Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 6/2024 (5.02.2024)

Materiał nadprzewodzący o rewolucyjnym potencjale.

Chińscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie nadprzewodników. Badacze z Instytutu Nauk Fizycznych w Hefei oraz Chińskiej Akademii Nauk zidentyfikowali nowy materiał nadprzewodzący o unikalnej strukturze sieciowej (InSe2)xNbSe2. Nadprzewodnik siarczkowy metalu przejściowego to rodzaj materiału nadprzewodzącego składającego się z metali przejściowych (pierwiastków znajdujących się w środku układu okresowego) i atomów siarki. Materiały te wykazują właściwości nadprzewodzące poniżej określonej temperatury. Nowo odkryty materiał charakteryzuje się rekordową temperaturą przejścia nadprzewodzącego wynoszącą 11,6 K i wyjątkowo wysoką krytyczną gęstością prądu (miara maksymalnej gęstości prądu, jaką może przewodzić nadprzewodnik, zanim utraci on swoje właściwości nadprzewodzące).
Zjawisko nadprzewodnictwa zostało odkryte ponad sto lat temu. Nadprzewodniki to materiały, które mogą przewodzić prąd elektryczny bez żadnego oporu. Właściwość ta pozwala na efektywny przesył energii elektrycznej i ma potencjalne zastosowania w różnych dziedzinach. Nadprzewodniki znajdują bardzo szeroki zakres zastosowań w procesie magazynowanie energii, procesie katalizy czy produkcji układów scalonych. Jak do tej pory jedynym ograniczeniem są stosunkowo niskie temperatury przejścia materiałów nadprzewodzących, zwłaszcza siarczków metali przejściowych.
Temperatura przejścia materiału (InSe2)xNbSe2 osiąga 11,6 K, co czyni go nadprzewodnikiem siarczkowym metalu przejściowego o najwyższej temperaturze przejścia. Dodatkowo, materiał wykazuje krytyczną gęstość prądu wynoszącą 8×105 A/cm2, która jest najwyższa spośród wszystkich nadprzewodników dichalkogenkowych metali przejściowych. Ta krytyczna gęstość prądu jest porównywalna z gęstością nadprzewodników wysokotemperaturowych, takich jak związki miedzianu i żelaza, co wskazuje na jego duży potencjał w zastosowaniach praktycznych. Odkrycie tego nowego materiału nadprzewodzącego otwiera możliwości dalszego rozwoju badań nad zjawiskiem nadprzewodnictwa i rozwoju nadprzewodników wysokotemperaturowych o ulepszonych parametrach.

Kabel koncentryczny i skrętka komputerowa w klasie palności B2ca.

Na terenie Unii Europejskiej wszystkie przewody instalacyjne w budynkach traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Dyrektywa CPR nakłada na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące: właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Dzięki wprowadzeniu ogólnoeuropejskich klas reakcji na pożar projektanci i architekci dysponują jednoznacznymi przepisami precyzującymi zasady doboru kabli. W celu osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa pożarowego przepisy zalecają stosowanie kabli klasy B2ca w budynkach o specjalnym przeznaczeniu, które muszą spełniać bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa (np. w szpitalach, żłobkach, wieżowcach, biurowcach, domach opieki).
Kable marki TRSIET oraz NETSET spełniają bardzo rygorystyczne wymogi jakościowe, dzięki czemu zachowują one swoje nominalne parametry, gwarantujące prawidłową transmisję sygnału. Każdy przewód koncentryczny marki TRISET objęty jest 5-letnią gwarancją producenta, a skrętki komputerowe NETSET gwarancją 15-letnią, uwzględniającą proces naturalnego starzenia się kabli.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA LSZH klasa A++ 1,05/4,6/6,9 120 dB [500m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET B2CA klasa palności B2ca-s1a,d1,a1 E1020_500 spełnia wymagane prawem normy klasy niepalności. Posiada również bardzo dobre parametry transmisyjne i znajduje zastosowanie w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej.
Przewód NETSET U/UTP kategorii 6 klasa palności B2ca-s1a-d1-a1 /500m/
Przewód NETSET U/UTP E1615_500 kategorii 6 klasa palności B2ca-s1a-d1-a1 spełnia wymagane prawem normy klasy niepalności. Z powodzeniem stosowany jest w systemach okablowania strukturalnego w sieciach LAN, CCTV IP, itp.

CCTV Sunell: HTML5 do obsługi monitoringu przez przeglądarkę.

Urządzenia firmy Sunell umożliwiają wygodne przeglądanie i obsługę poprzez przeglądarkę internetową, korzystając z języka HTML5. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie obrazu bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek czy rozszerzeń, co odróżnia je od tradycyjnych rozwiązań wymagających przeglądarki Internet Explorer. Zastosowanie standardu HTML5 sprawia, że użytkownicy mogą bezpiecznie i łatwo łączyć się z urządzeniami za pomocą popularnych przeglądarek, takich jak Opera, Firefox, Edge czy Chrome. Przy ich użyciu można w pełni dostosować parametry zarówno kamery, jak i rejestratora za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wygodę użytkowania zwiększa możliwość pełnej konfiguracji kamer z poziomu rejestratora (zarówno lokalnie jak i zdalnie).

Standardy wielomodowych włókien światłowodowych w aplikacjach Ethernet.

Rozwój standardów włókien wielomodowych ukierunkowany jest głównie na wykorzystanie ich w centrach danych. Możliwość realizacji szybkich transmisji na krótkich odcinkach oraz techniki zwielokrotnienia falowego (SWDM) połączone z względnie niską ceną laserów VCSEL decydują o ogromnej popularności włókien wielomodowych właśnie w tym segmencie rynku.
Niemniej jednak inwestorzy budujący swoje sieci LAN, czy systemy monitoringu IP decydują się nierzadko właśnie na włókna wielomodowe. Decyzje te mogą mieć podłoże ekonomiczne lub wynikać np. z przyzwyczajeń projektanta. W poniższej tabeli zestawiono zasięgi standardów włókien wielomodowych (od OM1 do OM5) w kontekście wykorzystania ich w popularnych aplikacjach Ethernet (1 Gbit/s, 10 Gbit/s oraz 40/100 Gbit/s).
  1000BASE-SX 10GBASE-SR 40/100GBASE-SR4 SWDM
OM1 275 m 33 m    
OM2 550 m 82 m    
OM3   300 m 100 m  
OM4   400 m 150 m  
OM5   400 m 150 m TAK
Analizując powyższą tabelę zrozumieć można dlaczego głównym obszarem stosowania włókien wielomodowych są wspomniane wcześniej centra danych. Możliwości transmisyjne (dystans) tego typu włókien są względnie nieduże, jednak wystarczające, aby wykorzystać je np. przy łączeniu szaf obrębie serwerowni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dopiero standard OM3 przewyższa możliwościami miedziane skrętki komputerowe nawet najwyższych kategorii. OM5 i OM4 nie różnią się pod kątem zasięgu transmisji, jednak OM5 umożliwia redukcję ilości stosowanych włókien poprzez stosowanie technik zwielokrotnienia falowego (SWDM).
Technologia SWDM polega na multipleksowaniu czterech sygnałów na czterech długościach fali świetlnej: 850, 880, 910 i 940 nm i transmitowaniu ich w jednym medium transmisyjnym. Wdrożenie technologii SWDM do sieci optycznej możliwe jest tylko jeśli infrastruktura sieci oparta jest na światłowodzie szerokopasmowym OM5. Wówczas mamy możliwość czterokrotnego zwiększenia przepływności sieci lub znaczącego uproszczenia jej architektury i zmniejszenia gęstości okablowania.
Patchcord wielomodowy ULTIMODE PC-355D 2xLC-2xLC, duplex OM3 1,5m
Patchcordy i pigtaile z wielomodowymi włóknami OM3 oraz OM4 posiadają charakterystyczny turkusowy kolor (oznaczany również jako "aqua"). Rzadziej spotykany w typowych instalacjach LAN standard OM5 charakteryzuje kolor limonkowy.

Montaż kamery przeznaczonej do identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamera obsługująca tę funkcjonalność, np: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) (2,8 - 12 mm) K05911 lub iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) (8 - 32 mm) K05913 powinna zostać zainstalowana w taki sposób, aby obraz tablicy rejestracyjnej jadącego samochodu został odpowiednio uchwycony. Przed wyborem miejsca montażu, należy wziąć pod uwagę wytyczne, jakie muszą być spełnione: odpowiedni kąt widzenia przodu pojazdu, ilość pikseli jaka przypada na tablicę rejestracyjną w kadrze oraz odległość w jakiej powinna być zamontowana kamera w stosunku do miejsca detekcji. Poniżej przedstawione zostały podstawowe wymagania instalacyjne jakie należy spełnić podczas montażu kamery Hikvision, przeznaczonej do identyfikacji tablic:
 • szerokość tablicy rejestracyjnej powinna na obrazie zajmować 130...300 px (optymalnie 150...250 px),
 • pochylenie kamery w pionie nie powinno przekraczać 30°,
 • odchylenie poziome kamery od kierunku poruszania się pojazdu nie powinno przekraczać 30°.
 • pochylenie tablicy na obrazie nie powinno przekraczać +/- 5°,

Najmocniejsza antena LTE w ofercie.

W wielu przypadkach, gdy stacja bazowa oddalona jest od urządzenia mobilnego występują problemy z odpowiednią siłą sygnału. W celu jej polepszenia należy najczęściej podłączyć do modemu odpowiednią antenę zewnętrzną. Istnieją jednak przypadki, gdzie zastosowanie anteny zewnętrznej nie jest związane z potrzebą poprawy sygnału LTE, lecz np. wymuszeniem transmisji danych pomiędzy konkretną stacją bazową, a modemem. Warto pamiętać, iż antena LTE powinna być szerokopasmowa - wiąże się to z działaniem sieci LTE na wielu częstotliwościach oraz ich agregacji.
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 jest logarytmiczną anteną kierunkową MIMO do montażu na zewnątrz budynków, przeznaczoną do odbioru i nadawania sygnału z modemu LTE/GSM/3G. Antena posiada zysk o wartości 10 dBi. Przeznaczona jest do współpracy z modemami LTE (wyposażonymi w dwa złącza antenowe).
Cechy wyróżniające anteny TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024:
 • Zewnętrzna, logarytmiczna, kierunkowa,
 • MIMO 2x2 ,
 • Szerokopasmowa: 698-960, 1700-2700 MHz,
 • Praca w sieciach: GSM, DCS, UMTS, WLAN, LTE,
 • Zysk:
  • 9,5 dBi (698-960 MHz),
  • 10 dBi (1710-2700 MHz),
 • Antena zwarta dla prądu stałego (DC),
 • 10 m przewodu zakończonego wtykiem SMA,
 • Obudowa wykonana z tworzywa ABS odpornego na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne,
 • Mocowanie do masztu za pomocą cybantów,
 • Możliwy montaż do rury pionowej, poziomej.
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 MIMO + 10 m przewodu z wtykiem SMA
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 MIMO + 10 m przewodu z wtykiem SMA A741024

Nowości produktowe:

Moduł SFP+ TP-Link TL-SM5310-T 10G BASE-T RJ45 10G/2.5G/1G/100M
Moduł SFP+ TP-Link TL-SM5310-T L1441 umożliwia podłączenie portu Ethernet (10/2.5/1/0.1G) do interfejsu SFP+.

Gniazdo abonenckie NEXT natynkowe wewnętrzne FTTH 2HP
Gniazdo abonenckie NEXT natynkowe wewnętrzne FTTH 2HP L5303 przeznaczone jest do montażu naściennego. Wykorzystywane w sieciach FTTH do zakończenia linii abonenckiej. Gniazdo NEXT posiada miejsce na zamontowanie opcjonalnie do 2 adapterów w standardzie SC simplex (w wersji bez flanszy, np. SC/APC L4224) i dedykowane pola na max. 4 osłonki spawów. Gniazdo posiada zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym otwarciem.
Kamera 4 w 1 kopułowa ColorVu Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (5 Mpix, 2.8 mm, 0,0005 lx, św. białe do 20 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
Kamera 4 w 1 kopułowa ColorVu Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (5 Mpix, 2.8 mm, 0,0005 lx, św. białe do 20 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS M75270 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory różnego typu. Potrafi pracować w systemie HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą mikro przełącznika umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 MPix, charakteryzujący się wysoką wyrazistością, jasnością oraz żywymi kolorami. Dzięki wysokiej czułości wynoszącej 0.0005 lx i wbudowanemu oświetlaczowi światła białego o zasięgu do 20 m, wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym lub braku oświetlenia.

Warto przeczytać:

Terra: telewizja naziemna, radio oraz sygnał z 2 satelitów w 1 włóknie światłowodowym. Optyczny system transmisji sygnałów telewizyjnych marki Terra daje możliwość stosowania dwóch różnych nadajników w obrębie jednej instalacji. Nadajniki te posiadają tę samą funkcjonalność (zamiana sygnałów TV z kabla koncentrycznego na światłowód), przy czym jeden z nich generuje sygnał na długości fali 1310 nm ( A3031), natomiast drugi na długości fali 1550 nm ( A3055). Stosowanie dwóch różnych nadajników umożliwia połączenie generowanych przez nich sygnałów w jedno włókno. Do połączenia sygnałów (oraz do ich rozdzielenia po drugiej stronie światłowodu) wykorzystywany jest tzw. sprzęgacz WDM L383521. Element ten działania podobnie do tradycyjnej zwrotnicy telewizyjnej...>>>więcej
Optical splitter FOS102 Konwerter satelitarny LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRAA98210 Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F31 E 1x6 dBm FP 1310 nm TERRAA3031 Nadajnik optyczny RTV/SAT OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRAA3055 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [ciemny grafit, RAL7016]A9684 Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [ciemny grafit, RAL7016]A9684 Konwerter satelitarny LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRAA98210 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM BA0221 Przemiennik DTT MCA101T TERRAR82101 Splitter optyczny 1/2 FC/UPC FOS102 E TERRAA98882 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Sprzęgacz WDM 1x2, 1310/1550nm, steel tube, 0,9mm, 3x SC/APCL383521 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Puszka abonencka ULTIMODE TB-04H (wewnętrzna, max 4 spawy, 4 adaptery typu SC simplex, tacka dodatkowa)L5304 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Multiswitch MV-932L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaR70882 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL-4/5-12 DAB DVB-T/T2A0140 Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2A2230 Zwrotnica antenowa DC015L VHFI/II+FM-VHFIII-UHF TerraR82018 Zasilacz impulsowy PS182F 18V 2A do multiswitchy Terra MS/MSVR71465 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Odbiornik optyczny ORQ302 E z wyjściem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Multiswitch MV-932L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaR70882 Zasilacz impulsowy PS182F 18V 2A do multiswitchy Terra MS/MSVR71465
TV satelitarna (2 pozycje satelitarne), TV naziemna, radio - dystrybucja w 1 włóknie światłowodowym. Podział sygnału na 2 tory optyczne.
FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G, LTE
Wzmocnij sygnał 4G w swoim domu