Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 7/2016 (15.02.2016)

Modem fotoniczny do komunikacji w kosmosie.

Naukowcy z NASA ogłosili plany zakładające zbudowanie pierwszego na świecie fotonicznego modemu. Będzie on częścią programu o nazwie Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) zakładającego powstanie szybkiego połączenia pomiędzy urządzeniami w kosmosie i Ziemią przy użyciu laserów. Połączenie laserowe zostało wytypowane jako najbardziej obiecujące z uwagi na możliwość przesłania większej ilości informacji (10-100 razy) oraz mniejsze zużycie prądu i mniejszą wagę niż systemy radiowe. Testy takiego połączenia zostały już przeprowadzone, a w 2013 roku udało się nawet pobić rekordy w prędkości połączenia. W projekcie o nazwie Lunar Laser Communication Demonstration (LLCD) przesłano dane z Ziemi na Księżyc (odległość prawie 400 000 km) z prędkością 622 Mbps (downlink) oraz 19,44 Mbps (uplink). Taki wynik jest znacznie lepszy od możliwości systemu radiowego.
Testowa transmisja pomiędzy Ziemią a Księżycem przy użyciu laserów
- projekt Lunar Laser Communication Demonstration (LLCD)
(źródło: nasa.gov)
Modem fotoniczy ma zostać umieszczony na niskiej orbicie okołoziemiskiej i ma działać jako stacja pośrednicząca w połączeniu Ziemia - Kosmos. NASA podjęła decyzję o rozwoju urządzeń opartych o fotonikę (procesor fotoniczny i zintegrowane w jednym chipsecie układy lasera, przełączników, przewodów).
Projekt kosmicznej stacji węzła pośredniczącego systemu LCRD
(Laser Communications Relay Demonstration) z modemem fotonicznym
(źródło: nasa.gov)
NASA od 1958 roku korzysta z łączy radiowych do komunikacji pozaziemskiej. Nowy system komunikacyjny ma być testowany od 2020 roku.

Funkcja Defog w kamerach IP Hikvision.

Kamery IP firmy Hikvision oferują szereg funkcji analitycznych. Jedną z ciekawszych jest funkcja Defog, dostępna w kamerach serii 4 i 6 oraz w większości kamer szybkoobrotowych. Poprawia ona jakość obrazu przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak mgła lub smog. Po jej aktywacji, kamera analizuje obraz przy wykorzystaniu technologii kontrastowania - bada głębię ostrości i gęstość zamglenia w różnych punktach sceny. Na tej podstawie tworzy specjalny filtr, który nałożony na obraz wejściowy uwydatnia szczegóły obrazu niewidoczne z powodu zamglenia. Wynikowy obraz jest znaczenie lepszy od obrazu niepoddanego obróbce.
Porównanie obrazów z kamery marki Hikvision przy dużym zamgleniu.
Po lewej - funkcja Defog wyłączona, po prawej - włączona.

Kamera termowizyjna Sunell.

Kamera termowizyjna Sunell SN-TPC4200KT/F K1606 zaliczana jest do wysokiej klasy sprzętu termowizyjnego. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy detektora podczerwieni, opracowaniu własnego algorytmu przetwarzania obrazu oraz zastosowaniu obiektywu nowej generacji o wysokiej przepuszczalności termicznej podczerwieni, kamera doskonale radzi sobie w każdych warunkach pogodowych (detekcja podczas wystąpienia dymu, mgły, deszczu, itp.). Do prawidłowego działania kamery termowizyjnej nie jest wymagane żadne dodatkowe oświetlenie, zarówno podczas pracy w dzień, jak i w nocy. Dzięki temu kamera również w ciemności pozostaje niewidoczna, co utrudnia intruzowi jej lokalizację.
W kamerze termowizyjnej z wersją firmware "Thermal_V3.5.00R" lub wyższą cały mechanizm związany z detekcją temperatury, ustawianiem progów temperaturowych oraz obszarów działania realizowany jest bezpośrednio w kamerze. Oznacza to, że aby korzystać z wszystkich dostępnych funkcji, nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jeżeli kamera zostanie podłączona do dowolnego rejestratora IP zgodnego z protokołem ONVIF, wszystkie znaczniki temperatury po odpowiednim ustawieniu będą zapisywane na nagraniach. Po zalogowaniu do kamery poprzez przeglądarkę internetową IE, w oknie głównym podglądu na żywo pojawia się znacznik wskazujący punkt o najwyższej temperaturze, jaki został wykryty przez kamerę. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania do pięciu niezależnych obszarów posiadających takie same właściwości, jak obszar okna głównego. W razie potrzeby możliwe jest całkowite wyłączenie znaczników temperatury. Dla każdego obszaru można zdefiniować różne typy alarmów temperaturowych oraz określić progi ostrzegania i wywołania alarmu. Domyślnie w lewym dolnym rogu wyświetlane są informacje o wartości maksymalnej temperatury dla każdego obszaru. Informacje o przekroczeniu określonych progów temperatury sygnalizowane są za pomocą komunikatów pojawiających się w oknie podglądu.
Dodatkowo możliwe jest powiązanie przekroczenia zdefiniowanych progów temperaturowych z wyjściami alarmowymi i przekazywanie tych sygnałów do innych urządzeń w celu realizacji określonych zadań (rejestrator IP, system alarmowy, sterowniki przemysłowe PLC). Po podłączeniu kamery do rejestratora IP i włączeniu detekcji ruchu możliwe jest monitorowanie dużych obszarów i wykrywania przemieszczających się intruzów za pomocą jednej kamery, bez konieczności stosowania oświetlaczy podczerwieni o dalekim zasięgu. Przykładowy obraz z kamery termowizyjnej przedstawiony został poniżej.
Obrazy z kamery termowizyjnej wykonane w różnych trybach termowizynych

Jakość multiswitcha, a separacja między wejściami.

Jednym z ważniejszych parametrów wpływających na jakość multiswitcha jest separacja pomiędzy wejściami. Wartość tego parametru przekłada się na klasę sprzętu. Duża separacja (>30 dB) pozwala na uniknięcie przesłuchów pomiędzy wejściami, a zatem uniemożliwia wzajemne zakłócenie się sygnałów z poszczególnych wejść, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do spadku jakości sygnału (podwyższenia bitowej stopy błędów BER). W przypadku małej separacji może się zdarzyć, że niektóre transpondery będą działały bez zarzutu i użytkownik nie zauważy żadnych problemów, zaś w innym przypadku na tunerze satelitarnym wyświetli się informacja - brak sygnału.
Multiswitch MV-924L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 24-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilacza
Multiswitch MV-924L TERRA R70874
Liderem na rynku pod względem separacji są multiswitche firmy TERRA. Producent podając w kartach katalogowych gwarantowane 30 dB, w rzeczywistości, dzięki doborowi wysokiej jakości komponentów, osiągnął separację ponad 35 dB. Taka separacja pozwala budować rozległe instalacje, charakteryzujące się tym, że poziom wejściowy sygnału może osiągać bardzo wysokie wartości. Przykładowo, jeśli poziom z konwertera Quatro wynosi dla wejścia VL 75 dBμV, to przy separacji 35 dB poziom zakłóceń będzie nie większy niż 40 dBμV (75 dBμV - 35 dB = 40 dBμV). Po uwzględnieniu strat na okablowaniu, złączach i gnieździe poziom sygnału zakłócającego spadnie zdecydowanie poniżej progu czułości tunera i nie będzie miał jakiegokolwiek znaczenia na odbiór sygnału.

Mobilny Internet.

Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową. Rosnąca popularność wynika ze spadków cen oraz większych przepustowości transmisji dla oferowanych usług. Absolutnym hitem jest tutaj technika LTE umożliwiająca osiągnięcie przepływności zbliżonych do tych oferowanych w sieciach lokalnych dostawców internetowych.
W zależności od nadajnika, jak i operatora telefonii komórkowej, usługi bezprzewodowego dostępu świadczyć można w oparciu o różne techniki transmisji danych. Poniżej wymienione zostały najbardziej popularne techniki bezprzewodowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem infrastruktury operatora sieci komórkowej. Dla każdej z technik podano teoretyczną, maksymalną przepustowość transmisji.
Sieć Maksymalna przepustowość
LTE 150 Mbit/s
HSPA+ 42 Mbit/s
HSDPA 21,6 Mbit/s
CDMA 9,3 Mbit/s
UMTS (3G) 384 kbit/s
EDGE 250 kbit/s
GPRS 115 kbit/s
Technika LTE jest elastyczna, zarówno w zakresie częstotliwości, jak i szerokości kanału transmisyjnego. W zależności od potrzeb, sieci LTE mogą być budowane na częstotliwościach od 700 MHz (rejony wiejskie - większe zasięgi) do 2,6 GHz (rejony wielkomiejskie). Należy wspomnieć o stosowanej w LTE technice MIMO (Multiple Input Multiple Output), która pozwala na transmisję sygnału przy pomocy wielu anten.

W przypadku, gdy stacja bazowa oddalona jest od urządzenia mobilnego, mogą wystąpić problemy z odpowiednią siłą sygnału. W celu jej polepszenia należy podłączyć odpowiednią antenę. Poniżej przedstawiono popularne anteny służące do wzmocnienia sygnału sieci LTE.

Antena ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 10m przew. wtyk SMA 800-3000MHz
Antena ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 10m przew.
wtyk SMA 800-3000MHz A7054_10
Antena TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO
Antena ATK-LOG LTE 10m przewodu gniazdo FME MIMO 800-2170MHz
Antena TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO A741022
Antena ATK-LOG LTE 10m przewodu gniazdo FME MIMO 800-2170MHz A7057_10

Media konwertery Ultimode - diagnostyka instalacji.

Media konwertery Ultimode pozwalają na przesył sygnału Ethernet za pomocą światłowodu. Są to urządzenia typu "plug and play", niewymagające żadnej konfiguracji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wykonana instalacja nie działa. Problem z reguły generuje optyczna część instalacji.
W razie wystąpienia problemów, pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać instalator jest weryfikacja poprawności świecenia diod na obu media konwerterach.
  • PWR - zasilanie
  • FP - część optyczna
  • TP - część miedziana
  • 1000M - aktywny tryb pracy 1000 Mbit/s (dla wybranych modeli)
  • Link/Act - aktywny link optyczny (strona lewa); aktywny link po stronie skrętki (strona prawa)
  • FDX/COL - aktywny tryb Full Duplex
W przypadku, gdy analiza diod wskazuje na problem z częścią optyczną instalacji, należy sprawdzić przewód światłowodowy za pomocą wizualnego lokalizatora uszkodzeń L5935 - brak przejścia światła widzialnego oznacza uszkodzenie włókna, np. podczas instalacji kabla. W przypadku, gdy weryfikacja wizualnym lokalizatorem uszkodzeń nie wskazuje na problemy z okablowaniem, należy wykonać bardziej szczegółową diagnostykę - najlepiej za pomocą reflektometru.
Na końcu sprawdzić można moc optyczną na wyjściu media konwertera i porównać ją z mocą zawartą w karcie katalogowej produktu.
Pomiar mocy optycznej na wyjściu media konwertera M-023G L10025
- zmierzona moc wynosi w tym przypadku -3,46 dBm,
co jest wartością prawidłową (deklarowany przedział: -8 ... -3 dBm)

Nowości produktowe

APT-100 Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania systemu ABAX Satel
APT-100 Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania systemu ABAX Satel G2684 przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Może zostać przydzielony każdemu użytkownikowi systemu (z wyjątkiem serwisu).
RouterBoard 750GL z zasilaczem, 5 portowy switch
RouterBoard 750Gr-2 z zasilaczem N24761 umożliwia tworzenie zaawansowanych systemów sieciowych opartych o routing statyczny bądź dynamiczny. Dzięki zaawansowanej funkcji firewalla oraz kolejkowania można w prosty sposób zarządzać pasmem internetowym.
Obudowa zewnętrzna Kubiak PSH 500x300x150 IP65
Obudowa zewnętrzna Kubiak PSH 500x300x150 IP65 R90608 doskonale nadaje się do montażu w miejscach szczególnie narażonych na trudne warunki atmosferyczne. Skrzynka stosowana jest tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność i wytrzymałość produktu. Doskonale nadaje się do montowania urządzeń instalacji antenowej oraz teleinformatycznej (komputerowej).

Warto przeczytać:

Profesjonalna sieć WiFi w budynku. Firma DIPOL wprowadziła do oferty punkty dostępowe TP-LINK serii EAP. Jest to elastyczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz bezpieczne rozwiązanie do realizacji sieci bezprzewodowych. Montaż urządzenia na ścianie lub suficie jest niezwykle prosty. Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone dzięki centralnemu oprogramowaniu zarządzającemu. Automatyczne zarządzanie pasmem radiowym oraz uwierzytelnienie przy pomocy strony powitalnej sprawiają, że urządzenia serii EAP są idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk, takich jak np. kampusy, hotele, centra handlowe, czy biura ...>>>więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Przykładowy schemat oparty o urządzenia EAP
Net9 - nowa seria multiswitchy TERRA