Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 35/2009 (26.10.2009)
TERRA - FI na rynku multiswitchy. Na wystawie SatKrak wręczono nagrody dla najlepszych produktów bieżącego roku. W przydzielaniu nagród udział wzięli internauci, głosując w poszczególnych kategoriach. Wśród multiswitchy zaszczytny tytuł Najlepszego Produktu uzyskały multiswitche TERRA.
Multiswitche TERRA to produkty klasy profesjonalnej. Przeznaczone są do dużych i skomplikowanych instalacji osiedlowych oraz dla wymagających klientów indywidualnych. Ze względu na wysoką jakość, odporność na uszkodzenia i łatwość uruchomiania są doskonałym produktem zarówno w fazie instalacji, jak i eksploatacji. Sprawdzają się w projektach do 1000 gniazd!

Cechy wyróżniające:
 • najlepszy na rynku, bardzo stabilny współczynnik błędu modulacji MER dla sygnału SAT,
 • doskonała separacja między wejściami i wyjściami (min. 30 dB, średnio 45 dB),
 • elastyczność zasilania - istnieją wersje z zasilaczem oraz bez zasilacza (przystosowane do zasilania centralnego),
 • mały pobór mocy zapewnia małe wydzielanie się ciepła, co z kolei zwiększa żywotność urządzeń,
 • producent oferuje do multiswitchy bezpłatny program SatNet pozwalający na projektowanie najbardziej zaawansowanych instalacji.
TERRA - F1 na rynku multiswitchy
Jak powstała F1 z multiswitchy?
Co składa się na ofertę multiswitchy TERRA?
W ofercie firmy DIPOL znajduje się pełny asortyment tych urządzeń: multiswitche kaskadowe i radialne, można na nich wykonać instalację do odbioru z 1, 2, 3 i 4 satelitów, są to urządzenia bierne lub ze wzmacniaczem, możliwe jest zarówno lokalne, jak i zdalne zasilanie. Dodatkowe możliwości daje oferta rozgałęźników pozwalająca na budowę zaawansowanych instalacji magistralnych.
Nobel 2009 z fizyki za wynalezienie matrycy CCD. Komitet noblowski przyznał tegoroczną nagrodę z fizyki trzem osobom. Wśród nich są Willard Sterling Boyle i George Elwood Smith z USA, którzy dostali nagrodę za "wynalezienie półprzewodnikowego obwodu obrazującego - sensora CCD".
Naukowy świat lat 60 poszukiwał nowego sposobu rejestracji obrazu do zastosowań w astronomii, w celu obserwowania kosmosu. Udało się to w 1969 roku, kiedy to tegoroczni nobliści w Bell Telephone Laboratories zbudowali pierwszą matrycę CCD, uczestnicząc w projekcie wideotelefonu.
Pierwsze urządzenie miało zaledwie 9 elementów ustawionych w rzędzie i nie potrafiło jeszcze rejestrować światła. Był to zestaw miniaturowych kondensatorów połączonych ze sobą w taki sposób, że możliwe było przesłanie ładunku zgromadzonego w pojedynczym elemencie do jednego z jego sąsiadów, a następnie zamiana ładunków elektrycznych na końcu łańcucha na napięcie elektryczne, który poprzez przetwornik A/C można zamienić na sygnał cyfrowy.
CCD początkowo miało pełnić głównie rolę pamięci, jednak jak podkreślili w rok później w opublikowanym artykule na temat swojego wynalazku sami nobliści, istnieje możliwość wykorzystania matrycy CCD do celów rejestracji obrazu.
Zapewnienia ich potwierdziły się w roku 1974, kiedy to firma Fairchild Electronics wyprodukowała pierwszą matryce do obrazowania w rozdzielczości 100 x 100 pikseli.
Przykładowa architektura matrycy CCD (źródło: micro.magnet.fsu.edu)
Dzisiaj technologia CCD wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przechwytywania obrazów. Szczególnie zastosowanie znalazła w fotografii cyfrowej, kamerach wideo, w astronomii (teleskopy), a także w kamerach CCTV. Matryca CCD zdominowała kamery telewizji przemysłowej, mimo tego, że przetworniki typu CMOS wynaleziono wcześniej. Przetworniki CCD oferowały wówczas obraz wyższej jakości i lepsze odwzorowania szczegółów. Dzisiaj wszystkie analogowe kamery oraz kamery IP o standardowej rozdzielczości posiadają przetworniki CCD.
W kamerach megapikselowych obecnie częściej są stosowane przetworniki CMOS, jednak prace nad przetwornikiem CCD mogą odwrócić te proporcje - na tegorocznych targach IFSEC w Birmingham kamery megapikselowe z przetwornikami CCD były prezentowane na stanowiskach najbardziej renomowanych i zaawansowanych technologicznie firm.
Przetworniki wykorzystywane w CCTV charakteryzują się rozdzielczością do kilku megapikseli, w astronomii dochodzą do 100 Mpix.
(TJ)
Przetwornik CCD we współczesnej kamerze
Wieża nad rzeką Perłową. Budowa wieży telewizyjnej, widocznej na zdjęciach poniżej, nie została jeszcze zakończona. Po oddaniu do użytku będzie miała 610 metrów wysokości i uzyska miano najwyższej wieży na świecie i drugiej co do wysokości wolnostojącej budowli (po Burj Dubai). Oryginalny, hiperboloidalny kształt sprawia, że jest to jeden z najładniejszych architektonicznie wysokich obiektów świata.
Być może już nigdy nie zostanie zbudowana wieża telewizyjna wyższa od niej (obecnie w Tokio budowana jest wieża również o wysokości 610 m).
Najwyższe wieże telewizyjne budowane są w rozległych terytorialnie krajach o stosunkowo małej gęstości zaludnienia (Rosja, Kanada, Kazachstan, niektóre rejony Chin). Zmiana technologi nadawania na przekazy cyfrowe pozwoli na budowę większej ilości niższych i tańszych obiektów, o mniejszej mocy nadawanego sygnału.
Gdzie znajduje się najwyższa wieża telewizyjna świata? - Odpowiedź na końcu Informatora.
Po oddaniu do użytku będzie miała 610 metrów wysokości i uzyska miano najwyższej wieży na świecie.
Gdzie jest ta wieża? Odpowiedź na końcu Informatora.
Warstwa MAC - O WiFi słów kilka - cz. 9. Stacja, która chce rozpocząć transmisję, musi najpierw sprawdzić czy kanał jest wolny, jeśli tak, to nadaje po czasie DIFS. Jeśli natomiast kanał jest zajęty inną transmisją, wówczas stacja musi poczekać na zakończenie tej transmisji i po okresie DIFS generuje losowy czas opóźnienia dostępu TB, po którym może rozpocząć nadawanie. Czas TB jest określany wzorem:
TB = Random(0, CW)*długość szczeliny
  - TB - wyrażony jest on w liczbie szczelin
  - długość szczeliny - jest stałą charakterystyczną dla stosowanej warstwy fizycznej. Czas trwania szczeliny obejmuje maksymalne opóźnienie propagacyjne, czas przełączania nadajnika oraz czas podejmowania decyzji o zajętości kanału.
  - Random(0, CW) - jest losową liczbą całkowitą z przedziału (0, CW) wylosowaną przez generator. CW (Contention Window) to tzw. okno rywalizacji. Jest to liczba z przedziału (CWmin , CWmax). Wartości CWmin i CWmax są wielkościami stałymi, charakterystycznymi dla danej warstwy fizycznej (np. 802.11a: CWmin = 15, CWmax = 1023, a w 802.11b: CWmin = 31, CWmax = 1023).
Początkowa szerokość okna rywalizacji jest ustawiana na wartość minimalną CWmin, przy każdej nieudanej transmisji (strata pakietu, kolizja) jest ona zwiększana zgodnie z zależnością: 2*CW-1, maksymalnie do wartości CWmax. Wartość CW jest resetowana do CWmin w momencie, gdy nastąpi poprawna transmisja.
Opisany algorytm wyboru TB nazywa się BEB (Binary Exponential Back-off).
Jeśli podczas dekrementowania (zmniejszania) licznika back-off kanał zostanie zajęty, to oznacza, że licznik innej rywalizującej stacji się wyzerował. W takiej sytuacji pozostałe stacje zatrzymują swoje liczniki i oczekują na kolejny okres ciszy w kanale przez czas DIFS. Jeśli on nastąpi, to stacje kontynuują dekrementowanie licznika. Stacja, której licznik się pierwszy wyzeruje, uzyska dostęp do medium. Jeżeli w tej samej chwili, licznik się wyzeruje co najmniej dwóm stacjom, wówczas wszystkie one rozpoczną transmisję w tym samym czasie i wysyłane ramki ulegną kolizji. Wtedy każda z tych stacji zwiększa swoją wartość CW oraz generuje nowy czas TB, przez co zmniejszane jest prawdopodobieństwo kolejnej kolizji.
W następnej części zostanie dokończony opis algorytmu dostępu do medium.
(KK)
Anteny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Powszechnie wiadomo, iż do odbioru sygnału DVB-T można stosować anteny skonstruowane z myślą o telewizji analogowej. Warto jednak nadmienić, iż multipleksy DVB-T mogą być dystrybuowane nawet na kanale 69 (koniec pasma UHF), kiedy to większość dotychczas produkowanych anten była zaprojektowana na kanały 21-60.

Oferta anten pracujących do kanału 69
Antena telewizyjna DIPOL 16/21-69 DVB-T
Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-T
Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit
Antena DIPOL 16/21-69 DVB-T
A1610
Antena DIPOL 19/21-69
A1911
Antena DIPOL 44/21-69 Tri Digit
A2670
Adaptery optyczne ULTIMODE. Adaptery pozwalają na łączenie włókien światłowodowych zakończonych złączami optycznymi. Najczęściej wykorzystywane są w przełącznicach, łącząc patchcordy z pigtailami zespawanymi z kablem światłowodowym.

W ofercie można wyróżnić adaptery ze względu na:
Adapter wielomodowy ULTIMODE A-011S (1x SC - 1x SC)Adapter wielomodowy ULTIMODE A-011S (1x SC - 1x SC)
Adapter jednomodowy ULTIMODE A-511S (1x SC - 1x SC)Adapter jednomodowy ULTIMODE A-511S (1x SC - 1x SC)
Adapter wielomodowy SC
ULTIMODE A-011S
L4011
Adapter jednomodowy SC
ULTIMODE A-511S
L4211
Odczytywanie nagrań z rejestratorów CCTV na innych urządzeniach. Częstym problemem związanym z wykorzystaniem zarejestrowanych obrazów jako materiałów dowodowych jest niemożliwość ich odczytu na uniwersalnych urządzeniach (np. komputery PC).
W rejestratorach ULTIMAX, tak jak w większości innych rejestratorów, istnieje możliwość kopiowania nagrań. Jednak cechą szczególną jest to, że wszystkie nagrania mogą być przeniesione w niezmienionej - oryginalnej formie. Podczas kopiowania pliki nie są rekompresowane oraz nie mają zmienionego formatu (rozszerzenia mp4). Kopia ma więc wszystkie cechy oryginału. Dzięki temu jakość odtwarzanego materiału jest uzależniona tylko od wcześniej skonfigurowanych parametrów nagrywania.
Nagrania można odtworzyć programem Windows Media Player, po doinstalowaniu na komputerze filtrów, które są do pobrania z działu Download.
(TJ)
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej - cz. 2. W poprzednim Informatorze przedstawiliśmy 12 pytań, na które inwestor wraz z projektantem powinni znaleźć odpowiedzi przed przystąpieniem do projektu. Zostały omówione rodzaje zagrożeń.

Kolejnym etapem w specyfikowaniu systemu CCTV, jest bardziej szczegółowe sprecyzowanie obszaru i celu ich monitorowania.
2. Jaki obszar ma być monitorowany?
Po wykonaniu wizji lokalnej należy na planie obiektu zaznaczyć obszary podlegające monitorowaniu. Pozwoli to projektantowi dobrać liczbę kamer i ich rozmieszczenie, a następnie określić wielkość monitorowanych obszarów dobierając odpowiednie obiektywy.
Obiektywy Tokina 2,7 - 12,5 mm, 6 - 60 mm, 10 - 120 mm
3. Jaki jest cel monitorowania poszczególnych stref?
Jak będą wykorzystywane zarejestrowane materiały? Czy dana kamera będzie służyła do uzyskania jedynie ogólnego podglądu na dany obszar, czy może potrzebne jest zidentyfikowanie przechodzących osób? Ponieważ nie ma optymalnego rozwiązania dla każdego punktu kamerowego należy, odpowiednio do wymogów, jak najefektywniej dobrać kamerę . Dlatego warto łączyć rozwiązania standardowej rozdzielczości z megapikselowymi, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Można też wykorzystywać zaawansowane funkcje kamery np. dla zdefiniowanego wcześniej zdarzenia w oznaczonej strefie wywołać określoną procedurę alarmową.
(MW)
Kamera IP D1 dzień/noc ACTi ACM-5711
Kamera dzień/noc IP 2.0 Mpix ULTICAM DS-852MF-E
Kamera szybkoobrotowa IP ACTi CAM-6621 MPEG-4
Stacjonarna kamera D1
do monitoringu ogólnego
K1502
Kamera megapikselowa
do monitoringu szczegółowego
K1441
Kamera szybkoobrotowa
do monitoringu dużych przestrzeni
K1215
Łącze zapasowe przy użyciu urządzeń marki ULTIAIR. Niezawodność połączenia jest jednym z podstawowych wymagań w systemach transmisyjnych. Najczęstszym powodem utraty łączności jest uszkodzenie modułów radiowych przez wyładowania elektromagnetyczne. Rozwiązaniem możne być stosowane zapasowego połączenia bezprzewodowego lub przewodowego, które uaktywni się z chwilą przerwania transmisji na głównym połączaniu.
Idealnymi urządzeniami do tworzenia takich połączeń są urządzenia marki ULTIAIR wraz z RouterBordami z zainstalowanym systemem Mikrotik. Urządzenia obsługują protokół OSPF (ang. Open Shortest Path First), dzięki któremu w razie problemów z transmisją łączem głównym, transmisja będzie przeprowadzana drogą zapasową.
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCPłyta główna RouterBoard 433 licencja 4Płyta główna RouterBoard 433 licencja 4
Transmisja przy użyciu głównego połączenia.
Płyta główna RouterBoard 433 licencja 4Płyta główna RouterBoard 433 licencja 4Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KC
Transmisja przy wykorzystaniu zapasowego łącza.
Urządzenie N24334 odpowiada za zmianę trasy w przypadku zaniku transmisji na głównym połączeniu. Urządzenia N2301 oraz N2311 odpowiadają za transmisję bezprzewodową danych.
Należy jednak pamiętać, iż łącza zapasowe powinno wykorzystywać inne medium transmisyjne. Najczęściej połączenie bezprzewodowe jest łączem zapasowym łącza kablowego np. światłowodu.
(ŁK)
Warto zwracać uwagę na parametry złączy WLAN. Rola złącza jako jedego z elementów linii transmisyjnej często bywa bagatelizowana. Na wysokiej klasy przewodzie często jest zaciskane złącze niskiej jakości, które może całkowicie zakłócić pracę radiolinii.

Dwa istotne parametry złączy, na które należy zwrócić uwagę to:
 • Współczynnik Fali Stojącej (ang. VSWR) określa, jaka część mocy sygnału jest odbijana z powrotem do nadajnika. Wartość tego współczynnika nie powinna przekraczać 1,5 [dB].
 • Straty wtrąceniowe (ang. Insertion Loss). Wartość tego parametru nie powinna być większa niż 0,2 [dB].
Jeżeli sprzedawca nie podaje tych wielkości, można być przekonanym, że złącza te nie spełniają odpowiednich kryteriów, co z kolei przekłada się na powstawanie problemów podczas instalacji i eksploatacji.
Z reguły, jeżeli parametr VSWR jest mniejszy niż 1,5 [dB] można być pewnym, iż straty wtrąceniowe również nie są większe niż 0,2 [dB].
Wtyk N do 6 GHz na przewód Tri-Lan 240/H-155
Gniazdo N do 6 GHz na przewód Tri-Lan 240/H-155
Wtyk TNC do 6 GHz na przewód Tri-Lan 240/H-155
Wtyk SMA/RP do 6 GHz na przewód Tri-Lan 240/H-155
Gniazdo SMA/RP do 6 GHz na przewód Tri-Lan 240/H-155
E84130
Wtyk N
na przewód
Tri-Lan 240/H-155
E84135
Gniazdo N
na przewód
Tri-Lan 240/H-155
E84140
Wtyk TNC
na przewód
Tri-Lan 240/H-155
E84150
Wtyk SMA/RP
na przewód
Tri-Lan 240/H-155
E84155
Gniazdo SMA/RP
na przewód
Tri-Lan 240/H-155
Złącza stosowane do anten montowanych na zewnątrz budynków powinny zostać odpowiednio zabezpieczenie przez wodą. Ma to fundamentalne znaczenie dla stabilności połączeń w instalacji. Do tego celu idealnie nadaje się taśma samowulkanizująca SCAPA.
(ŁS)
Kanton. Miasto w południowych Chinach (chin. Guangzhou). Liczba mieszkańców samego miasta to 4,5 a aglomeracji 14,5 miliona.
Od 1957 roku oferta eksportowa Chin jest prezentowana na Targach Chińskich Towarów Eksportowych (China Export Commodities Fair) zwanych popularnie Targami Kantońskimi (Canton Fair) - jest to największa impreza targowa świata. Impreza ta jest największym w Chinach spotkaniem przedstawicieli chińskiego biznesu z producentami i handlowcami z całego świata. Targi odbywają się 2 razy do roku, wiosną i jesienią, trwają 2 tygodnie. Obecnie planowana jest 106 edycja.
Oprócz wieży telewizyjnej i China Export Commodities Fair, Kanton słynie z targu produktów tradycyjnej medycyny chińskiej. Na zdjeciach: koniki morskie, węże i skorpiony.
Pisaliśmy w Informatorze:

Sieć hoteli Focus modernizuje instalację do odbioru programów telewizyjnych. Ważne wydarzenia sportowe mobilizują do poprawy jakości odbioru programów telewizyjnych. Ze względu na komfort klientów, sieć hoteli Focus zdecydowała się przed Olimpiadą w Pekinie na poprawę jakości i ilości odbieranych programów.
- numer archiwalny z 01.09.2008
Stacja czołowa TERRA wraz z zestawem wzmacniaczy kanałowych ZG
zainstalowana w hotelu Focus
Przesłanie jednym kablem dwóch sygnałów SAT - TWINSENDER. Częstym błędem popełnianym przy kablowaniu domów i mieszkań jest kładzenie dokładnie tylu kabli ile w danym momencie jest potrzebnych. Najczęściej od konwertera satelitarnego do tunera prowadzi się jeden kabel. W sytuacji, gdy jest potrzeba zastosowania tunera dwugłowicowego (z PVR)...
- numer archiwalny z 12.01.2009

Rejestracja obrazu ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń ULTIAIR oraz kamer CCTV IP firmy ACTi. Wymuszenia pierwszeństwa oraz przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie są jednym z najczęstszych przyczyn kolizji drogowej w dużych miastach. Często określenie winy kierowcy jest trudne...
- numer archiwalny z 23.02.2009

Spis tematów zawartych w Informatorach