Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 36/2009 (2.11.2009)
Nobel 2009 z fizyki za przełomowe osiągnięcia dotyczące światłowodów. W bieżącym roku Komitet Noblowski przyznał dwie nagrody z fizyki. Jedna z nich została przyznana Charlesowi Kao za "przełomowe osiągnięcia dotyczące transmisji światła we włóknach optycznych na duże odległości", druga natomiast przypadła W. Boyleowi i G. Smithowi za wynalezienie matrycy CCD (więcej informacji w ostatnim numerze Informatora).
Dzięki badaniom przeprowadzonym przez chińskiego fizyka nastąpił gwałtowny rozwój technologii światłowodowej. Pierwsze doświadczenia z prowadzeniem wiązki światła we włóknach szklanych były wykonane w roku 1870. Dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia możliwe było prowadzenie we wnętrzu włókna fali świetlnej, jednak transmisja na dalsze odległości była niemożliwa. Wynikało to z wysokiego tłumienia fali świetnej, sięgającego nawet 100 dB na kilometr (obecnie są to wielkości rzędu 0,2 dB/km).
Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 1966 roku, kiedy Charles Kao opublikował wyniki badań i wskazał źródła tłumienia. Udowodnił, że występujące w włóknach zanieczyszczenia jonami wodorotlenowymi oraz jonami takich pierwiastków jak: żelazo, miedź czy kobalt są główną przyczyną tłumienia światła. W pracy udowodnił także, że wartość tłumienia wynika z rozproszenia energii występującej na niejednorodnościach struktury szkła. Dzięki publikacji Ch. Kao już w 1970 roku udało się uzyskać pierwsze włókna czystego szkła, pozbawionego wspomnianych zanieczyszczeń.
Obecnie szybkie sieci światłowodowe łączą cały świat umożliwiając komunikację i przesyłanie gigantycznych ilości informacji między najodleglejszymi miejscami.
Instalacje światłowodowe zaczynają być cenowo konkurencyjne w stosunku do tradycyjnego okablowania, natomiast przewyższają go wydajnością transmisji. Coraz częściej doprowadzane są bezpośrednio do użytkownika końcowego (FTTH - Fiber To The Home).
(MZ)
Przykład projektu FTTH (Fiber To The Home) integrującej Internet, telefon oraz telewizję
w oparciu o 10 Gigabitowy Ethernet
Czasem infrastruktura nie nadąża - Szanghaj. Tempo rozwoju chińskiej gospodarki jest imponujące. Równie szybko rozwijają się tamtejsze miasta, a wśród nich Szanghaj należy do czołówki. To największe chińskie miasto szybko staje się najbogatszym miastem świata. Imponujące wieżowce w dzielnicy biznesu Pudong świadczą o możliwościach chińskich budowniczych. Jednak...
Telewizyjno - satelitarna panorama dzielnicy Pudong
- wieża telewizyjna w nocnej panoramie i anteny satelitarne przed biurowcem
... w tym pośpiechu trudno cały czas pamiętać o detalach i czasem zdarzają się instalacyjne improwizacje.
Instalatorska improwizacja na głównej ulicy Szanghaju - Nankin Road.
Trzeba mieć fantazję.
Warstwa MAC - O WiFi słów kilka - cz. 10. W standardzie 802.11, jeżeli ramka przekroczy maksymalną dopuszczalną długość, istnieje możliwość wysyłania jej w postaci fragmentów. Po wysłaniu pierwszego fragmentu ramki stacja zwalnia kanał i oczekuje na potwierdzenie ACK od stacji docelowej. Po otrzymaniu potwierdzenia i po upływie czasu SIFS może nadawać kolejny fragment.
Przykładowa wymiana ramek z wykorzystaniem fragmentacji
W nagłówku ramki znajduje się pole informujące pozostałe stacje, jak długo stacja nadawcza będzie zajmowała kanał w związku z transmisją danej ramki. Wartość tego czasu uwzględnia czas transmisji ramki oraz czas potrzebny na przesłanie potwierdzenia przez stację odbiorczą. Czas zajętości kanału jest nazywany wektorem alokacji kanału NAV (Network Allocation Vector). Wszystkie stacje niebędące adresatem ramki, po odczytaniu nagłówka ramki pozostają nieaktywne przez tzw. czas wirtualnej zajętości kanału.
Użycie mechanizmu NAV
W standardzie 802.11 stosowany jest także mechanizm RTS/CTS, aby zagwarantować poprawność transmisji w przypadku, kiedy występują stacje ukryte. Ramki RTS/CTS wnoszą pewną nadmiarowość (RTS-20 bajtów, CTS-14 bajtów), stąd stosowanie tego mechanizmu jest szczególnie użyteczne w przypadku przesyłania długich ramek. W momencie wysyłania krótkich ramek z danymi zaistnieje sytuacja, w której stosunek ramek sterujących do ramek z danymi będzie zbyt duży, co w znaczący sposób obniży efektywność wykorzystania zasobów sieci. Dlatego mechanizm RTS/CTS jest włączany po przekroczeniu pewnej wartości długości ramki.
W przypadku kiedy włączony jest mechanizm RTS/CTS, stacja, która wygrała rywalizację o dostęp do medium, zanim wyśle ramkę z danymi, musi wysłać ramkę RTS (Request To Send), na którą stacja odbiorcza odpowiada ramką CTS (Clear To Send). Gwarantuje to, że wszystkie stacje, które nie biorą udziału w transmisji, zostaną powiadomione o transmisji, a na jej czas pozostaną nieaktywne, gdyż zarówno w ramce RTS, jaki CTS jest określony czas zajętości kanału.
Przykładowa wymiana ramek w czasie CP z wykorzystaniem ramek RTS i CTS
W kolejnej części zostanie zaprezentowany tryb PCF.
(KK)
Multiswitche do profesjonalnych instalacji. Parametry techniczne o wartościach znacząco lepszych, niż te, jakie wykazują urządzenia z rynku powszechnego, niezawodność, bogata oferta pozwalająca dopasować urządzenia do wymagań inwestora, 24 - miesięczna gwarancja, dostępność i szybkość serwisu to kryteria pozwalające zaliczyć urządzenia do grupy profesjonalnych. Multiswitche firmy TERRA spełniają te wymagania, w opinii instalatorów i redakcji "SatKuriera" są najlepszym produktem na rynku.
Wśród multiswitchy firmy TERRA można wyróżnić 2 typy urządzeń. Są to multiswitche kaskadowe (seria MS) i radialne (seria MSR, MSV - zasilane zdalnie). W oparciu o multiswitche TERRA można budować sieci, w których liczba gniazd sięga nawet 1000. Każdą serię urządzeń można podzielić na dwie podgrupy: 5-cio wejściowe (do odbioru sygnału z jednej pozycji satelitarnej wraz z telewizją naziemną) oraz 9-cio wejściowe (2 pozycje satelitarne i TV naziemna).
Seria MS MSR MSV
liczba wejść 5 lub 9 5 lub 9 5 lub 9
liczba wyjść 4 4, 8, 12, 16, 24, 32 4, 8, 12, 16, 24, 32
max liczba gniazd 40 32 1000
aktywna naziemna NIE TAK TAK
regulacja wzmocnienia toru SAT NIE TAK - jeden satelita TAK - pasmo wysokie i niskie obu satelitów
zasilanie ze wzmacniacza lub multiswitcha końcowego zasilacz lokalny ze wzmacniacza lub lokalnego zasilacza 18V
Gniazdo końcowe Signal RTV-SATRozgałęźnik TV/Sat SS-504 TerraMultiswitch MSV-916 TERRA 9-wejściowy, 16-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaMultiswitch MSR-916 TERRA 9-wejściowy, 16-wyjściowy z aktywną naziemną
Na schemacie widzimy przykład instalacji z multiswitchami MSR i MSV. Linia czerwona oznacza tor sygnału naziemnego. Ustawienie na rozgałęźnikach SS-504 przełącznika napięcia na pozycję "ON" pozwala na zasilenie multiswitcha MSV, korzystając z zasilacza zintegrowanego z multiswitchem MSR (zasilanie po liniach "H"). Jeżeli w instalacji zostałoby zastosowanych więcej multiswichy MSR, należy je koniecznie izolować stałonapięciowo na odgałęźnikach.
Tłumiki optyczne serii ULTIMODE. Seria ULTIMODE to rodzina urządzeń i akcesoriów światłowodowych niezbędnych przy instalacjach sieci optycznych. W komponentach obok patchcordów, pigtaili i adapterów optycznych są dostępne także najwyższej jakości tłumiki optyczne:
 • ULTIMODE T-12 L4512 (o wartości tłumienia 2 dB);
 • ULTIMODE T-15 L4515 (o wartości tłumienia 5 dB).
Tłumiki optyczne ULTIMODE (gniazdo SC na wtyk SC) współpracują zarówno ze światłowodami jednomodowymi jak i wielomodowymi we wszystkich oknach transmisyjnych. Przy wykorzystaniu urządzeń optycznych na niewielkie odległości należy upewnić się czy moc sygnału na wejściu odbiornika nie uszkodzi urządzenia. Tłumik należy podłączyć bezpośrednio przed odbiornikiem.
Tłumik optyczny ULTIMODE T-12 (SC, 2dB)Tłumik optyczny ULTIMODE T-12 (SC, 2dB)
Tłumik optyczny SC, 2dB ULTIMODE L4512.
Tłumik optyczny SC, 5dB ULTIMODE L4515.
"Dobry rejestrator" - jaki? Na jakość rejestratora DVR (również cenę) decydujący wpływ ma rodzaj użytych procesorów DSP (Digital Signal Processor), system operacyjny i możliwości oprogramowania. Te czynniki przekładają się na walory użytkowe urządzenia, a w szczególności:
 • maksymalna rozdzielczość zapisu,
 • maksymalna rejestrowana liczba klatek w danej rozdzielczości dla pojedynczego kanału,
 • rodzaj kompresji,
 • liczba zapisywanych kanałów audio,
 • liczba obsługiwanych dysków i ich maksymalna pojemność,
 • tryb pracy rejestratora, a dokładnie jego wielozadaniowość (np. pentaplex, triplex itp.),
 • obsługiwane funkcje sieci komputerowej w zależności od potrzeb,
 • możliwości konfiguracyjne rejestratora.
Spośród wszystkich wyżej wymienionych parametrów, szczególnie należy zwrócić uwagę na maksymalną liczbę zapisywanych klatek przy maksymalnej rozdzielczości.
Przykładowo, podanie informacji o zapisie 400 klatek dla rejestratora 16-kanałowego bez podania, czy ten parametr dotyczy zapisu przy rozdzielczości CIF, czy 4 CIF jest częstym chwytem marketingowym producentów tanich rejestratorów. Równie często w rejestratorach 4-kanałowych podaje się informację o zapisie 25 klatek z rozdzielczością 4 CIF bez podania czy dotyczy to wszystkich, czy też jednego kanału. Innym nadużyciem jest podawanie parametrów obrazu podglądu, a nie zapisu.
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej - cz. 3. Po określeniu punktów kamerowych należy zająć się równie uważnie stroną zarządzającą. Wchodzi w nią cały system nadzoru, rejestracji oraz obsługi.
4. Jaki ma być stopień automatyzacji?
Należy dążyć do maksymalnej automatyzacji systemu, ponieważ sterowanie systemem przez człowieka jest kosztowne i w dłuższym okresie eksploatacji zawodne. W maksymalnym zakresie należy stosować rozwiązania ułatwiające pracę operatora, począwszy od automatyki związanej ze sterowaniem kamer, na systemach analizy obrazu skończywszy.
Dlatego coraz większego znaczenia nabiera oprogramowanie określane jako IVS (Intelligent Video Software), pozwalające na:
 • wprowadzenie zaawansowanych systemów detekcji odpornych na zakłócenia (zmiany oświetlenia, zmiany pogodowe, cienie) - Advanced Motion Detection,
 • detekcję pozostawionych przedmiotów - Losing Detection,
 • śledzenie poruszających się obiektów - Motion Tracking,
 • rozpoznawanie twarzy - Facial Detection,
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - Vehicle Identification,
 • analizę zbyt długiego pozostawanie osoby lub obiektu w polu obserwacji - Object Persistence,
 • detekcję pożaru - Fire Detection,
 • liczenie ludzi -People Counting,
 • analizę natężenia ruchu drogowego - Traffic Flow,
 • analizę zachowań (np. bójka) - Action Alalysis,
 • kontrolę płynności ruchu (opuszczanie przez tłum obiektów sportowych itp.) - Flow Control,
 • badanie zainteresowania (np. jak długo jest oglądany obiekt wystawowy) - Attention Control.
Programowy system rejestracji
ULTISYSTEM
Bezobsługowy rejestrator sieciowy
NUUO
5. Jaka powinna być reakcja systemu na naruszenia poszczególnych stref?
Nowoczesny system CCTV umożliwia, dzięki wyjściom przekaźnikowym rejestratorów, bezpośrednią reakcję (na przykład: zapalenie światła, zamkniecie drzwi), jak również pośrednią poprzez przekazanie informacji sterującej do innych systemów bezpieczeństwa. Reakcja na naruszenie strefy może wynikać ze współpracy z systemami:
 • alarmowym (SSWiN),
 • przeciwpożarowym (PPOŻ),
 • kontroli dostępu (ACC).
Sygnał z wejść alarmowych pozwala przykładowo na włączenie nagrywania z kamery po otwarciu bramy, włączenie nagrywania po wykryciu pożaru, a także na wykonanie operacji bardziej złożonych: włączenie nagrywania, przesłanie zdjęcia i uruchomienie wyjść przekaźnikowych.
(MW)
Kamera dzień/noc IP 2.0 Mpix ULTICAM DS-852MF-E
Tył kamery ULTICAM K1441 z wejściem i wyjściem alarmowym,
do połączenia z zewnętrznymi systemami
Megapikselowa lupa. Kamery megapikselowe mogą znaleźć zastosowanie na liniach produkcyjnych - do kontroli jakości, na salach operacyjnych - w celach archiwizacyjnych i edukacyjnych, w edukacji - dla pokazania dużej grupie uczestników małych detali.
Poniższe zdjęcia zostały wykonane w trakcie szkolenia. Aby pokazać słuchaczom detale z ekranu telefonu GSM użyto kamery magapikselowej ULTICAM K1441 oraz obiektywu Tokina M2235. Zastosowany komplet pozwolił uzyskać wysokiej jakości obraz 2 Mpix, a obiektyw o ogniskowej 4,5 - 13 mm umożliwił objęcie interesującego obszaru z bardzo bliskiej odległości.
(MW)
Kamera K1441 ustawiona na wyświetlacz telefonu oraz podgląd z rzutnika
Informacje zawarte w nazwie urządzeń marki ULTIAIR. ULTIAIR to rodzina zewnętrznych profesjonalnych Access Pointów. ULTIAIR jest szczególnie polecany do budowy sieci monitoringu IP oraz wydajnych sieci dostępu do Internetu. Charakteryzuje się niewielkim opóźnieniem i wysoką przepustowością. Zarządzanie urządzeniem odbywa się za pomocą programu WinBox bądź telnetu. Urządzenia pracują w paśmie 5 GHz, dzięki czemu mogą być używane bez specjalnych zezwoleń. Mogą pracować jako stacje klienckie bądź stacje bazowe. Poniżej została pokazana symbolika oznaczeń urządzeń ULTIAIR.
ULTIAIR 419KC
Poziom licencji mikrotika Zysk anteny Kierunkowość anteny Przeznaczenie
3, 4 17, 19, 23 K, S, D C, N , B
 3  3 poziom licencji
Mikrotik-a
 17  17 dBi  K  Kierunkowa  C  Kliencka
 4  4 poziom licencji
Mikrotik-a
 19  19 dBi  S  Sektorowa  N  Nstream
 23  23 dBi  D  Dookolna  B  Baza.
Rożnica polega w ilości obsługiwanych protokołów oraz rodzaju trybów pracy. Więcej pokazuje tabelka w Bibliotece. Od zysku anteny zależy odległość na jaką mogą być transmitowane dane. Kąt rozchodzenia się fal. Dokładne kąty rozchodzenia się fal w poziomie i pionie dostępne są w kartach katalogowych urządzeń marki ULTIAIR.

C  - Do połączeń punkt-punkt
N  - Do wydajnej transmisji
B  - Jako stacja bazowa

 • N2300 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 419KC
 • N2301 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KC
 • N2310 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 319KC
 • N2311 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KC
 • N2312 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 319KC 166AG
 • N2313 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KC 166AG
 • N2320 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KN
 • N2330 Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 417SB
 • N2335 Profesjonalny HotSpot 2,4GHz ULTIAIR 415SB
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCULTIAIR
Przykładowa transmisja z wykorzystaniem punktu przerzutowego oparta na urządzeniach ULTIAIR
Regulowany uchwyt LCD dla wymagających - Monako DP107. Uchwyty z serii DP107 zostały zaprojektowane w celu umożliwienia zawieszenia na pionowej ścianie nowoczesnego telewizora LCD (Plazma). Uchwyty produkowane są w trzech rozmiarach do telewizorów o przekątnych i masie:Uchwyty umożliwiają łatwą (bez użycia narzędzi) regulację pochylenia panela w granicach 15 stopni. Dodatkowo można obracać zamontowanym monitorem do 40 stopni oraz regulować jego odległość od ściany, co umożliwia dostęp do gniazd oraz elementów regulacyjnych odbiornika. Cała konstrukcja została zbudowana w oparciu o solidne ramię pozwalające odsuwać odbiornik na odległość do 25,4 cm od ściany.
(ŁS)
W pełni regulowane uchwyty Monako z serii DP107
pozwalają optymalnie dostosować położenie zamontowanego monitora LCD
"ULTImonitoring." Pod takim hasłem firma DIPOL pojawi się po raz kolejny na X Konferencji i Wystawie Monitoringu Wizyjnego w Kielcach, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2009 r. Zaprezentujemy działanie profesjonalnych systemów nowoczesnego monitoringu CCTV IP, w tym również urządzeń do transmisji światłowodowej. Na stoisku i w trakcie wykładu w dniu 5 listopada zaprezentujemy koncepcję ULTImonitoringu.
ULTIMONITORING na targach Alarm w Kielcach 4-5.11.2009
Wszystkich, którzy nie dotrą do Kielc, a chcieliby zapoznać się z koncepcją ULTImonitoringu
zapraszamy na Wirtualne stoisko
Pisaliśmy w Informatorze:

Kabel TRISET-11 PE Total Cu - odporny na wilgoć. W rodzinie TRISET pojawił się nowy kabel TRISET-11 PE Total Cu E1029. Żyła wewnętrzna, folia i oplot wykonane są z miedzi, w związku z tym kabel może pracować w warunkach dużej wilgotności - nie występuje w nim, charakterystyczna dla aluminium, korozja pod wpływem wody. Przewód posiada płaszcz polietylenowy...
- numer archiwalny z 3.12.2007

ULTISYSTEM dla szkół. Monitoring przy użyciu kamer zewnętrznych w szkołach, szczególnie w godzinach nocnych, jest pasywny, tzn. nikt na bieżąco nie nadzoruje obrazów z kamer....
- numer archiwalny z 24.11.2008

Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA. Czym jest stacja czołowa? Stacja czołowa to zespół tunerów satelitarnych wyposażonych w modulatory z których każdy odbiera inny program. Zamodulowane programy są następnie dystrybiowane w sieci RTV, w taki sposób, że do odbioru ich wystarczy zwykły telewizor....
- Biblioteka

Spis tematów zawartych w Informatorach
ULTIMONITORING na targach Alarm w Kielcach 4-5.11.2009