Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 4/2018 (22.01.2018)

WPA3 nadchodzi!

Stowarzyszenie Wi-Fi Alliance przedstawiło na targach CES 2018 pierwsze konkretne informacje na temat nowego protokołu uwierzytelniania w sieciach Wi-Fi o nazwie WPA3. Nadszedł czas, aby czternastoletni protokół WPA2 został zastąpiony przez coś nowszego. Tym bardziej, że protokół WPA2 przestał być doskonały. Narażony jest na liczne ataki, m.in. ujawniony w październiku zeszłego roku KRACK (Key Reinstallation Attacks). Polega on na ponownym wykorzystaniu klucza szyfrującego w celu odszyfrowania połączenia Wi-Fi.
Protokół WPA3 ma zostać udostępniony przed końcem 2018 roku i wprowadzi cztery nowe funkcje:
 • Ochrona przed atakami typu brute-force
  • Blokowany będzie proces uwierzytelnienia w przypadku wykonania kilku nieudanych prób logowania do sieci WiFi.
 • Konfigurowanie urządzeń
  • Urządzenia połączone z siecią WiFi będą mogły być użyte do konfiguracji innych urządzeń w sieci. Za pomocą np. telefonu lub tabletu będzie można zmieniać ustawienia innego sprzętu, który nie ma ekranu, np. inteligentnej żarówki.
 • Szyfrowanie połączeń
  • Wszystkie połączenia między urządzeniami WiFi a punktem dostępowym będą szyfrowane.
 • Ulepszony standard kryptograficzny
  • Nowy standard kryptograficzny WiFi Alliance określiło jako 192-bitowy pakiet zabezpieczeń połączony z CNSA (Commercial National Security Algorithm).

Hikvision - zapis zrzutu obrazu w chmurze.

Urządzania do monitoringu Hikvision posiadają możliwość wysyłania zrzutów obrazu z kamer na dyski w chmurze. Opcja ta jest przydatna przykładowo w sytuacji, gdy chcemy szybko podglądać obrazy z konkretnych zdarzeń lub posiadać zapasowe zrzuty obrazu. Hikvision zapewnia wsparcie dla popularnych usług:
 • OneDrive
 • GoogleDrive
 • DropBox
Konfiguracja nagrywania obrazu z rejestratora Hikvision na dysku Google
Zrzuty obrazu przesyłane są w formie trzech zdjęć przechwytywanych ze strumienia pomocniczego w momencie wykrycia zdarzenia. Obsługiwane jest wysyłanie zdjęć z następujących zdarzeń:
 • detekcja ruchu
 • sabotaż obrazu
 • utrata obrazu
 • zdarzenia VCA
Wysyłanie może być konfigurowane niezależnie dla każdego z wymienionych zdarzeń i każdego kanału. Można również skonfigurować w harmonogramie nagrywanie ze zdarzeń - wtedy wysyłanie zostanie włączone dla wszystkich aktywnych zdarzeń.

Dyrektywy i normy obowiązujące w UE dla kabli koncentrycznych.

Jeszcze do połowy zeszłego roku kable i przewody przeznaczone do transmisji sygnałów wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej były wyłącznie produktami elektrotechnicznymi, podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach Dyrektywy LVD (niskonapięciowa) i podlegały regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane, podlegające stosownym regulacjom. Na pierwsze miejsce wysuwa się dyrektywa CPR bazująca na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014. Określa ona wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metod badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych, stosowanych w obiektach budowlanych. Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Deklaracja Właściwości Użytkowych powinna być wystawiona przez producenta kabli po wcześniejszym przebadaniu wyrobów i sklasyfikowaniu zgodnie z normą EN 13501-6 w jednym z notyfikowanych Laboratoriów Unii Europejskiej.
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 E1015 został przebadany w jednostce notyfikowanej L.S. Fire Testing Institute Srl o numerze 2479 i uzyskał klasę Eca reakcji na ogień
Polskie rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje dodatkowe wymogi dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
 • kategoria RG-6 lub wyższa
 • klasia A (wg normy EN 50117)
 • podwójny ekran - folia aluminiowa i oplot o gęstości co najmniej 77%
 • miedziana żyła wewnętrzna o średnicy nie mniejszej niż 1 mm
Przewody marki TRISET spełniają wszystkie normy w Unii Europejskiej. Oprócz wielokrotnych, rzetelnych badań przeprowadzanych w specjalistycznych laboratoriach, jakość marki TRISET potwierdza pięcioletnia gwarancja producenta. Co najważniejsze, przewody TRISET spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, czyniąc je optymalnym wyborem dla nowego budownictwa mieszkalnego i użytkowego.

Zmiana strumienia wideo w aplikacji iVMS-4200.

W zależności od modelu, kamery IP Hikvision mogą generować kilka strumieni wideo (dwa lub trzy). Parametry każdego strumienia można oddzielnie skonfigurować, np. rozdzielczość, bitrate, liczbę klatek, czy rodzaj i stopień kompresji. Strumień główny wykorzystywany jest do nagrywania tak, aby jakość rejestrowanego obrazu była jak najlepsza. Strumień pomocniczy oraz trzeci strumień można wykorzystać do połączenia zdalnego, np. drugi dla aplikacji mobilnej, trzeci dla oprogramowania klienckiego iVMS-4200. Dzięki temu mamy większy wpływ na ustawienie parametrów obrazu w zależności od wymaganej jego jakości i dostępnej przepustowości łącza. Aplikacja iVMS-4200 domyślnie automatycznie zmienia typ strumienia. Jeżeli jednak ustawiony jest podział do 4 okien, wyświetlany jest pierwszy strumień, co w przypadku słabego łącza lub komputera o niskiej wydajności może okazać się problematyczne. W aplikacji istnieje możliwość wyłączenia automatycznej zmiany strumieni i ustawienia ich ręcznie dla każdej kamery z osobna lub grupy kamer. W tym celu należy:
 • przejść do zakładki Narzędzia -> Konfiguracja Systemu (pkt 1),
 • zaznaczyć zakładkę Obraz (pkt 2),
 • odznaczyć Automatycznie zmieniaj typ strumienia (pkt 3),
 • kliknąć prawym przyciskiem myszki na grupę urządzeń (NVR) i wybrać typ strumienia (Str. pomoc. dla wszystkich) (pkt 4).
Widok okna konfiguracji zmiany strumienia w oprogramowaniu klienckim iVMS-4200 marki Hikvision

Nowy konwerter HDMI!

Konwerter HDMI H3601 marki Signal umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 5 lub wyższej. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w przedłużacz pilota IR.
Konwerter HDMI na jedną skrętkę kat. 5/5e/6 (80/100/120 m) z IR Signal
Konwerter HDMI na jedną skrętkę kat. 5/5e/6 (80/100/120 m) z IR Signal H3601
Stosowanie konwertera H3601 polecane jest w następujących przypadkach:
 • położona już jest skrętka komputerowa,
 • ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
 • względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki, złącze RJ-45 można zacisnąć na skrętce po ułożeniu przewodu),
 • instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.
Najważniejsze cechy nowego konwertera H3601:
 • Transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 5/5e/6,
 • Transmisja danych z prędkością do 10,2 Gb/s,
 • Tryb obrazu 1080p,
 • Przedłużacz pilota IR,
 • Zasięg na skrętce kat.5 do 80 m,
 • Zasięg na skrętce kat.5e do 100 m,
 • Zasięg na skrętce kat.6 do 120 m.
Schemat zastosowania Extendera HDMI na skrętce kategorii 5/5e/6 H3601

Rodzaje spawarek światłowodowych - co wybrać?

Decydując się na zakup spawarki światłowodowej kwestią absolutnie konieczną jest weryfikacja zadań, jakie będzie miała ona realizować. Mowa tutaj m.in. o średniej liczbie spawów wykonywanych w cyklu miesięcznym lub rocznym, liczbie spawów wykonywanych podczas jednej instalacji oraz wreszcie o tym, w jakich sieciach mają być wykonywane spawy (budynkowe, metropolitalne, zamknięte sieci LAN, CCTV itd.).
W zależności od odpowiedzi na powyższe pytania wybrać można mniej lub bardziej zaawansowany model spawarki. Jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez spawarkę jest pozycjonowanie włókien przed procesem spawania. Wg tego kryterium spawarki można podzielić na 3 grupy:
 • Urządzenia pozycjonujące do płaszcza włókna - jest to najbardziej ekonomiczna opcja. Spawarka dopasowuje wzajemne położenie płaszczy włókien, których średnica zgodnie ze standardem wynosi 125 μm. Teoretycznie taki sposób pozycjonowania owocuje spawem o nieco większym tłumieniu w stosunku do innych rozwiązań, ponieważ w przypadku włókien słabej jakości, w których rdzeń nie jest ułożony centrycznie względem płaszcza, idealne ułożenia płaszcza nie zagwarantuje dobrego pozycjonowania rdzenia. W praktyce jednak, sprzedawane dziś włókna są wysokiej jakości i w zdecydowanej większości przypadków, parametry połączeń wykonanych metodą pozycjonowania do płaszcza nie odbiegają od rezultatów innych metod.
 • Urządzenia pozycjonujące do rdzenia geometrycznego - metoda ta wykorzystywana jest przez większość spawarek i przez wielu producentów oraz sprzedawców, niesłusznie traktowana jest jako pozycjonowanie do rdzenia rzeczywistego. Rdzeń geometryczny uzyskiwany jest poprzez prześwietlenie włókien światłem widzialnym. Im bardziej w głąb włókna, tym mniejsze będzie natężenie światła. Wykorzystując analizę obrazu, przy zadanej czułości, spawarka wyznaczy rdzeń włókna. Jak łatwo się domyślić, metoda ta sprawdzi się w przypadku dobrej klasy włókien - tylko wtedy rdzeń geometryczny będzie tożsamy z rdzeniem rzeczywistym. W przypadku włókien z niecentrycznie osadzonym rdzeniem rzeczywistym, parametry spawu mogą być gorsze, niż w metodzie spawania do płaszcza.
 • Urządzenia pozycjonujące do rdzenia rzeczywistego - najbardziej profesjonalne i zarazem najdroższe rozwiązanie. Spawarki wykorzystujące tę metodę potrafią automatycznie rozpoznać rodzaj spawanych włókien i ułożyć je względem ich rzeczywistego rdzenia. Spawy takie cechują najlepsze parametry tłumiennościowe. Urządzania wykorzystujące tę metodę są kilkukrotnie droższe od urządzeń bazujących na poprzednich rozwiązaniach.
Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-8 + skrzynka + zestaw narzędzi
Spawarka Signal Fire AI-8 L5870 oferuje dwie metody spawania: do płaszcza oraz do rdzenia geometrycznego. Może być z powodzeniem stosowana we wszystkich rodzajach instalacji światłowodowych. Na chwilę obecną, ze względu na rosnący postęp technologiczny oraz ograniczoną liczbę światowych producentów włókien zaciera się różnica między spawarkami centrującymi do rdzenia geometrycznego oraz rzeczywistego. Sytuacje, w których włókna posiadają różnie osadzone rdzenie jest niezwykle rzadkie, a jeśli wystąpi, nie ma istotnego wpływu na samo połączenie.

Rusza wiosenna sesja szkoleniowa!

30 stycznia w Krakowie firma DIPOL rozpoczyna coroczną, wiosenną sesję szkoleniową dla instalatorów. Podczas 29 spotkań w 12 miastach inżynierowie Działu Technicznego zaprezentują trendy oraz rozwiązania stosowane w instalacjach: TV/SAT, CCTV, GSM/LTE oraz FTTH. Instalatorzy będą mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się z wybranymi zagadnieniami.
Pełny harmonogram, agendy kursowe oraz formularze zapisów dostępne są na stronie kursów. Zapisów można dokonywać elektronicznie. Każde zgłoszenie będzie potwierdzane. Zapraszamy!
Szkolenia dla instalatorów i projektantów

Nowości produktowe:

Przejście gniazdo HDMI/wtyk HDMI 90 stopni
Przejście gniazdo HDMI/wtyk HDMI H2004 umożliwia łatwe podłączenie przewodu do złącza w odbiorniku pod kątem 90 stopni.Kamera IP obrotowa Hikvision DS-2DE4220IW-DE (2 MPix, 4.7-94.0 mm, Zoom optyczny: x20, IR do 100m, PoE+)
Kamera IP obrotowa Hikvision DS-2DE4220IW-DE K1791 została wyposażona w dobrej klasy przetwornik, pozwalający uzyskać obraz w rozdzielczości 2 MPix (1920x1080) i prędkość odświeżania 25 kl./s. Do dyspozycji są trzy niezależne strumienie i kilka metod kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kamera pracuje w trybie dzień/noc, co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w przypadku dobrego oświetlenia (dzień) oraz maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Posiada oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 100 m oraz funkcję Smart IR pozwalającą uniknąć prześwietlenia obrazu. Wyposażona jest w wejście audio umożliwiające podpięcie zewnętrznego mikrofonu oraz wyjście audio, do którego można podpiąć głośnik z wbudowanym wzmacniaczem.
Router Gigabit TP-Link Archer C7 AC1750 2,4 GHz 5 GHz
Router Gigabit TP-Link Archer C7 AC1750 N3262 działający zgodnie ze standardem AC z prędkością do 1750 Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS) - umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

Aktualności:

Warto przeczytać:

Prosta instalacja wzmacniająca sygnał GSM. Repeater służy do wzmocnienia sygnału GSM i wprowadzenia go do wnętrza pomieszczeń. Urządzenie doskonale nadaje się do miejsc, gdzie sygnał GSM jest na tyle słaby, że prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy jest niemożliwe. Przykładem może być miejsce położone daleko od nadajnika lub budynek z grubymi murami, piwnicami użytkowymi (kawiarnie) lub nowoczesnymi oknami, których szyby kryte są związkami metalicznymi...>>>więcej
Przykład instalacji wzmacniacza Signal GSM-305 A6765
Rejestratory mobilne PROTECT