Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 13/2018 (26.03.2018)

Papierowe czujniki?

Inżynierowie z University of Washington wykorzystali papierową bibułkę przypominającą papier toaletowy, jako jednorazowy czujnik. Sensor jest na tyle lekki, elastyczny i niedrogi w produkcji, iż będzie mógł bez problemu znaleźć zastosowanie w opiece zdrowotnej, rozrywce, czy też w robotyce.
Naukowcy wykorzystali bibułkę nasączoną wodą z nanorurkami węglowymi, których ścianki zbudowane są z grafenu, czyli jednoatomowej warstwy grafitu. Bibuła posiada włókna zarówno poziome, jak i pionowe, które przewodzą prąd elektryczny. Gdy papier zostaje uszkodzony, kierunek rozrywania informuje o tym, co się wydarzyło.
Pomiar nacisku stopy na podłoże
(źródło: Dennis R. Wise / University of Washington)
Niewielkie, jednorazowe czujniki znajdą z pewnością zastosowanie w różnych dziedzinach. Przykładem może być monitorowanie chodu osoby lub ruchu jej oczu. Takie dane mogą być wykorzystywane do kontrolowania czynności mózgu lub ćwiczeń sportowców. Na razie czujniki naukowców z University of Washington nie wyszły poza laboratorium, jednak żywią oni głęboką nadzieję, iż niebawem uda im się skomercjalizować swój wynalazek.

Jak dodatkowo zabezpieczyć urządzenia monitoringu Hikvision?

Jedną z dodatkowych metod zabezpieczenia produktów sieciowych Hikvision jest filtrowanie adresów IP. Proces może zostać uruchomiony bezpośrednio na urządzeniu i limitować dostęp tylko ze wskazanych adresów IP, bądź je odrzucać. Typowa konfiguracja zezwala na dostęp tylko z adresów IP serwera, który hostuje oprogramowanie iVMS-4200.

Zbiorcza instalacja multiswitchowa w bloku czteroklatkowym.

Zbiorcze instalacje RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych wymagają zaprojektowania. Parametrami źródłowymi do wyliczeń są: topologia sieci, ilość i rodzaj multiswichy, tłumienność użytego przewodu. Zaprojektowanie polega na takim dobraniu elementów systemu, aby na gniazdach antenowych poziomy odbieranych sygnałów były zgodne z zaleceniami.
Poniżej prezentujemy wykonany w programie SatNet projekt instalacji multiswitchowej, która w budynku objęła swym zasięgiem 64 mieszkania rozlokowane w 4 klatkach i na 4 kondygnacjach. Sieć zaprojektowana została w oparciu o multiswitche TERRA serii MV-9XX w odlewanych obudowach, gwarantujących wysoki poziom ekranowania - klasa A. Do podziału sygnału z magistrali multiswitchowej na poszczególne klatki wykorzystano dziewięciotorowe rozgałęźniki oraz odgałęźniki o odpowiednim stopniu tłumienia sygnału.
W przedmiotowej instalacji wykorzystano topologię okablowania obejmującą dziewięciokablową magistralę schodzącą pionem w klatce skrajnej, a następnie poprowadzoną przez wszystkie klatki na poziomie -1. W obrębie każdej z klatek przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w odgałęźnik/rozgałęźnik oraz multiswitch MV-916L R70866, z którego w topologii gwiazdy rozchodzić się będą kable do gniazd końcowych.

Montaż kamery przeznaczonej do identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamera obsługująca tę funkcjonalność, np: DS-2CD4A26FWD-IZS/P (2,8 - 12 mm) K17893 lub DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8 - 32 mm) K17894 powinna zostać zainstalowana w taki sposób, aby obraz tablicy rejestracyjnej jadącego samochodu został odpowiednio uchwycony. Przed wyborem miejsca montażu należy wziąć pod uwagę wytyczne, jakie muszą być spełnione: odpowiedni kąt widzenia przodu pojazdu, ilość pikseli, jaka przypada na tablicę rejestracyjną w kadrze oraz odległość w jakiej powinna być zamontowana kamera w stosunku do miejsca detekcji. Poniżej przedstawione zostały podstawowe wymagania instalacyjne, jakie należy spełnić podczas montażu kamery Hikvision przeznaczonej do identyfikacji tablic:
 • szerokość tablicy rejestracyjnej powinna na obrazie zajmować 130...300 px (optymalnie 150...250 px),
 • pochylenie kamery w pionie nie powinno przekraczać 30°,
 • odchylenie poziome kamery od kierunku poruszania się pojazdu nie powinno przekraczać 30°,
 • pochylenie tablicy na obrazie nie powinno przekraczać +/-5°.
Rysunek ilustrujący sposób montażu w płaszczyźnie pionowej gdzie:
X- wysokość montażu kamery
Y - odległość od miejsca montażu do miejsca detekcji licząc po ziemi
Z - rzeczywista odległość pomiędzy kamerą i miejscem detekcji

Budowa włókna światłowodowego - problemy ze spawaniem.

Znajomość budowy włókien światłowodowych jest bezwzględnie konieczna, aby poprawnie przygotować światłowód i wykonać spawanie. Początkujący instalatorzy, którzy nie odbyli choćby podstawowego szkolenia z zakresu techniki światłowodowej, mają problemy ze spawaniem. Wśród takich osób na porządku dziennym są problemy związane z rozpoznaniem rodzaju włókna lub złącza, poprawnym ułożeniem włókna w uchwycie spawarki, niewłaściwym luzem w uchwytach spawów mechanicznych, doborem parametrów spawania.
Budowa włókna światłowodowego
Na powyższym rysunku przedstawiono zestandaryzowaną budowę włókna światłowodowego. W samym środku znajduje się rdzeń włókna wykonany z domieszkowanego szkła. To w nim transmitowany jest sygnał świetlny (mod); jego średnica wynosi najczęściej 9 μm dla włókien jednomodowych oraz 50 μm dla włókien wielomodowych. Kolejne warstwy są już niezmienne: płaszcz (bufor) wykonany z czystego szkła o średnicy 125 μm oraz akrylowa powłoka ochronna o średnicy 250 μm. Część włókien, np. wszystkie włókna pigtali oraz włókna wybranych kabli, może posiadać jeszcze jedną, dodatkową powłokę ochroną o średnicy 900 μm.
Niezależnie od metody spawania, przed połączeniem włókien zawsze należy je odpowiednio przygotować poprzez ściągnięcie wszystkich warstw powyżej płaszcza (bufora) 125 μm. W przypadku większości włókien światłowodowych będzie to jeden etap - zdjęcie akrylu o średnicy 250 μm, natomiast w przypadku pigtaili będą to 2 kroki - ściągniecie powłoki 900 μm oraz 250 μm. Następnie włókno jest czyszczone i docinane.
Porównanie 2 pigtaili o identycznej budowie i różnej kolorystyce (żółta, bezbarwna) powłoki 250 μm.
Nieusunięcie bezbarwnej powłoki akrylowej 250 μm uniemożliwia wykonanie prawidłowego połączenia.
Na powyższym zdjęciu zaprezentowano przyczynę najczęstszych problemów związanych ze spawaniem włókien pigtaili. Wszystkie pigtaile posiadają powłokę 900 μm, która może być żółta (pigtail jednomodowy) lub pomarańczowa (pigtail wielomodowy). Pod nią znajduje się powłoka akrylowa o średnicy 250 μm, która może być kolorowa lub bezbarwna. Wielu instalatorów widząc bezbarwną warstwę włókna (dolne włókno na zdjęciu) mylnie uznaje ją za bufor o średnicy 125 μm i nie usuwa go z włókna w procesie przygotowania do spawania. Takie zaniedbanie jest powodem wielu problemów przy spawaniu i uniemożliwia wykonanie poprawnego połączenia.

Oznaczenia skrętki komputerowej?

Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego, służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
Przewód NETSET U/FTP 6A skrętka ekranowana, wewnętrzna [500 m]
Najnowsza skrętka w ofercie firmy DIPOL - NETSET U/FTP 6A skrętka ekranowana wewnętrzna E1616_500
Opis skrętki komputerowej definiuje norma ISO/IEC 11801:2002. Zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi opis kabla powinien przyjmować składnię xx/yyTP, gdzie yy opisuje pojedynczą parę żył w kablu, natomiast oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
 • U - nieekranowane (ang. unshielded)
 • F - ekranowane folią (ang. foiled)
 • S - ekranowane siatką (ang. shielded)
 • SF - ekranowane folią i siatką
Spotykane skrętki komputerowe:
 • U/UTP - skrętka nieekranowana: E1408, E1410, E1412, E1608
 • F/UTP - skrętka foliowana: E1515, E1517, E1519
 • U/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii: E1616
 • F/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii, dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP - skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP - skrętka z każdą parą foliowaną, dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP - skrętka z każdą parą foliowaną, dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Nowości produktowe:

VERSA IP Płyta główna centrali 5 wejść SATEL
VERSA IP Płyta główna centrali 5 wejść SATEL G2047 przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Centrala współpracuje z kontrolerami systemu bezprzewodowego ABAX (ACU-120 i ACU-270), umożliwiającymi współpracę z urządzeniami ABAX (czujki, sygnalizatory, manipulatory). VERSA IP to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń.
Transmodulator IP (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-C miq-440 z wbudowanym gniazdem USB TERRA
Transmodulator IP (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-C miq-440 R81631 jest urządzeniem umożliwiającym konwersję strumienia IP w technice UDP/RTP, realizującego transmisję typu unicast/multicast (SPTS oraz MPTS) oraz RTSP (strumień z kamer IP) do standardu DVB-C QAM. Jeden panel miq-440 R81631 odbiera strumień IP o maksymalnej przepustowości do 200 Mbit/s oraz tworzy 4 dowolne, sąsiednie multipleksy DVB-C o maksymalnej przepustowości wynoszącej zgodnie ze standardem 53 Mbit/s. Przekłada się to w praktyce na 8 kanałów standardowej rozdzielczości SD lub 4-5 kanały wysokiej rozdzielczości HD dla każdego z czterech multipleksów DVB-C.
Multiswitch przelotowy SRM-581 (290...2340 MHz) Terra z AGC - klasa A z aktywnym torem TV Digital SCR
Multiswitch przelotowy SRM-581 Terra R80581 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia FM/DAB+ przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w oparciu o technikę cyfrowego układania kanałów. Multiswitch przelotowy SRM-581 R80581 posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bands) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands).

Warto przeczytać:

Dostęp do urządzeń monitoringu Hikvision za pośrednictwem Hik-Connect. Hik-Connect to usługa sieciowa przeznaczona dla urządzeń Hikvison. Integruje w sobie chmurę P2P do zdalnego podglądu za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Zapewnia szerokie możliwości nadzoru i podstawowej konfiguracji: podgląd na żywo (także równocześnie wielu kanałów), sterowanie PTZ, zoom cyfrowy, podsłuch, odtwarzanie nagrań z archiwum i obsługę powiadomień alarmowych (naruszenie strefy, przekroczenie linii itp.)...>>>więcej
Schemat pokazujący zdalny dostęp do urządzeń monitoringu przy wykorzystaniu
połączenia za pośrednictwem chmury Hik-Connect
Kable koncentryczne zalecane do instalacji antenowych RTV/SAT w budynkach zbiorowego zamieszkania
TRISET - Kable koncentryczne dla nowoczesnych instalacji TV