Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 20/2012 (14.05.2012)

Czy lekarze zaczną przyjmować w kioskach?

W lutym bieżącego roku amerykański potentat telekomunikacyjny Sprint podpisał umowę o współpracy z firmą HealthSpot w zakresie instalacji kiosków medycznych o nazwie – Care4Station. W ten sposób na światowy rynek medyczny wkroczyła nowa forma organizacyjna związana z ochroną zdrowia.

W czasie wizyty w samoobsługowym kiosku, pacjent może uzyskać podstawową poradę medyczną, popartą badaniami diagnostycznymi, a w razie potrzeby dostać receptę lub skierowanie na specjalistyczne konsultacje. Do diagnostyki wykorzystywane są urządzenia M2M (Machine to Machine) – czyli zestawy czujników, z których dane przesyłane są do komputera wspomagającego.
Pacjent jest w kontakcie z lekarzem poprzez system wideokonferencyjny. W razie potrzeby zabiegu, może liczyć na pomoc pielęgniarki obsługującej kiosk. W pierwszym etapie kioski mają być instalowane w aptekach i specjalnych ośrodkach zajmujących się opieką nad starszymi i przewlekle chorymi pacjentami.
Pilotażowy program został wdrożony w mieście Westerville w Ohio. Opłata za wizytę u lekarza w kiosku Care4Station wynosi 60 USD. W fazie testów w programie uczestniczyło 8 lekarzy z Central Ohio Primary Care Physicians.
Kiosk medyczny to zupełnie nowe podejście do medycyny, zwłaszcza związanej z diagnostyką. System pozwoli na redukcję kosztów administracyjnych, lepsze wykorzystanie czasu lekarzy i sprzętu oraz da możliwość łatwego dostępu do specjalistów, zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości.


Film prezentujący kiosk firmy HealthSpot instalowany w aptekach
żródło: Nottingham Spirk
W grudniu 2011 roku, premier Wielkiej Brytanii David Cameron rozpoczął kampanię „3 miliony istnień" mający na celu poprawę jakości życia osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca i cukrzyca. Celem jest zapewnienie teleopieki dla trzech milionów ludzi w ciągu najbliższych pięciu lat.
W wyniku badań przeprowadzonych na grupie 6000 pacjentów poddanym teleopiece (diagnostyka, zdalny nadzór nad podawaniem leków itp.) stwierdzono znaczne zmniejszenie śmiertelności. O 20% spadła liczba nagłych interwencji, a o 15% wizyt lekarskich.
Telemedycyna to jedna z najbardziej perspektywicznych dziedzin dla gospodarki starzejących się społeczeństw Europy i USA. WHO (World Health Organization) ocenia, że już w 2015 roku rynek telemedycyny będzie wart około 18 miliardów dolarów.

Instalacja CCTV w norweskim hotelu.

Zarząd hotelu pracowniczego w gminie Gjedrum (osada Klanpenborg) w Norwegii zdecydował o zainwestowaniu w system monitoringu. Wymagania stawiane instalacji dotyczyły przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym kontrola zakazu palenia papierosów na terenie całego obiektu), kontroli przemieszczania i zachowania osób, kontroli magazynu oraz nieautoryzowanych wjazdów i wyjazdów aut.
Obraz z kamery V-CAM 515
M10750
Podgląd obrazu
na dwóch stanowiskach komputerowych
Realizacji podjęła się firma Bogusław Ogan, Zakład Usług RTV SPIN.
W instalacji wykorzystano: rejestrator Hikvision DS-8116HFI-S M78160, kamery V-CAM 515 M10750 i M10751 oraz zasilacze Pulsar M18286 M18280, przewód Camset M6100, złącza BNC E8282, transformatory Etrix 4VP 16662 i 16VP M16715.
Do zabezpieczenia złącz BNC przy kamerach użyto taśmy samowulkanizującej. Cała konstrukcja budynku jest drewniana więc nie było problemu z mocowaniem kabli i kamer. Złącza Platinium zapewniły pewność połączeń.
Podgląd z rejestratora możliwy jest  na każdym komputerze w sieci lokalnej, poprzez Internet a także przy pomocy telefonu komórkowego wyposażonego w aplikację iVMS4500. Dodatkowo obraz z wybranej kamery można oglądać na telewizorze znajdującym się w holu.
Kamery pracują w trudnych warunkach temperaturowych.
Obawy związane z jakością sygnału, wynikające z faktu że przewody sygnałowe położone zostały w plastikowych korytach razem z przewodami zasilającymi 230V, okazały się nieuzasadnione. 92% ekran przewodu CAMSET 100 M6100 wyeliminował zakłócenia. Budowę instalacji zasilającej kamery znacząco ułatwił zasilacz Pulsar M18286, który posiada pięć wyjść zabezpieczonych przeciwzwarciowo.
Kamery i rejestrator pracują bezawaryjnie, mimo trudnych norweskich warunków atmosferycznych.

Przemiana kanałowa DVB-T w starych instalacjach.

Często zdarza się, że budynki wielorodzinne wyposażone są w starą, kilkunastoletnią instalację, zbudowaną w oparciu o przewody koncentryczne, nie przenoszące wyższych częstotliwości pasma telewizyjnego.
W takich budynkach wymiana okablowania jest często możliwa dopiero w podczas remontu kapitalnego.
Firma Terra dostarcza dwa rozwiązania bazujące na stacji czołowej MMH-3000 pozwalające na dystrybucję sygnałów telewizyjnych, niezależnie od ich częstotliwości, z wykorzystaniem starego okablowania. Oba rozwiązania, bazujące na odpowiednich modułach stacji, pozwalają na zmianę częstotliwości dystrybuowanych w instalacji programów telewizyjnych. Możliwa jest przemiana z górnych zakresów pasma UHF do niższych kanałów, a nawet do pasma VHF (częstotliwości od 170 MHz).
Przemiennik częstotliwości CT-311 dla tv analogowej, DVB-T, DVB-C do stacji MMH-3000
Przemiennik CT-311 R81715
Transmodulator TTX-311 R81714
Moduł przemiennika kanałowego CT-311 R81715 służy wyłącznie do zamiany częstotliwości kanału wejściowego na inną częstotliwość - najczęściej niższą. Warto tutaj zaznaczyć, że zmianie nie ulegają żadne inne parametry sygnału, w szczególności szerokość reemitowanego kanału. Częstotliwość wyjściową takiego modułu można więc praktycznie ustawić tylko w zakresie IV i V pasma (kanały 21-69). Aby wykorzystać ten przemiennik w paśmie III (6-12) posiadającym kanały o domyślnej szerokości 7 MHz należy w odbiornikach DVB-T ustawić szerokość kanału na 8 MHz. Przykładem odbiornika posiadającym taką regulację jest Signal HD-527 A99252.
Okno konfiguracyjne przemiennika CT-311.
Zmiana częstotliwości sygnału z kanału 64 na kanał 6.
Bardziej zaawansowane moduły TTX-311 R81714 oprócz zmiany częstotliwości kanału dokonują demultiplekacji całego strumienia DVB-T, dzięki czemu możliwe jest naniesienie wielu zmian na dystrybuowanym strumieniiu, w szczególności zmianę szerokości kanału, aby był on wyszukiwany w paśmie BIII, automatycznie przez każdy odbiornik. Zmiana taka niesie jednak ze sobą ograniczenie przepustowości danego multipleksu - konieczne jest więc wycięcie jednego programu z całego strumienia. (ŁB)

Jak bezpiecznie przyłączyć się do Internetu od sąsiada?

Budynki dzieli odległość 15 metrów. 5 lat temu na przeciągniętym drucie stalowym podwieszono skrętkę UTP. Połączenie działało poprawnie. Utrapieniem dla użytkowników była jednak konieczność odłączania skrętki od komputerów podczas burz. Gdy tego nie robiono minimum raz w roku switch lub karta sieciowa ulegała uszkodzeniu.
Z tego powodu zdecydowano się na zmianę medium transmisyjnego: wybrano Ultimode Home System. Oba budynki połączono polimerowym kablem światłowodowym ULTIMODE POF-22D L6521 w płaszczu Polietylenowym (PE) i wykorzystano media konwertery ULTIMODE POF-100MC L6213. Uzyskane w ten sposób połączenie było w 100% niewrażliwe na wyładowania atmosferyczne i zapewniło przepustowość 100Mb/s.
Media konwerter ULTIMODE POF-100MCMedia konwerter ULTIMODE POF-100MCKabel światłowodowy ULTIMODE POF-22D typu duplex (1/2,2)
Schemat połączenia opartego na polimerowym torze transmisyjnym POF
Ultimode Home System jest rozwiązaniem dla sieci abonenckich, domowych i biurowych opartych o światłowody polimerowe POF (ang. Polymer Optical Fiber). Kompleksowa oferta urządzeń w tym systemie pozwala na zapewnienie usług takich jak: szerokopasmowy Internet, Video Streaming, VOD, wideo konferencje. Rozwiązanie oparte o światłowody plastikowe jest dużo bardziej elastyczne, może być z powodzeniem instalowane i rekonfigurowane przez użytkownika końcowego.

ULTIMODE Home System - opis, zalety, sposób instalacji
Urządzenia ULTIMODE Home System

Jak obliczyć pojemność akumulatora w systemach dozoru?

Norma EN 50131-6 definiuje sposób zasilania systemów alarmowych. System zasilania powinien mieć dwa niezależne źródła. Podstawowe źródło zasilania, przyłączone do sieci energetycznej, powinno być przeznaczone tylko do danego systemu. Dodatkowym źródłem są najczęściej bezobsługowe akumulatory.
Akumulator MW 7,2-12S (12V, 7.2 Ah)
Akumulator MW 7,2-12S M1882
Wymagana pojemność akumulatora źródła rezerwowego, która zapewnia poprawną pracę systemu może zostać obliczona na podstawie wzoru:
Q = k * ( Ia * Ta + Ib * Tb )
  • Q [Ah] – pojemność akumulatora
  • (k=1,25 dla Ta < 24h) lub (k=1 dla 30 < Ta < 72h) – współczynnik zależny od przyjętego czasu pracy systemu w trybie awaryjnym
  • Ia [A] – prąd pobierany przez wszystkie elementy w stanie dozorowania
  • Ta [h] – czas dozoru
  • Ib [A] – prąd urządzeń alarmowych
  • Tb [h] – wymagany czas alarmowania

Jak dobrać sprzęt do instalacji CCTV IP?

Na stronie NUUO, producenta systemów rejestracji CCTV IP, dostępny jest kalkulator pomagający w konfiguracji sprzętowej systemów CCTV.

Kreator monitoringu posiada trzy zakładki:
  • By Camera Parameter (dobór odpowiedniego rejestratora w oparciu o parametry kamer) - należy podać ilość kamer, rozdzielczość, ilość klatek, kompresję, jakość obrazu, okres archiwizacji, rodzaj obserwowanego terenu (np. autostrada, parking, dworzec). Program wygeneruje dane o całkowitym paśmie emitowanym przez kamery, oraz całkowitej pojemności dysków potrzebnych do zapisu nagrań przez określoną ilość dni. W zależności od ilości kamer oraz pasma podane zostaną opcjonalne rozwiązania w postaci komputera z oprogramowaniem NUUO, rejestratora NVRmini K4108, K4316 lub NVRTitan K4204.
  • By Product &Hardware (dobór kamer do konkretnego rejestratora) – po podaniu ilości oraz parametrów kamer jak w powyższym punkcie, kreator sprawdzi czy wybrany rejestrator spełnia wymagania do rejestracji obrazu.
  • Client PC Recommendation (dobór komputera klienckiego) – Do rejestratorów wolnostojących NVRmini, NVRTitan oraz oprogramowania instalowanego na komputerze dołączona jest aplikacja kliencka, do zdalnego połączenia z serwerem. Dzięki tej zakładce można sprawdzić jaki procesor oraz ilość pamięci RAM jest potrzebna do zdalnego administrowania systemem CCTV.
Kalkulator konfiguracji sprzętowej systemów CCTV IP NUUO
Dzięki kalkulatorowi, instalator jest w stanie przygotować listę potrzebnych urządzeń bez obawy, że po uruchomieniu systemu zabraknie potrzebnej ilości miejsca na dysku lub rejestrator nie będzie w stanie przetworzyć strumienia danych z kamer. (WT)

Punkt dostępowy w antenie.

Co raz częściej stosuje się urządzenia, które posiadają zintegrowane urządzenie aktywne (Access Point) w antenie. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć problemu z uciążliwym prowadzeniem kabla koncentrycznego z zarobionym złączem lub koniecznością posiadania odpowiedniej zaciskarki i umiejętności zarobienia złącza 50 Ω. Kabel koncentryczny jest wrażliwy na załamania i zgniecenia, a tłumienie przy wyższych częstotliwościach ogranicza zasięg do kilkunastu metrów.

Do zewnętrznego punktu dostępowego należy doprowadzić jedynie skrętkę komputerową o długości do 30m. Zasilanie realizowane jest w standardzie PoE. Urządzenie posiada diody LED sygnalizujące poprawną pracę.
Punkt dostępowy TP-LINK TL-WA5210G
Zewnętrzny punkt dostępowy TL-WA5210G High Power 2,4 GHz N2350. Urządzenie może pracować zarówno w trybie Access Point jak i WISP Client. Urządzenie znajduje się wraz z anteną o wysokim zysku w odpornej na warunki atmosferycznej obudowie. Dzięki zyskowi anteny wynoszącemu 12dBi, dużej mocy wyjściowej 27dBm oraz wysokiej czułości modułu radiowego, urządzenie umożliwia tworzenie długich, wydajnych oraz stabilnych połączeniach bezprzewodowych.

TP-LINK
TL-WA5210G N2350
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KC
Urządzenia ULTIAIR zostały zaprojektowane do budowy wydajnych sieci dostępu do Internetu, charakteryzują się niewielkim opóźnieniem i wysoką przepustowością. Urządzenia pracują w nielicencjonowanym paśmie 5GHz, dzięki czemu mogą być używane bez ograniczeń.


Urządzenia ULTIAIR
Nowości w firmie DIPOL
Ściągacz izolacji ABI 212 do kabli: RG59, RG6, RG7 i RG11 i telefonicznych
Kamera IP 5.0 Mpix DS-2CD883F-E HIKVISION ICR
Kamera kompaktowa SN-IRC5830L (540 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.3 lx, 2.8-10 mm, IR 30m)
Ściągacz izolacji
E8010
Kamera IP HIKVISION 5.0 Mpix
DS-2CD883F-E ICR
K1444
Kamera Sunell SN-IRC5830L
IP67, -45...+45oC
M11260
Warto przeczytać:
Sygnał telewizyjny z jednej stacji w dwóch budynkach hotelowych. Właściciel jednego z podwarszawskich hoteli, w którym zainstalowana została stacja MMH-3000 Terra stanął przed problemem przesłania sygnału ze stacji do drugiego budynku hotelowego. Ponieważ już na etapie budowy budynki połączone zostały wielowłóknowym kablem światłowodowym, większość instalacji niskoprądowych (telewizja, internet, monitoring) objęła swym zasięgiem jednocześnie oba obiekty...
Sygnał TV satelitarnej został doprowadzony do drugiego budynku hotelowego światłowodem
Sieć optyczna pasywna PON - montaż przełącznic. Aby zapewnić usługi FTTH (ang. Fiber To The Home) należy doprowadzić kabel światłowodowy do każdego abonenta.
Najpopularniejszą metodą okablowania budynków jest montowanie skrzynek rozdzielczych w pionie kablowym, na każdym piętrze. Niezależne kable światłowodowe prowadzone są z punktu dystrybucyjnego do skrzynek rozdzielczych na piętrach. Dalej włókna biegną bezpośrednio do abonenta i zakańczane są puszkami abonenckimi np. ULTIMODE TB-02H L5302...
Schemat rozlokowania przełącznic w budynku mieszkalnym.
Jak wzmocnić sygnał LTE? W celu wzmocnienia sygnału od operatora komórkowego należy, do zakupionego modemu, podłączyć zewnętrzną antenę ukierunkowaną na stację bazową operatora...
Schemat podłączenia zewnętrznej anteny do modemu LTE