Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 12/2010 (22.03.2010)

Rynek CCTV - obecnie i w przyszłości.

Ubiegły rok dla wielu producentów i inwestorów stał pod znakiem kryzysu, a co za tym idzie poszukiwań oszczędności. Nie oznacza to jednak, iż w dziedzinie systemów bezpieczeństwa, a przede wszystkim CCTV, nastąpił zastój. Przeciwnie - ta sytuacja wymusiła obniżenie cen przy utrzymaniu jakości i tempa rozwoju.
Nowoczesne centrum monitoringu
Wielkość obrotów rocznych na rynku CCTV szacuje się obecnie na 13 mld. USD (źródło www.officialwire.com). Wzrost tej wartości w nadchodzących latach, wg najnowszych prognoz, szacowany jest na poziomie 20%. Głównym rynkiem zbytu nadal pozostaje Europa i Ameryka Północna. Firmy, chcąc mieć znaczny udział w zyskach, muszą już dziś przewidzieć nadchodzące zmiany w sposobie projektowania wizyjnych systemów zabezpieczeń.
Pierwszym czynnikiem jest spadek cen kamer IP i innych elementów sieci monitoringu opierających się na protokole internetowym. Tendencja z lat poprzednich utrzymywać się będzie również w nadchodzących.
Główną przesłanką stosowania kamer sieciowych jest ich znacznie większa rozdzielczość, w porównaniu do kamer analogowych. Standardem powoli staje się 5,0 MPix. Niedawno pojawiły się na rynku prototypy kamer 16, a nawet 21 MPix.
Jednak obecnie instalacje analogowe stanowią nadal około 80% rynku. W przyszłym roku przewiduje się wzrost do 25% rozwiązań IP w monitoringu, a w 2012 roku oba rozwiązania mają mieć równy udział w rynku.
Oprócz dopracowania obecnie istniejących rozwiązań, pojawią się innowacje. Konstruktorzy pracują nad wyposażeniem ich we własny, niezależny system operacyjny. System ten, w idei, stanowić ma inteligentną platformę wizyjną, która dzięki zaimplementowanym algorytmom rozpoznawała będzie zagrożenia na podstawie analizy pola widzenia, m.in. zachowań osób i ruchu obiektów.
Dominującą tendencją w monitoringu jest ograniczenie roli człowieka. Centra monitorowania wyposażane są w coraz bardziej zaawansowane systemy analizy obrazu, które w przyszłości przejmą wiele czynności wykonywanych obecnie przez człowieka.
Dlatego coraz większego znaczenia nabiera oprogramowanie określane jako IVS (Intelligent Video Software), pozwalające na:
 • wprowadzenie zaawansowanych systemów detekcji odpornych na zakłócenia (zmiany oświetlenia, zmiany pogodowe, cienie) - Advanced Motion Detection,
 • detekcję pozostawionych przedmiotów - Losing Detection,
 • śledzenie poruszających się obiektów - Motion Tracking,
 • rozpoznawanie twarzy - Facial Detection,
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - Vehicle Identification,
 • analizę zbyt długiego pozostawanie osoby lub obiektu w polu obserwacji - Object Persistence,
 • detekcję pożaru - Fire Detection,
 • liczenie ludzi - People Counting,
 • analizę natężenia ruchu drogowego - Traffic Flow,
 • analizę zachowań (np. bójka) - Action Analysis,
 • kontrolę płynności ruchu (opuszczanie przez tłum obiektów sportowych itp.) - Flow Control,
 • badanie zainteresowania (np. jak długo jest oglądany obiekt wystawowy) - Attention Control.
Inteligentne rozpoznawanie osób (źródło NICTA)
Rozpoznawanie mimiki twarzy
Podsumowując: systemy monitoringu w coraz większym stopniu będą oparte o sieci IP i inteligentne oprogramowanie. Ich rozwój determinowany jest przez: zwiększanie mocy obliczeniowej komputerów, wprowadzanie bardziej wydajnych systemów kompresji, masowe stosowanie światłowodów.

Antenowa fantazja w czasach globalizacji.

Wyroby produkowane masowo dominują na rynku i marginalizują produkty regionalne. Podobna architektura, te same samochody, telewizory, ubrania - coraz trudniej odróżnić Nowy Jork od Szanghaju.
Jednak są jeszcze miejsca, gdzie jest inaczej. Bieda społeczeństwa, niska wartość nabywcza pieniądza zmuszają tamtejszych mieszkańców do konstruowania i własnoręcznego wykonywania anten - stąd powstały egzotyczne i ciekawe rozwiązania widoczne na zdjęciach.
Gdzie znajduje się kraj antenowych fantazji? - Odpowiedź na końcu Informatora.
Gdzie znajduje się kraj antenowych fantazji? - Odpowiedź na końcu Informatora.

Schemat instalacji w budynku wielorodzinnym - 60 - 1000 gniazd.

Instalacja umożliwia odbiór dowolnego programu naziemnego w każdym gniazdku antenowym, oraz, po podłączeniu przez abonenta tunera satelitarnego, również programów satelitarnych z dwóch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E i Astra 19.2E).
Zestaw antenowy telewizji naziemnej uwzględnia 2 anteny VHF oraz antenę UHF A2670 o dużym zysku energetycznym. Sygnały telewizyjne oraz radiowe sumowane są na zwrotnicy, a następnie wzmacniane przez zestaw wzmacniaczy kanałowych firmy Alcad. Zastosowanie wzmacniaczy tego typu umożliwia wstępne wyrównanie poziomów sygnałów na wejściu instalacji, co jest kluczowe dla tak rozległych sieci.
Sieć zaprojektowana została w oparciu o multiswitche TERRA serii MSV oraz odgałęźniki o różnych stopniach tłumienia odgałęzienia. Największą zaletą takiej instalacji jest jej elastyczność. Dzięki bogatej ofercie multiswitchy firmy TERRA projektant ma praktycznie nieograniczone możliwości podczas doboru urządzeń i kreowania topologii. Wykonana już instalacja może być w łatwy sposób modyfikowana.
Przedstawiony poniżej schemat uwzględnia dystrybucję sygnału RTV/SAT do 224 gniazd abonenckich. Poszczególne multiswitche MSV-932 R70732 mogą zostać zastąpione innymi - o mniejszej ilości wyjść. Każda "gałąź" może również zostać rozbudowana poprzez utworzenie kolejnej podsieci. W ofercie dostępne są multiswitche o 4,8,12,16,24 oraz 32 wyjściach. Projektując instalację warto pamiętać o zyskujących coraz większą popularność tunerach dwugłowicowych, wymagających doprowadzenia dwóch przewodów sygnałowych.

Bardzo ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego przewodu. Przewód ten z jednej strony powinien być łatwy do układania w długich korytach kablowych, z drugiej zapewniać najlepsze parametry fizyczne, takie jak: tłumienność, dopasowanie oraz ekranowanie. Ten ostatni parametr jest krytyczny w instalacjach multiswitchowych, ze względu na problemy z przesłuchami objawiającymi się brakiem sygnałów z części transponderów.
Absolutnym minimum dla instalacji multiswitchowych jest ekranowanie rzędu 85 dB. Przewód TRISET-113 E1015, dzięki 92% pokryciu oplotem, zapewnia ekranowane rzędu 100 dB (klasa A+/A++).
Instalacja multiswitchowa odgałęźna z dwóch satelitów<br />w bloku mieszkalnym

Instalacja multiswitchowa odgałęźna z dwóch satelitów<br />w bloku mieszkalnym
Schemat ideowy
Schemat w programie projektowym SatNet
Instalacja jest oparta o odgałęźniki i multiswitche 9 - wejściowe.
Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra i z satelity Hot Bird
Zalety instalacji opartych na multiswitchach TERRA serii MSV:
 • duża skalowalność i elastyczność instalacji,
 • nieograniczone możliwości projektowe,
 • możliwość zasilania całej sieci z jednego wzmacniacza lub multiswitcha (jeden wzmacniacz serii SA zasila do 8-10 multiswitchy),
 • dwurzędowe rozmieszczenie wyjść zmniejsza rozmiary urządzenia,
 • rozmieszczenie wyjść w urządzeniach jest zestandaryzowane, dzięki czemu możliwe jest łączenie urządzeń przy pomocy szybkozłączy F,
 • podawane przez producenta, firmę TERRA, wartości parametrów urządzeń (np. separacja wejść) są wartościami minimalnymi, a nie nominalnymi (gwarantowana powtarzalność urządzeń).
Mając schemat instalacji można sporządzić projekt wykorzystując program SatNet.

Aby poprawnie dobrać elementy w projekcie muszą być znane:
 • topologia sieci,
 • poziomy sygnałów satelitarnych,
 • poziomy sygnałów telewizji naziemnej,
 • tłumienności zastosowanych kabli.
Każdy element instalacji na styku przyłączenia do sieci ma punkt kontrolny. Klikając na nie można zobaczyć szczegółową charakterystykę poziomu sygnałów dla zadanych częstotliwości. Jeżeli spełniają one przyjęte w założeniach poziomy, to ten punkt sieci jest zabarwiony na zielono, jeżeli jest zbyt niski, na niebiesko, a za wysoki, to na czerwono. Na poniższym schemacie wszystkie punkty świecą się na zielono - projekt jest zgodny z założeniami.

Wykonany w programie SatNet projekt można zapisać do pliku. Zapisaną konfigurację dla powyższego schematu można pobrać tutaj. Wystarczy więc zainstalować program SatNet i wgrać plik aby sprawdzić działanie programu i samodzielnie dokonać modyfikacji, rozbudowy przykładowego projektu.

Bitowa stopa błędów BER (Bit Error Ratio

) - pomiary. W telewizji cyfrowej jakość obrazu jest zależna wyłącznie od jakości sygnału nie od jego poziomu. W przeciwieństwie do sygnału analogowego, gdzie wraz ze zmniejszaniem się poziomu sygnału występuje wzrost zaszumienia, obraz w przekazie cyfrowym jest poprawny do czasu, do kiedy dekoder potrafi określić występowanie błędów i wykonać procedury korekcyjne.
Bitowa stopa błędów BER jest parametrem decydującym o jakości i możliwości odbioru programów nadawanych cyfrowo.
Bitowa stopa błędów równa 1*10-9 oznacza, że tylko jeden na miliard przesłanych bitów może być przekłamany. Ze względu na stosowanie FEC (Forward Error Correction, korekcja błędów) wartość BER zapewniająca poprawną jakość odbioru jest zmienna. Praktycznie musi być ona mniejsza od 1*10-3, by odbiór był w ogóle możliwy, natomiast wartość 1*10-9 gwarantuje odbiór idealny.

BER jest mierzony i wyświetlany zwykle w notacji naukowej lub wykładniczej np.:
 • 1E-3 (lub 1*10-3) - co oznacza wystąpienie jednego błędnego bitu na tysiąc,
 • 1E-9 (lub 1*10-9) - co oznacza wystąpienie jednego błędnego bitu na miliard.
Należy zawsze pamiętać o stwierdzeniu, z którym parametrem BER mamy do czynienia:
 • aBER - po korekcji,
 • bBER - przed korekcją.
bBER jest nazywany także CBER (ang. Channel Bit-Error-Rate) lub Pre-Viterbi BER. Zazwyczaj aBER jest około milion razy mniejszy od bBER. Znaczenie praktyczne przy uruchamianiu instalacji ma bBER.
Ogólnie przyjęte normy uznają sygnał za jakościowo dobry dla wartości bBER mniejszej niż 1E-4 (jeden błąd na 10.000 odebranych bitów) i określają podaną wartość jako progową dla poprawnego odbioru - parametr QEF (Quasi Error Free - Zasadniczo Bez Błędów).
Taki pomiar jakości sygnału może zostać wykonany np. miernikiem Rover Scout ST2+ R10830 (dotyczy to DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C).
Zależność C/N BER i jakości obrazu
C/N [dB] BER jakość
5.0 10-3 nieakceptowalna
8.0 10-4 niedostateczna
10.5 10-5 zadowalająca
11.7 10-6 dobra
12.3 10-7 bardzo dobra
12.8 10-8 doskonała
13.2 10-9 idealna

Megapikselowy monitoring biura bez okablowania.

Firma PIXORD wprowadziła nowe modele kamer megapikselowych: P606 K1530, P606W K1531, P600E K1532, pozwalające zbudować instalację CCTV IP najwyższej jakości w przystępnej cenie.
Kamery charakteryzują się wysoką rozdzielczością - 2,0 Mpix, co pozwala uzyskać obraz o bardzo wysokiej szczegółowości. Wysoka rozdzielczość kojarzona jest z dużą ilością danych. Jednak w kamerach Pixord zastosowano kompresję H.264, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na pasmo oraz przestrzeń dyskową do nagrań.
Kolejną nowością jest możliwość generowania przez kamerę trzech niezależnych strumieni, mogących się różnić rozdzielczością, kompresją, czy liczbą klatek.

Poszczególne modele różnią się między sobą następującymi funkcjami:
 • K1530 oraz K1531 wyposażone są w reflektor podczerwieni, przez co można obserwować pomieszczenia nawet w zupełnej ciemności,
 • K1531 wyposażona jest w kartę WiFi 802.11bg umożliwiającą bezprzewodową łączność z siecią,
 • K1532 wyposażony jest w wymienny obiektyw CS oraz mechanicznie odsuwany filtr IR, przez co wraz z obudową może być wykorzystany na zewnątrz.
Bardzo mocną stroną kamer PIXORD jest ich nowe oprogramowanie dostarczane przez firmę GVD - producenta profesjonalnych systemów CCTV. Umożliwia pełne zarządzanie systemem do 16 kanałów, tzn. podgląd, rejestrację oraz obsługę działania i sterowania strumieniem.
Kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606 z oświetlaczem podczerwieni
Bezprzewodowa kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606W
Kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PoE PIXORD P600E
Kamera PIXORD P606
2.0 Mpix H.264
K1530
Kamera PIXORD P606W
2.0 Mpix H.264 bezprzewodowa
K1531
Kamera PIXORD P600E
2.0 Mpix, H.264 PoE, slot SD
K1532
Kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606 z oświetlaczem podczerwieniKamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606 z oświetlaczem podczerwieniBezprzewodowa kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606WBezprzewodowa kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606WBezprzewodowa kamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PIXORD P606WKamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PoE PIXORD P600EKamera megapikselowa 2.0 Mpix H.264 PoE PIXORD P600E
Schemat systemu monitoringu biura bazujący na kamerach PIXORD

iVMS4000 - nowoczesny klient sieciowy dla dużych sieci monitoringu.

W monitoringu obiektów rozproszonych (stacje benzynowe, sieci sklepów) ważna jest możliwość łatwego skonfigurowania obrazów do zdalnego nadzoru w Centrum Monitoringu. Prawdziwą swobodę w obsłudze dużej ilości rejestratorów daje oprogramowanie iVMS4000. Jest to klient sieciowy, dedykowany do pracy z rejestratorami Hikvision - ULTIMAX serii 7300: M74040, M74080, M74160, serii 8100HD-I: M76080, M76160 i serii 8100HF-I: M78080, M78160.
Okno podglądu 'na żywo'
Okno przeglądania nagrań
Spośród wielu możliwości ustawień i funkcji programu wymienić można:
 • możliwość podglądu do 64 kanałów jednocześnie na jednym monitorze,
 • pełna możliwość konfiguracji podłączonego rejestratora,
 • dodatkowe opcje, niedostępne z poziomu menu głównego, takie jak dodawanie tekstu na obrazie, ustawienie zmiennego bitrate'u, indywidualne ustawienia konta,
 • łatwe przeszukiwanie nagrań dzięki przedstawieniu ich na osi czasu, odtwarzanie do 4 kanałów jednocześnie (każdy kanał może pochodzić z innego rejestratora),
 • możliwość archiwizowania plików z nagraniami, przeglądania ich zdalnie lub lokalnie,
 • pełna konfiguracja połączenia internetowego,
 • możliwość wyboru strumienia głównego lub pomocniczego.
Za pomocą programu iVMS4000 uzyskać można dostęp zdalny do maksymalnie 50 rejestratorów. Program pozwala na stworzenie kont użytkowników posiadających różne stopnie uprawnień - pełne uprawnienia dla kont typu 'administrator' oraz ustawiane indywidualnie dla kont typu 'gość'. Oprogramowanie współpracuje z Windows Vista i Windows 7, i oprócz rejestratorów Hikvision - Ultimax, może obsługiwać starsze modele Ultimax-ów M71040 M72040, a także modele serii 300, 500 i 700 i kamery IP Ulticam K1140, K1440, K1441.

Problem z zasięgiem sieci 3G?

Rozwój sieci komórkowych pracujących w technologii WCDMA (3G), oferujących transfer nawet do 7,2 Mb/s powoduje coraz większe zainteresowanie tą usługą. Są jednak miejsca, gdzie jest ona niedostępna z powodu zbyt niskiego poziomu sygnału. Z pomocą przychodzi firma DIPOL oferując Repeater Signal 3G-500 A67100, służący do wzmocnienia sygnału 3G i wprowadzeniu go do wnętrza pomieszczeń. Urządzenie doskonale nadaje się do miejsc, gdzie na zewnątrz budynku można korzystać z szybkiej transmisji danych (video-rozmowy, mobilny Internet), a wewnątrz budynku jest to niemożliwe.
Antena TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KYZ8,2/9,5
Instalacja urządzenia w domu jednorodzinnym
Cechy wyróżniające:
 • urządzenie przeznaczone dla telefonów 3G pracuje w paśmie 1920 - 2170 MHz,
 • wzmocnienie sygnału odpowiednie do deklarowanego zasięgu,
 • powierzchnia pokrycia wewnątrz budynku 500 m2,
 • łatwy montaż (Plug and Play).
Wzmacniacz (repeater) Signal 3G-500
Wzmacniacz (repeater) Signal 3G-500 A67100

Instalacje teletechniczne na osiedlu i w domu.

Pod takim hasłem firma DIPOL pojawi się po raz kolejny na XXI Targach Komunikacji Elektronicznej - Intertelecom 2010.
Standardem wyposażenia domów są rozwiązania teletechniczne zawierające instalacje: telewizyjne, telefoniczne, komputerowe, domofonowe, CCTV, alarmowe. Firma DIPOL od lat gromadzi doświadczenia związane z instalacjami teletechnicznymi opracowując własne systemy okablowania (SignalNet), dostarczając wysokiej jakości sprzęt, prowadząc szkolenia dla projektantów i instalatorów.

Zapraszamy biura projektowe i firmy instalatorskie do kontaktu podczas targów - oferujemy długofalowy program współpracy.

Rozdajemy bilety!!!

Firmy dokonujące zakupu w e-Sklepie DIPOL-a mogą uzyskać darmowy bilet wstępu na Targi - wystarczy przesłać maila na adres market(at)dipol.com.pl umieszczając w tytule słowo "Bilet" i podając numer realizowanego zamówienia.

Instalacje teletechniczne na osiedlu i w domu - DIPOL na Intertelecom.
Dipol na targach Intertelecom w Łodzi, 13-15.04.2010
Dipol na targach Intertelecom w Łodzi, 13-15.04.2010
Dipol na targach Intertelecom w Łodzi, 13-15.04.2010
Wspólnie z biurami projektowymi opracowaliśmy koncepcje, z firmami instalatorskimi kompletowaliśmy sprzęt i uruchamialiśmy systemy teletechniczne na wielu osiedlach
Kilka nowości targowych:

Ukraina.

Ukraina jest największym - po Rosji - krajem europejskim (604 tys. km²). Blisko 46 milionów mieszkańców powoduje, iż jest to rynek o dużym przyszłościowym potencjale. Jednak obecnie wpływy z eksportu surowców i nisko przetworzonych wyrobów metalowych dostarczają ok. 70% wpływów do budżetu, co nie świadczy dobrze o możliwościach przemysłowych.
Główni inwestorzy zagraniczni na Ukrainie to: Stany Zjednoczone, Cypr, Wielka Brytania, Holandia i Rosja.
Zamek w Chocimiu, piękne cerkwie, ormiańskie kościoły (katedra we Lwowie).
Ukraina wabi egzotyką.
- Kto zbudował tę twierdzę? - spytał w 1621 r. sułtan turecki Osman II, który przybył zdobyć Kamieniec Podolski.
- To dzieło Allaha - odparli muzułmańscy dostojnicy.
- To niech Allah ją sobie zdobywa - powiedział sułtan i odstąpił od oblężenia.

Sułtana zniechęciła unikalna rzeźba terenu wspomagająca obrońców - rzeka utworzyła wokół Kamieńca kanion izolujący twierdzę i miasto - szczegóły na planszy.
Pisaliśmy w Informatorze:

Monitoring stoiska kasowego. Generator obrazu transakcji fiskalnych FG-4 M1720, oraz sniffer portu RS-232 SNIF-42 M1721 służą do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego o dodatkowe funkcje związane z kontrolą transakcji fiskalnych. Przypadkowe (lub celowe) błędy można łatwo zlokalizować na archiwalnym nagraniu.
W obraz z kamery rejestrującej wydawanie towaru, wklejony jest tekst z drukarki fiskalnej. Naniesienie w jednym obrazie tych dwóch zdarzeń, jednoznacznie pozwala skontrolować prawidłowość całej transakcji.....

Multimedialny dom w oparciu o przyszłościowy standard 802.11n. Standard 802.11n pozwala na transfer do 300 Mbit/s i znakomicie nadaje się do przesyłania dźwięku, obrazu i innych multimediów domowych. Przesyłanie muzyki bądź filmu do laptopa połączonego bezprzewodowo może trwać znacznie krócej, niż przesłanie tego samego pliku przy pomocy połączenia kablowego "Fast Ethernet"....

Inteligentna kamera analogowa - detekcja ruchu, strefy prywatności. Inteligentna kamera analogowa wysokiej jakości SN-FXP3200MIR M10790 posiada aż 4 strefy detekcji ruchu i 8 stref prywatności.
Funkcje te są przydatne głównie w miejscach, gdzie niezbędne jest zachowanie prywatności osób monitorowanych, np. kącik sanitarny w celi więziennej, łaźnie, baseny, szatnie; ze względu na strefy detekcji znakomicie nadaje się na parkingi.
Kamera SN-FXP3200MIR M10790 wyposażona jest w przetwornik 1/3'' CCD Super HAD II firmy SONY, który jest udoskonaloną wersją przetwornika SONY CCD Super HAD.....

Spis tematów zawartych w Informatorach