Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 16/2008 (28.04.2008)
Monopol, czy umowa o obniżce opłat? Wiele nowych technologii nie zostało spopularyzowanych w wyniku błędnej polityki marketingowej i wysokich opłat licencyjnych, jakie zmuszeni byli wnosić producenci właścicielom patentów.
Aby uniknąć takiej porażki, w przypadku jednej z najważniejszych technologii telekomunikacyjnych czekających na wdrożenie - LTE (Long Term Evolution), kilka największych firm telekomunikacyjnych podpisało umowę o współpracy w zakresie obciążania produktów opłatami licencyjnymi.
Celem umowy, według uczestników, jest obniżenie opłat dla producentów niezależnych, którzy podejmą produkcję terminali. Według tej umowy koszt licencji w aparatach telefonicznych nie może przekraczać 10% ich wartości, w przypadku użycia LTE w laptopach, nie może być wyższy niż 10 USD.
Umowę podpisały: Alcatel-Lucent, L.M. Ericsson, NEC Corp., NextWave Wireless Inc., Nokia Corp., Nokia Siemens Networks i Sony Ericsson Mobile Communications.
Do współpracy nie przyłączyły się Qualcomm, Nortel i Motorola uznając, że, wobec międzynarodowych umów dotyczących własności intelektualnej, nie ma potrzeby dodatkowych uregulowań.
Warto przypomnieć, że opłaty licencyjne za technologię W-CDMA (stanowiącą podstawę w transmisjach 3G) stanowią 1,5% ceny terminala. Powstaje pytanie, czy taka umowa ma rzeczywiście charakter wspomagający rynek?
Problem ma istotne znaczenie dla rozwoju telekomunikacji ponieważ LTE to technologia, która zastąpi UMTS oraz jego modyfikacje, i pozwoli sieciom bezprzewodowym osiągnąć standardy 4G.
Bezprzewodowa sieć 4G ma zapewnić transmisje mobilne o przepływności 100 Mb/s i stacjonarne 1 Gb/s.
Zwiększenie przepływności spowoduje kolejny przełom w telekomunikacji, pozwoli na popularyzację przekazów telewizyjnych poprzez telefonię komórkową
Problem ustawienia anteny dla odbiornika "n". Instalatorzy platformy "n" często uskarżają się na kłopoty z odbiorem sygnału z transponderów tej platformy. W przypadku platformy "n", problem wynika ze stosowanej modulacji 8PSK, która wymaga większego odstępu sygnał - szum. Tymczasem C/N dla transpondera "n" jest niski, ponieważ sąsiedni satelita W7, oddalony o 6o od Hotbirda, zakłóca sygnał użyteczny "n". Pomimo, że anteny satelitarne mają kąt połowy mocy około 3o, to odbiór ma miejsce poprzez listki boczne. Często pomocne w rozwiązaniu tego problemu jest lekkie obrócenie anteny w kierunku wschodnim.
Wzmacnianie słabych sygnałów w instalacjach antenowych. W bardzo trudnych warunkach odbioru warto zastosować zestaw złożony z przedwzmacniacza i wzmacniacza.
Przedwzmacniacze to urządzenia niskoszumowe, montowane możliwie blisko anteny lub na jej zaciskach.
Współczynnik szumów najczęściej nie przekracza 2 dB, a wzmocnienie 10 dB. Są one jednowejściowe i zasilane przez kabel antenowy. Rozwiązują problem odbioru słabych sygnałów, zwłaszcza gdy konieczne jest stosowania długich przewodów pomiędzy anteną a wzmacniaczem wewnętrznym.
Zestaw AWS-03AF B1019 składa się ze wzmacniacza antenowego dwuwejściowego (40-230 MHz, 470-860 MHz) i dwuwyjściowego, przedwzmacniacza przeznaczonego do montażu w puszce anteny UHF (najczęściej problemy z sygnałem występują w tym paśmie) o wzmocnieniu 10 dB oraz zasilacza stabilizowanego 12 V, 100 mA.
Wzmocnienie wzmacniacza wraz z przedwzmacniaczem sięga dla pasma UHF 38 dB, a dla pasma VHF - 28 dB, z możliwością regulacji na obu pasmach w zakresie 16 dB.
Wzmacniacz antenowy wewnętrzny z przedwzmacniaczem i zasilaczem AWS-03AF
Widok wzmacniacza B1019 - przedwzmacniacz oraz zasilacz znajdują się w komplecie
ULTIMAX - cyfrowy rejestrator dla wymagających - detekcja ruchu – oszczędność miejsca na dysku. Większość rejestratorów dostępnych na rynku po wykryciu ruchu przez jedną kamerę wyzwala nagrywanie z wszystkich kanałów. Takie rozwiązanie powoduje zapisywanie na dysku niepotrzebnych informacji.
Rejestratory ULTIMAX posiadają znacznie lepiej rozwiązaną funkcję detekcji. Dla każdej kamery można zdefiniować czas nagrywania przed alarmem (0 do 30 s) i po alarmie (5 s do 10 min.).
Można zdefiniować parametry wyzwalające:
 • terminarz aktywacji detekcji ruchu
  • dni tygodnia
  • godziny w ciągu doby (max. 4 cykle dziennie),
 • obszar detekcji - możliwość zaznaczenia wielu pól z 396 kwadratów (22x18),
 • czułość detekcji w skali 0 - 5,
 • powiązanie wystąpienia detekcji z aktywacją wejść alarmowych.
Można zdefiniować reakcję systemu na wykrycie ruchu dla każdej kamery oddzielnie:
 • wyznaczyć kamery, z których ma rozpocząć się nagrywanie,
 • zdefiniować wyjścia alarmowe (1 do 4), które mają zostać aktywowane,
 • aktywować powiadomienie operatora sygnałem dźwiękowym,
 • aktywować powiadomienie operatora komunikatem OSD - rejestrator wyświetli obraz z kamery, dla której wykryto ruch. Jeśli będzie więcej takich kamer rejestrator będzie wyświetlał obrazy z nich naprzemiennie po 10 sekund. Po ustaniu alarmu rejestrator wróci do zwykłego trybu podglądu.,
 • aktywować powiadomienie centrali czyli operatora programu Klient ULTIMAX.
Takie zautomatyzowanie procesów pozwala na odciążenie osób nadzorujących, co zwiększa pewność działania systemu.
Menu obsługi detekcji ruchu - takie ustawienia dla każdej kamery z osobna posiadają rejestratory DVR ULTIMAX
CCTV w domu jednorodzinnym. Właściciel domu jednorodzinnego, zainstalowawszy tradycyjny alarm, chciał mieć możliwość weryfikowania fałszywych alarmów oraz informację o przebywaniu osób postronnych w pobliżu posesji. Interesowała go możliwość rozpoznania osób stojących przed bramą wjazdową. Szczególnie ważna była wysoka jakość monitoringu w godzinach nocnych.
Z problemem zwrócił się do Firmy Instalatorskiej Misiewicz.
Aby możliwy był podgląd w godzinach nocnych, instalator do monitorowania posesji użył kamer dzień/noc SN-468C M11202 znakomicie sprawujących się przy słabym oświetleniu. Kamery umieszczono w obudowach zewnętrznych Marathon MH-805/12 M5405.
Do rejestrowania obrazu wybrano cyfrowy rejestrator 8-kanałowy DVR CPD505 M85075 z możliwością pracy w sieci. Stosując router TP-Link ADSL (Annex A) TD-W8910G N2901 zintegrowany z 4-portowym switchem oraz Access Pointem, skonfigurowano na nim klienta DDNS i uzyskano zdalny podgląd obrazu z kamer poprzez Internet na zmiennej adresacji IP, jaka jest w przypadku większości łącz ADSL.
Wykorzystując to, że rejestrator wyposażony jest w pilota, zamknięto go w specjalnej szafie zabezpieczającej przed dostępem niepowołanych osób.
Obraz z kamer wprowadzony został poprzez modulator do instalacji antenowej i może być oglądany na dowolnym odbiorniku telewizyjnym. Dzięki zastosowaniu przedłużaczy pilota R93109 i R93112, uzyskano możliwość sterowania rejestratorem z każdego punktu instalacji antenowej.
Do zasilania kamer i grzałek użyto zasilacza M18287 zapewniającego zasilanie z jednego, centralnego punktu. Do transmisji sygnału i zasilania kamer wykorzystano przewód CCTV M5997 YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi.
Po uruchomieniu instalacji, właściciel może spokojnie wyjechać mając możliwość obejrzenia poprzez Internet obrazu z kamer oraz zapisów archiwalnych. Fałszywe alarmy mogą być w prosty sposób weryfikowane.
Urządzenia CCTV IP z Dual Stream. Urządzenia (kamery, wideoserwery) wyposażone w funkcję Dual Stream pozwalają na zwiększenie funkcjonalności poprzez możliwość wysyłania dwóch różnych strumieni. W ten sposób jedno urządzenie może transmitować stosunkowo wysokiej jakości strumień MJPEG do serwera, na którym jest on rejestrowany, a niższej jakości obrazy w MPEG-4 wysyłane są do zdalnych klientów.
Funkcję Dual Stream posiadają przykładowo kamery PiXORD P412 K1331 i P410 K1231, oraz serwer wideo PiXORD P4504 K2132.
Urządzenia (kamery, wideoserwery) wyposażone w funkcję Dual Sream pozwalają na zwiększenie funkcjonalności poprzez wysyłania dwóch różnych strumieni
Megapikselowy monitoring w parku Hortpark w Singapurze. Technologia IP, coraz częściej wykorzystywana w monitoringu wizyjnym, osiągnęła monopol w systemach rozproszonych, w których niemożliwa jest budowa infrastruktury kablowej.
Przykładem obiektu rozproszonego jest rozległy park lub inny tego typu obszar otwarty. W Hortparku w Singapurze zdecydowano się na budowę systemu opartego o bezprzewodowe sieci IP i wykorzystanie kamer wysokiej rozdzielczości. Zastosowane kamery ACM-1231 firmy ACTi K1511 oraz ich odpowiedniki w obudowach kopułowych ACM-3411 dostarczają do centrum monitoringu obrazy o rozdzielczości 1,3 Mpix przy odświeżaniu 8 kl./s. Dzięki kompresji MPEG-4 możliwa jest transmisja wysokiej jakości obrazów o zadanych parametrach, nawet przy pomocy sieci bezprzewodowej, ponieważ wykorzystywane przez każdą kamerę pasmo nie przekracza 3 Mbps. (MW)
Monitoring wizyjny w Hortparku w Singapurze
Do czego służy funkcja MAC Clone w routerach? Przy pomocy tej funkcji możemy podmienić w routerze fabryczny adres MAC na porcie WAN. Funkcja ta może być przydatna, kiedy w miejsce jednego komputera chcemy podłączyć więcej komputerów pod jednym adresem IP do istniejącej już infrastruktury. W wielu przypadkach providerzy udostępniają połączenie do swojej sieci filtrując użytkowników po adresach MAC i na tej podstawie przydzielają adres IP. Dlatego instalując router, który komunikuje się z siecią WAN w miejsce komputera, musimy przenieść na niego zadeklarowany u providera adres MAC.

W przypadku routerów TP-Link, możemy to zrobić w zakładce Network >> MAC Clone.
Zastępowanie oryginalnego adresu MAC na porcie WAN przy użyciu funkcji MAC Clone
Opis okien:
 • WAN MAC Address - aktualny adres MAC na porcie WAN routera. Można ręcznie go zmienić wpisując nowy numer z klawiatury.,
 • Restore Factory MAC - użycie tej opcji przywraca domyślny adres MAC routera na porcie WAN,
 • Your PC`s MAC Address - adres MAC karty komputera, z którego konfigurujemy router,
 • Clone MAC Address - po wybraniu tej funkcji, automatycznie zostanie przekopiowany adres MAC wyświetlający się w sąsiednim polu, czyli karty LAN komutera z którego przeprowadzamy konfigurację.
Więcej o konfiguracji na przykładzie routera TP-Link TL-WR542G N2950 można przeczytać w Bibliotece DIPOL-a - Jak poprawnie skonfigurować router? (ŁS)
Parametry i rodzaj konwerterów satelitarnych. W numerze majowym czasopisma Radioelektronik zamieszczono artykuł o parametrach i rodzajach konwerterów satelitarnych oraz przegląd rynkowy odbiorników satelitarnych HD.
Pisaliśmy w Informatorze:

Kamery obrotowe IP w bezprzewodowej transmisji. Szybki wzrost sprzedaży kamer obrotowych IP wynika z możliwości użycia ich do budowy bezprzewodowych instalacji monitoringu. Wykorzystanie nielicencjonowanego pasma 5 GHz w małych miastach i przemysłowych obiektach rozproszonych pozwala szybko i tanio budować instalacje, unikając problemów z prowadzeniem kabli...
- numer archiwalny z 25.02.2007

Adapter PoE dla sieci LAN z przyłączami. W skład zestawu POE N9205 wchodzą dwa pasywne urządzenia. Posiadają zintegrowane złącza RJ-45 oraz zasilania 2,1/5,5 mm, które pasują do większości popularnych urządzeń WLAN...
- numer archiwalny z 17.09.2007

Wi-Fi w domowym zastosowaniu przy użyciu urządzeń TP-Link - schematy. Jeśli sygnał dostarczany jest poprzez telewizję kablową lub lokalnego dostawcę (ISP), za pomocą kabla ethernetowego lub modemu kablowego z wyjściem ethernetowym, powinniśmy się zaopatrzyć w router z portem WAN z gniazdem RJ-45...
- Biblioteka

Spis tematów zawartych w Informatorach.