Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 19/2009 (11.05.2009)
Cyfrowa telewizja naziemna w Europie - DVB-T2. Większość krajów europejskich pracuje nad wdrażaniem nadawania telewizji naziemnej w systemie cyfrowym. Czasu zostało niewiele, ponieważ na 2013 rok przewidziano ostateczne zakończenie analogowego nadawania telewizji naziemnej w Europie.
Obecny okres przejściowy charakteryzuje się dużą różnorodnością - nadawane są równocześnie sygnały TV w wersji analogowej i cyfrowej.
Również w samym zakresie transmisji cyfrowych panuje spore zamieszanie. Obecnie dostępne są następujące sposoby emisji sygnału cyfrowego:
 • DVB-T MPEG-2 - najbardziej popularne w Europie;
 • DVB-T MPEG-4 (H.264) - stosowane obecnie w przekazach testowych;
 • DVB-T2 MPEG-2;
 • DVB-T2 MPEG-4 (H.264) - docelowy standard naziemnej telewizji cyfrowej w Europie.
Obecnie w Europie dominuje DVB-T/MPEG-2. W niektórych krajach zdecydowano się na DVB-T MPEG-4 (H.264) - Francja, Litwa, Węgry, Polska.
Docelowo jednak w Europie standardem będzie DVB-T2 MPEG-4 (H.264). Pierwsze komercyjne nadawanie w nowym standardzie powinno się rozpocząć w Wielkiej Brytanii pod koniec roku - mają być nadawane 3 programy w wersji HD. Pierwszym jednak terytorium, które w całości przejdzie na nowy standard będzie Grenada (listopad 2009).
W ubiegłym roku zatwierdzono finalny draft DVB-T2, ostateczne przyjęcie standardu zapowiadane jest na lipiec bieżącego roku.
Czy w dobie przekazów satelitarnych nadawanie z dużymi mocami
za pomocą nadajników naziemnych ma sens, to podstawowa kontrowersja
związana z naziemnym nadawaniem cyfrowym.
Na zdjęciu najwyższa wieża telewizyjna świata Toronto - CN Tower.
Promieniowanie elektromagnetyczne a organizmy żywe. Organizmy żywe zawsze był narażone na naturalne promieniowanie elektromagnetyczne. Do XX wieku, dla życia istotne znaczenie miało promieniowanie elektromagnetyczne Słońca i naturalne promieniowanie magnetyczne Ziemi. Rozwój techniki, a zwłaszcza telekomunikacji, spowodował duże zmiany, następuje coraz większe "zaśmiecenie" naturalnego tła.
Prowadzone badania, jak do tej pory, nie potwierdzają jednoznacznie wpływu słabych pól na zdrowie żywych organizmów. Dyskutowany jest wpływ telefonów komórkowych na powstawanie raka mózgu, prowadzone są badania nad wpływem sonarów na zakłócenia nawigacji wielorybów.
Wpływ pól elektromagnetycznych brano pod uwagę w związku ze zjawiskiem tzw. syndromu CCD (Colony Collapse Disorder), czyli gwałtownej zapaści kolonii pszczelich, odpowiedzialnego w ostatnich latach za wyginiecie około 50% populacji pszczół w wielu krajach. Na szczęście dla rozwoju telekomunikacji bardziej prawdopodobny jest w tym przypadku wpływ czynników chemicznych.
Jedno jest pewne: badania będą trwały nadal, zwłaszcza na poziomie wpływu pól na zmniejszenie odporności organizmów i oddziaływania na kod DNA.
Przyroda asymiluje się z nowoczesna techniką, ptasie gniazda na konstrukcjach antenowych:
stacja bazowa telefonii komórkowej w Birmingham, Albania, Hiszpania
Prosta budowa dużych instalacji - multiswitche radialne dla 32 gniazd. Na rynku TV-Sat istnieje duże zapotrzebowanie na wielowyjściowe multiswitche radialne, jednak ze względu na trudności konstrukcyjne niewielu producentów może sprostać tym wymaganiom. Liderem rynku jest firma TERRA, która wprowadziła na rynek multiswitche MSR-932 (32 gniazda) i MSR-924 (24 gniazda).
Tłumienie kabla antenowego zależy od jego długości, ale jest większe dla wyższych częstotliwości. Aby to skompensować wyjścia multiswichy MSR-9XX mają zróżnicowane poziomy wyjściowe i dodatkowo prekorekcję, tzn. sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy. Tak szeroka regulacja umożliwia wyrównanie poziomu sygnału na gniazdach znajdujących się w różnych odległościach od multiswicha.
Cechy wyróżniające multiswitche serii MSR:
 • małe rozmiary, pozwalające na montaż w popularnych skrzynkach instalacyjnych,
 • wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla,
 • grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego,
 • separacja pomiędzy wejściami większa niż 25 dB,
 • możliwość zasilania przedwzmacniacza anteny naziemnej,
 • wbudowany zasilacz,
 • zasilanie konwertera po liniach H.
Multiswitch MSR-932 TERRA 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MSR-932 TERRA 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną - R70832
Transmisja wideo w nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz i 5,8 GHz. W wielu przypadkach, ekonomicznym rozwiązaniem w instalacjach CCTV jest zastosowanie kamer analogowych wraz z bezprzewodową analogową transmisją sygnału.
Na montaż i stosowanie urządzeń do przesyłania obrazu wideo w pasmach 2,4 GHz i 5,8 GHz nie są wymagane żadne licencje ani pozwolenia. Jedynym wymogiem jest, aby stosowany sprzęt spełniał określone przepisami warunki.
Nowością na rynku jest komplet M1557 (nadajnik i odbiornik), który umożliwia analogową transmisję na jednym z siedmiu dostępnych kanałów pracy w paśmie 5,8 GHz. Małe wymiary urządzeń sprawiają, że nadajnik można umieścić w popularnych obudowach zewnętrznych kamer CCTV.
Dostępne są również urządzenia na 2,4 GHz (komplet składający się z nadajnika M1525 i odbiornika M1528). Jednak ze względu na to, że częstotliwość 2,4 GHz jest masowo wykorzystywana przez operatorów sieci WiFi, często występują zakłócenia w tym paśmie.

Zestawy bezprzewodowe polecane są głównie w sytuacjach, gdzie istnieją trudności z wykonaniem instalacji przewodowej, lub koszt takiej inwestycji jest nieopłacalny, np. transmisja przez drogi, rzeki, tereny prywatne.
Innym obszarem zastosowań zestawów bezprzewodowych jest monitoring wind w blokach mieszkalnych i tuneli kolejowych. Zestaw pokazany na schemacie, wzbogacony o rejestrator mobilny Sunell MDR-4104 M85006, może być wykorzystywany przy monitoringu imprez plenerowych.
Antena panelowa ATK-P8/5,5 GHz 22dB + 0,7 m przewodu + SMA/RPZestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo (5,8GHz)Zewnętrzna obudowa Marathon MH-806/12Obiektyw dzień/noc 2,8-12mm DC F1,3 - COMPUTAR TG4Z2813FCS-IRMonitor CCTV 19Cyfrowy rejestrator 4-wejściowy mobilny MDR4204Antena panelowa ATK-P8/5,5 GHz 22dB + 0,7 m przewodu + SMA/RPZestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo (5,8GHz)Kamera kolorowa dzień/noc bez obiektywu SN-468C/W z filtrem podczerwieni odsuwanym mechanicznie
Transmisja sygnału z kamery za pomocą zestawu do transmisji na 5,8GHz.
Powiadomienie mailowe z załącznikiem po wykryciu ruchu przez kamery IP. W większości kamer IP (ACTi, PiXORD) występuje funkcja powiadomienia mailowego.
Pozwala ona na wysłanie w załączniku mailowym konkretnej informacji multimedialnej (np.: .jpeg , .avi), w zależności od modelu urządzenia. Funkcja ta działa po wykryciu ruchu na obrazie i daje możliwość lokalizacji intruzów z automatycznym powiadomieniem.
Aby uruchomić funkcję powiadomienia mailowego, należy skonfigurować obszary detekcji (niektóre kamery mają ich kilka) oraz czułości wykrywania. Następnie należy wpisać dane serwera SMTP, z którego konta będzie wysyłany mail i do jakiego adresata.
Po prawidłowej konfiguracji, kamera będzie wysyłać mail po wykryciu ruchu w obszarach detekcji. W załączniku umieszczone może zostać zdjęcie JPEG (PiXORD), na którym jest uchwycone to, co było powodem alarmu, bądź nagranie z sytuacją alarmową w formacie AVI (PiXORD) lub MP4 (ACTi).
Funkcję tę można poszerzyć o możliwości jakie oferują konta pocztowe, takie jak np. powiadomienie sms o pojawieniu się wiadomości w skrzynce mailowej, dając możliwość natychmiastowego powiadomienia zainteresowanej osoby o pojawieniu się intruza.
(TJ)
Okno konfiguracyjne powiadomień mailowych
Informację, wraz ze zdjęciem lub filmem z instalacji CCTV,
można odbierać za pomocą palmtopów lub telefonów komórkowych
Megapikselowy monitoring rozproszony. Coraz większą popularnością cieszą się systemy monitoringu megapikselowego. Wynika to z faktu, że rozdzielczość 1,3 Mpix to ponad trzy razy więcej szczegółów, niż w kamerach standardowych.
Stosowanie kamer megapikselowych niesie jednak większe wymagania dla kanałów transmisyjnych, jak i większe zapotrzebowanie na pojemność urządzeń zapisujących.
O ile rozwiązanie problemu zapisu wymaga jedynie większych pojemności dysków HDD, to problemem może być transmisja sygnałów wideo przez sieć. Szczególnie jeśli jest to sieć typu WAN z ograniczonym pasmem. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w rozległych sieciach firmowych, jak np. sieć sklepów, kawiarni, czy stacji benzynowych.
Rozwiązaniem są rejestratory sieciowe NUUO K4104, K4108, które umożliwiają zapis obrazów megapikselowych lokalnie, a następnie zdalny dostęp do obrazu na żywo oraz z archiwum. W tym celu centrum monitoringu wystarczy wyposażyć w oprogramowanie klienckie dostarczane wraz z rejestratorami NUUO.
Więcej na temat możliwości rejestratora sieciowego NUUO.
(MW)
Kamera obrotowa 1,3 Mpix ACTi ACM-8211Kamera megapikselowa IQinvision IQ042 2,0 MpixKamera zewnętrzna IP 1,3 Mpix ACTi ACM-1231Kamera IP 1,3 Mpix ACTi ACM-4201Kamera kopułowa 1,3 Mpix ACTi ACM-7411Kamera kopułowa 1,3 Mpix ACTi ACM-3401Kamera zewnętrzna IP 1,3 Mpix ACTi ACM-1231Kamera IP 1,3 Mpix ACTi ACM-4201Kamera kopułowa 1,3 Mpix ACTi ACM-3401Rejestrator sieciowy NUUO NV-2040Rejestrator sieciowy NUUO NV-4080Rejestrator sieciowy NUUO NV-4080
Lokalny zapis wysokiej rozdzielczości za pomocą rejestratora NUUO K4104 lub K4108
Konfiguracja routera w domowej sieci LAN. Router łączy jedną sieć komputerową z inną, np. zewnętrzną z dostępem do Internetu - z lokalną, tworząc pomost dla przesyłanych informacji.
Najczęstszym przypadkiem rozbudowy sieci jest zastąpienie komputera pracującego w zewnętrznej sieci routerem w celu stworzenia własnej sieci LAN.
Do takiej instalacji idealnie nadaje się router TP-LINK TL-WR340GD N2951, który zawiera w sobie punkt dostępowy, wbudowany router szerokopasmowy oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet.
Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura, oraz domy jednorodzinne i mieszkania. TP-LINK TL-WR340GD pozwala na łatwe i szybkie stworzenie sieci bezprzewodowej, podzielenie łącza internetowego na wiele komputerów oraz, dzięki firewallowi, na ich dodatkowe zabezpieczenie.

Najważniejsze cechy TP-LINK TL-WR340GD N2951:
 • MAC address cloning,
 • firewall,
 • filtracja dostępu do internetu,
 • routing statyczny / dynamiczny,
 • punkt dostępowy 802.11g/b 54 Mb/s,
 • router,
 • wbudowany switch 4-portowy,
Switch TP-Link TL-SF1008D 8 portów
Przykładowy schemat zastosowania routera TL-WR340GD N2951
w budowie wewnętrznej sieci z dostępem do Internetu
Monitoring CCTV placu budowy. Place budowy są coraz częściej monitorowane ze względu na: zabezpieczenie mienia, rejestrację procesu budowy, nadzór nad organizacją pracy. Często, wraz ze zmianami na placu budowy, wymagana jest zmiana położenia kamer, a po skończeniu prac, przeniesienie systemu monitoringu na następną inwestycję.
Rozwiązaniem takiego problemu jest zastosowanie monitoringu z wykorzystaniem kamer IP i bezprzewodowej transmisji. Ważną cechą takiego monitoringu jest łatwa zmiana położenia punktu kamerowego.

Urządzenia zalecane do wykonania monitoringu placu budowy:
 • Kamera zewnętrzna IP 1,3 Mpix ACTi ACM-1231 K1511,
 • Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 419KC N2300,
 • Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 319KC N2310,
 • Rejestrator sieciowy NUUO K4104, K4108 lub komputer klasy PC do nagrywania,
 • Komputer klasy PC pracujący w Internecie do zdalnego podglądu na żywo i z archiwum.
Kamera zewnętrzna IP 1,3 Mpix ACTi ACM-1231Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 319KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 419KC
Schemat monitoringu IP placu budowy
Wykonanie instalacji w oparciu o wymienione wyżej urządzenie jest możliwe w czasie kilku godzin.
Opis wykonania systemu w oparciu o kamery IP i transmisję bezprzewodową.
Pisaliśmy w Informatorze:

Rozbudowana sieć biurowa WLAN. Brak okablowania LAN znacznie obniża funkcjonalność budynków biurowych, magazynowych, hoteli. W przypadku trudności z położeniem instalacji kablowej sieć bezprzewodowa rozwiązuje problem przyłączenia większej liczby komputerów domowych do sieci.
Jest to szybka, tania i efektywna forma rozwiązania tego problemu. Do takich rozwiązań polecamy urządzenia TP-LINK...
- numer archiwalny z 16.03.2009

Instalacja magistralna w budynku wielorodzinnym. Jakość okablowania jest podstawą poprawnego wykonania instalacji antenowej. Warto w planach uwzględnić wykonywanie okablowania budynku przed położeniem tynków oraz wykonać okablowanie magistralne piętrowe.....
- numer archiwalny z 16.03.2009

Rola złączy w instalacjach CCTV. Każde, nawet najlepsze złącze, powoduje straty sygnału. W związku z tym, należy unikać nadmiaru połączeń w kanale transmisyjnym. Dobry producent złączy podaje dwa istotne parametry określające straty sygnału....
- numer archiwalny z 6.10.2008

Spis tematów zawartych w Informatorach.
Monitoring megapikselowy w praktyce