Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 16/2009 (20.04.2009)
WiMAX - czy jeszcze ma perspektywy? Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku nastąpi rozstrzygnięcie jaka technologia zwycięży w bezprzewodowych systemach 4G.
W łączności bezprzewodowej zdefiniowano pojęcie Sieci Czwartej Generacji - 4G. Sieć 4G powinna zapewniać transmisje mobilne o przepływności 100 Mb/s i stacjonarne 1 Gb/s. Rozwój mobilnych technologii w kierunku 4G biegnie obecnie dwiema drogami: WiMAX i LTE.
WiMAX jest technologią bardziej zaawansowaną, jeśli chodzi o wdrożenia. Jednak brak jej dużego marketingowego sukcesu, który skłoniłby producentów do uruchamiania produkcji nowych, tańszych urządzeń.
Koncepcja zbudowania ogólnoamerykańskiej sieci 4G w oparciu o WiMAX, forsowana najpierw przez firmę Sprint, a następnie jako wspólne przedsięwzięcie z Clearwire, napotyka na ciągle trudności. Mimo poniesionych nakładów rzędu 3 miliardów dolarów, do tej pory usługę uruchomiono jedynie w dwóch ośrodkach: Baltimore i Portland. W tym roku zapowiadane jest dołączenie 10 miast, jednak znowu powstają przeszkody. Pod koniec ubiegłego roku z prac nad technologią WiMAX zrezygnował Alcatel - Lucent, w styczniu nad rozwojem mobilnych urządzeń WiMAX przestała pracować Nokia. Zdaniem wiceprezesa Nokii Anssi Vanjoki technologia LTE jest bardziej przyszłościowa.
LTE (Long Term Evolution) - to rozwinięcie systemu telefonii komórkowej o zapowiadanej przepływności 100 Mb/s. Standard ten został już przyjęty jako podstawa sieci 4G przez: AT&T, Telstra, Vodafone, China Telecom, T-Mobile i Verizon.
W styczniu tego roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ericsson i TeliaSonera o uruchomieniu komercyjnej sieci LTE w Sztokholmie.
Na początku lutego Motorola uruchomiła w Swindon w Wielkiej Brytanii pierwszą testową sieć telekomunikacyjną pracującą w technologii LTE (4G).
Na targach CeBIT 2009 jedynym eksponatem dotyczącym technologii LTE
był ... plakat na stoisku Alcatela. Brak środków na nowe inwestycje może
wstrzymać zarówno rozwój WiMAX, jak i LTE.
Jakość obrazu w HDTV. Podstawowe parametry wpływające na jakość obrazu w przekazach telewizyjnych to: rozdzielczość, ilość obrazów wyświetlanych na sekundę oraz metoda wyświetlania.
Standardowa telewizja (SDTV) w wersji PAL wyświetla obraz za pomocą 625 linii, w tym jest 576 linii aktywnych (widocznych). Odpowiednio w NTSC: 525 i 480.
W telewizji obrazy mogą być wyświetlane dwiema metodami: z wybieraniem międzyliniowym (i - interlaced) oraz wybieraniem kolejnoliniowym (p - progressive). W metodzie i - interlaced wyświetlane są najpierw linie parzyste, a następnie, w drugim półobrazie, linie nieparzyste. W metodzie p - progressive wszystkie linie wyświetlane są jedna po drugiej.

PAL określany jest jako system 576i50 (576 linii wyświetlanych, metoda wyświetlania "i", częstotliwość 50 Hz). Tak więc w ciągu 1/50 s wyświetlone są linie parzyste, a w następnej 1/50 s linie nieparzyste. W efekcie w ciągu sekundy wyświetla się 25 klatek.
HDTV oferuje dwie praktycznie używane rozdzielczości nadawanego sygnału: 720p i 1080i oraz rozdzielczość przyszłościową 1080p (wersja 1080p/24 używana już w Blu-ray). Z tych dwóch sposobów wyświetlania, lepszą jakość oferuje rozdzielczość 720p, gdyż określenie rozdzielczości jako 1080i to pomieszanie chwytu marketingowego i technicznego uproszczenia. W rzeczywistości rozdzielczość 1080i to dwa półobrazy po 540 linii, wyświetlane na ekranie naprzemiennie, najpierw parzyste, a potem nieparzyste, co daje 1080 linii, lecz wyświetlanych na zmianę, czyli w ciągu sekundy 50 półobrazów po 540 linii. W systemie 720p wyświetla się w ciągu sekundy 50 obrazów zawierających 720 linii.
Obecnie panuje tendencja przechodzenia na metodę "p".
Obraz w rozdzielczości SDTV przesyłany jest zarówno w proporcjach 4:3, jak i 16:9 (ekran panoramiczny). Dla transmisji HDTV przyjęto proporcje 16:9.
Jakość multiswitcha - separacja miedzy wejściami. Jednym z ważniejszych parametrów wpływających na jakość multiswitcha jest separacja pomiędzy wejściami. Wartość tego parametru przekłada się na klasę sprzętu. Duża separacja (>30 dB) pozwala na uniknięcie przesłuchów pomiędzy wejściami, a zatem nie dochodzi do zakłóceń przez sygnały podłączone do innych wejść. Przesłuchy przekładają się na jakość sygnału (wzrost BER). W przypadku małej separacji, może się zdarzyć, że niektóre transpondery będą działały bez zarzutu i użytkownik nie zauważy żadnych problemów, zaś w innym przypadku na tunerze pojawi się informacja - sygnał niedostępny. Poziomy zakłóceń wynikają z wartości poziomów sygnałów na transponderach.

Liderem na rynku pod względem separacji są multiswitche firmy TERRA. Producent podając w kartach katalogowych gwarantowane 30 dB, w rzeczywistości, dzięki doborowi wysokiej jakości komponentów, osiągnął separację 40 dB. Taka separacja pozwala budować rozległe instalacje, charakteryzujące się tym, że poziom wejściowy sygnału może osiągać bardzo wysokie wartości. Przykładowo, jeśli poziom z konwertera Quatro wynosi 80 dBuV, to przy separacji 40 dB poziom zakłóceń będzie nie większy niż 40 dBuV (80 dBuV - 40 dB = 40 dBuV). Nie wpłyną one więc na jakość odbioru, ponieważ próg czułości tunera wynosi 45 dBuV.

Za pomocą multiswitchy serii MSV można budować instalacje dla 200 - 300 gniazd. Oprócz wysokiej separacji seria MSV zawiera wbudowaną prekorekcję charakterystyki kabla. Prekorekcja pozwala na wyeliminowanie wpływu tłumienności kabla (rośnie ona wraz z częstotliwością) i wyrównanie poziomów sygnałów dla wszystkich częstotliwości.

Multiswitche TERRA
Profesjonalne instalacje multiswitchowe
Teoretyczne zobrazowanie prekorekcji
ULTIMAX - monitoring banków. Jeden z największych banków w Iranie - Bank Tejarat zdecydował się na wykonanie systemu monitoringu z wykorzystaniem rejestratorów lidera kompresji H.264, firmy HikVision.
Na rynku europejskim te rejestratory sprzedawane są pod marką ULTIMAX.
Jak powiedział jeden z kierowników banku Tejarat, wybrano właśnie te rejestratory, gdyż spełniły one wszystkie wymagania. Zadecydowały wysokie parametry rejestrowanego obrazu (rozdzielczość 4CIF), wysoka stabilność i niezawodność sprzętu. Zastosowany najnowszy rodzaj kompresji H.264 ACE (Advanced Code Efficiency) i procesory sygnałowe DSP znanej firmy Texas Instruments pozwoliły na zdalny monitoring on-line wszystkich placówek.
Właśnie zdalny podgląd był najważniejszym elementem, gdyż Bank posiada ponad 2000 oddziałów rozmieszczonych w kilku większych miastach, m.in. Masha, Rasht, Esfehan i Shiraz, gdzie konieczna jest na bieżąco obserwacja i kontrola tego, co dzieje się w poszczególnych placówkach. Zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zgromadzonych środków, jak i w trosce o najwyższą jakość obsługi klientów.
Zdalny monitoring on-line pozwolił na stworzenie odpowiedniej komórki, która odpowiedzialna jest za śledzenie bieżącej sytuacji i podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach alarmowych. Podgląd w centrum monitoringu zbudowano w oparciu o kilka serwerów. W obecnej wersji oprogramowania klienta sieciowego jeden serwer może obsługiwać nawet 50 rejestratorów.
Jedna z placówek banku Tejarat w Iranie
Wydajna transmisja strumienia obrazu i dźwięku - wykorzystanie trybu Multicast w tunelu VPN. Wzrastające zainteresowanie transmisją wizji stawia przed Internetem wysokie wymagania. Multicast może być podstawą budowy wydajnych, rozproszonych aplikacji, w których transmisja przebiega od jednego nadawcy do wielu odbiorców.
Multicast pozwala na wysłanie pojedynczego strumienia danych do grupy odbiorców, bez konieczności wysyłania osobnego strumienia dla każdego adresata wiadomości. Dzięki temu, nawet przy wzrastającej liczbie klientów, zajmowana szerokość pasma jest niezmienna.
Poważną przeszkodą w powszechnym korzystaniu z zalet multicastingu jest brak jego obsługi przez routery sieciowe. Praktyczne wykorzystanie multicastu ogranicza się obecnie do pojedynczych sieci lokalnych.
Aby obejść obecne ograniczenia niekiedy korzysta się z rozwiązań pośrednich, budując w Internecie tunele VPN, które umożliwiają stworzenie prywatnej sieci łączącej wszystkie lokalizacje, w których prowadzony jest podgląd obrazu.
W ten sposób przez Internet pobierany jest jeden strumień, niezależnie od liczby połączonych klientów. Zmniejsza to koszt obsługi łącza, gdyż nie jest wymagana duża przepustowość. Jednocześnie zwiększa się jakość obrazu, ponieważ można dopasować przepustowość łącza do jednego strumienia.
Warunkiem poprawnego działania multicastu jest, aby nadawca (np. kamera IP) oraz pośredniczące switche i routery obsługiwały protokół routingu IGMP (Internet Group Management Protocol). Taką funkcję posiadają na przykład kamery IP i serwery wideo firmy ACTi, a także kamery IP ULTICAM, serwery wideo ULTINET, rejestratory ULTIMAX.
(TJ)
Różnica w przesyłaniu sygnału w formule Unicast i Multicast
Przykładowe wykorzystanie trybu multicast i tunelu VPN
do przesyłania strumienia obrazu przez Internet
Ustawienie kolorów w kamerach ACTi. Balans bieli (WB) jest to funkcja odpowiedzialna za odwzorowanie przez kamerę wszystkich kolorów względem białego koloru odniesienia.
Kamery ACTi udostępniają 6 trybów pracy balansu bieli (AUTO, INDOOR 1, INDOOR 2, OUTDOOR 1, OUTDOOR 2, HOLD CURRENT, MANUAL).
W trybie automatycznym (AUTO) kolor biały odpowiada najjaśniejszemu punktowi obrazu i w wielu wypadkach skorzystanie z tego trybu jest wystarczające. Jednak ponieważ często kamera obserwuje obszar pozbawiony tego koloru, może wystąpić przekłamanie. Wobec takiej trudności istnieje możliwość zapamiętania własnego ustawienia w specjalnym trybie (HOLD CURRENT). Możemy tego dokonać "ucząc" kamerę jak wygląda kolor biały.
Najprecyzyjniej (ale i najtrudniej) można ustawić kolory wykorzystując tryb (MANUAL), w którym należy wybrać poziom barwy czerwonej i niebieskiej względem zielonej.
Ponadto wybrać można predefiniowane ustawienia barw odpowiadające sztucznemu (INDOOR 1, 2 ) lub naturalnemu oświetleniu (OUTDOOR 1, 2).
(MW)
Poprawne ustawienie balansu bieli
Błędne ustawienie balansu bieli
Zwiększenie przepustowości łącza bezprzewodowego - agregacja pakietów w urządzeniach ULTIAIR. Standardowy protokół transmisji 802.11 nie jest w stanie zapewnić wydajnej pracy przy dużej ilości małych pakietów. Są one bardzo kłopotliwe, szczególnie w przypadku dużych sieci.
W takiej sytuacji rozwiązaniem jest ich "pakowanie". Proces ten popularnie nazywany jest agregacją pakietów. Polega on na łączeniu dużej ilości małych pakietów w jeden, w celu zwiększenia wydajności całego linku. Agregacja pakietów pozwala na zwiększenie przepustowości kanału radiowego nawet do 5 MB/s. Dotychczas taką możliwość posiadały tylko urządzenia wysokiej klasy - na przykład TSUNAMI.
W urządzeniach ULTIAIR funkcja agregacji pakietów domyślnie jest wyłączona, dlatego aby skorzystać z jej możliwości należy ją włączyć samodzielnie w ustawieniach urządzenia.
UWAGA! Aby otrzymać prawidłową transmisję, funkcja agregacji pakietów musi zostać włączona na obu urządzeniach pracujących ze sobą w konfiguracji Point to Point.
(ŁS)
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCKamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4Kamera szybkoobrotowa IP ACTi CAM-6630 ULTIAIR
Schemat przedstawiający zastosowanie urządzeń ULTIAIR w monitoringu miejskim. Dzięki wykorzystaniu agregacji pakietów mamy możliwość płynnego przesyłania obrazu z kamer IP do odległego Centrum Monitoringu.
Bezprzewodowa transmisja danych na duże odległości przy pomocy urządzeń ULTIAIR. Dużym problemem przy budowie długich połączeń jest zapewnienie szybkiej transmisji danych. Przy transmitowaniu punkt-punkt można uzyskać prędkość w każdą stronę do 23 Mb/s. Jednak wraz z odległością poziom sygnału maleje, co powoduje zmniejszenie prędkości transmisji. Rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie tzw. punktów przerzutowych, dzięki którym odległość całkowita zostaje podzielona na kilka mniejszych. Zastosowanie kilku mniejszych linków pozwala na uzyskiwanie wyższych prędkości transmisji.
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KCBezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KCULTIAIR
Przykład zastosowania punktów przerzutowych.
W powyższym schemacie zastosowanie punktu przerzutowego pomogło ominąć teren, gdzie budynki byłyby przeszkodą dla fal radiowych.
Czynniki wpływające na osiągane zasięgi stacji przerzutowych:
  • ilość zajętych kanałów przez sieci bezprzewodowe,
  • warunki klimatyczne, a w szczególności wilgotność,
  • strefa widoczności poszczególnych stacji przekaźnikowych,
  • inne czynniki, które mogą zakłócić fale elektromagnetyczne.
(ŁK)
Pisaliśmy w Informatorze:

Słaby sygnał telefonu GSM w pomieszczeniu? - Zastosuj wzmacniacz GSM. Wzmacniacze (repeatery) GSM umożliwiają korzystanie z telefonów komórkowych w miejscach o słabym poziomie sygnału. Przede wszystkim dotyczy to miejsc, w których na zewnątrz budynku można prowadzić rozmowy, a wewnątrz jest to niemożliwe...
- numer archiwalny z 9.03.2009

Rejestracja obrazu ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń ULTIAIR oraz kamer CCTV IP firmy ACTi. Wymuszenia pierwszeństwa oraz przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie są jednym z najczęstszych przyczyn kolizji drogowej w dużych miastach. Często określenie winy kierowcy jest trudne, zwłaszcza, gdy brakuje bezpośrednich świadków zdarzenia. Z pomocą przychodzi monitoring CCTV z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej oraz CCTV IP, co umożliwia umieszczenie kamery w dowolnym miejscu w mieście...
- numer archiwalny z 23.02.2009

Koncepcje okablowania RTV-SAT w budynkach wielorodzinnych. Okablowanie to najtrudniej wymienialna część instalacji zbiorowej. W praktyce nie da się wymienić nawet kabli ułożonych w rurkach. Przed położeniem tynków warto położyć okablowanie w taki sposób, aby była możliwa elastyczna rozbudowa instalacji.
Jeżeli ze względów oszczędnościowych wykonuje się, w pierwszym etapie, jedynie instalację TV naziemnej, to okablowanie powinno pozwolić w przyszłości na rozbudowę instalacji i dostosowanie do transmisji sygnałów satelitarnych...
- numer archiwalny z 13.10.2008

Spis tematów zawartych w Informatorach.
ULTISYSTEM - integracja kamer analogowych i urządzeń IP w jeden system