oraz cechuje je łatwość montażu na ścianie lub suficie. Aplikacja sterująca pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym, graficzną analizę ruchu w sieci oraz jednoczesną aktualizację oprogramowania na wielu urządzeniach.
Bezprzewodowy punkt dostępowy EAP225, 802.11ac 2,4GHz, 5GHz, PoE 802.3af
Bezprzewodowy punkt dostępowy EAP225, 802.11ac 2,4GHz, 5GHz, PoE 802.3af N2567

Instalacje światłowodowe - transmisja w jednym, czy w dwóch włóknach?

Wykonując instalacje światłowodowe, instalatorzy często decydują się na układanie kabli o większej niż wymagana liczbie włókien. Wynika to głównie z niewielkiej różnicy w cenie oraz chęci posiadania pewnego zapasu włókien do wykorzystania w przyszłości.
Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-203/5G SC - jedno włókno jednomodowe do 20 km.
Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-205/3G SC - jedno włókno jednomodowe do 20 km.
ULTIMODE SFP-203/5G SC L1416
Sygnał transmitowany jest w II oknie - 1310 nm,
natomiast odbierany jest w III oknie - 1550 nm
ULTIMODE SFP-205/2G SC L1417
Sygnał transmitowany jest w III oknie - 1550 nm,
natomiast odbierany jest w II oknie - 1310 nm.
Dobierając wkładki SFP do transmisji w jednym włóknie należy pamiętać o tym, że nadawanie i odbiór sygnału realizowane ma być na dwóch różnych falach po obu stronach połączenia, tj. 1310 nm / 1550 nm oraz 1550 nm / 1310 nm. To co nadaje pierwsza wkładka, np. na częstotliwości 1310 nm, to druga ma odbierać. Dlatego wkładki należy stosować parami: L1416 i L1417. Zastosowanie tych samych wkładek po obu stronach połączenia skutkować będzie brakiem transmisji.
Posiadając kabel o 4 włóknach instalator zdecydować może, czy do transmisji wykorzysta urządzenia realizujące połączenie na 1 lub 2 włóknach. Urządzenia WDM (1 włókno) są z reguły nieznacznie droższe od urządzeń typu duplex (2 włókna), a ich zastosowanie pozwala zaoszczędzić na pigtailach, patchcordach oraz wykonywanych spawach.
Od strony czysto technicznej połączenia typu duplex wydają się jednak nieco lepsze ze względu na to, iż wykorzystują one tylko jedną długość fali (np. dla połączeń jednomodowych 1310 nm w obu kierunkach). Połączenia WDM wykorzystują dwie długości fali (najczęściej 1310 nm oraz 1550 nm), przez co wszelkie pomiary sieci należy wykonywać dla dwóch długości fali. Należy pamiętać, że wszelkie zdarzenia w torze optycznym, takie jak spaw, mikrozgięcia oraz makrozgięcia mają różny wpływ na różne długości fali. Przy połączeniu WDM może więc dojść do znacznych różnic w tłumieniu sygnału dla obu kierunków (różnych długości fali). W skrajnym przypadku możliwe jest uzyskanie połączenia tylko w jedną stronę. Połączenia typu duplex, ze względu na wykorzystanie jednej długości fali pozostają wolne od tego typu problemów.

Nowości produktowe:

Multiswitch przelotowy SRM-543 Terra z AGC - klasa A z aktywnym torem TV system Digital SCR
Multiswitch przelotowy SRM-543 Terra R80543 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w oparciu o technikę cyfrowego układania kanałów. Multiswitch przelotowy SRM 543 R80543 posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bans) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands).
Pulpit sterowniczy na USB DS-1005KI do rejestratorów HIKVISION, PC
Pulpit sterowniczy na USB DS-1005KI M77921 jest urządzeniem ułatwiającym sterowanie funkcjami kamery lub oprogramowania i pozwala kontrolować np. zbliżenie, ostrość, obrót kamery, realizować sterowanie PTZ, przełączanie okien, przechwytywanie obrazu, nagrywanie itp. Do połączenia z rejestratorami lub komputerem z zainstalowaną aplikacją kliencką iVMS-4200 wykorzystywane jest złącze USB. Pulpit wyposażony jest w joystick typu 3D PTZ (umożliwia robienie zbliżenia przez obrót drążka) i 15 programowalnych przycisków.
Rozgałęźnik/Sumator satelitarny J-2SPL-DAP (5-2400 MHz) z dwukierunkowym przejściem zasilania DC
Rozgałęźnik/Sumator satelitarny J-2SPL-DAP R85120 pracuje w paśmie 5-2400 MHz. Posiada złącza typu F oraz odlewaną obudowę ze stopów aluminium. Rozgałęźnik posiada dwukierunkowe przejście zasilania DC 30V/1A pomiędzy wejściem/wyjściem.

Warto przeczytać:

Monitoring domu w oparciu o kamery Signal z kompresją H.265/H.265+. Poniżej zamieszczony został schemat monitoringu domu w oparciu o 2 Mpix kamery IP Signal z kompresją H.265. Do jego budowy wykorzystano kamery wewnętrzne HDV-200P K1817 i kamery zewnętrzne HDC-260P K1877 z obiektywem o ogniskowej 2,8 - 12 mm, pozwalającym na zmianę kąta widzenia w zakresie 90 - 26°. Wbudowany oświetlacz podczerwieni zapewnia prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Zgodnie z poniższym schematem do połączenia systemu i zasilenia kamer wykorzystany został 8-portowy switch PoE ULTIPOWER N29982...>>>więcej
Schemat monitoringu domu rodzinnego w oparciu o kamery IP Signal
Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-8