Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 19/2017 (08.05.2017)

Rozszerzona rzeczywistość Facebooka.

Amerykański programista i przedsiębiorca, główny twórca serwisu społecznościowego Facebook, obecnie dyrektor generalny tego serwisu, Mark Zuckerberg podczas konferencji F8 skupiającej deweloperów oprogramowania ogłosił powstanie nowej platformy Camera Effects umożliwiającej nakładanie wirtualnych obiektów na realny obraz. Nowa platforma to nie tylko narzędzie dla programistów, ale także potężny instrument dla artystów. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym artystą, czy tworzysz coś po raz pierwszy, platforma umożliwia Ci poznanie nowego medium, stworzenie ekspozycji i udostępnianie jej swoim fanom. Camera Effects składa się z dwóch modułów: Frames Studio i AR Studio. Frames Studio to edytor kreacji online umożliwiający zaprojektowanie ramek (od najprostszych po najbardziej złożone efekty interaktywne), które mogą być następnie używane jako ramki profilowe. AR Studio może być używany do tworzenia masek, zaawansowanych efektów skryptowych, animowanych ramek i innych technologii AR, które reagują na ruch lub czynniki środowiskowe. Możliwe jest również zapewnienie interakcji podczas transmisji on-line.
Na konferencji F8 Facebook zaprezentował również nową usługę: Facebook Spaces - aplikację do rzeczywistości wirtualnej, która w wersji beta jest już dostępna na platformę Oculus Rift. Dzięki niej można kontaktować się w wirtualnej rzeczywistości z rodziną i przyjaciółmi, malować w powietrzu za pomocą wirtualnego pędzla oraz wchodzić w interakcje z przedmiotami bez względu na to, gdzie przebywają w rzeczywistości. W każdym „pokoju” Spaces mogą przebywać w tym samym czasie maksymalnie 4 osoby.

Zapis zrzutów obrazu z kamer do chmury.

Urządzania do monitoringu Hikvision posiadają możliwość wysyłania zrzutów obrazu z kamer na dyski w chmurze. Opcja ta jest przydatna przykładowo w sytuacjach, gdy nie posiadamy innego magazynu danych lub gdy chcemy szybko podglądać obrazy z konkretnych zdarzeń. Hikvision zapewnia wsparcie dla popularnych usług:
 • OneDrive,
 • GoogleDrive,
 • DropBox
Konfiguracja nagrywania obrazu z rejestratora Hikvision na dysku Google
Zrzuty obrazu przesyłane są w formie 3 zdjęć przechwytywanych ze strumienia pomocniczego w momencie wykrycia zdarzenia. Obsługiwane jest wysyłanie zdjęć z następujących zdarzeń:
 • detekcja ruchu,
 • sabotaż obrazu,
 • utrata obrazu,
 • zdarzenia VCA.
Wysyłanie może być konfigurowane niezależnie dla każdego z wymienionych zdarzeń i każdego kanału. Można również skonfigurować w harmonogramie nagrywanie ze zdarzeń - wtedy wysyłanie zostanie włączone dla wszystkich aktywnych zdarzeń.

Światłowody - połączenie jedno- czy dwuwłóknowe?

Instalator stając przed wyborem urządzeń to transmisji światłowodowej może zdecydować się na te pracujące na jednym (WDM) lub dwóch włóknach (duplex). Przy wyborze zwykle brane są pod uwagę dwa czynniki: dostępność włókien w kablu oraz cena poszczególnego rozwiązania. Tymczasem warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden, stricte techniczny aspekt - wykorzystanie jednej lub dwóch długości fal.
Transmisja WDM w swojej najprostszej postaci wykorzystuje 2 długości fali (np. 1310 i 1550 nm, np. L11521) w jednym włóknie. Natomiast w połączeniu typu duplex tylko jedna długość fali (np. 1310 nm) jest wykorzystywana zarówno do nadawania, jak i odbierania (transmisja odbywa się na dwóch włóknach). Cechą charakterystyczną transmisji światłowodowych jest fakt, że różne długości fali są różnie tłumione przez włókno światłowodowe. Dotyczy to również tzw. makrozgięć kabli/włókien, czyli tych przekraczających 2 mm średnicy. Zgięcie kabla powoduje z reguły znacznie większe tłumienie dla wyższych długości fal.
Wykres przedstawiający zależność tłumienia od długości fali dla mikrozgięć (kolor niebieski),
makrozgięć o promieniu 20 mm (kolor czerwony) oraz 25 mm (kolor zielony)
(Dane pochodzą z opracowań firmy Cabelcon)
Z wykresu wynika, że przypadkowo wykonane zagięcie włókna zaowocuje różnym tłumieniem dla różnych długości fal - przykładowo: zgięcie o promieniu 20 mm dla długości fali 1310 nm nie wygeneruje większego tłumienia, natomiast dla długości fali 1550 nm tłumienie na takim zgięciu przekroczy 2 dB, co przy jednostkowym tłumieniu włókna wynoszącym ok. 0,25 dB/km stanowi wartość gigantyczną. Istotne są więc zarówno same wartości, jak i ich wzajemne różnice.
Decydując się na system wykorzystujący więcej niż jedną długość fali należy być świadomym powyższego zjawiska. Dlatego również ogólnie zalecaną praktyką jest wykonywanie pomiarów dla wszystkich wykorzystywanych w instalacji długości fal.

Autonomiczny układ automatyzacji budynku w oparciu o urządzenia firmy ROPAM.

Firma ROPAM proponuje kompleksowe rozwiązanie inteligentnego domu - zarówno automatykę do sterowania, jak i sam sposób przesyłania sygnałów sterujących do odbiorników. Powszechne są rozwiązania bezprzewodowe, ale nie wszędzie da się je zastosować. ROPAM oferuje przesyłanie sygnałów sterujących istniejącą instalacją AC 230 V. Taki sposób daje pewność przekazu i nie narzuca ograniczeń zasięgu. Możliwe jest przesyłanie sygnałów sterujących po każdej fazie i między fazami.
Hub-SimplePLC-D4M G7172 w połączeniu z łącznikami IO-SimplePLC G7182, ekspanderem wejść EXP-I8-RN-D4M G7053 lub EXP-I8-RN-D4M G7053 oraz wyjść EXP-O8R-RN G7054, pozwala stworzyć autonomiczny system sterowania budynkiem, w którym istniejąca instalacja elektryczna stanowi magistralę komunikacyjną. Wymiana danych pomiędzy łącznikami i hubem następuje z wykorzystaniem sieci elektrycznej, natomiast dane pomiędzy hubem a ekspanderami wejść i wyjść przesyłane są za pomocą magistrali systemowej. Do huba można podłączyć max. 8 łączników. Każdy łącznik posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności do 10 A oraz wejście potencjałowe przeznaczone do obsługi włącznika lub przycisku jednobiegunowego.
Stany poszczególnych wejść ekspandera wejść odwzorowywane są po kolei na łącznikach posiadających adresy takie same, jak numery wejść ekspandera (we.1 ekspandera steruje łącznikiem zaprogramowanym pod adresem 1 w hubie, we. 2 ekspandera steruje łącznikiem zaprogramowanym pod adresem 2 w hubie itd). Stany wejść łączników, do których mogą być podłączone przełączniki lokalne odwzorowywane są kolejno na wyjściach ekspandera wyjść.
Zastosowanie modułów pozwala na stworzenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem oraz gniazdami elektrycznymi z wykorzystaniem już istniejącej instalacji elektrycznej bez potrzeby prowadzenia dodatkowych kabli. Dzięki możliwości przekazania informacji z poszczególnych łączników do ekspandera wyjść, cały system można zintegrować z dowolnym systemem alarmowym. Opisany powyżej system może zostać również wykorzystany do sterowania z domu oświetleniem lub dowolnymi urządzeniami podpiętymi pod wyjście przekaźnikowe łączników w oddalonym budynku gospodarczym, bramą wjazdową, oświetleniem na podwórku, elektrozaworem sterującym podlewaniem trawnika itp.
Jeżeli na poniższym schemacie wyzwolimy wejście I8 (zwierając je do masy, np. za pomocą łącznika), zapalimy żarówkę podłączoną do łącznika G7182. Po załączeniu przełącznika S8, wyzwalamy wyjście przekaźnikowe nr 8 w ekspanderze wyjść G7054. Jeżeli wyjście to zostanie podłączone do wejścia centrali alarmowej, możemy ją tak skonfigurować, aby została wykonana ustalona akcja, np. wyzwolenie innego urządzenia podłączonego bezpośrednio do wyjścia centrali alarmowej lub wysłanie wiadomości SMS informującej o naruszeniu wejścia w centrali. Za pomocą wyjść przekaźnikowych w ekspanderze można nie tylko przesyłać informacje do dowolnej centrali alarmowej, ale sterować bezpośrednio jakimś urządzeniem elektrycznym po włączeniu przełączników S1-S8.
IO-SimplePLC Sterowany łącznik systemu SimplePLC ROPAM.IO-SimplePLC Sterowany łącznik systemu SimplePLC ROPAM.EXP-I8-RN-D4M Expander wejść na szynę DIN ROPAM.Hub-SimplePLC-D4M Autonomiczny koncentrator sieci SmartPLC dla systemu SimplePLC ROPAM.EXP-O8R-RN-D9M Expander wyjść na szynę DIN ROPAM.OptimaGSM-PS Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej ROPAMAWO009 obudowa natynkowa 7/TRP40/DSPR/STPR-2B-O Manipulator z ekranem dotykowym ROPAM.SP-4003 R Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SATELAntena GSM 10-elementowa ATK 10 800-980 MHz + 10 m przewodu + wtyk SMAISC-BDL2-WP12G Mikroprocesorowa dualna czujka ruchu, odporna na zwierzęta 45kg BOSCH.Akumulator MWS 7,2-12 (12V, 7.2 Ah)
Schemat autonomicznego systemu sterowania budynkiem zintegrowanego z systemem alarmowym

Szybko i profesjonalnie - samokompresyjne złącze F.

Konieczność zastosowania drogiej w zakupie zaciskarki jest często przeszkodą dla poprawnego montażu złączy na kablu. Dotyczy to głównie użytkowników okazjonalnie wykonujących tego typu instalacje. Problem ten rozwiązuje zastosowanie kompresyjnych złączy Cabelcon, wykorzystujących technikę "Self-Install".
Wtyk F Cabelcon na przewód RG-6/Triset-113 samokompresyjny
Samozaciskający się wtyk F Cabelcon E80410
Montaż tego typu złączy nie wymaga żadnych dodatkowych narządzi, a prawidłowo zamontowane są praktycznie niezdejmowalne, chroniąc instalacje przed najczęściej występującym problemem - poluzowanymi wtykami.
Proces montażu złącza F "Self-Install": przygotować przewód, nałożyć złącze, nakręcić na gniazdo F.
W momencie nakręcania wtyk obciska się na przewodzie. Raz założony wtyk nie może zostać ściągnięty.

Jak odczytać oznaczenie skrętki komputerowej?

Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
Przewód NETSET BOX U/UTP 5e skrętka wewnętrzna [305m]
Najpopularniejsza skrętka wewnętrzna NETSET U/UTP 5e E1408
O sposobie opisu skrętki komputerowej mówi norma ISO/IEC 11801:2002. Zgodnie z zawartymi w niej informacjami opis kabla powinien przyjmować składnię xx/yyTP, gdzie yy opisuje pojedynczą parę żył w kablu, natomiast oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
 • U - nieekranowane (ang. unshielded)
 • F - ekranowane folią (ang. foiled)
 • S - ekranowane siatką (ang. shielded)
 • SF - ekranowane folią i siatką
Spotykane skrętki komputerowe:
 • U/UTP - skrętka nieekranowana
 • F/UTP - skrętka foliowana
 • U/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
 • F/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii, dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP - skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP - skrętka z każdą parą foliowaną, dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP - skrętka z każdą parą foliowaną, dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Nowości produktowe:

Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny Signal LPA36-443A
Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny Signal LPA36-443A E93163 został zaprojektowany w celu zawieszenia na pionowej ścianie nowoczesnego, „cienkiego” telewizora LCD (Plazma). Maksymalna nośność uchwytu to 50 kg. Uchwyt umożliwia łatwą (bez użycia narzędzi) regulację pochylenia panelu w granicach od -20° do 10° oraz obrotu w poziomie w granicach od -90° do 90°. Możliwe jest wypoziomowanie telewizora w granicach -3° do 3°. Telewizor może być zamontowany w odległości od 62 do 475 mm od ściany. Dodatkowo uchwyt posiada wbudowaną poziomnicę pozwalającą na precyzyjny i szybki montaż.
Switch zarządzalny TP-LINK T1700G-28TQ 24xGE 4 sloty SFP/SFP+ 10G
Switch zarządzalny TP-LINK T1700G-28TQ N29967 został zaprojektowany do budowania stabilnej i skalowalnej sieci Ethernet. Przełącznik wyposażony jest w 24 gigabitowe porty RJ-45 oraz 4 10-gigabitowe sloty SFP+, co czyni go niezwykle elastycznym w kwestii rozbudowy szybkich sieci. Ma także możliwość obsługi zaawansowanych funkcji routingu warstwy 2+. Co więcej, dzięki funkcji tworzenia stosu w warstwie fizycznej, T1700G-28TQ gwarantuje stabilność sieci i wydajną kontrolę nadmiarowości. Urządzenie to jest niezawodne i stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla sieci korporacyjnych.
BasicGSM-PS 2 Moduł powiadamiania i sterowania GSM ROPAM.
BasicGSM-PS 2 Moduł powiadamiania i sterowania GSM ROPAM G7043, następca BasicGSM-PS, jest urządzeniem dedykowanym do integracji z centralami alarmowymi, sterownikami, przekaźnikami itp., poprzez wejścia i wyjścia binarne. Terminal wyposażony jest w wejścia analogowe, do których można podłączyć np. czujnik temperatury oraz LogicProcessor, za pomocą którego wykonuje się zaawansowane operacje logiczne, pozwalające zrealizować prostą automatykę domową. Wszystkie te funkcje w połączeniu z wbudowanym modułem GSM, dzięki któremu możliwe jest zdalne sterowanie i powiadamianie, sprawiają, że urządzenie posiada bardzo szerokie zastosowanie.

Warto przeczytać:

Dostęp do urządzeń monitoringu przy zmiennym adresie IP. Hikvision wprowadził nową platformę o nazwie Hik-connect. Jest ona oparta na przetwarzaniu danych w chmurze i wspiera usługę DDNS. Skrót DDNS oznacza przypisywanie stałej nazwy domenowej do dynamicznie zmieniających się adresów IP (ang. Dynamic DNS). Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy dostawca Internetu nie zapewnia użytkownikom stałego adresu IP. Warunkiem skorzystania z DDNS jest posiadanie publicznego adresu IP oraz zapewnienie dostępu z sieci zewnętrznej do odpowiednich portów rejestratora (serwera i http, domyślnie 8000 i 80). Kolejnym krokiem jest powiązanie urządzenia z kontem na Hik-connect. Aby to zrobić wymagane jest podanie numeru seryjnego urządzenia oraz kodu weryfikującego...>>>więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Zasada działania DDNS na platformie www.hik-connect.com
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Rejestratory mobilne PROTECT