Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 27/2014 (08.09.2014)

Nowy rekord szybkości w światłowodzie.

Najbardziej perspektywicznym medium transmisyjnym do przesyłu danych są światłowody. Przy obecnym poziomie wiedzy i technologii kable elektryczne nie pozwalają na uzyskanie transmisji wyższych niż 10 Gb/s. Światłowody oferują tutaj znacznie większe możliwości. Co roku ustanawiany jest nowy rekord.
Ten ostatni należy do naukowców z Technical University of Denmark. Udało im się osiągnąć prędkość 43 Tb/s w pojedynczym kanale transmisyjnym. Nie jest to oczywiście największa prędkość transmisji, jaką udało się uzyskać. Ten rekord wynosi obecnie 1,05 Pb/s, jednak do jego osiągnięcia konieczne było zastosowanie wielu nadajników laserowych, co ze względu na koszty przekreśla komercyjne wykorzystanie zastosowanej technologii. Warto podkreślić, że do swojego osiągnięcia, duńscy naukowcy wykorzystali tylko jeden nadajnik laserowy i kabel o specjalnej konstrukcji. Zaproponowane przez nich rozwiązanie jest z ekonomicznego punktu widzenia możliwe do wdrożenia komercyjnego.
Kolejne rekordy prędkości transmisji z wykorzystaniem kabla światłowodowego.
Rok Efektywna prędkość Liczba kanałów WDM Prędkość na kanał Dystans
2009 15 Tb/s 155 100 Gb/s 90 km
2010 69,1 Tb/s 432 171 Gb/s 240 km
2011 26 Tb/s 1 26 Tb/s 50 km
2011 101 Tb/s 370 273 Gb/s 165 km
2012 1,05 Pb/s przewód 12J - 52,4 km
2014 43 Tb/s przewód 7J 43 Tb/s 67 km
Osiągnięcie tak dużej prędkości było możliwe, dzięki użyciu kabla światłowodowego produkowanego przez japoński koncern NTT w technologi multi-core. Jego specjalna konstrukcja umożliwia transfer danych przez kilka rdzeni jednocześnie, a nie jak do tej pory przez pojedynczy rdzeń. Ważną cechą nowego światłowodu jest to, że mimo większej liczby rdzeni ma wymiary standardowego kabla. Duńscy naukowcy wykorzystali kabel o siedmiu rdzeniach. Zmierzone tłumienie na poziomie 0,2 dB/km pozwoliło transmitować dane na odległość do 67 km.
Na podstawie danych prezentowanych przez Cisco, średnia rocznego wzrostu globalnego ruchu sieciowego, wynosić ma do roku 2017 66%. Największy udział w tym wzroście mają urządzenia mobilne (pole ciemnoniebieskie). Taka prognoza bardzo silnie motywuje naukowców do poszukiwań bardziej wydajnych sposobów przesyłu danych.

Stacja czołowa MMH-3000 - dobór modułów cyfrowych.

Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA służy do redystrybucji programów telewizyjnych, zarówno satelitarnych, jak i naziemnych. Ponadto, za jej pomocą i przy wykorzystaniu modułu MD-331 R81713 dystrybuować można zmodulowane sygnały Audio/Video, pochodzące np. z kamer CCTV lub odtwarzaczy multimedialnych. Sygnały te mogą zostać umieszczone w multipleksie cyfrowym DVB-T za pomocą modulatora TRX-360 R81709. Wykorzystując kolejne wejścia modulatora oraz dedykowany do danego zastosowania odbiornik, można w tworzonym multipleksie umieścić kilka programów satelitarnych (odbiornik RDC-311 R817102). Stacja czołowa przeznaczona jest dla obiektów hotelowych, w których nie stosuje się tunerów satelitarnych w pokojach gościnnych.
Panele stacji wykorzystywane w hotelowych cyfrowych stacjach czołowych:
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Enkoder MD-331 R81713

3 sygnały A/V ⇒ jeden multipleks DVB-T

Enkoder MD-331 R81713 współpracuje z modulatorem TRX-360 R81709 i umożliwia zamianę analogowego sygnału audio/video (pochodzących np. z kamer analogowych lub odtwarzaczy multimedialnych) na cyfrowy strumień danych MPEG-2 TS.
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Moduł TDX-311 R81711
Moduł TDX-311C R81711C

Jeden transponder DVB-S/S2 ⇒ jeden multipleks DVB-T

Transmodulator TDX-311 R81711 zamienia sygnał satelitarny DVB-S/S2 (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów niekodowanych), natomiast transmodulator TDX-311 R81711C zamieniaja sygnał satelitarny DVB-S/S2 (programy z jednego transpondera) na cyfrowy sygnał DVB-T (dla programów kodowanych).

Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH-3000
Odbiornik RDC-313 QPSK/PAL do stacji czołowej MMH-3000
Moduł TRX-360 R81709
Moduł RDC-311 R817102

Osiem kanałów z sześciu transponderów DVB-S/S2 ⇒ jeden multipleks DVB-T

Enkoder i modulator TRX-360 R81709 wyposażony jest w 6 wejść i współpracuje m.in. z odbiornikami RDC-311 R817102. Służy do tworzenia własnych cyfrowych multipleksów programowych. Jeden modulator stworzyć może paczkę, w skład której wejść może maksymalnie 7-8 programów z różnych transponderów (maksymalnie sześciu). Odbiornik RDC-311 R817102 dedykowany do odbioru sygnału (jednego transpondera) DVB-S/DVB-S2 z satelity i przekazania go w postaci strumienia cyfrowego do jednego z wejść modulatora TRX-360 R81709.

System Inteligentnego budynku F&Home - elementy składowe.

System inteligentnego budynku F&HOME Radio - bez względu na stopień skomplikowania realizowanych zadań zwykle działa w oparciu o standardową konfigurację. Sercem systemu jest serwer realizujący funkcje komunikacji z elementami radiowymi, siecią lokalną, Internetem oraz systemem telefonii komórkowej GSM poprzez zewnętrzny modem 3G. Przechowuje on i realizuje program sterujący całym systemem. Dostarcza dane do wizualizacji i przyjmuje dane do sterowania instalacją. Posiada serwer WEB, zegar czasu rzeczywistego oraz system kontroli poprawności pracy. Programowany jest za pomocą bezpłatnej aplikacji wizualnej WiHome Configurator poprzez sieć LAN/WAN.
Serwer F&Home F1001 odbiera i wysyła sygnały do wszystkich urządzeń w systemie
Elementy systemu F&Home Radio można podzielić na:

 • elementy fizyczne:
  • sensory - służą do zbierania informacji o zjawiskach fizycznych występujących w danym budynku, realizują np. pomiar temperatury, czy wilgoci, wykrycie ruchu czy naciśnięcia przycisku, a następnie przesyłają zgromadzone informacje do serwera.
  • aktory - moduły, które realizują fizyczne zadania polegające na zmiana stanu (włączenie, wyłączenie, regulacja mocy) urządzeń do nich podpiętych, np. lampa, piec, zawór wody, gniazdka elektryczne, brama garażowa, rolety. Informacja o zmianie stanu pobierana jest z serwera za pomocą komendy.
 • elementy niefizyczne:
  • zdarzenia - informacje pochodzące z sensorów, np. zmiana temperatury, wykrycie ruchu itp.
  • stany i logika - w serwerze zaprogramowana jest odpowiednia logika (procedura) postępowania w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia (bądź *zmiany stanów - np. zmiany pory dnia). Wynikiem logiki jest komenda.
  • komendy - jest to informacja pochodząca z serwera i przesyłana do aktorów. Komenda zawiera informacje o stanie, jaki przyjąć ma aktor.
Sensory i aktory nie zawierają logiki oraz nie pamiętają swojego stanu. Cała logika systemu zawarta jest w serwerze. Każdy sensor i aktor reprezentowany jest w postaci obiektu wirtualnego wewnątrz serwera. Wykorzystując odpowiednie wirtualne obiekty oprogramowania, można budować dowolne logiczne zależności pomiędzy elementami systemu. Moduły komunikują się wyłącznie z serwerem, wykorzystując do tego połączenie radiowe. Ze względu na rodzaj transmisji można wyróżnić moduły jedno- i dwukierunkowe. Ze względu na rodzaj zasilania można podzielić je na: bateryjne i zasilane sieciowo. Natomiast ze względu na typ obudowy wyróżnić można elementy: wolnostojące, dopuszkowe i montowane na szynie DIN. Każdy moduł posiada szczegółową dokumentację techniczną oraz opis montażu. Informacje pochodzące z dowolnego źródła (sensora) są przetwarzane przez serwer zgodnie z zaimplementowanym algorytmem i wysyłane do odpowiedniego kanału transmisyjnego. Następnie aktory otrzymaną informację zamieniają na sygnały elektryczne sterujące urządzeniami. Topologia sieci oparta jest na strukturze gwiazdy. Więcej na temat F&Home można przeczytać tutaj.

Wideo konwertery światłowodowe - sterowanie PTZ.

Wszystkie modele wideo konwerterów Ultimode posiadają możliwość przesyłania danych RS485, np. sygnałów sterujących kamerami PTZ. Konieczność przesyłu tego typu danych nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji - ważne jest jedynie odpowiednie podłączenie przewodów i typowa dla wszystkich systemów monitoringu konfiguracja klawiatury, kamer oraz rejestratora.
Kamera szybkoobrotowa PH-33<br />(WDR, 540 TVL, Sony Super Had, 0.7 lx, 3.5-115.5 mm)Wideo konwerter ULTIMODE V-021D wielomodowy - WDM, 1xwideo, 1xdaneWideo konwerter ULTIMODE V-021D wielomodowy - WDM, 1xwideo, 1xdane
Idea zastosowania wideo konwerterów światłowodowych.
Przesył sygnału wideo z kamery do rejestratora oraz sterowanie kamerą PTZ.
Aby możliwa była komunikacja pulpitu sterowniczego/rejestratora z kamerą, należy:
 • podłączyć okablowanie do nadajnika (kamera) oraz odbiornika (pulpit sterowniczy/rejestrator) zestawu media konwerterów (wykorzystywane są 2 przewody: "+" oraz "-"),
 • przy pomocy mikroprzełączników ustawić adres kamery PTZ oraz rodzaj i szybkość transmisji szeregowej,
 • na pulpicie sterowniczym/rejestratorze wybrać odpowiedni rodzaj oraz szybkość transmisji dla kamery o zadanym adresie.
Najczęstszą przyczyną braku komunikacji na linii kamera PTZ - pulpit sterowniczy jest brak odpowiedniej konfiguracji protokołu transmisji po stronie kamery lub po stronie pulpitu. Zgodne być muszą zarówno standard, jak i prędkość transmisji. Najczęściej stosowanym w instalacjach wyborem jest protokół PELCO-D lub PELCO-P oraz prędkość 9600 b/s.
Wideo konwerter ULTIMODE V-024D L2402 - 4 kanały wideo, 1 kanał danych,
światłowód wielomodowy do 2 km.

Profile w standardzie ONVIF.

Organizacja opracowująca i dbająca o rozwój standardu ONVIF dąży do znormalizowania interfejsu IP dla systemów monitoringu oraz kontroli dostępu. Dzięki już poczynionym staraniom, proces wyszukiwania, dodawania i konfiguracji urządzeń został zestandaryzowany. Udało się też doprowadzić do ujednolicenia sposobu sterowania kamerami PTZ, obsługi zdarzeń, wyjść i wejść alarmowych oraz audio. Początkowo standard ONVIF miał wady wynikające z braku kompatybilności niektórych swoich wersji. W 2012 roku wprowadzona została ciągle rozwijana koncepcja profili. Pozwala ona na łatwe i pewne sprawdzenie zgodności produktów, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne. Od tej pory, jeśli urządzenie i klient mają zaimplementowany ten sam profil, to muszą po prostu być zgodne. Ilość profili jest rozwijana, aktualnie dostępne są 3 profile, a w ciągu 2-3 lat mają powstać kolejne.
 • Profil S określa zasady transmisji strumieniowej obrazu i dźwięku pomiędzy urządzeniem (np. kamerą) a klientem (np. oprogramowanie, rejestrator). Klient ma m.in. możliwość zarządzania i konfiguracji strumieni wideo, audio i danych. Dodatkowo określa metody sterowania PTZ, metadanymi oraz wejściami i wyjściami przekaźnikowymi.
 • Profil G skupia się na konfiguracji zapisu oraz wyszukiwaniu i odtwarzaniu nagrań z rejestratora na urządzaniu klienckim. Zapewnia obsługę obrazu, dźwięku oraz metadanych.
 • Profil C pozwala na integrację z systemem kontroli dostępu. Klient może uzyskać dostęp do informacji oraz konfigurować systemy kontroli dostępu. Ma również podstawowy dostęp do zarządzania stanem urządzeń systemów kontroli dostępu.

Ikonowe menu w kamerach Signal HD-200.

Inżynierowie tworzący oprogramowanie do kamer Signal HD-200 K1810 stworzyli alternatywny wygląd menu kamery - znacznie różniący się od "kafelkowego" rozwiązania wzorowanego na nowym systemie Windows. Dużą zaletą nowego wyglądu jest to, że strona główna wyświetla duży podgląd z kamery, a po prawej stronie znajduje się niewielkie menu. Takie rozwiązanie umożliwia podglądanie obrazu z kamery bez konieczności powiększania go na pełny ekran. W celu zmienienia wyglądu należy pobrać plik OCX, zainstalować go i uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.
Aby powrócić do wcześniejszej wersji należ pobrać starszą wersję pliku OCX i wykonać kroki jak poprzednio lub wejść w zakładkę Upgrade i kliknąć ikonkę Change style.
Strona główna z nowym menu w kamerze Signal HD-200 K1810
Zakładka Camera w nowym menu
w kamerze Signal HD-200 K1810
Zakładka Upgrade w nowym menu
w kamerze Signal HD-200 K1810
Aby umożliwić klientom przetestowanie działania kamery Signal HD-200 K1810 została ona udostępniona przez Internet. Kamera została skierowana na ruchliwą drogę oraz parking. Dane logowania: http://31.172.189.236, login: dipol, hasło: dipol1. Kamera dostępna jest jedynie przez przeglądarkę Internet Explorer.

Nowości produktowe:

Moduł Keystone UTP, kat.5e, beznarzędziowy
Beznarzędziowy moduł Keystone UTP, kat.5e J2303 przeznaczony jest do budowy nieekranowanych gniazd abonenckich oraz punktów krosowych w instalacjach zgodnych z ANSI/TIA/EIA 568 kat.5e oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy D. Uniwersalne mocowanie pozwala na łatwy montaż zarówno w panelach krosowych, jak i w puszkach naściennych / podłogowych.

Cyfrowy rejestrator HIKVISION DS-7204HWI-SH WD1@25kl./s
Cyfrowy rejestrator HIKVISION DS-7204HWI-SH M72904 oferuje zapis z rozdzielczością WD1(960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 25 kl./s na każdy kanał. Rejestracja lokalna oraz transmisja w sieci odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Nowe menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Gniazdo GMK-M8-1 komputerowe pojedyncze
Gniazdo GMK-M8-1 komputerowe pojedyncze R62140 wyposażone jest w nieekranowane gniazdo RJ-45(8p8c) typu keystone, spełniające wymagania kategorii 5E w instalacjach zgodnych z ANSI/TIA/EIA 568 kat.5e oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy D. Złącza szczelinowe typu LSA, zaciskane od góry, posiadają kolorowe kodowanie ułatwiające prawidłową instalację okablowania w sekwencjach 568A lub 568B.

Warto przeczytać

Monitoring parkingu naziemnego. Kluczem do efektywnego monitoringu każdego parkingu jest odpowiedni dobór kamer i oświetlenia. Należy pamiętać o tym, iż większość niepożądanych w tego typu obiektach zdarzeń ma miejsce w nocy. Wszędzie tam, gdzie oświetlenie nie jest wystarczające do uzyskania prawidłowego obrazu nocą należy użyć kamer z oświetlaczami podczerwieni. Przykładem takiej kamery jest wysokiej jakości kamera Sunell IRC59/21AKDN M11289. Dużą zaletą kamery jest mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), dzięki któremu zapewnione jest prawidłowe odwzorowanie kolorów. Eliminuje to potencjalne problemy z rozpoznaniem koloru samochodu na nagraniach. Warto też zwrócić uwagę na mocny oświetlacz podczerwieni, który umożliwia oświetlenie terenu na dystansie do 50 m...więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Patchcord światłowodowy (towar na zamówienie)