Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 12/2008 (31.03.2008)
Więcej RFID - mniej prywatności. Rozpowszechnianie technologii opartych na RFID wywołuje protesty grup obywatelskich przeciwko infiltracji jaka może być prowadzona przy wykorzystaniu tej techniki.
Zastosowanie RFID pozwoli nie tylko na prowadzenie kontroli w wydzielonych obiektach typu granice państw czy lotniska, lecz także na zdalne odczytywanie i gromadzenie informacji o ludziach, miejscach ich pobytu oraz automatyczną kontrole dostępu obywateli do niektórych stref.
Coraz większa liczba państw zapowiada wprowadzenie paszportów i samochodów ze znacznikami (tagami) RFID. Do końca roku Chiny zamierzają wydać około miliarda kart identyfikacyjnych dla obywateli. Amerykańskie paszporty wydane po 6 października 2006 roku są również wyposażone w znaczniki RFID. Wiadomości w nich zawarte (łącznie z cyfrowym zdjęciem) są możliwe do odczytania nawet z odległości 20 m.
Głośna była kampania protestacyjna, jaka miała miejsce w Cambridge, kiedy firma Gillette i Tesco w programie pilotażowym robiły zdjęcia klientom, którzy brali z półki nożyki Mach 3, drugie zdjęcie było robione przy wychodzeniu ze sklepu po zakupie.

RFID w ofensywie. RFID (Radio Frequency IDentification) to Radiowe Systemy Identyfikacji. Urządzenia RFID pracują w częstotliwościach: 125 – 134 kHz - LF (Low Frequency), 13,56 MHz - HF (High Frequency) oraz najbardziej popularnych 865 MHz – 952 MHz - UHF i 2,4 GHz.
Technologia RFID stosowana jest w transporcie, gospodarce magazynowej, a także do identyfikacji ludzi i zwierząt.
Na system RFID składa się identyfikator (etykieta), czytnik oraz oprogramowanie zarządzające.
Wyróżnia się dwa rodzaje identyfikatorów: aktywne i pasywne. Pasywne nie wymagają własnych baterii. Energia potrzebna do zasilania etykiety pochodzi z pola magnetycznego wytwarzanego przez antenę czytnika.

Aktywny tag wyposażony w baterię i zamontowany w tablicy rejestracyjnej pozwala na odczyt informacji o samochodzie i właścicielu z odległości 500 m
Mistrzostwa Europy w fotografowaniu anten. Jak co roku zapraszamy do udziału w konkursie "Ciekawie o antenach". Konkurs zostanie ogłoszony na witrynie angielskiej www.dipolnet.com oraz w newsletterach: Heti Hírmondó, TV-SAT, CCTV, WLAN i ..........
Zdjęcia prosimy nadsyłać w terminie od 1.06. do 30.09.2008 r.
Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest tuner HDTV marki Ferguson HF 8800 HD.

Regulamin Konkursu.

Zdjęcia nadesłane w 2007 roku.
"Nowoczesne" bociany zbudowały swoje gniazda na potężnej antenie w okolicach Madrytu
Odbiór kanałów sąsiednich w instalacjach antenowych - przemienniki. W poprzednim numerze Informatora pisaliśmy o problemie odbioru sąsiedniokanałowego. Przedstawiliśmy profesjonale rozwiązanie przemiany oparte na urządzeniach firmy ALCAD.
W mniejszych instalacjach można posłużyć się przemiennikiem R87205, który w istocie składa się z demodulatora oraz modulatora dwuwstęgowego. Należy w tym przypadku pamiętać o konieczności pozostawienia wolnego kanału przed kanałem docelowym.
Sygnał z instalacji antenowej dzielimy na rozgałęźniku, następnie w jednej z gałęzi dokonujemy wytłumienia kanału o wyższym poziomie. Kanał o mniejszym poziomie przenosimy w inne miejsce. Przesunięty kanał sumujemy z kanałem silniejszym. Nie ma konieczności eliminacji produktów pasożytniczych przemiany, ponieważ w istocie mamy tutaj demodulację i powtórną modulację. Zastosowany wzmacniacz AWS-1036 B11686 ma zadanie jedynie wzmocnić zsumowane sygnały. (MO)
Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri DigitalRozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalFiltr 4 kanałowy FR-413 na złączach F ALCADPrzemiennik telewizyjny PTM-500 MIXPOLRozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalWzmacniacz antenowy wewnętrzny z zasilaczem AWS-1144 SilverLine
Zastosowanie przemiennika R87205 do uniknięcia zakłóceń spowodowanych odbiorem sąsiedniokanałowym
Multiswitche MSR firmy Terra - nowoczesna koncepcja budowy instalacji multiswitchowych. Wygodną formą budowania instalacji multiswitchowych w budynkach wielopiętrowych jest poprowadzenie magistrali dziewięcioprzewodowej, do której, na każdym piętrze, za pomocą odgałęźnika przyłączamy multiswitche.
Odgałęźnik TV/Sat SS-510 Terra R70516 jest stosowany w instalacjach multiswitchowych do wydzielenia sygnału z magistrali. Magistrala multiswitchowa z sygnałem z jednego konwertera Quatro składa się z czterech przewodów. Dodatkowo odgałęźnik wydziela także sygnał TV naziemnej. Odgałęźnik posiada przełącznik przejścia stałoprądowego, który ustawiony w pozycję “ON” przepuszcza napięcie stałe przez tory “H” zarówno w odgałęzieniu, jak i w przelocie. Ustawiony w pozycje “OFF” przepuszcza napięcie stałe tylko do odgałęzienia.
Nowa seria multiswitchy dziewięciowejściowych MSR-9XX Terra przeznaczona jest zarówno do instalacji domowych, jak i magistralnych, jako multiswitche piętrowe. Ich cechą wyróżniającą jest stopniowany poziom sygnału na poszczególnych wyjściach, co pozwala na podłączenie gniazd będących w różnej odległości od multiswitcha i zachowanie optymalnych i wyrównanych poziomów na gniazdach.
Dodatkowo multiswitch posiada prekorektor charakterystyki tłumienia kabla (kabel ma większą tłumienność dla wyższych częstotliwości).
Odgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraOdgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraOdgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraOdgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraMultiswitch MSR-916 TERRA 9-wejściowy, 16-wyjściowy z aktywną naziemnąMultiswitch MSR-912 TERRA 9-wejściowy, 12-wyjściowy z aktywną naziemną
Zastosowanie multiswitchy MSR-912 w instalacjach magistralnych
Podłączenie kamer IP do sieci lokalnej. Urządzenia CCTV IP posiadają fabrycznie wpisane adresy IP. Każdy producent ma inny adres. Zwykle okazuje się, że ta adresacja jest niezgodna z siecią, do której zamierzamy je podłączyć.
Błędem jest konfiguracja kart sieciowych w celu dostosowania adresacji IP do urządzeń CCTV IP.
Do każdego urządzenia CCTV IP powinna być dołączona płyta zawierająca oprogramowanie umożliwiające wyszukanie i zmianę adresu IP urządzenia.
W ten sposób, można szybko dostosować urządzenie do potrzeb sieci.
W zależności od firmy, są różne programy, które się tym zajmują. Dla urządzeń IP firmy IQinVision dodawany jest program IQ Finder, dla urządzeń ACTi - program IP Utility, natomiast dla PiXORD-a - program IP Installer. (TJ)
PiXORD IP Installer
ACTi IP Utility
Detekcja ruchu – jak ją ustawić? Profesjonalne urządzenia CCTV, przeznaczone do pracy w sieci IP, wyposażone są w sprzętową detekcję ruchu. Oznacza to, że w momencie wykrycia poruszających obiektów system otrzymuje informację o tym zdarzeniu od kamery.
W prostych rozwiązaniach jednostka zarządzająca (komputer, rejestrator) odpowiedzialna jest za wykrywanie ruchu z wszystkich podłączonych kamer, co w bardzo prosty sposób może doprowadzić do przeciążenia procesora serwera, dlatego w bardziej zaawansowanych systemach za detekcję odpowiada system i oprogramowanie kamery.
Pomimo stosowania zaawansowanych algorytmów do określania ruchu obrazu, sprawdzonym sposobem ustawienia tego parametru jest metoda prób i błędów. Dzięki niej można zminimalizować występowanie fałszywych alarmów przy jednoczesnej maksymalizacji zdarzeń nas interesujących.
Najczęściej spotykanym, regulowanym parametrem jest czułość detekcji, czyli jaki odsetek pikseli w wybranym obszarze musi ulec zmianie, aby było to potraktowane jako ruch. Inne parametry, które mogą być przydatne przy ustawianiu detekcji ruchu to: SAD - określający liczbę zmienionych pikseli, czy wektor ruchu - określający szybkość przemieszczania się grupy pikseli na obrazie. (MW)
Przykładowy sposób ustawiania pól detekcji w kamerach firmy ACTi
Tester CCTV - T.O.M.E.K. 8. Tester obiektywów, monitorów i kamer – T.O.M.E.K. 8 M2508 – jest uniwersalnym przyrządem, oddającym nieocenione usługi przy uruchamianiu systemów CCTV oraz lokalizacji ich uszkodzeń. Tester posiada następujące funkcje:
 • pomiar napięcia zasilania,
 • wskazanie niewłaściwej polaryzacji zasilania,
 • pomiar wielkości tętnień zasilacza,
 • pomiar wielkości sygnału video,
 • generator PAL,
 • sterowanie funkcją ZOOM obiektywu,
 • sterowanie funkcją FOCUS obiektywu,
 • otwieranie i zamykanie przysłony w obiektywach z automatyczną przysłoną.
Generator PAL pozwala na wyświetlenie obrazów testowych:
 • obraz "krata" (czarna i czarno-biała). Umożliwia ocenę liniowości monitora, czyli zniekształceń geometrycznych (czy pionowe i poziome pasy są równoległe do siebie). Pozwala na ocenę ewentualnych odbić telewizyjnych. Odbicie jest spowodowane niedopasowaniem odbiornika do linii. Widoczne są zazwyczaj przy dłuższych odcinkach koncentryka doprowadzającego sygnał do monitora i zaobserwować je można z prawej strony styku koloru czarnego z białym i odwrotnie - białego z czarnym.
 • obraz "pionowe pasy". Pionowe pasy o różnym stopniu szarości pozwalają nam na sprawdzenie kontrastu monitora. Wszystkie pionowe pasy powinniśmy odróżnić od siebie. Jeżeli (najczęściej) skrajne pasy są postrzegane na monitorze jako identyczne – świadczy to o złym ustawieniu kontrastu i w rezultacie gubieniu niektórych szczegółów podczas oglądania obrazu z kamery.
 • obraz "białe" i "czarne tło". Białe lub czarne tło służy nam do oceny ilości uszkodzonych pikseli w monitorach LCD.
 • obraz "szare tło". Szare tło służy do oceny wypalonego luminoforu, a także do sprawdzenia namagnesowania kineskopu CRT. Jeżeli w pobliżu kineskopu znajduje się urządzenie o silnym polu magnetycznym (np. transformator), może dojść do namagnesowania kineskopu. Zjawisko to objawia się lekkimi przebarwieniami, najczęściej na brzegach ekranu. Dla rozmagnesowania musimy się posłużyć zewnętrzną cewką rozmagnesowującą. Wiele monitorów ma przyciski rozmagnesowujące, które uruchamiają wbudowaną wewnątrz cewkę. Dla oceny zjawiska namagnesowania ustawiamy generator na szare tło. Innym zjawiskiem uszkodzenia monitora jest zjawisko wypalania luminoforu w lampie kineskopowej spowodowane obserwowaniem niezmiennego obrazu. Najwyraźniej widać to w przypadku ciągłego użytkowania dzielnika typu QUAD, gdzie na środku ekranu z czasem powstaje wypalony „krzyż”. Poniższy rysunek przedstawia wady, które możemy wychwycić na szarym tle.
Szare tło generowane przez tester Tomek 8 M2508 służy do oceny wypalonego luminoforu, a także do sprawdzenia namagnesowania kineskopu
Przesunięta ratyfikacja standardu 802.11n. Prace prowadzone od 2004 roku nad standardem "n" zostały po raz kolejny przedłużone. Wszystko wskazuje na to, że ratyfikacja standardu może zostać ogłoszona najwcześniej w połowie 2009 roku, a nie jak wcześniej zakładano z początkiem tego roku. Jednak przyjęcie tak zwanego "draftu 2.0" pozwala kupującemu mieć pewność, że obecnie kupowane urządzenie będzie zgodne ze standardem docelowym.
Standard 802.11n wykorzystuje technologię MIMO, która polega na wysyłaniu oraz odbieraniu sygnału przez kilka odbiorników. Dodatkowo urządzenia mogą do transmisji wykorzystywać kilka kanałów, co przekłada się na zwiększenie przepustowości. Producenci prześcigają się w ogłaszaniu maksymalnych prędkości jakie będą osiągane na ich urządzeniach, ale zapewniają, że minimalna przepustowość nie będzie niższa niż 100 Mbit/s (obecna prędkość Fast Ethernet). Osiągnięcie takiej przepustowości pozwoli na płynną transmisję bezprzewodową obrazu, dźwięku i innych multimediów w domu.
Na rynku można już spotkać urządzenia pracujące w standardzie "n" zgodne z draftem 2.0. Na przykład z oferty TP-Link pochodzą: Access Point zintegrowany z routerem oraz switchem TL-WR841N N3251 i karta PCMCIA TL-WN910N N3231. Pozwalają one na transfer do 300 Mbit/s wykorzystując technologię 802.11n, przy czym są zgodne wstecz ze standardami 802.11b oraz 802.11g. (ŁS)
Wykaz aktualnych standardów 802.11

Standard

Szybkość transmisji

Częstotliwość

Publikacja

802.11

2 Mb/s

2,4 GHz

1997 (dziś oznaczany jako 802.11y)

802.11a

54 Mb/s

5 GHz

1999 (sprzęt dostępny dopiero od 2001 roku)

802.11b

11 Mb/s

2,4 GHz

1999

802.11g

54 Mb/s

2,4 GHz

2003

802.11n

250-500 Mb/s

Obecnie 2,4 GHz, możliwe również 5 GHz

prace ciągle trwają

Karta 802.11n (draft 2.0) TP-Link PCMCIA TL-WN910N, 300Mbit/sPunkt dostępowy 802.11n (draft 2.0) TP-Link TL-WR941ND z wbudowanym routerem oraz 4 portowym switchem - 300 Mbit/s
Oferowane urządzenia TP-Link pozwalają na przesyłanie danych z prędkością do 300 Mbit/s
Biblioteka DIPOL-a. Zapraszamy na stronę Biblioteka, która jest przewodnikiem po artykułach i poradnikach dostępnych na witrynie firmy DIPOL. Korzystając z krótkich omówień lub wyszukiwarki bibliotecznej można szybko znaleźć potrzebny artykuł.
Pisaliśmy w Informatorze:

Monitoring Myślenic. Morderstwo sprzed roku dokonane na właścicielu kantoru i jego synu wstrząsnęło mieszkańcami Myślenic. Kilka dni po napadzie mieszkańcy zorganizowali marsz milczenia, w proteście przeciwko bezsensownej śmierci...
- numer archiwalny z 18.02.2008

Nie działa, nie znaczy niesprawny. - cz. 1. Często zgłaszane są do serwisu usterki urządzeń WLAN w postaci: „nie działa, nie można dostać się do urządzenia, nie można zalogować się, nie pinguje, nie działa LAN ... itp.”. ..
- numer archiwalny z 4.02.2008

ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych. ULTIMAX jest rejestratorem 3Generacji wyposażonym w najbardziej wydajny rodzaj kompresji H.264. Ten typ kompresji charakteryzuje się bardzo korzystnym współczynnikiem jakości obrazu w stosunku do ilości pamięci zajmowanej przez tak skompresowane dane. H.264 to najnowszy standard, opisany...
- Biblioteka

Spis tematów zawartych w Informatorach.
ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych
CeBIT 2008 - czy sprawdziła się nowa formuła?
CeBIT 2008 - czy sprawdziła się nowa formuła?