Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 34/2012 (15.10.2012)

Drukowane i malowane ogniwa słoneczne.

Malujemy dach specjalną farbą i zaczyna on służyć jako domowa elektrownia. Takie rozwiązanie przybliżyła grupa naukowców z RTI International (Research Triangle Park, North Carolina, U.S.), która podała we wrześniu informację o zbudowaniu ogniwa w technologii CQD (Colloidal Quantum Dots), o sprawności wynoszącej 7% - to jest o 40% wyższej niż dotychczasowe osiągnięcia.
Chociaż komercyjne ogniwa oparte na tradycyjnej technologii krzemowej mają sprawność 15 - 20%, a więc 3-krotnie wyższą niż osiągnięto w RTI, to gwałtowny skok sprawności ogniw CQD zapowiada szereg ciekawych możliwości. Wynikają one ze sposobu produkcji nowych ogniw - wytwarzanie ogniw CQD może być wykonywane poprzez nanoszenie specjalnej farby lub drukowanie przy pomocy drukarki atramentowej.
a) schemat ogniwa słonecznego zbudowanego z warstwy koloidalnych kropek kwantowych
b) przekrój poprzeczny wykonany mikroskopem elektronowym

(żródło: physicsworld.com)
Technologia CQD - koloidalnych kropek kwantowych - wykorzystuje osiągnięcia nanotechnologii, a w szczególności zjawiska zachodzące w tzw. „kropkach kwantowych”. "Kropki kwantowe" to układy cienkowarstwowe, o wymiarach od kilku do kilkudziesięciu nanometrów (1 nanometr to jedna milionowa milimetra).
Przechwytywanie fotonów, zwiększających energię elektronów, to podstawa działania ogniw solarnych. W "kropce kwantowej" powierzchnia i grubość warstwy są tak niewielkie, że ograniczają swobodne ruchy cząstek. Stosując analogię do strzelnicy sportowej - pozwala to strzelać fotonem do unieruchomionego elektronu, zamiast do nieustannie drgającego w sposób chaotyczny - stąd większa sprawność układu.
Problemem jest dobór materiałów i opanowanie technologii, ale możliwe do osiągnięcia sprawności są imponujące. W październiku United States Air Force zleciło Magnolia Solar prace nad udoskonaleniem posiadanej przez firmę technologii "kwantowych kropek", która pozwoli uzyskać sprawność na poziomie 50%!
Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi jedynie około 0,02% mocy promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. W ciągu pół roku dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają w sumie wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy, gazu i uranu.
Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 kWh/m²/rok w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce. W Polsce wynosi około 1100 kWh/m²/rok.
Cała energia promieniowania słonecznego pochłonięta przez Ziemię, również ta wykorzystana w jakikolwiek sposób przez rośliny i zwierzęta, przekształca się w ciepło, a następnie jest emitowana w postaci promieniowania podczerwonego w kosmos.
Opracowanie nowej generacji ogniw fotowoltanicznych pozwoli na efektywniejsze przechwytywanie i wykorzystywanie energii słonecznej.

XI Konkurs Fotograficzny DIPOL-a "Ciekawie o antenach" 2012 rozstrzygnięty!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Oprócz trzech zwycięskich miejsc, przyznaliśmy również wyróżnienia. Zwycięzcom gratulujemy! Oto nagrodzone prace:
 • I miejsce: „Talerz i widelec” Wojciecha Domagały. Za ciekawą kompozycję, prezentującą grę przedmiotu i cienia. Zastosowanie czerni i bieli potęguje czystość kadru.
 • II miejsce: „Na karuzeli” i „Magnes dusz” Elżbiety Bąkowskiej. Za geometryczne ujęcie otaczającego nas świata. „Na karuzeli” to połączenie matematycznej geometrii z naturą, życiem, komunikacją, a „Magnes dusz” obrazuje pewne zakrzywienie, które przywołuje na myśl deformacje rzeczywistości.
 • III miejsce: „Ptaszkom też należy się” Marcela Kasprzaka. Za chęć szerzenia nowych technologii również wśród mniejszych przyjaciół i robienie tego w sposób profesjonalny (antena kierunkowa) :)

Jaki światłowód wybrać?

Kable światłowodowe Ultimode, ze względu na zastosowanie, podzielić można na 4 podstawowe grupy: dystrybucyjne, wewnętrzne typu duplex, łatwego dostępu oraz uniwersalne. Przewody zaliczane do poszczególnych grup znajdują zastosowanie w różnych rodzajach instalacji.
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie kable światłowodowe dostępne w ofercie firmy DIPOL. Uwzględniono w niej podział na 4 wymienione wyżej grupy.
Typ Ilość włókien

Duplex

Dystrybucyjne

Uniwersalne

Łatwego dostępu

MM1  2 L7202 X X X
 4 X L7204 L7354 X
 8 X L7208 L7358 X
SM2  2 L7502 X X X
 4 X L7504 L7644 X
 8 X L7508 L7648 X
 12 X X X L7712
 24 X X X L7724
1) MM - ang. Multi Mode - włókno wielomodowe
2) SM - ang. Single Mode - włókno jednomodowe
Kable Ultimode IDC typu duplex L7202, L7502 są najczęściej stosowane w wewnętrznych połączeniach typu punkt - punkt. Dla zastosowań wymagających większej ilości włókien dedykowane są kable dystrybucyjne 4 i 8- włóknowe występujące w wersji jedno ( L7504, L7508) i wielomodowej ( L7208, L7204).
Kable łatwego dostępu Ultimode BS L7712 i L7724, ze względu na swoją budowę przeznaczone są do tworzenia sieci komunikacyjnej pomiędzy kondygnacjami w wysokich budynkach (biurowce, wieżowce, apartamentowce). Dzięki odpowiedniej budowie - wzmocnionej powłoce LSZH oraz konstrukcji luźnej tuby - dystrybucja włókien do abonentów jest maksymalnie uproszczona.
Kable uniwersalne Ultimode UNI L7354, L7358, L7644 i L7648 służą do połączeń wewnątrz budynkowych oraz mogą być stosowane w zewnętrznych instalacjach w kanalizacji wtórnej. Należy pamiętać, że kabel uniwersalny posiada tubę centralną wypełnioną żelem hydrofobowym, przez co dedykowany jest głównie do układania w poziomie.

Jak rozwiązać problem zakłócających się kanałów w instalacji RTV?

Sumowanie sygnałów z anten skierowanych na różne nadajniki lub sygnału telewizji naziemnej oraz telewizji kablowej może skutkować zakłóceniami wynikającymi z wykorzystania tych samych lub zbliżonych kanałów. W takiej sytuacji można zastosować przełącznik Signal E2022. Rozwiązanie to pozwala w tani oraz prosty sposób odseparować od siebie oba sygnały, zapewniając jednocześnie dostęp do obu z nich. Wymaga to jednak manualnego przełączania się między źródłami sygnału.
Przełącznik tv kablowa/DVB-T
Przełącznik TV kablowa/DVB-T MST-01
sterowany pilotem
E2024
Przełącznik MST-01 E2024 jest sterowany pilotem i dlatego jest bardzo wygodny w obsłudze. Dzięki wysokiej separacji wejść, przekraczającej 50 dB, możliwe jest podanie na jego wejścia sygnałów nadawanych nawet na tych samych kanałach. Problem niewygodnego przełączania między źródłami sygnału został tutaj rozwiązany - wykorzystać możemy dowolny pilot telewizora. Przełączanie odbywa się poprzez przytrzymanie dowolnego przycisku pilota przez 3 sekundy.
Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-TPrzełącznik TV kablowa/DVB-T MST-01 sterowany pilotemAntena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri DigitAntena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri DigitPrzełącznik TV kablowa/DVB-T MST-01 sterowany pilotem
Dwa scenariusze zastosowania przełącznika MST-01 E2024:
- W pierwszym, źródłami sygnału są dwie anteny telewizji naziemnej skierowane na nadajniki emitujące sygnał na zbliżonych częstotliwościach (np. kanałach sąsiednich).
- W drugim, kanały pokrywające się mają swoje źródło w telewizji kablowej oraz naziemnej.

Monitoring z ograniczonym dostępem do rejestratora.

Sytuacja, w której ze względów bezpieczeństwa ochrona danego obiektu pozbawiona jest fizycznego dostępu do rejestratora, jest częstym wymogiem stawianym dzisiejszym instalacjom monitoringu. Często również rejestrator ten lokowany jest w specjalnych, dedykowanych do tego serwerowniach. W tego typu sytuacjach konieczne jest zapewnienie przesłania sygnału na linii rejestrator - pomieszczenie ochrony.
Schemat poniżej przedstawia system monitoringu, którego podstawą są kamery szybkoobrotowe PH-33 M1196. DVR Signal DL-6208 M76208 umieszczony został w specjalnym, dostosowanym do tego pomieszczeniu. Budynek ochrony, w którym obserwowany jest obraz, znajduje się około 1000 m dalej. W opisywanym scenariuszu, pracownik ochrony posiada możliwość sterowania kamerami obrotowymi oraz podglądania obrazu, ale nie posiada uprawnień do zmiany jakichkolwiek parametrów rejestratora.
Kamera kompaktowa n-cam 270 (dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx, 4-9mm, OSD, IR do 25m)Kamera szybkoobrotowa PH-33<br />(WDR, 540 TVL, Sony Super Had, 0.7 lx, 3.5-115.5 mm)Monitor profesjonalny CCTV SAMSUNG SMT-1922 19'Pulpit sterowniczy K01 do rejestratorów SIGNALTransformator wideo Etrix 1VADA-R aktywny odbiornik (wideo, audio, dane)Transformator wideo Etrix 1VADA-T aktywny nadajnik (wideo, audio, dane)Cyfrowy rejestrator 8-kanałowy SIGNAL DL-6208 H.264
Schemat systemu monitoringu z rejestratorem zabezpieczonym przed fizycznym dostępem
Do przesłania sygnału z rejestratora do budynku ochrony oraz komend sterowania kamerami obrotowymi w kierunku odwrotnym posłużył zestaw aktywnych transformatorów wideo Etrix M16742 oraz M16743. W przypadku znacznie większej odległości lub w sytuacji, gdy dany obiekt wyposażony zostać może w okablowanie światłowodowe, zadanie to może zostać zrealizowane przy pomocy wideo konwerterów ULTIMODE.

Jak wykryć usterkę w systemie CCTV IP?

Duże opóźnienie na wyświetlanym obrazie, brak nagrywania oraz utrata łączności z kamerami, to najczęściej występujące problemy w instalacjach monitoringu IP. Firma NUUO zaimplementowała w swoim oprogramowaniu narzędzie diagnostyczne dedykowane do monitorowania oraz archiwizowania danych o pracy systemu. "Raport o zasobach" pozwala na szybką identyfikację źródła problemu.

"Raport o zasobach" w oprogramowaniu NUUO jest odpowiedzialny
za wyświetlanie informacji diagnostycznych dotyczących systemu.
Raport pozwala na podgląd następujących parametrów:
 • Stan systemu: Wskaźnik ten informuje o temperaturze oraz prędkości pracy wentylatorów procesora i płyty głównej. Przekroczenie zakresu temperaturowego może powodować automatyczne wyłączanie komputera PC.
 • Obciążenie procesora: Parametr określający procentowe obciążenie pracy procesora. Jeżeli przez dłuższy czas procesor jest obciążony w 100%, może to powodować opóźnienia w wyświetlaniu obrazu oraz luki w archiwum nagrań.
 • Użycie pamięci: Wskaźnik ten informuje o zajętości pamięci operacyjnej komputera. Uszkodzona kość pamięci nie jest w stanie zbuforować odpowiedniej ilości danych, a przez to powodować może restart systemu oraz jego częste „zawieszanie”.
 • Wolne miejsce na dysku logicznym: Wskaźnik ten informuje o stopniu zapełnienia przestrzeni dyskowej. Zepsuty dysk jest w dużo szybszym stopniu zapełniany - nadpisywanie obrazu następuje szybciej niż zostało to początkowo zaplanowane lub w ogóle nie jest realizowane.
 • Użycie sieci: Wskaźnik ten informuje o parametrach transferu danych w sieci. Zbyt duże pasmo strumienia danych powoduje przeciążenie sieci, a przez to utratę połączenia z kamerami.
Zaawansowany raport o zasobach w oprogramowaniu NUUO
Wszystkie parametry prześledzić można w statystykach systemu. Pozwala to na odpowiednio wczesne wykrycie usterek.

Jak zbudować sieć Wi-Fi w standardzie n?

Użytkownicy korzystający z Internetu dostarczanego przez telewizję kablową lub lokalnego dostawcę (ISP), planujący wykonanie sieci bezprzewodowej powinni mieć na uwadze, iż najlepszym obecnie rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń pracujących w standardzie 802.11n.
Na poniższym schemacie przedstawiono przykładową realizację takiej sieci.
W powyższej instalacji wykorzystano:
 • 1 - Bezprzewodowy Router TP-LINK TL-WDR4300 N3260 - odpowiada za rozdzielenie sygnału przewodowo (4 porty LAN) i bezprzewodowo (z prędkością 300 Mb/s 2,4GHz oraz 450 Mb/s 5GHz),
 • 2, 3 - karty TP-LINK TF-3239DL N2999 - umożliwiają podłączenie komputerów przewodowo,
 • 4, 5 - karty TP-LINK TL-WN821N N3221 - umożliwiają podłączenie komputerów bezprzewodowo z prędkością 300 Mb/s.
Nowości w firmie DIPOL:
Splitter - Exteneder HDMI 1x8 (7x RJ45, 1x HDMI)
Klucz do złącz antenowych + stripper do kabli Triset-113/RG6/RG59 Cabelcon
Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S (1xSC-1xLC, 9/125)
Splitter-Extender HDMI 1x8
H3607
Klucz do złącz Cabelcon
E8011
Patchcord ULTIMODE PC-515S
L3215
Warto przeczytać:
Zasilanie kamer kablem koncentrycznym na odległość 800 m. Zasilanie kamer DC 12 V na odległość powyżej 50 metrów stanowiło jeden z ważniejszych problemów, z jakimi zmierzyć się musiał instalator. O ile przesył sygnału wideo możliwy jest na kilkaset metrów, o tyle przesył napięcia stałego, przy użyciu przewodów o przekroju do 1mm2, możliwy jest na stosunkowo niewielkie odległości...więcej
Schemat zastosowania transformatora Etrix PoC P-201 M16201
Monitoring w fabryce - media konwertery. Schemat poniżej przedstawia system monitoringu rozproszonego. Odległość pomiędzy monitorowanym miejscem a centrum monitoringu przekracza możliwości transmisyjne kabla koncentrycznego i skrętki. Dodatkowo istnieją silne zakłócenia na trasie pomiędzy budynkami i centrum monitoringu...więcej
Schemat systemu monitoringu fabryki z wykorzystaniem transmisji światłowodowej
Back focus w kamerach. Instalując obiektyw zmiennoogniskowy można spotkać się z sytuacją, gdy nie można ustawić odpowiedniej ostrości obrazu. Najczęściej zdarza się to przy skrajnych ogniskowych obiektywu. Należy wtedy dokonać regulacji odległości przetwornika od tylnej części obiektywu. W większości kamer ta regulacja (tzw. back focus) jest możliwa za pomocą specjalnego pierścienia blokowanego przez śrubę...więcej
W kamerach boxowych Sunell odległość obiektywu od przetwornika można ustawić
za pomocą obrotowego pierścienia blokowanego wkrętem od spodu