Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 23/2022 (6.06.2022)

Energia z bakterii z wykorzystaniem druku 3D.

Kiedy myślimy o możliwościach pozyskiwania "zielonej" energii, najczęściej przychodzi nam do głowy fotowoltaika, przetworniki wibracyjne i piezoelektryczne, turbiny wiatrowe oraz wodne. Zespół naukowców z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii zademonstrował wykorzystanie bakterii i fotosyntezy do pozyskiwania energii elektrycznej.
Naukowcy wykorzystali energię słoneczną oraz bakterie, aby wytworzyć niewielkie, ale użyteczne ilości energii elektrycznej. Do stworzenia specjalnych elektrod wykorzystali technologię druku strumieniowego z nanocząsteczkami tlenku indu oraz cyny. Powstałe w ten sposób elektrody mają doskonałe właściwości przepuszczania światła.
Wydrukowane elektrody o zoptymalizowanej wysokości i rozstawieniu zostały wypełnione światłoczułymi bakteriami
Elektrody w mikroskali przypominają szklane wieżowce. Gdy samoorganizujące się cyjanobakterie znalazły się w ich wnętrzu okazało się, że połączenie to zapewnia znacznie większą wydajność energetyczną niż inne znane technologie bioenergetyczne. Oczywiście inne zespoły badawcze pozyskiwały energię z bakterii fotosyntetycznych lecz naukowcy z Cambridge podkreślają, iż zapewnienie im odpowiedniego rodzaju „domu” zwiększa ilość energii, którą mogą przetworzyć o ponad rząd wielkości.
Co zaskakujące, użyte bakterie fotosyntetyczne nie są rzadkim „gatunkiem”. Te cyjanobakterie są wolno żyjącymi, samonaprawiającymi się bakteriami, które, jak wyjaśnili naukowcy, należą do najliczniejszych form życia na Ziemi. Powstała w ten sposób energia elektryczna może w przyszłości posłużyć np. do zasilania małej elektroniki.

Jak zoptymalizować czas pracy UPSa?

Czas pracy zasilacza UPS może się różnić w zależności od wieku akumulatora, poziomu naładowania, mocy podłączonych obciążeń, środowiska i innych zmiennych. Aby zapobiec skróceniu czasu pracy zasilaczy UPS i maksymalnie wykorzystać akumulatory, niezbędne jest posiadanie akumulatorów w dobrej kondycji. Technologia zarządzania bateriami i regularna ich konserwacja są pomocne w utrzymaniu czasu pracy UPSa.
Wyświetlacz w UPSie
Oprogramowanie zarządzające
Akumulatory zużywają się z czasem, co skutkuje krótszym czasem pracy. Aby sprawdzić stan baterii, regularne przeprowadzanie testów i ich konserwacja są koniecznością. W UPSach Cyberpower można korzystać z ekranu LCD w UPSie lub z oprogramowania zarządzającego PowerPanel, aby przeprowadzić test baterii i poznać jej stan. Generalnie test baterii powinien być wykonywany co 6-12 miesięcy oraz zaraz po jej wymianie.
Wymienny
akumulator
Tryby ładowania SMB
z kompensacją temperaturową
Wysokie i niskie temperatury mają wpływ na napięcie ładowania akumulatora, co może przyspieszyć jego degradację. UPSy Cyberpower posiadają wbudowaną w płytę główną technologię Smart Battery Management (SBM), która poprawia i wydłuża żywotność baterii UPS oraz redukuje nadmierne nagrzewanie się podczas cykli roboczych poprzez zastosowanie trzycyklowego procesu ładowania. Równie istotne jest zarządzanie poziomem naładowania poszczególnych ogniw. Przeładowanie lub niedoładowanie powoduje różnice żywotności ogniw. Napięcie każdej baterii jest wyrównywane, zapewniając podobny cykl życia.

Ultraselektywny wzmacniacz kanałowy TERRA.

Firma TERRA wprowadziła na rynek programowany, wielozakresowy, kanałowy wzmacniacz PA321TP TERRA R82513.
Wzmacniacz posiada 2 programowalne wejścia sygnału dla pasma VHF (174-240 MHz)/UHF (470-694 MHz) oraz 1 wejście pasma FM (87-108 MHz). Urządzenie posiada dwadzieścia niezależnych torów wzmacniających. Każdy z torów odpowiedzialny jest za wzmocnienie jednego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2. Oznacza to również, że jedno urządzenie wzmocnić może dwadzieścia multipleksów cyfrowych.
Każdy z 20 wzmacniaczy wyposażony jest w układ automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) oraz ultraselektywny filtr SAW (Surface Acoustic Wave) - 30 dB w odległości 1 MHz od granicy kanału.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Wzmacniacz kanałowy PA321TP TERRA R82513, programowalny cyfrowo przy pomocy dowolnego urządzenia mobilnego, wyposażonego w system Android lub komputera z systemem Windows
Układ automatycznej regulacji wzmocnienia pozwala na:
  • automatyczne wyrównanie poziomu sygnału dla wszystkich kanałów niezależnie od ich poziomu na wejściu urządzenia (przy zachowaniu minimalnego poziomu sygnału wymaganego dla zadziałania układu) wynoszącego 113dBμV (dla 6 MUX-ów),
  • dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnałowych na wejściu instalacji.

Grupy urządzeń w aplikacji iVMS-4200.

Po dodaniu rejestratora do aplikacji iVMS-4200 może zdarzyć się sytuacja, że kamery obsługiwane przez rejestrator nie będą widoczne w oknie podglądu głównego. Sytuacja taka może wystąpić jeśli przy dodawaniu rejestratora opcja Importuj do grupy nie jest zaznaczona. Rozwiązaniem jest ponowne dodanie urządzenia z zaznaczoną opcją lub stworzenie grupy w zakładce Zarządzanie urządzeniem -> Grupa. W zakładce tej możliwe jest ręcznie stworzenie grupy i zaimportowanie wybranych przez użytkownika uprawnień lub utworzenie grupy według nazwy urządzenia z automatycznym importem dostępnych funkcji. Stworzona grupa może być również edytowana, czyli w przypadku systemu monitoringu mogą być dodawane lub usuwane kanały kodujące (kamery).
Widok okna pozwalającego na edycję, import i tworzenie grup

Światłowody: czy można stosować urządzenia wielomodowe przy okablowaniu jednomodowym i na odwrót?

Często pojawiającym się pytaniem wśród osób posiadających niewielkie doświadczenie z instalacjami światłowodowymi jest to, dotyczące mieszania urządzeń oraz kabli i patchcordów dedykowanych do instalacji jednomodowych lub wielomodowych. Powszechnym, i jak najbardziej słusznym stwierdzeniem jest to, iż nie powinno się łączyć w obrębie jednej instalacji elementów różnego rodzaju, tj. przy kablach z włóknami jednomodowymi powinno stosować się dedykowane do nich urządzenia oraz patchcordy jednomodowe, podobnie jak w przypadku kabli wielomodowych.
Czysto praktycznie, dopuszczalne (choć absolutnie niezalecane) jest jednak stosowanie urządzeń oraz patchcordów jednomodowych przy okablowaniu wielomodowym. Możliwe jest to dzięki samej konstrukcji włókien wielomodowych - posiadają one 5-cio krotnie grubszy rdzeń, który jest w stanie przyjąć całe światło lasera wychodzące z urządzenia aktywnego. Światło takie wprowadzane jest do kabla bez większych strat; dalej jednak propaguje inaczej niż miałoby to miejsce we włóknie jednomodowym (większy rdzeń, inna struktura rdzenia, inne domieszkowanie). W związku z czym maksymalny dystans transmisji przy takiej aplikacji jest znacznie ograniczony. Można przyjąć ogólne założenie, iż dystans ten wynosi zwykle kilkaset metrów - w zależności od mocy nadajnika: od 200 do 500 m.
Budowa włókna światłowodowego.
Znajdujący się w środku rdzeń jest kluczem przy próbach łączenia włókien różnego rodzaju.
Nie jest dopuszczalne stosowanie urządzeń lub patchcordów wielomodowych przy okablowaniu jednomodowym. Wpięcie w taką instalację choćby 0,5 m patchcordu spowoduje całkowity zanik sygnału po stronie odbiorczej. Jest to oczywiście konsekwencją opisanej wcześniej różnicy w średnicy rdzeni obu włókien - światło lasera lub diody LED dedykowane do wprowadzenia do rdzenia 50 mikrometrów (włókno wielomodowe) zostanie w większości wytłumione/wytracone na połączeniu z rdzeniem 9 mikrometrów (włókno jednomodowe).

Antena do LTE na dalekie odległości.

Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową. W zależności od nadajnika, jak i operatora telefonii komórkowej usługi bezprzewodowego dostępu świadczyć można w oparciu o różne techniki transmisji danych.
Podczas wyboru anteny należy uzyskać informację na temat lokalizacji najbliższych nadajników emitujących sygnał w określonym standardzie. Po uzyskaniu informacji o lokalizacji oraz obsługiwanych pasmach należy zmierzyć odległość do nadajnika, sprawdzić rozdaj złączy posiadanego urządzenia (modemu/routera z wbudowanym modemem) oraz czy posiadany router agreguje pasma. Informacji o agregacji pasm należy szukać w instrukcji/specyfikacji modemu bądź routera.
W przypadku, gdy stacja bazowa obsługuje kilka pasm, np. LTE800, LTE180, LTE2100, oraz posiadany router ma funkcję agregacji, należy zastosować antenę szerokopasmową (taką antenę najczęściej firma DIPOL zaleca do odbioru sieci LTE w Polsce - niemal w 100%). Gdy nadajnik oddalony jest o więcej niż 6 km, zalecane jest użycie anteny TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 (jest to najlepsza antena w ofercie firmy DIPOL dla sieci LTE).
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 MIMO + 10 m przewodu z wtykiem SMA
Antena TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024

Nowości produktowe:

Switch zarządzalny TP-Link TL-SX3016F 16xSFP+
Switch zarządzalny TP-Link TL-SX3016F 16xSFP+ N30122 to zaawansowane urządzenie umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym poprzez: interfejs wiersza poleceń (CLI), sesje telnet, SNMP oraz przeglądarkę internetową. Gigabitowe przełączniki zarządzalne zapewniają bardzo dużą stabilność i wydajność działania – podstawowe cechy wymagane przy zarządzaniu siecią. Niezawodne działanie sieci wspierają ponadto protokół drzewa rozpinającego (spanning tree), usługa QoS oraz rozbudowane funkcje zabezpieczeń transmisji.
Kabel światłowodowy doziemny ZTT DAC 24J 9/125 G.652D 1,5 kN
Kabel światłowodowy doziemny ZTT DAC 24J 9/125 G.652D 1,5 kN L79324 przeznaczony jest do instalacji bezpośrednio w ziemi. Kabel posiada powłokę PE o dużej odporności na zgniatanie (1500 N). Kable w tej powłoce cechuje również odporność na niskie temperatury. Znajdują zastosowanie zarówno w realizacji ostatniej mili sieci FTTH, jak i dowolnych instalacjach, w których konieczne jest wykonanie połączeń ziemnych bez możliwości ułożenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci rur osłonowych.
Optyczny zestaw SAT/RTV OTX 1310 KIT TRIAX
Optyczny zestaw SAT/RTV OTX 1310 KIT TRIAX A9860 wykorzystywany jest do tworzenia instalacji przy zastosowaniu technologii światłowodowej. W oparciu o jego produkty tworzymy instalacje umożliwiające transmisję sygnału satelitarnego SAT, naziemnego DVB-T2 oraz radiowego FM/DAB. Tego typu technologia charakteryzuje się niskim tłumieniem, małymi zakłóceniami, a co najważniejsze pozwala realizować transmisje sygnału na duże odległości.

Warto przeczytać:

Dystrybucja sygnału DVB-T2 i DVB-S/S2 światłowodem. Właściciel dużego kompleksu hotelowego złożył zamówienie na realizację instalacji sygnału telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2 i satelitarnej DVB-S/S2. Instalacja miała obejmować zasięgiem 5 obiektów. Instalacja telewizyjna miałaby dystrybuować sygnał w nowym standardzie DVB-T2 z lokalnego nadajnika oraz 15 programów satelitarnych FTA w postaci cyfrowego sygnału DVB-T. W tym celu wybrano rozwiązanie na sprzęcie marki TERRA...>>>więcej
TV FM OPTICALINPUT OUTPUTTEST -30 dB OUTPUT Optical receiver OD005P Slope dB Attenuation dB Optical input level Frequecy range 46 - 862 MHz\Optical input level(AGC range) ~6...0 dBm230V~ 50/60Hz 7W > 0 dBm -2...0 dBm -4...-2 dBm -6...-4 dBm -20...-6 dBm < -20 dBm Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFA2670 Zasilacz UP413 12V/4.5A do urządzeń modułowych TerraR82533 Transmodulator 8xDVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 8xDVB-T (COFDM) TDX-480 FTA TERRAR81621 Wzmacniacz kanałowy PROFINO Revolution 6711 FM-DAB/VHF-2xUHF Johansson programowany cyfrowoR89062 Transmiter optyczny mo418 4D31 TERRA 1x6 dBm 1310 nmR82522 Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 SignalR60103 Odgałęźnik TV 8-krotny O-8 (5-1000MHz) SignalR6028 Gniazdo GAR-TVP8/RS5 podtynkowe nieprzelotoweR62120 Splitter optyczny so414 Terra 1x4R82527 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL 7/5-12 DVB-T/T2 DABA0710 Zasilacz impulsowy PS202F 20V 2A system Digital SCRR71468 Antena satelitarna TRX-EL 110 FAMAVAL [grafit]A9659 Konwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProA98257 Multiswitch SRM-522 (950...2150 MHz/290...2340 MHz) Terra z AGC - klasa A z pasywnym torem TV system Digital SCR/UnicableR80522 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760 Węzeł optyczny FTTH OD-005P TERRAR81760
Schemat instalacji optyczno-miedzianej dla 5 obiektów hotelowych z dystrybucją sygnału DVB-T2
(4 multipleksów cyfrowych naziemnej telewizji oraz 8 multipleksów z transmodulatora tdx-480 R81621)
Przewodnik po kablach światłowodowych
Przewodnik po kablach światłowodowych