Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 19/2016 (09.05.2016)

Drive me London - Volvo na drodze do 100% bezpieczeństwa.

 Na rok 2017 firma Volvo planuje uruchomienie pilotażowego programu Drive me London. W ramach programu na londyńskie ulice wyjedzie 100 pół-automatycznych (samo-jeżdżących) samochodów. Program ten jest kolejnym krokiem w celu zapewnienia kierowcom maksimum bezpieczeństwa - producent dąży do tego, aby w roku 2020 żaden użytkownik nowego samochodu marki Volvo nie zginął na drodze.

Niezależne pracownie badawcze szacują, iż rozwój technologii pojazdów autonomicznych może zmniejszyć liczbę wypadków aż o 30%. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za autonomicznymi samochodami jest to, iż obecnie około 90% wszystkich wypadków samochodowych spowodowanych jest przez błąd kierowcy. Volvo planuje wdrożyć technologię tak, aby zniwelować problemy spowodowane brakiem koncentracji kierowcy. 

W ramach testów, szwedzki producent współpracować będzie z brytyjskim instytutem Thatcham Research, odpowiedzialnym za analizę zebranych danych. Co ciekawe, testy auta będą odbywały się na zasadzie codziennej eksploatacji przez grupę losowo wybranych mieszkańców Londynu. Podobny program "bez kierowcy" ruszy też w innych krajach - rodzimej Szwecji oraz m.in. Chinach.
Zastosowane kamery monitorujące obiekty znajdujące się w pobliżu samochodu
(źródło: volvocars.com)
System IntelliSafe jest koncepcją firmy Volvo, ukierunkowaną na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu i obejmującą określone systemy, które aktywnie lub biernie wspierają kierowcę w różnych sytuacjach drogowych. Oto przykładowe funkcje, jakie posiada system:
 • Pilot Assist - odpowiada za utrzymanie toru jazdy samochodu pomiędzy oznaczeniami pasa ruchu w połączeniu z utrzymaniem określonego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu,
 • Blind Spot Information - ma za zadanie ostrzegać o pojazdach zbliżających się po przekątnej z tyłu i z boku samochodu, stanowi to ułatwienie przy dużym natężeniu ruchu na drogach o kilku pasach ruchu w tym samym kierunku,
 • Cross Traffic Alert - ostrzega o pojazdach jadących w poprzek toru jazdy podczas cofania,
 • Park Assist Pilot - pomaga zaparkować lub wyjechać z miejsca postojowego,
 • Road Sign Information - funkcja odpowiada za rozpoznanie znaków ograniczenia prędkości oraz za rozpoznanie znaków zakazu w czasie ich mijania,
 • Electronic Stability Control - pomaga uniknąć poślizgu i poprawia trakcję samochodu,
 • Adaptive Cruise Control - pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy w połączeniu z określonym odstępem od poprzedzającego pojazdu,
 • Rear Collision Warning - system, który pomaga uniknąć uderzenia przez pojazd zbliżający się z tyłu,
 • Driver Alert Control - system ma na celu wzmożenie uwagi kierowcy, gdy zaczyna on prowadzić samochód w sposób mniej stabilny,
 • Roll Stability Control - układ stabilizacji przechyłów nadwozia, minimalizujący ryzyko przewrócenia samochodu podczas gwałtownych manewrów lub w razie poślizgu.

Konfiguracja wyjść wideo w rejestratorach Hikvision.

Rejestratory posiadają najczęściej kilka wyjść wideo, tak aby można było do niech podłączyć monitory z różnymi wejściami lub wykorzystać większą ilość monitorów. Najczęściej można spotkać trzy typy wyjść wideo: HDMI, VGA oraz BNC. W rejestratorach marki Hikvision w zależności od modelu i wersji oprogramowania, menu może pojawiać się na różnych wyjściach.
Konfiguracja wyświetlania menu możliwa jest tylko przy lokalnym dostępie do rejestratora. W znakomitej większości wyjścia HDMI i VGA skonfigurowane są jako synchroniczne (równoczesne). Oznacza to, że menu wyświetlane może być na każdym z nich, pod warunkiem, że w momencie uruchamiania rejestratora są do nich podłączone monitory. W przeciwnym wypadku menu podawane jest na wyjście BNC (jeżeli model je posiada). Wyjścia rejestratora mogą być też skonfigurowane jako asynchroniczne. Oznacza to, że menu pojawia się na jednym wyjściu w zależności od pierwszeństwa wg zasady HDMI >> VGA >> BNC.

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi - OneLinkPLC.

G7184 to para autonomicznych sterowanych łączników, które umożliwiają sterowanie urządzeniami elektrycznymi (np. gniazdem, oświetleniem itp.) wykorzystując sieć elektryczną jako magistralę komunikacyjną. Łączniki posiadają po 5 przewodów służących do podłączenia i sterowania.
Oznaczenia i przeznaczenie przewodów:
 • niebieski (oznaczenie na płycie N) - podłączenie do przewodu neutralnego sieci elektrycznej 230V AC,
 • brązowy (oznaczenie na płycie L) - podłączenie do fazy sieci elektrycznej 230V AC,
 • czerwony (oznaczenie na płycie IN (L/N)) - lokalne podłączenie do przełącznika (sterowanie za pomocą przewodu fazowego),
 • czarny (oznaczenie na płycie NO) - styk wbudowanego przekaźnika w łączniku OneLinkPLC.
OneLinkPLC Sterowane łączniki systemu OneLinkPLC, para dwóch łączników, sterowane punkt do punktu ROPAM.OneLinkPLC Sterowane łączniki systemu OneLinkPLC, para dwóch łączników, sterowane punkt do punktu ROPAM.
Przykład sterowania gniazdem elektrycznym i lampą za pomocą pary autonomicznych łączników OneLinkPLC. Przełącznik S1 podpięty do pierwszego łącznika steruje lampą przez sieć elektryczną podpiętą do drugiego łącznika, natomiast przełącznik S2 steruje gniazdem podpiętym do pierwszego łącznika. Stan pierwszego łącznika jest odwzorowywany na wyjściu przekaźnikowym drugiego łącznika i odwrotnie. Odległość po kablu pomiędzy parą urządzeń może wynieść nawet 1 km.
Wejście jednego łącznika odwzorowywane jest na wyjściu drugiego łącznika i odwrotnie. Jeżeli do wejścia IN (L/N) jednego łącznika podamy fazę za pomocą lokalnego przełącznika, przekaźnik w drugim łączniku zostanie zwarty umożliwiając tym samym sterowanie urządzeniem podłączonym do niego. Urządzenia działają w trybie monostabilnym. Dopóki na wejściu jednego łącznika będzie podane zasilanie, styk przekaźnika drugiego łącznika będzie zwarty. Komunikacja w obrębie jednej fazy możliwa jest nawet na odległość do 1 km. Aby możliwa była komunikacja pomiędzy poszczególnymi fazami, należy zastosować sprzęgacz PLC-Coupler-D2M.
System OpenLinkPLC znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest sterowanie urządzeniami elektrycznymi, a nie ma możliwości poprowadzenia dodatkowego okablowania lub ze względów ekonomicznych nie jest ono opłacalne. W porównaniu z systemami bezprzewodowymi oferuje nieporównanie większy zasięg i pewność działania. Systemy bezprzewodowe są wrażliwe na każdą kolejną ścianę lub strop, dlatego ich zasięg działania jest znacznie ograniczony.
Przykładem zastosowania systemu OpenLinkPLC może być budynek gospodarczy, do którego zasilanie (200 m) zostało doprowadzone z budynku mieszkalnego. Dotychczas włączenie każdego urządzenia znajdującego się w budynku gospodarczym wymagało przejścia tego dystansu. Po zastosowaniu OneLinkPLC G7184 właściciel może zdalnie włączać wybrane urządzenia (też oświetlenie), a kanałem zwrotnym otrzymuje informację o pojawieniu się zasilania na poszczególnych odbiornikach.

Rewolucja! - Nowa wersja oprogramowania do spawarki EasySplicer!

Producent podręcznej spawarki EasySplicer L5810 udostępnił nową wersję oprogramowania o numerze 2.75.6. Wprowadzone modyfikacje znacznie usprawnią proces realizacji połączeń światłowodowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:
 • zwiększenie wydajności pracy piecyka do zgrzewania osłon spawów; osłony o długości 40 mm są zgrzewane w czasie 30 - 40 sekund,
 • zwiększenie wydajności akumulatora poprzez optymalizację pracy piecyka - obecnie na jednym ładowaniu akumulatora możliwe jest wykonanie około 50 - 60 spawów,
 • funkcja automatycznej kalibracji - wystarczy umieścić włókno w komorze spawania, proces kalibracji uruchamiany jest automatycznie po zamknięciu klapki,
 • funkcja automatycznego spawania - wystarczy umieścić włókna w komorze spawania, proces spawania uruchamiany jest automatycznie po zamknięciu klapki,
 • możliwość uzyskania lepszych efektów spawania włókien jednomodowych - tłumienie na poziomie 0,02 dB.
Spawanie światłowodów - spawarka EasySplicer
Film prezentujący sposób łączenie włókien światłowodowych
przy użyciu spawarki EasySplicer L5810

Światłowodowa instalacja multiswitchowa RTV/SAT TERRA.

Multiswichowe instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej. Główną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, niż w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest kablami koncentrycznymi. Oprócz korzyści wynikającej z większego zasięgu, zyskujemy również łatwość wykonania instalacji. W miejscu typowej pięcio- lub dziewięciokablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej wykonać w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione takich szachtów. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami. Światłowodowa instalacja multiswitchowa RTV/SAT TERRA jest uniwersalna i można w niej zamontować urządzenia końcowe (multiswitche) dowolnego producenta.
W skład zestawu wchodzą:
Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRA
Nadajnik optyczny OT501W A9872 umożliwia podpięcie
klasycznego konwertera QUATRO
i sygnału z anteny telewizji naziemnej DVB-T
Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRA
Odbiornik optyczny OR501MW QUAD z DVB-T TERRA
Odbiornik optyczny OR501W
A9877 QUATRO z DVB-T
Odbiornik optyczny OR501MW
A9875 QUAD z DVB-T
Możliwość podłączenia tradycyjnego konwertera typu quatro do nadajnika optycznego OT501W A9872 z punktu widzenia instalatora jest jedną z największych zalet systemu TERRA. Oznacza bowiem, że antenę ustawić można wykorzystując tradycyjny miernik satelitarny. Konkurencyjne systemy wykorzystują konwertery LNB z wyjściem optycznym lub 50-Omowym złączem typu N. W obu przypadkach praktyka instalatorska polega na ustawianiu anteny na zwykłym konwerterze typu single, a następnie zamianie konwertera na dedykowany. Pomijając większy nakład pracy, zmiany tego typu zawsze wiążą się z ryzykiem przesunięcia czaszy lub innego ustawienia dedykowanego konwertera. Zastosowanie konwertera quatro może okazać się zbawienne również w przypadku wystąpienia awarii w sieci. W tej sytuacji instalator ma możliwość zweryfikowania problemów już przy samej czaszy. W przypadku innych systemów możliwość pomiaru standardowym miernikiem pojawia się dopiero na wyjściu odbiornika optycznego. Oznacza to, że sygnał mierzony jest za czaszą, konwerterem (50 Ohm), nadajnikiem optycznym, kablem światłowodowym oraz wspomnianym odbiornikiem. Fakt braku sygnału w tym miejscu oznaczać może problem z każdym z tych elementów.

HDMI w gniazdku elektrycznym.

Konwerter HDMI Signal HD H3611 umożliwia przesłanie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) od źródła sygnału HDMI (tuner, DVD, odtwarzacz multimedialny, komputer itd.) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w to złącze, wykorzystując jako medium transmisji okablowanie sieci elektrycznej.
Konwerter umożliwia przesyłanie sygnału na odległość nawet 300 metrów (nadajnik i odbiornik muszą być podłączone na tej samej fazie). Dodatkowo, możliwe jest też przesłanie sygnału IR (sterowanie pilotem). Nadajnik posiada wyjście HDMI do podłączenia monitora lokalnego.
Schemat zastosowania konwertera HDMI Signal H3611

Nowości produktowe

Wspornik słupowy T1500-ES-AL
Wspornik słupowy T1500-ES-AL E8571 wykonany jest ze stopów aluminium. Możliwość zamocowania dwoma taśmami stalowymi 20 mm lub jedną śrubą.

Uchwyt odciągowy do kabli płaskich ODWAT-22
Uchwyt odciągowy ODWAT-22 E8574 przeznaczony jest do kabli płaskich o szerokości maksymalnie 10 mm i wysokości 4 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej.


Kabel światłowodowy uniwersalny, samonośny ULTIMODE FC.E-8SM (8 włókien G.657A2)
Kabel światłowodowy uniwersalny, samonośny ULTIMODE FC.E-8SM L72008 jest kablem uniwersalnym w powłoce LS0H. Może więc być stosowany na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Dzięki wzmocnieniu z włókien aramidowych, kabel ten wytrzymuje nacisk 800 N przy rozpiętości 150 m. Doskonale sprawdza się więc w przypadku instalacji podwieszanych - na przykład przy podłączaniu umieszczonych na słupach punktów dostępowych lub kamer monitoringu. Kabel zawiera włókna jednomodowe w standardzie G.657A2 (promień gięcia 7,5 mm) o średnicy 250 μm.

Warto przeczytać:

Sterowanie wyjściem alarmowym detekcją ruchu w kamerach IP Sunell. W kamerach IP Sunell wyposażonych w wyjście alarmowe, istnieje możliwość ustawienia jego wyzwolenia poprzez naruszenie pól detekcji ruchu. Może to zostać wykorzystane do sterowania np. oświetleniem, sygnalizatorem optycznym oraz akustycznym lub przekazywania informacji o naruszeniu monitorowanego obszaru do dowolnego systemu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy zalogować się do kamery przez przeglądarkę internetową i odpowiednio skonfigurować kamerę...>>>więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Przykład sterowania oświetleniem za pomocą wyjścia alarmowego
wyzwalanego detekcją ruchu w kamerze
Net9 - nowa seria multiswitchy TERRA