Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 3/2008 (21.01.2008)
Inteligentne oprogramowanie warunkiem rozwoju CCTV. Wobec taniejącego sprzętu (kamery, rejestratory), barierą rozwoju zabezpieczeń, opartych na wykorzystaniu kamer CCTV, staje się ogromna ilość materiału podlegającego transmisji, a następnie analizie przez Centrum Monitoringu. Wymaga to rezerwacji pasma i zatrudniania coraz większej ilości pracowników.
Dlatego coraz większego znaczenia nabiera oprogramowanie określane jako IVS (Intelligent Video Software).
Intensywne prace programistów pozwolą w niedługim czasie na:
 • wprowadzenie zaawansowanych systemów detekcji odpornych na zakłócenia (zmiany oświetlenia, zmiany pogodowe, cienie) - Advanced Motion Detection,
 • detekcję pozostawionych przedmiotów - Losing Detection,
 • śledzenie poruszających się obiektów - Motion Tracking,
 • rozpoznawanie twarzy - Facial Detection,
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - Vehicle Identification,
 • analizę zbyt długiego pozostawanie osoby lub obiektu w polu obserwacji - Object Persistence,
 • detekcję pożaru - Fire Detection,
 • liczenie ludzi -People Counting,
 • analizę natężenia ruchu drogowego - Traffic Flow,
 • analizę zachowań (np. bójka) - Action Alalysis,
 • kontrolę płynności ruchu (opuszczanie przez tłum obiektów sportowych itp.) - Flow Control,
 • badanie zainteresowania (np. jak długo jest oglądany obiekt wystawowy) - Attention Control.
Osobny rozdział stanowią prace integrujące systemy CCTV z innymi systemami, na przykład biometryczną kontrolą dostępu.
(na podstawie Liu Yi - China Public Security International)
Systemy rozpoznawania tablic są jedną z najczęściej stosowanych aplikacji IVS
Modułowa instalacja multiswitchowa. Jedną z koncepcji budowy elastycznej instalacji multiswichowej jest wykonanie jej z podziałem na niezależne moduły obsługujące wybrane sygnały. Na poniższych schematach zilustrowano rozprowadzenie sygnału naziemnego i dwóch sygnałów satelitarnych. Instalację naziemną zaleca się zbudować w oparcie o wzmacniacze kanałowe serii ZG. Tory satelitarne należy wykonać wykorzystując multiswitche MS-553/554 , lub MSR-5xx i konwentery QUATRO. Wybór satelity u użytkownika jest rezalizowany za pomocą przełącznika DiSEqC znajdującego się w mieszkaniu. Dla wszystkich apartamentów należy zapewnić odgałęzienie z każdego modułu instalacji. Trzeba także przewidzieć, że coraz więcej użytkowników chce mieć dostęp do przynajmniej dwóch niezależnych sygnałów satelitarnych (posiadacze dwóch tunerów lub tunerów z PVR). W praktyce okazuje się, że do każdego wskazanego miejsca w lokalu mieszkalnym trzeba doprowadzić po trzy kable.
Drugi schemat ilustruje elastyczność rozwiązania modułowego - w wybranych miejscach można nie instalować multiswitchy jeżeli nie ma zapotrzebowania na sygnał z danego satelity.

Modułowa instalacja jest wysoce elastyczna, pozwala doprowadzać wybrane sygnały w różne miejsca lokalu, a także dowolnie konfigurować zestaw sygnałowy dosyłany do wybranego gniazda. Szczególnie polecana jest dla przypadków, gdy nie wszyscy lokatorzy są zainteresowani tymi samymi sygnałami w równej ilości. Można tutaj łatwo dokonać podziału kosztów wykonania instalacji pomiędzy lokatorów.
Multiswitch MS-553 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowy przelotowyMultiswitch MS-554 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowyOdgałęźnik TV 8-krotny O-8-20dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 8-krotny O-8-18dB (5-1000MHz) SignalRezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku F
Dostarczenie do abonenta sygnałów z satelitów Astra i Hotbird oraz TV naziemnej
Multiswitch MS-553 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowy przelotowyMultiswitch MS-554 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowyOdgałęźnik TV 8-krotny O-8-20dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 8-krotny O-8-18dB (5-1000MHz) SignalRezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku F
Dostarczenie do abonenta dwóch sygnałów z Hotbirda oraz TV naziemnej
Zastosowanie aktywnych transformatorów video. Często podczas wykonywania instalacji CCTV zależy nam na prowadzeniu przewodów wiązką o jak najmniejszym przekroju lub osiągnięciu zasięgu przekraczających 150 metrów. W takich przypadkach znajdują zastosowanie transformatory video po skrętce. Wykorzystując aktywne transformatory - TRN-1/400 (nadajnik) M1668 oraz TRO-4/400 (odbiornik) M1670, jedną skrętką 4-parową możemy transmitować sygnał video i zasilanie nawet do 1600 m.
Odbiornik M1670 obsługuje cztery takie tory.
Transmisja sygnałów w CCTV z wykorzystaniem skrętki (pdf) - opis urządzeń, schematy.
Kamera kolorowa dzień/noc bez obiektywu SN-587C/A/10 SWD z filtrem podczerwieni odsuwanym mechanicznieTransformator video TRN-1/400 nadajnik do skrętki UTPMonitor CCTV 21Transformator video - odbiornik zasilający TRO 4/400 do skrętki UTPCyfrowy rejestrator 4-kanałowy CPD-501 (LAN)
Transmisja obrazów z kamer na duże odległości z wykorzystaniem skrętki komputerowej .
Uniwersalny pulpit sterowniczy USB dla CCTV IP. Pulpit sterowniczy K9153 jest urządzeniem peryferyjnym kontrolującym kamery obrotowe IP. Należy go podłączyć poprzez port USB do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem NVR (Network Video Recorder) służącym do zarządzania, podglądu i rejestracji kamer IP.
Urządzenie to jest odpowiednikiem analogowego pulpitu sterowniczego. Wyposażone jest w 12 przycisków, którym można przypisać dowolne funkcje, np. ZOOM, obrót lub zdefiniowaną pozycję kamery. Komunikacja odbywa się przez interfejs USB. Pulpit jest urządzeniem typu Plug &Play, dzięki czemu system Windows wykryje je sam i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
Instalacja sterowników producenta umożliwia również sterowanie za pomocą pulpitu wskaźnikiem myszy. Pulpit K9153 współpracuje m.in. z programami Alnet Netstation K3204, K3208, K3212, K3216, K3232, NUUO K3108, ACTi NVR 32 K3032, a także darmowym oprogramowaniem do kamer ACTi - NVR 16 oraz dla Pixord - P6032. Dodatkowo, urządzenie, ze względu na jakość i precyzje wykonanie, nadaje się również dla bardzo wymagających graczy komputerowych. (TJ)
Pulpit sterowniczy USB
Pulpit sterowniczy USB K9153
Kamery w środkach komunikacji. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej znacznie podnoszą kamery z lokalnym zapisem. Najczęściej w wagonach, w zależności od ich długości, instaluje się dwie lub trzy kamery. Ponieważ są one narażone na bezpośredni kontakt z pasażerami, należy wybierać modele w obudowach wandaloodpornych, na przykład M10744.
Wandaloodporna kamera kopułowa w autobusie w Birmingham
Rejestratory do pracy w sieci - dwie rozdzielczości. Stosując rejestratory z interfejsem LAN w instalacjach analogowych CCTV mamy możliwość zdalnego podglądu obrazów z kamer. Ułatwia to nadzór nad obiektem, a także, w przypadku ochrony osobowej obiektu, umożliwia kontrolę sprawności jej działania. Nie będąc w obiekcie można ocenić zaistniałe zagrożenia i podjąć odpowiednie decyzje.
W sieciach lokalnych nie ma problemu z przesyłaniem plików wideo. Jednak przesłanie obrazu przez Internet wymaga łącz dużej przepustowości lub obniżenia jakości materiału wysyłanego. Na transmisję ma też wpływ rodzaj kompresji wideo.
Seria rejestratorów KPD została specjalnie przygotowana do pracy w sieci. Rejestratory KPD-604PL M8504 (4 kanałowy), KPD-608PL M85078 (8 kanałowy) oraz KPD616PL M8616 (16 kanałowy) posiadają możliwość zdefiniowania dwóch rozdzielczości. Jednej dla rejestracji lokalnej (tutaj warto ustawić najwyższe parametry, gdyż zależy nam na zapisie w najlepszej jakości) i drugiej dla transmisji w sieci (w tym przypadku należy obniżyć rozdzielczość tak, aby optymalnie wykorzystać parametry łącza). Do transmisji w sieci rejestratory KPD wykorzystują kompresję MPEG4. Pozwala to uzyskać lepszą jakość obrazu niż w popularnych rejestratorach CPD, które w sieć wysyłają obrazy w kompresji MJPEG.
MJPEG czy MPEG-4 w kamerach CCTV IP?
Monitoring CCTV IP i sieci VLAN. Zapewnienie bezpieczeństwa i dużej wydajności w sieciach CCTV IP jest ułatwione, gdy wykorzystujemy możliwości sieci wirtualnych VLAN (Virtual Local Area Network). VLAN to wydzielona logicznie sieć komputerowa w ramach innej większej sieci fizycznej. Do tworzenia takich sieci wykorzystuje się zarządzalne lub konfigurowalne switche, które pozwalają na grupowanie portów oraz umożliwianie lub blokowanie komunikacji wewnątrz grup i pomiędzy nimi. Można też budować sieci VLAN obejmujące kilka switchy.
Kamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4Kamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4Kamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4Kamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4
Kamery IP, serwer zapisu oraz komputer operatora grupujemy w jeden VLAN, a pozostałe urządzenia w sieci przydzielamy do drugiego VLAN. Wtedy użytkownicy nie będą mieli możliwości przechwycenia obrazu z kamer IP.
Złącza w. cz. - tłumienia oraz maksymalne częstotliwości. Maksymalna częstotliwość pracy złącz wyznaczona jest przez sposób ich wykonania oraz zgodność z normami. W tabeli poniżej zebrano częstotliwości graniczne różnych złączy stosowanych w technice antenowej.
Inny ważny problem to tłumienie złączy, na które główny wpływ mają straty odbiciowe (VSWR złącza), straty w dielektryku oraz straty w przewodniku złącza. Generalnie tłumienie to jest rzędu od kilku setnych do kilku tysięcznych dB.
Podobnie jak VSWR, także i tłumienie bywa specyfikowane jako konkretna wartość, bywa też podawane jako funkcja częstotliwości. Np. dla złącza BNC podawane jest tłumienie 0,2 dB przy 3 GHz, co oznacza, że w paśmie do 3 GHz tłumienie jest nie większe niż 0,2 dB. Z kolei dla złączy pracujących w szerokim paśmie, np. złącza SMA, tłumienie jest podawane jako 0,06*SQRT(f[GHz]), a częstotliwość testowania wynosi 6 GHz. Dla częstotliwości 4 GHz tłumienie wyniesie 0,06*2 = 0,12 dB.

złącze

maksymalna częstotliwość
pracy [GHz]

Norma

UHF

1

MIL-C-39012

FME

2,50

MIL-C-39012

SSMB

3,00

MIL-C-39012

BNC

4,00

MIL-C-39012/1/5

SMB/SMS

4,00

MIL-C-39012/67/72

MCX

6,00

MIL-C-39012

MMCX

6,00

MIL-C-39012

7/16

7,50

MIL-C-39012

SMC

10,00

MIL-C-39012/73/78

TNC

11,00

MIL-C-39012/26/34

N

11,00

MIL-C-39012/1/5

SMA

18,00

MIL-C-39012/79/83

Podłączamy sieci LAN do Internetu drogą radiową. Coraz częściej potrzebne jest bezprzewodowe połączenie kilku sieci LAN (na przykład biuro i kilka magazynów lub kilka domów jednorodzinnych) w jedną sieć z dostępem do Internetu. Rozwiązaniem jest wykorzystanie punktów dostępowych pracujących w trybie WDS. Zastosowanie tego trybu wyklucza obsługę radiowych kart klienckich oraz AP pracujących w trybie AP klient, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.

WA-2204C N2647 pozwala na połączenie z maksymalnie 8 punktami w trybie WDS. Jeśli jako router zastosujemy np. TL-R860 N2990, będziemy mogli zezwalać lub blokować dostęp do Internetu poszczególnym użytkownikom identyfikowanym przez adres MAC, filtrować adresację URL oraz zabezpieczyć sieć za firewallem.
Router TP-Link TL-R860 posiadający zintegrowany 8 portowy switchPunkt dostępowy WA-2204C AP/APC 54MbpsPunkt dostępowy WA-2204C AP/APC 54MbpsPunkt dostępowy WA-2204C AP/APC 54MbpsPunkt dostępowy WA-2204C AP/APC 54Mbps
Pisaliśmy w Informatorze:

Pożyteczne urządzenie dla instalatora CCTV - monitor serwisowy LCD 3,5" MIG-29. Monitor serwisowy MIG-29 M3104 jest urządzeniem w znacznym stopniu ułatwiającym konfigurację systemów CCTV...
- numer archiwalny z 10.12.2007

Rozmiar obiektu na ekranie monitora. Według normy EN 50132-7 wielkość obrazu powinna pozostawać w związku z zadaniami operatora, jak np. identyfikacja, rozpoznawanie, detekcja lub kontrola obecności...
- numer archiwalny z 26.11.2007

Zasady projektowania instalacji antenowej TV naziemnej. Poniższy schemat przedstawia przykładową instalację w budynku. W tabeli dokonano zestawienia poziomu sygnału dla wybranych trzech gniazd...
- numer archiwalny z 29.10.2007

Spis tematów zawartych w Informatorach.
Obudowy Marathon - posiadają certyfikaty CE, IP, RoHS