Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 37/2009 (9.11.2009)
Czyżby znaleźli receptę? - ALARM Kielce 4 - 5 XI. Prosta formuła udostępnienia powierzchni dla wystawców i zwiedzających już nie wystarcza. Aby zapewnić sukces imprezie potrzeba nowych pomysłów.
Targi Kieleckie od lat stosują zasadę kładącą duży nacisk na spotkanie inwestorów z dystrybutorami urządzeń.
Istotą pomysłu są dobrze przygotowane konferencje: "Bezpieczne miasto" i "Bezpieczny stadion". W ciągu dwóch dni gromadzą one kilkuset uczestników: reprezentantów miast, policji, klubów sportowych i wystawców.
Referaty omawiające rozwiązania monitoringu prezentują ich użytkownicy, oceniając pożytki i problemy związane z wdrażaniem CCTV.
W bieżącym roku przedstawiono interesujące opinie na temat użytkowania monitoringu: miejskiego, gminnego, w komunikacji miejskiej, w szkole i w obiektach sakralnych.
Tegoroczne prezentacje dostawców sprzętu zdominowały propozycje oparte ma kamerach megapikselowych, podkreślano rolę oprogramowania.
Prezentację firmy DIPOL oparto na jej doświadczeniach w inwestycjach kilkunastu monitoringów miejskich. Na sukces projektu monitoringu wpływ ma odpowiedni dobór: kamer i systemów rejestracji, oprogramowania i transmisji sygnału.
Na tej bazie przedstawiono koncepcję ULTIMONITORING-u.
ULTIMONITORING pozwala inwestorowi, projektantowi i instalatorowi korzystać z produktów z wielu dziedzin techniki: CCTV, IT i teletransmisji przy zachowaniu kryterium kompatybilności, nowoczesności i ekonomiczności. Oferta zmienia się i rozszerza wraz z rozwojem techniki, pozwalając na unowocześnianie i rozbudowę systemu.

Koncepcja ULTIMONITORING-u
Konferencja "Bezpieczne miasto" - Targi Alarm Kielce
Transmisja na medal - ULTIAIR. Komisja Konkursowa Targów Kieleckich przyznała medal dla systemu ULTIAIR doceniając w ten sposób rolę transmisji sygnału w budowie nowoczesnych instalacji monitoringu.
ULTIAIR, to rodzina zewnętrznych, profesjonalnych, wydajnych Access Pointów.
ULTIAIR został zaprojektowany do budowy sieci monitoringu IP oraz wydajnych sieci dostępu do Internetu.
Integracja z anteną w jednej obudowie, odpornej na warunki atmosferyczne, zapewnia szybki i pewny montaż.
ULTIAIR charakteryzuje się niewielkim opóźnieniem i wysoką przepustowością. Zarządzanie urządzeniem odbywa się za pomocą programu WinBox bądź telnetu. Urządzenie pracuje w nielicencjonowanych paśmie 5 GHz, dzięki czemu może być używane bez ograniczeń, może pracować jako stacja kliencka bądź stacja bazowa. Płyta RouterBoard z zainstalowanym systemem Mikrotik jest umieszczona w szczelnej obudowie typu Outdoor o klasie szczelności IP 66, więc jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Umożliwia to użytkowanie urządzenia w najbardziej skrajnych warunkach, w tym również w warunkach przemysłowych.

ULTIAIR bezprzewodowa transmisja sygnału z kamer
Medal Targów Alarm otrzymały urządzenia do bezprzewodowej transmisji CCTV - ULTIAIR
233 m głową w dół - wieża hazardzistów. Skoki bungee wykonywane z tej wieży telewizyjnej to światowa atrakcja. Reklamowane są jako najdłuższe z obiektu stałego (poza tą klasyfikacją są skoki z helikoptera). Nie ma się co dziwić lokalizacji wieży, znajduje się w jednej ze światowych stolic hazardu. Ryzyko to naturalna sprawa dla odwiedzających kasyna i skaczących na bungee.
Gdzie znajduje się "wieża hazardzistów"? - Odpowiedź na końcu Informatora.

Nagranie skoku z wieży telewizyjnej
Z tej wieży można wykonać najdłuższy skok bungee - gdzie to jest?
Odpowiedź na końcu Informatora.
Warstwa MAC - o WiFi słów kilka - cz. 11. Point Coordination Function PCF jest opcjonalnym trybem pracy standardu 802.11 i może być stosowany tylko w sieci o stałej infrastrukturze. Umożliwia on priorytetowy dostęp do medium, czyli zapewnia wybranym stacjom transmisję bez rywalizacji o pierwszeństwo dostępu do kanału.
Tryb ten wymaga urządzenia kontrolującego dostęp do medium, tzw. Point Coordinator PC (zwykle Access Point). Podczas pracy w trybie PCF wskazana przez PC stacja może wysłać tylko jedną ramkę MPDU (MAC Protocol Data Unit). Gdy jest zaimplementowany tryb PCF, to oś czasu jest dzielona na tzw. ''superramki''.
Superramka jest podzielona na dwa okresy: okres bezkolizyjnego dostępu do medium CFP (Contention Free Period) oraz okres rywalizacji CP (Contention Period).
W okresie bezkolizyjnego dostępu CFP dostępem do medium transmisyjnego steruje funkcja PCF, natomiast w okresie rywalizacji CP funkcja DCF.
Podział czasu pomiędzy CFP i CP dokonuje PC Point Coordinator. Maksymalny czas trwania, a także częstotliwość pojawiania się CFP są określone przez parametry systemowe. Czas trwania okresu CP powinien być tak długi, aby można było przesłać w nim co najmniej jedną ramkę MPDU.
Superramka jest inicjowana przez PC Point Coordinator tak zwaną ramką odniesienia Beacon. PC generuje ramki Beacon w regularnych odstępach zwanych TBTT. Wartość TBTT jest rozgłaszana w ramkach Beacon. Każda superramka zaczyna się od ramki Beacon, która jest używana do podtrzymania synchronizacji między lokalnymi licznikami czasu w stacjach i do dostarczenia parametrów powiązanych z protokołem.
Rysunek znajdujący się poniżej przedstawia operacje sieci w czasie zarówno PCF, jak i DCF. Dostęp do kanału jest na zmianę przełączany miedzy PCF i DCF, ale CFP może kurczyć się z powodu przedłużającego się CP.
Współdzielenie superramki pomiędzy DCF i PCF
W kolejnej części opiszemy zasadę działania PCF.
(KK)
Przełom cenowy w DVB-T - Ferguson FT-8100 HD. Ferguson FT-8100 HD A99259 umożliwia odbiór niekodowanych kanałów FTA kompresowanych zgodnie ze standardami MPEG-2 lub MPEG-4 w standardowej rozdzielczości SD lub wysokiej High Definiton.
Dzięki umieszczonemu na przednim panelu gniazda USB 2.0 użytkownik ma możliwość nagrywania materiałów video na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde, czy pamięci flash.
Tuner DVB-T FERGUSON FT-8100 HD
A99259 - widok tunera z przodu
Tuner DVB-T FERGUSON FT-8100 HD
A99259 - widok tunera z tyłu
Cechy wyróżniające:
 • pełna kompatybilność ze standardami MPEG4, MPEG2 oraz DVB-T,
 • oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych,
 • automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio,
 • system automatycznej konwersji PAL-NTSC-SECAM,
 • obsługa Logical Channel Number (LCN),
 • obsługa teletekstu i napisów ekranowych,
 • Elektroniczny Przewodnik Programów (EPG),
 • przystępna cena.
W Polsce sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej jest obecnie dystrybuowany z 4 nadajników: w Warszawie, Zielonej Górze, Żaganiu i Poznaniu. W kilku regionach Polski trwają przekazy testowe.
Media konwertery - światłowód w domu. Media konwertery serii ULTIMODE dzięki swoim zaletom - wysokiej wydajności, szybkiej transmisji i bezproblemowej instalacji są wykorzystywane przez ISP (ang. Internet Service Provider - dostawca Internetu) dla doprowadzania szerokopasmowego Internetu do użytkownika końcowego. Poniżej zamieszczono przykład wykorzystania media konwerterów ULTIMODE w systemach FTTC, FTTB i FTTH.
Media konwerter ULTIMODE M-403M - dwa włókna jednomodowe do 40 kmMedia konwerter ULTIMODE M-403M - dwa włókna jednomodowe do 40 kmMedia konwerter ULTIMODE M-403M - dwa włókna jednomodowe do 40 kmMedia konwerter ULTIMODE M-403M - dwa włókna jednomodowe do 40 km
Przykład instalacji systemów światłowodowych
 • (1) ISP (Internet Service Prowider) - dostawca Internetu
 • (2) FTTC (Fiber To The Curb) - światłowód doprowadzony jest do lokalnego węzła sieci, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków (np. osiedla domów jednorodzinnych, skąd do użytkownika końcowego sygnał zostaje doprowadzony przy użyciu innej technologii)
 • (3) FTTB (Fiber To The Bulding) - światłowód doprowadzony jest do budynku, natomiast do użytkownika końcowego sygnał jest doprowadzony najczęściej za pomocą skrętki
 • (4) FTTH (Fiber To The Home) - światłowód jest doprowadzony bezpośrednio do użytkownika końcowego (prywatnego lub komercyjnego)
Transkodery - wykorzystanie sieci komputerowej do transmisji obrazu z kamer analogowych. Porównanie kosztów organizacji i utrzymania lokalnych centrów monitoringu i kosztów ich centralizacji daje jasną odpowiedź: centralizacja zwróci się w ciągu miesięcy, najdalej roku. Uzyska się też sprawne zarządzanie służbami porządkowymi na poszczególnych obiektach.
Obecnie najpopularniejszym typem przesyłania obrazu w monitoringu lokalnym jest system analogowy. Przy integracji najczęściej istnieje możliwość wykorzystania istniejącej już etheternetowej infrastruktury sieciowej. Aby przesłać sygnały analogowe takimi sieciami, należy zastosować serwery wideo SED-2140T K2114 ACTi i transkodery ACTi ACD-3100 K2413. Dzięki nim zostanie stworzony "most" do przesyłania obrazów, dźwięku i sygnałów sterowania kamerami obrotowymi. W tym układnie jedynym kosztem centralizacji systemu są transkodery i wideoserwery.
Na poniższym schemacie kamery analogowe znajdują się daleko od Centrum Monitoringu. Ułożenie kabla koncentrycznego byłoby kosztowne, występowałoby również ograniczenie zasięgu transmisji. Dzięki wykorzystaniu istniejącej instalacji sieci komputerowej, modernizację, bądź rozbudowę można zrealizować minimalnym kosztem.
Serwer wideo SED-2140T ACTiTranskoder ACTi ACD-3100
Przykładowe zastosowanie transkoderów ACTi
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej - cz. 4. W poprzednich Informatorach przedstawiliśmy 12 pytań, na które inwestor wraz z projektantem powinni znaleźć odpowiedzi przed przystąpieniem do projektu.
Zostały omówione: rodzaje zagrożeń, obszar i cel monitorowania i cele automatyzacji systemu.
Kolejnym etapem w specyfikowaniu systemu CCTV jest zastanowienie się nad archiwizowanymi materiałami oraz warunkami pracy wykorzystywanych urządzeń.
6. Jaki powinien być czas przechowywania archiwum nagrań?
Jeśli przepisy prawa nie nakładają dla określonego obiektu ustawowego obowiązku co do czasu przechowywania nagrań, należy samemu go zdefiniować biorąc pod uwagę cele monitoringu i przewidywany czas wykrycia zdarzań objętych nadzorem.
Nawet uważna analiza obrazów na żywo nie gwarantuje wychwycenia wszystkich zdarzeń, dlatego tak ważna jest możliwość późniejszej weryfikacji.
Na długość materiałów archiwalnych wpływ ma liczba kamer, rozdzielczość obrazu, szybkość klatkowa oraz kompresja. Parametry te pozwalają wyznaczyć liczbę bitów zapisywanych w każdej sekundzie (bps) w systemie. To z kolei w prosty sposób można przeliczyć na wymagania dyskowe dla zadanego czasu rejestracji. Nowoczesny system umożliwia stworzenie praktycznie dowolnej przestrzeni dyskowej.

ULTISYSTEM obsługuje każdą przestrzeń dyskową znajdującą się w serwerze.
Rejestratory ULTIMAX serii 500 oraz 700 mieszczą w sobie po 8 dysków 2 TB każdy, co wystarcza w praktyce na nagranie 42 dni z 16 kanałów, 25 kl./s, w rozdzielczości 4CIF, non stop (bez detekcji ruchu). Oczywiście obniżając parametry zapisu i ilość wykorzystanych kanałów można zwielokrotnić tę wielkość.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX-716 H.264
Oprogramowanie ULTISYSTEM 16 kanałów
Rejestrator 16-kanałowy ULTIMAX 716
M77160
Oprogramowanie ULTISYSTEM 16-kanałów
K3216
7. W jakich warunkach środowiska mają funkcjonować urządzenia?
Każde urządzenie zastosowane w systemie CCTV posiada określone parametry środowiskowe. Niedotrzymanie tych wartości może spowodować niepoprawne działanie, a nawet uszkodzenie. Należą do nich: temperatura pracy, wilgotność powietrza, zapylenie, odporność na zakłócenia, odporność na uszkodzenia mechaniczne (obudowy wandaloodporne), iskrzenie. Oczywiście w przypadku kamer ważnym elementem środowiskowym jest także oświetlenie.
(MW)
Kamera obrotowa 1,3 Mpix ACTi ACM-8211
Kamera zewnętrzna IP 1,3 Mpix ACTi ACM-1231
Kamera kopułowa 1,3 Mpix ACTi ACM-7411
Kamera wewnętrzna
ACTi K1218
Kamera zewnętrzna
ACTi K1511
Zewnętrzna kamera
wandaloodporna ACTi K1313
Jakie anteny do wzmacniaczy GSM? Trans-Data to marka wysokiej jakości anten komunikacyjnych. Anteny Trans-Data zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki propagacji fal radiowych w częstotliwości ich pracy w terenach otwartych, w głównym kierunku odbioru, jak i negatywnego oddziaływania listków bocznych na sygnały z anten wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz perfekcyjnemu wykonaniu, anteny te charakteryzują się bardzo dobrymi i stałymi parametrami.
Cechy wyróżniające anten Trans-Data:
 • solidna konstrukcja i wykonanie,
 • stałe parametry znamionowe,
 • wytrzymałe i stabilne mocowanie,
 • przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowych wyrobów,
 • dobry stosunek jakości do ceny.
W ofercie firmy DIPOL znajdują się następujące anteny Trans-Data:
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-A A741001 - jest to antena dedykowana do repeatera GSM A6760. Idealnie nadaje się jako wewnętrzna antena do pomieszczeń, gdzie należy wzmocnić sygnał telefonii komórkowej. Antena posiada zysk 3 dBi w paśmie GSM, DCS, 3G. Antena posiada mocowanie przystosowane do montażu do sufitu podwieszanego, bądź wykonanego z płyt gipsowo kartonowych.;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-B A741002 - w odróżnieniu od A741001, konektor antenowy wychodzi z boku anteny, dlatego można montować ją na betonowych sufitach.;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KPV7,5/10 A741020 - jest to panelowa antena dedykowana do repeatera GSM. Może być stosowana jako antena zewnętrzną, bądź wewnętrzna. Idealne jej zastosowanie to wzmocnienie sygnału w długich korytarzach.;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KYZ8,2/9,5 A741030 - wysoki zysk anteny oraz jej kierunkowość idealnie dedykują tę antenę jako zewnętrzną, do repeatera GSM A6740, A6780.
(ŁK)
TransdataAntena TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KYZ8,2/9,5Wzmacniacz (repeater) Signal GSM-300Rozgałęźnik GSM dwudrożny Rozgałęźnik GSM dwudrożny Rozgałęźnik GSM dwudrożny Antena wewnętrzna TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-AAntena wewnętrzna TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-AAntena wewnętrzna TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-AAntena TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KPV7,5/10
Schemat instalacji repeatera GSM wraz z antenami Trans-Data
Podział Internetu ADSL za pomocą urządzeń TP-LINK. Szybkim i prostym sposobem podzielenia sygnału Internetowego dostarczanego linią telefoniczną (w Polsce: Neostrada, DialNET, NET24 itd.) jest zastosowanie routera TD-W8901G N2902.
Urządzenie to posiada wbudowany modem ADSL kompatybilny z ADSL/ADSL2/ADSL2+, Access Point w standardzie IEEE802.11b/g oraz switch 4-portowy. Port WAN jest w postaci złącza RJ11 do podłączenia bezpośrednio do linii telefonicznej. Ważną zaletą TP-LINK TD-W8901G N2902 jest możliwość kształtowania ruchu QoS.

W zależności od rodzaju przyłącza telekomunikacyjnego należy zastosować:
 • przy przyłączu analogowym - TD-W8901G (Annex A) N2902,
 • przy przyłączu cyfrowym (ISDN) - TD-W8910GB (Annex B).
Router TP-Link ADSL (Annex A) TD-W8901G zintegrowany z 4 portowym switchem oraz Access Pointem
Przykład zastosowania urządzenia TP-LINK TD-W8901G N2902 do podziału sygnału ADSL
na liniach analogowych w obrębie jednego gospodarstwa.
Dla ADSL na liniach cyfrowych należy stosować TD-W8901GB.
Makao. Makau, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin, przy ujściu rzeki Zhu Jiang do Morza Południowochińskiego. Liczy 545,7 tys. mieszkańców (lipiec 2008). Jego stolicą jest miasto również o nazwie Makau. Miasto to położone jest na wąskim półwyspie i liczy ok. 250 tys. mieszkańców.
Macau Tower Convention & Entertainment Centre - teatr, sale konferencyjne i hala targowa to dodatkowe atrakcje tej liczącej 388 m wieży.
Projektanci znacznie rozszerzyli klasyczne funkcjonalności wieży telewizyjnej. Funkcje nadawcze oraz platforma widokowa to standard dla tego typu obiektów. Jednak kompleks nadawczy, w skład którego wchodzi: teatr, sale konferencyjne i wystawiennicze, to ewenement.
Charakterystyczna sylwetka wieży wzbudza zainteresowanie, a to w przypadku organizowania imprez jest bardzo ważnym atutem.
Makao - jedna ze stolic swiatowego hazardu
Pisaliśmy w Informatorze:

Rejestracja obrazu ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń ULTIAIR oraz kamer CCTV IP firmy ACTi. Wymuszenia pierwszeństwa oraz przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie są jednym z najczęstszych przyczyn kolizji drogowej w dużych miastach. Często określenie winy kierowcy jest trudne...
- numer archiwalny z 23.02.2009

Przesłanie jednym kablem dwóch sygnałów SAT - TWINSENDER. JCzęstym błędem popełnianym przy kablowaniu domów i mieszkań jest kładzenie dokładnie tylu kabli ile w danym momencie jest potrzebnych. Najczęściej od konwertera satelitarnego do tunera prowadzi się jeden kabel. W sytuacji, gdy jest potrzeba zastosowania tunera dwugłowicowego (z PVR)...
- numer archiwalny z 12.01.2009

Zaprojektowane do współpracy - rejestratory ULTIMAX serii 104 i 204. Nowe rejestratory ULTIMAX 104 M71040 i 204 M72040 są doskonałym przykładem profesjonalnych urządzeń w rozsądnej cenie.
Podobnie jak w znanych już modelach 304 i 504 zastosowano kompresję obrazu H.264. Pomimo niewielkich gabarytów, rejestratory umożliwiają zapis obrazów w rozdzielczości 4CIF przy 6 klatkach na sekundę na każdy kanał. Posiadają unikalne cechy pozwalające na pracę kilkudziesięciu urządzeń w jednej instalacji...
- numer archiwalny z 24.08.2009

Spis tematów zawartych w Informatorach