Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 23/2021 (7.06.2021)

Energia z WiFi.

Rozwój cyfrowej transmisji danych spowodował wykładniczy wzrost źródeł Wi-Fi. Częstotliwość 2,4 GHz jest powszechnie stosowana, co skłoniło naukowców do podjęcia prób odzyskania emitowanej energii. Zespół badaczy National University of Singapore (NUS) i japońskiego Uniwersytetu Tohoku (TU) opracował technologię wykorzystującą małe oscylatory STO (ang. spin-torque oscillators) do zbierania i zamiany bezprzewodowych sygnałów radiowych na energię pozwalającą zasilić niewielkie urządzenia elektroniczne. W ramach eksperymentu naukowcom udało się zasilić diodę LED bez użycia baterii.
Przełom w badaniach został osiągnięty przez zespół kierowany przez profesora Yang Hyunsoo (po lewej).
Dr Raghav Sharma (po prawej), pierwszy autor pracy, trzyma układ scalony zawierający około 50 oscylatorów spin-torque.
STO to nowa klasa urządzeń generujących mikrofale, mająca zastosowanie w systemach komunikacji bezprzewodowej. Ich wykorzystanie jest jednak utrudnione ze względu na niską moc wyjściową i dużą szerokość pasma. Chociaż wzajemna synchronizacja wielu STO jest sposobem na przezwyciężenie tego problemu, niektóre ich właściwości, takie jak sprzężenia magnetyczne krótkiego zasięgu pomiędzy wieloma STO, są powodem ograniczeń przestrzennych. Z drugiej strony synchronizacja elektryczna dalekiego zasięgu za pomocą oscylatorów wirowych jest ograniczona w odpowiedziach częstotliwościowych do zaledwie kilkuset MHz. Takie rozwiązanie wymaga również dedykowanych źródeł prądu dla poszczególnych STO, co może komplikować ogólną impedancję na chipie. Aby przezwyciężyć ograniczenia przestrzenne i ograniczenia niskich częstotliwości, zespół badawczy opracował macierz, w której osiem STO jest połączonych szeregowo. Za pomocą tej macierzy elektromagnetyczne fale radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez Wi-Fi zostały przekształcone w bezpośredni sygnał napięciowy, wykorzystany do ładowania kondensatora i zasilenia 1,6-woltowej diody LED. Gdy kondensator był ładowany przez 6 sekund, był w stanie zapalić tę samą diodę LED przez jedną minutę po wyłączeniu zasilania bezprzewodowego. W swoich badaniach naukowcy podkreślili również znaczenie topologii elektrycznej w projektowaniu on-chipowych systemów STO i porównali projekt szeregowy z równoległym. Okazało się, że konfiguracja równoległa jest bardziej przydatna do transmisji bezprzewodowej ze względu na lepszą stabilność w dziedzinie czasu, zachowanie szumu widmowego i kontrolę nad niedopasowaniem impedancji. Z drugiej strony połączenia szeregowe mają zaletę jeśli chodzi o parametry zbierania energii ze względu na addytywny efekt napięcia diody z STO.
W przyszłości, aby zbierać większą energię, naukowcy chcą zwiększyć liczbę STO w zaprojektowanym przez siebie układzie. Ponadto planują przetestować swoje odbiorniki energii pod kątem bezprzewodowego ładowania innych przydatnych urządzeń elektronicznych i czujników.
Badania naukowców to krok w kierunku przekształcenia łatwo dostępnych fal radiowych 2,4 GHz w zielone źródło energii, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na baterie do zasilania elektroniki, z której regularnie korzystamy. W ten sposób małe elektryczne gadżety i czujniki mogłyby być zasilane bezprzewodowo za pomocą fal radiowych w ramach Internetu rzeczy. Wraz z pojawieniem się inteligentnych domów i miast, ich praca może doprowadzić do energooszczędnych zastosowań w komunikacji, komputerach i systemach.

Różne interfejsy multimedialne w jednym systemie video.

Konwertery HDMI (VGA) na IP marki Signal HD umożliwiają podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI(VGA) poprzez dedykowaną sieć komputerową. Urządzenia umożliwiają również przedłużenie sygnału IR (pilot) i/lub USB (mysz, klawiatura) np. w celu sterowania odtwarzaczem NVR czy STB.
W przypadku instalacji, gdzie źródło sygnału posiada inny interfejs multimedialny niż odbiornik TV, można zastosować konwertery na IP marki Signal w celu uruchomienia systemu.
Konwerter sygnału VGA na IP SignalKonwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) v4.0 - odbiornik VGA VGA
Schemat instalacji podłączenia komputera (złącze VGA) do TV (złącze HDMI)
W powyższym przykładzie instalacji, komputer podłączony został za pomocą przewodu VGA do konwertera VGA na IP marki Signal H3618. Dzięki transmisji sygnału za pomocą protokołu HDbitT istnieje możliwość odebrania strumienia przez inny konwerter (w powyższym przypadku konwerter HDMI na IP H3614R) i jego zamianę na inny interfejs. Instalacje takie często są wykonywane, gdy źródłem sygnału jest starszego typu DVR lub komputer.

Jak rozwiązać problem z wtyczką w Internet Explorer w urządzeniach Dahua?

Zdarza się, że po aktualizacji oprogramowania w urządzeniu (kamerze, rejestratorze itp.) występuje problem z uzyskaniem podglądu obrazu lub z konfiguracją. Najczęściej przyczyną tego jest:
 • problem z zalogowaniem się do urządzenia z poziomu WWW,
 • interfejs jest po chińsku,
 • pozycje w menu są niekompletne.
Jak rozwiązać te problemy? Do obsługi urządzeń Dahua przez WWW należy użyć przeglądarki Internet Explorer, a następnie:
 • po instalacji nowszego firmware należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Nie chodzi o reset samych ustawień urządzenia, tylko o o opcję "Przywróć ustawienia fabryczne".
 • należy usunąć (przy zamkniętej przeglądarce IE) cały katalog webrec z katalogów:
  • Program Files
  • Pliki programów (x86)
  • Domyślnie oba katalogi znajdują się na dysku C. Katalog webrec może występować tylko w jednym z tych folderów.
  • należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache).
Po tych czynnościach możemy ponownie zalogować się do urządzenia i pobrać nową, aktualną wersję wtyczki.

Zalety okablowania światłowodowego w zbiorczych instalacjach RTV/SAT.

Instalacje RTV/SAT mające swój początek na dachach budynków są szczególnie narażone na przepięcia powstałe z wyładowań atmosferycznych. Pomimo prawidłowego uziemienia wszystkich elementów instalacji, cześć urządzeń ulega nieodwracalnym uszkodzeniom. Co warte podkreślenia, na przepięcia narażone są nie tylko urządzenia wchodzące w skład samej instalacji, ale również, w skrajnych przypadkach, urządzenia konsumenckie, tj. odbiorniki satelitarne lub telewizory. Kabel światłowodowy stanowi doskonałą izolację od przepięć. Oznacza to, że wszelkie ładunki wyindukowane w okolicy anten zatrzymają się na zainstalowanym zaraz za nimi nadajniku optycznym - pozostałe elementy instalacji są w 100% chronione.
Skutki przepięć w instalacjach RTV/SAT mogą być bardzo kosztowne.
Zastosowanie światłowodów eliminuje ten problem.
Światłowody bez obaw układać możemy razem z okablowaniem miedzianym przeznaczonym do transmisji innych sygnałów, czy zasilania (100% odporność na zakłócenia elektromagnetyczne). Na poniższym schemacie zaprezentowano przykład instalacji optyczno-miedzianej umożliwiającej transmisje sygnałów TV/SAT.

Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRASplitter optyczny TOS 04D 4-wyjściowy, gniazda FC/PCOdbiornik optyczny OR501MW QUAD z DVB-T TERRAMultiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFOdbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRAKonwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0.2dBAntena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFAntena satelitarna 120 TT Standard TELMOR [grafit] Laser radiation Do not view directly with optical instruments Class 1M laser product Optical transmitter OT501WS OPTICAL OUT OPTICAL IN Stat RF input level 60-80 dbμV LNB powering 350m A max T er r . TV powering 100m A max Power consumption 1 1W TERR. RF level S A T RF level External DC status Laser status high OK low high OK low over load OK no LNB load failure OK aging H, Hi 18V T er r . TV 9V V , Hi 13V H, Lo 18V V , Lo 13V DC Status AUX DC < 1 1V STB Y mode OK overload S A T optical input level high OK low Rec.1 Rec.2 Rec.3 Rec.4 AUX 12-24V A C B -10 dB T er r . TV Att 0 dB D + - Optical receiver ORH501M T er r . TV Stat RF output level 80 dbμV Optical power input S A T/ T er r . -15 - 5 dBm From S A T Lines 10-20V 0.35Amax From AUX 12-24V 0.35Amax Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [ciemny grafit, RAL7016]A9684 Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFA2670 Konwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0.2dBA98266 Nadajnik optyczny OT501W 1x6 dBm SAT/DVB-T TERRAA9872 Multiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFR70732 Odbiornik optyczny OR501W QUATRO z DVB-T TERRAA9877 Odbiornik optyczny OR501MW QUAD z DVB-T TERRAA9875 Splitter optyczny TOS 04F 4-wyjściowy, gniazda FC/PCA98894
Idea instalacji zakłada przesył sygnału magistralą światłowodową od nadajnika optycznego do odbiornika lub grupy odbiorników (podział sygnału za pomocą splitterów optycznych), a następnie po jego konwersji, dystrybucję sygnału za pomocą multiswitchy oraz przewodów koncentrycznych do gniazd końcowych RTV/SAT.

Automatyczne uruchomienie podglądu na żywo przy połączeniu z rejestratorem Hikvision przez przeglądarkę internetową.

Przy połączeniu z rejestratorem Hikvision przez przeglądarkę internetową domyślnie wyłączone jest automatyczne odtwarzanie podglądu na żywo. Podgląd ten można każdorazowo włączać dla wszystkich kamer z poziomu okna głównego oraz określić typ odtwarzanego strumienia. W konfiguracji lokalnej, po zalogowaniu do rejestratora, można włączyć automatyczne odtwarzanie podglądu na żywo. Dodatkowo można określić typ strumienia, z którego ma się wyświetlić obraz z kamer podczas automatycznego odtwarzania (strumień główny lub pomocniczy). Konfiguracja ta dotyczy konkretnej przeglądarki uruchomionej na danym komputerze. Zmiany ustawień można dokonać w po zalogowaniu do rejestratora w zakładce Konfiguracja -> Lokalnie.
Widok okna konfiguracji automatycznego odtwarzania podglądu na żywo po zalogowaniu do rejestratora Hikvision przez przeglądarkę internetową

Reflektometr a pomiar odległości.

Pomiary toru optycznego za pomocą reflektometru niosą ze sobą szereg informacji. W rzeczywistości mierzony jest czas (reflektometr mierzy czas powrotu wygenerowanego impulsu) oraz moc sygnału odbitego. Pozostałe informacje, takie jak: dystans oraz tłumienie, wbrew powszechnej opinii są wyliczane, a nie mierzone.
Instalatorom zależy na precyzyjnym określeniu miejsca zdarzenia (spaw, makrozgięcie włókna, złącze) lub dokładnym określeniu długości kabla. Jedną z kluczowych kwestii jest tutaj prawidłowe ustawienie wartości grupowego współczynnika załamania dla mierzonych włókien (parametr IOR). Parametr ten ustawiany jest ręcznie, a jego wartość powinna być dostarczana przez producenta danego kabla (a konkretnie przez producenta włókien światłowodowych). Stanowi on informację na temat prędkości rozchodzenia się impulsu w danym włóknie. Każde, inaczej domieszkowane włókno będzie się nieco różnić w tym zakresie. W związku z tym, że informacja o odległości zdarzenia pochodzi wprost ze zmierzonego przed reflektometr czasu powrotu impulsu, a ten z kolei zależy od prędkości - złe ustawienie tego parametru spowoduje błędne odczyty odległości.
Reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26
Reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26 L5828 przy prawidłowym ustawieniu parametrów pomiarowych umożliwia wyznaczenie miejsca zdarzenia z dokładnością bliską 1 m
Typowo, dla połączeń jednomodowych zakłada się wartość współczynnika 1,471 (konkretna wartość winna być odczytana z karty katalogowej). Im dłuższy dystans, tym większy, negatywny wpływ źle ustawionego współczynnika załamania. W poniższej tabeli przedstawiono, jak kształtuje się błąd wyznaczania odległości na dłuższych połączeniach, w przypadku zmian wartości tego parametru. Założono prawidłową wartość 1,471.
IOR Długość kabla Błąd wyznaczania odległości
1.472 10 km 6,8 m
1.481 10 km 68 m
1.481 30 km 204 m
Wartość 1,481 często spotykana jest przy pomiarach włókien wielomodowych. Widać więc, że zaniedbanie zmiany tego parametru powodować może znaczne błędy w wyznaczaniu odległości, a tym samym precyzyjnej lokalizacji miejsca zdarzenia.
Warto pamiętać również o tym, że w praktyce dystans widziany na ekranie reflektometru nigdy nie będzie odpowiadał rzeczywistej długości kabla. Wynika to z tego, iż znajdujące się w kablu włókna są zawsze dłuższe, niż jego powłoka zewnętrzna (w celu unikania naprężeń). Ponadto, jeśli włókna umieszczone są w kilku, zawiniętych wokół centralnego pręta tubach, wówczas różnica między długością włókien, a długością kabla zwiększą się jeszcze bardziej (wewnątrz skręconej, dłuższej niż kabel tuby znajdują się luźne włókna). W skrajnych przypadkach różnica w długości włókien względem długości kabla sięgać może nawet kilku procent.
Ponieważ wartości IOR podawane są dla włókien, a nie dla kabla, superprecyzyjny pomiar możliwy jest wówczas, gdy wyznaczona zostanie tzw. skuteczna wartość parametru IOR dla danego kabla. W celu jej wyliczenia, należy kilkudziesięciometrowy odcinek właściwego kabla zmierzyć używając standardowego współczynnika załamania, notując przy tym zmierzoną długość oraz długość rzeczywistą wynikającą ze znaczników umieszczonych na kablu. Porównujemy obie wartości, a następnie korygujemy w tym samym stosunku wartość IOR, uzyskując wartość skuteczną.

Nowości produktowe:

Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 350mini 5xGE(4xPoE 802.3af/at)
Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 350mini N299725 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową. Umożliwia nawiązywanie połączeń z prędkością 10/100/1000 Mb/s. Posiada 5 portów RJ45 obsługujących automatyczną negocjację szybkości połączeń oraz funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenie PD (ang. Power Device) działające w standardzie IEEE 802.3af/at i zapewnia mu zasilanie. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP itp.
Transmiter optyczny mo418 4F31 TERRA 1x6 dBm FP 1310 nm
Transmiter optyczny mo418 4F31 TERRA 1x6 dBm FP 1310 nm R82526 służy do przesyłu sygnałów telewizyjnych przy wykorzystaniu medium światłowodowego. Urządzenie dokonuje konwersji sygnału elektrycznego (przewód koncentryczny) na sygnał optyczny. Moc na wyjściu optycznym wynosząca 6 dBm (4 mW) pozwala na dystrybucję telewizji do od kilku do kilkunastu punktów dystrybucyjnych - w zależności od czułości urządzeń po stronie odbiorczej. W przypadku połączeń punkt-punkt zasięg transmisji osiągnąć może nawet 20 km.

Switch TP-Link TL-SG3428X 24xGE 4xSFP+ Omada SDN
Switch PoE TP-Link TL-SG3428X 24xGE 4xSFP+ Omada SDN N30112 to zaawansowane urządzenie umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym. Wyposażony jest w 4 sloty SFP+ 10 Gbit/s zapewniające wysoką przepustowość i możliwości przełączania oraz 24 porty 1 Gbit/s. Switch może być zarządzany przez platformę Omada SDN.

Warto przeczytać:

Jak rozwiązać problem spadku napięcia na długiej linii zasilającej? Zasilacz PSCU04344SEP M1833 jest przeznaczony do zasilania urządzeń za pomocą długich odcinków kabli. Aby wyeliminować spadek napięcia na urządzeniu, będący wynikiem przepływu prądu przez przewodnik o znaczącej rezystancji, zasilacz dostarcza na linię zasilającą podwyższone do 30 - 35 V napięcie DC. Przy kamerach znajdują się przetwornice DCDC10H M1834 dające stabilne napięcie DC 12 V o maksymalnym natężeniu prądu 0,8 A. Zasilacz posiada 4 niezależne, odseparowane galwanicznie wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi...>>>więcej
Podział systemów wideodomofonowych Hikvision
Podział systemów wideodomofonowych Hikvision