Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 41/2014 (15.12.2014)

Sieci radiowe dwukrotnie szybsze?

Zespół inżynierów z University of Texas opracował półprzewodnikowy układ umożliwiający realizację transmisji radiowej w trybie pełnego dupleksu. Oznacza to, że dany kanał radiowy może być jednocześnie wykorzystywany zarówno do nadawania, jak i odbioru sygnału. W ten sposób zostaje wyeliminowany jeden z podstawowych problemów transmisji bezprzewodowej związany z tym, że wysyłanie i odbiór danych nie mogą odbywać się równocześnie na tym samym paśmie, a jedyną metodą jest zapewnienie dostępu czasowego do kanału transmisyjnego poszczególnym jego użytkownikom. Jak łatwo się domyślić, osiągnięcie naukowców pozwoli na dwukrotnie bardziej efektywne wykorzystanie pasma radiowego.
Opracowany cyrkulator jest urządzeniem służącym do przekazywania sygnału pomiędzy odpowiednimi portami. Ideą cyrkulatora jest transmisja sygnału z portu pierwszego tylko do portu drugiego, natomiast z portu drugiego sygnał jest transportowany tylko do portu trzeciego itd. Rozwiązanie takie powoduje izolację sygnału odbiorczego od sygnału nadawczego. Układ wykorzystuje do pracy parametryczną modulację trzech symetrycznie połączonych rezonatorów. Ich częstotliwości rezonansowe są modulowane przez zewnętrzne sygnały posiadające taką samą amplitudę, ale różną fazę (różnica wynosi 120 stopni). Wszystko to sprawia, iż różnica pomiędzy sygnałem nadawania, a sygnałem odbioru jest na tyle duża, iż mogą być one rozróżnione przez odbiornik.
Widok cyrkulatora
(źródło www.extremetech.com)
Kontruktorzy mają jednak obawy odnośnie wzrostu zużycia energii, jak i wzrostu ciepła wydzielanego przez urządzenia jednocześnie nadające i odbierające. Te czynniki oczywiście będą miały znaczenie dla żywotności układu radiowego, jak i charakteru trybu oszczędzania energii, np. sposobu odświeżania danych w urządzeniach mobilnych. Gra warta jest jednak świeczki i naukowcy już teraz zapowiadają, że poradzą sobie także z tym problemem.

Redundantne zasilanie urządzeń TERRA.

W wybranych aplikacjach, dla zapewnienia niezawodności zasilania stosuje się systemy zasilania z redundancją. Polega to na zapewnieniu drugiego, niezależnego źródła zasilania, które aktywuje się w momencie zaniku źródła podstawowego.
Awaria systemu telewizji, choć nie należy on do tych najważniejszych z punktu widzenia życia lub zdrowia ludzkiego, wiązać się może z dużymi niedogodnościami. Okresowe awarie zasilaczy mogą zwiększyć znacząco koszty konserwacji instalacji, a zaniki sygnału wywoływać niezadowolenie użytkowników. Dla zapewnienia najwyższych standardów sieci telewizyjnych, firma DIPOL wprowadziła na rynek wysokiej jakości zasilacz UP413 12V/4.5A R82533 dedykowany do zasilania urządzeń modułowych marki TERRA.
Zasilacz UP413 R82533 generuje napięcie 12 V i przeznaczony jest do zasilania urządzeń dedykowanych do odbioru i obróbki sygnałów telewizyjnych: wzmacniaczy kanałowych i szerokopasmowych, modulatorów analogowych i cyfrowych oraz systemu telewizji IPTV TERRA. W sytuacji, gdy wykorzystane są dwa takie zasilacze, awaria jednego z nich nie wpływa w żaden sposób na pracę układu - następuje automatyczne i natychmiastowe przełączenie źródła zasilania na drugi zasilacz.

Sterowanie oświetleniem w systemie F&Home Radio.

F&Home RADIO jest bezprzewodowym systemem inteligentnego budynku dedykowanym dla mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych. Jego funkcjonalność pozwala na realizację założeń, które do tej pory wydawać by się mogły niewykonalne lub dostępne wyłącznie na ludzi o bardziej zasobnych portfelach. F&Home jest rozwiązaniem tanim, a jego modułowa budowa pozwala na rozłożenie całego procesu inwestycyjnego w czasie.
Poniżej przedstawiono przykładowy projekt instalacji oświetlania realizującego następujące funkcje:
  • załączanie i wyłączanie poszczególnych obwodów lamp przy pomocy aplikacji mobilnej lub włącznika na ścianie,
  • załączanie i wyłączanie wszystkich obwodów lamp za pomocą aplikacji mobilnej,
  • ustawianie poziomu oświetlenia dla wybranego obwodu lamp za pomocą aplikacji mobilnej,
  • ustawianie poziomu oświetlenia dla wszystkich obwodów lamp za pomocą aplikacji mobilnej.
Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie, przeglądarki internetowej lub z wykorzystaniem przełączników naściennych.
Widok elementów wyświetlanych na ekranie urządzenia mobilnego wraz z poglądową ilustracją działania sterownika
W projekcie wykorzystano dwa moduły rH-D1S2 F1302 do podłączenia dwóch obwodów lamp.

Jak zbudowany jest spaw mechaniczny?

Spaw mechaniczny Ultimode FAST-MS1 L5550 to konstrukcja pozwalająca na szybkie łączenie dwóch włókien światłowodowych bez konieczności wykonywania spawu termicznego. Przed zarobieniem spawu konieczne jest odpowiednie przygotowanie włókien światłowodowych poprzez ucięcie niepotrzebnego nadmiaru włókien aramidowych oraz powłoki, użycie strippera do usunięcia okrycia pierwotnego (bufora) oraz oczyszczenie i ucięcie rdzenia wraz z okrywającym go płaszczem.
Spaw mechaniczny Ultimode FAST-MS1 L5550
Następnie włókna umieścić należy w spawie mechanicznym L5550. Spaw zbudowany jest z obudowy, kryjącej w sobie element służący do pozycjonowania włókna. Wykonane są w nim otwory o średnicy nieco większej, niż wprowadzane włókno. Otwory te wypełnione są dodatkowo żelem optycznym, kompensującym niedoskonałości ucięcia włókien oraz nieprecyzyjne ich położenie. Po wprowadzeniu obu włókien należy zablokować ich położenie zatrzaskiem. Dla włókien o średnicy 0,25 mm konieczne jest wykorzystanie redukcji otworu, która dołączona jest do spawu.

Sterownik radiowy RE-2K.

Sterownik radiowy RE-2K (dwukanałowy) G5812, służy do zdalnego sterowania urządzeniami elektronicznymi z wykorzystaniem nadajników radiowych. Może współpracować z maksymalnie 16 pilotami G5902, produkowanymi przez firmę SATEL, pracującymi na częstotliwości 433 MHz. Płyta główna sterownika wyposażona jest w 2 przekaźniki, przycisk programowania, kołki określające tryb pracy (złącze J7, J8) oraz dwukolorową diodę LED, sygnalizującą stan pracy i ułatwiającą programowanie.
Widok płytki sterownika sterownika radiowego RE-2K
Przekaźniki mogą pracować w jednym z trzech trybów w zależności od ustawienia zworek na kołkach:
  • tryb bistabilny (kołki rozwarte) - każde naciśnięcie przycisku pilota zmienia stan przekaźnika na przeciwny,
  • tryb impulsowy (zworka na dwóch dolnych kołkach) - przekaźnik załączony jest na czas naciśnięcia pilota (max. 30 s),
  • tryb monostabilny (zworka na dwóch górnych kołkach) - przekaźnik załącza się na ustawiony czas (fabrycznie 5 s, z możliwością zmiany od 1 do 250 s).
Procedura wprowadzania pilota do pamięci sterownika jest bardzo prosta:
  • nacisnąć przycisk programowania - dioda LED zacznie migać na zielono,
  • nacisnąć dowolny przycisk na pilocie - dioda LED zacznie migać na czerwono,
  • nacisnąć ponownie przycisk na pilocie - dioda LED zacznie jednostajnie świecić na zielono, pilot został wprowadzony do pamięci.
Procedura kasowania polega na usunięciu wszystkich pilotów z pamięci. Nie ma możliwości kasowania pojedynczych pilotów. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać na ok. 7 sekund przycisk programowania. Dioda LED zacznie migać na czerwono, sygnalizując w ten sposób skasowanie pamięci i przywrócenie fabrycznego czasu przełączenia monostabilnego. Kiedy dioda LED zaświeci się na zielono, sterownik będzie gotowy do programowania nowych pilotów.
Sterownik taki, oprócz systemów alarmowych, może zostać wykorzystany do sterowania bramą wjazdową, garażową lub szlabanem. Ponieważ posiada dwa niezależne kanały może służyć także np. do włączania oświetlenia podjazdu, rozbrajania alarmu lub włączenia ekspresu do kawy :).

Wyjścia wideo w rejestratorach Hikvision.

Rejestratory posiadają najczęściej kilka wyjść wideo, tak aby można było do niech podłączyć monitory z różnymi wejściami lub wykorzystać większą ilość monitorów. Najczęściej można spotkać trzy typy wyjść wideo: HDMI, VGA oraz BNC. W rejestratorach marki Hikvision w zależności od modelu i wersji oprogramowania, menu może pojawiać się na różnych wyjściach.
Konfiguracja trybu wyświetlania menu w rejestratorze Hikvision
Konfiguracja wyświetlania menu możliwa jest tylko przy lokalnym dostępie do rejestratora. W znakomitej większości wyjścia HDMI i VGA skonfigurowane są jako synchroniczne (równoczesne). Oznacza to, że menu wyświetlane może być na każdym z nich, pod warunkiem, że w momencie uruchamiania rejestratora są do nich podłączone monitory. W przeciwnym wypadku menu podawane jest na wyjście BNC (jeżeli model go posiada). Wyjścia rejestratora mogą być też skonfigurowane jako asynchroniczne. Oznacza to, że menu pojawia się na jednym wyjściu w zależności od pierwszeństwa wg zasady HDMI > VGA > BNC.

Nowości produktowe:

Zasilacz UP413 12V/4.5A do urządzeń modułowych Terra
Zasilacz UP413 12V/4.5A do urządzeń modułowych TERRA R82533 przeznaczony jest do zasilania DC 12 V urządzeń dedykowanych do odbioru i obróbki sygnałów telewizyjnych (wzmacniaczy kanałowych i szerokopasmowych, modulatorów analogowych i cyfrowych oraz systemu telewizji IPTV TERRA) montowanych na uniwersalnej szynie DIN, w szczególności szynie R82538 lub przy pomocy blachy montażowej R82539 do szaf typu RACK.

Blacha montażowa 4U z szyną DIN-TH35-24xS do szaf RACK19
Blacha montażowa 4U z szyną DIN do szaf RACK19" R82539 przeznaczona jest do montażu urządzeń na szynę DIN w tylnej części szafy RACK19”. Połączenie szyny wraz z blachą gwarantuje sztywne zamontowanie urządzenia na szynie włącznie z możliwością przymocowania kabli zasilających/sygnałowych do płyty montażowej. Blacha montażowa stanowi ekonomiczną alternatywę dla szyny DIN montowanej w uchwycie RACK R82538.
Tuner Ferguson Ariva 153 combo DVB-S/S2+DVB-T/T2/C
Tuner Ferguson Ariva 153 combo DVB-S/S2+DVB-T/T2/C A99386 umożliwia odbiór telewizji naziemnej DVB-T/T2, kablowej DVB-C oraz satelitarnej DVB-S/S2. Jedna z głowic odpowiada za odbiór sygnału DVB-T oraz DVB-C, druga natomiast za odbiór sygnału DVB-S. Jest to uniwersalne urządzenie oferujące najwyższą jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości HD. Dzięki wbudowanemu portowi USB z funkcją timeshift, możliwe jest nagrywanie ulubionych programów na zewnętrznej pamięci, a także odtwarzanie plików z muzyką, zdjęć oraz filmów w jakości HD. Odbiornik umożliwia korzystanie z serwisów internetowych (Youtube, Youporn, Dailimotion, Google Maps i innych).

Warto przeczytać

Jak ściemnić żarówkę nie wstając z łóżka? Moduły exta free wykorzystywane są najczęściej do zdalnego sterowania oświetleniem. Na poniższym schemacie przedstawiono sytuację, w której do sterowania oświetleniem głównym wykorzystuje się pilot zdalnego sterowania F5112. Moduł F5301 umożliwia włączanie, wyłączenie...więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Zdalne sterowanie oświetleniem - system exta free.
Leżący chory może włączyć, wyłączyć oraz przyciemnić oświetlenie w pokoju.
Rysunki techniczne urządzeń w formatach DWG i PDF