Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 4/2021 (25.01.2021)

Pierwsza na świecie sieć kwantowa.

Chińscy naukowcy stworzyli pierwszą na świecie zintegrowaną kwantową sieć komunikacyjną, łącząc ponad 700 światłowodów naziemnych oraz dwa łącza Ziemia-satelita. Sieć łączy miejsca oddalone od siebie o ponad 4600 km. W przeciwieństwie do konwencjonalnego szyfrowania, komunikacja kwantowa jest uważana za niemożliwą do złamania stanowiąc tym samym przyszłość bezpiecznego przesyłania informacji przez banki oraz we wszystkich innych sytuacjach gdzie do czynienia mamy z danymi wrażliwymi.
Rdzeniem komunikacji kwantowej jest kwantowa dystrybucja klucza (QKD) utworzonego z ciągów zer i jedynek generowanych przez kwantowe stany cząstek (np. fotonów). Jakakolwiek ingerencja w transmisję lub zmiana klucza zostanie natychmiast wykryta. W 2016 roku, Chiny uruchomiły pierwszego na świecie satelitę komunikacji kwantowej, a następnie stworzyły pierwszą sieć z QKD między stacjami naziemnymi oddalonymi od siebie o 2600 km. Dane między stacjami przekazywane były przez satelity. W 2017 r. ukończona została sieć światłowodowa o długości ponad 2000 km łącząca Pekin z Szanghajem. Obecnie ukończony etap polegał na zintegrowaniu obu sieci i realizacji komunikacji kwantowej w pełnym ich obszarze.
Satelitarno-światłowodowa sieć kwantowa stworzona przez Chińczyków łączy Szanghaj z Pekinem oraz Xinlong z Nanshan
W ciągu ostatnich kilku lat zespół Chińskich naukowców kierowany przez Jianwei Pan, Yuao Chen, Chengzhi Peng z Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hefe intensywnie testował wydajność różnych części zintegrowanej sieci kwantowej. Na przykład, przy zwiększonej częstotliwości zegara i bardziej wydajnym protokole QKD, łącze satelita-ziemia ma teraz średnią szybkość generowania klucza wynoszącą 47,8 kilobitów na sekundę, czyli 40 razy wyższą niż poprzednia. Zespół Chińskich badaczy w dalszym ciągu intensywnie prowadzi swoje badania wraz z międzynarodowymi partnerami z Austrii, Włoch, Rosji i Kanady. Na dzień dzisiejszy ich celem jest stworzenie niewielkich satelitów QKD i odbiorników naziemnych, a także satelitów na średnich i wysokich orbitach.

Monitoring bloku z wykorzystaniem kamer ColorVu.

Na poniższym schemacie pokazano monitoring bloku mieszkalnego zbudowany w oparciu o rejestrator i kamery IP Hikvision, należące do serii EasyIP4.0 ColorVu. Charakterystyczną cechą tej serii jest obserwacja sceny w trybie kolorowym przez całą dobę, dzięki czemu bez względu na panujące warunki oświetleniowe, nie tracimy informacji o kolorze. Obiekt z zewnątrz został zabezpieczony 8 kamerami w obudowie kompaktowej DS-2CD2047G1-L K03114 o rozdzielczości 4 MPix, wyposażonymi w obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm i kącie widzenia 102°. Wewnątrz obiektu zastosowano 4 kamery w obudowie sufitowej DS-2CD2347G1-L K00311 o rozdzielczości 4 MPix, wyposażone w obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm i kącie widzenia 109°. Oba modele posiadają oświetlacz światła białego o zasięgu 30 m, który może włączyć się automatycznie w przypadku bardzo ciemnych warunków panujących na scenie, aby zapewnić kolorowy obraz w dobrej jakości. W większości przypadków jednak gdy dostępne jest doświetlenie uliczne lub wewnątrz klatki, kamera pracuje z wyłączonym oświetlaczem.
Zaproponowane rozmieszczenie kamer umożliwia dokładną identyfikację osób próbujących dokonać zniszczeń na zewnątrz obiektu (np. na elewacji budynku). Do zasilania kamer i podłączenia ich do rejestratora wykorzystany został 16-portowy switch PoE N29986. Kamery obsługują H265+, H.265, H.264+, H.264. Przy zastosowaniu 2 dysków o pojemności 4 TB, np. M89305, kompresji H.265 i ustawieniu nagrywania ciągłego z odświeżaniem 25 kl./s dla wszystkich kamer, nagrania na dyskach twardych będą przechowywane przez 14 dni.

Technika zapewniająca integralność nagrań - ImagePerfect w dyskach twardych Seagate SkyHawk.

Stosując w systemie monitoringu „zwykłe” dyski twarde można narazić się na utratę danych. Problem wynika z tego, że dyski twarde używane na potrzeby monitoringu pracują w warunkach odmiennych niż dyski mające zastosowanie w komputerach PC. Zapis danych realizowany jest tu w sposób ciągły i stanowi ponad 90% obciążenia dysku. Duże wyzwanie stanowi również konieczność równoczesnej obsługi wielu strumieni danych generowanych przez poszczególne kamery.
Algorytm gromadzenia danych w pamięci cache i zapisu, gdy ta jest pełna
Efektywność transferu plików o wielkich rozmiarach wiąże się nie tylko z wymaganiami dużej przepustowości, a także dostępności solidnych funkcji korekcji błędów, zapewniających zachowanie spójności danych podczas transmisji. Dyski wykorzystują specjalny algorytm korekcji danych działający w locie, ograniczający możliwość utraty klatek obrazu przy zapisie. Oprogramowanie dysku współpracuje z rejestratorem, zapewniając odpowiedni czas obsługi zapytań, co minimalizuje możliwość przepełnienia bufora rejestratora i pozwala uniknąć utraty klatek obrazu przy odtwarzaniu nagrań.
Dyski Seagate serii SkyHawk pracują pod kontrolą specjalnego oprogramowania układowego do dysków CCTV. Jest ono oparte na technice wielopoziomowego buforowania (MTC), które zapewnia dużą integralność obrazu i równoczesny zapis do 64 strumieni z kamer. Wykorzystywany jest protokół ATA-8, który jest zoptymalizowany do zapisu nagrań, mających postać sekwencji dużych bloków danych. Dane z rejestratora przechowywane są w buforze pamięci podręcznej dysku. Zapis do pamięci nieulotnej następuje dopiero po zapełnieniu tej pamięci. Skutkuje to mniejszą ilością wymaganych operacji odczytu/zapisu danych, co z kolei przekłada się na większą niezawodność.

Projektowanie instalacji RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych.

Dla budynków wielorodzinnych, projektowanych zgodnie z wymogami dla instalacji RTV/SAT zapewniających odbiór sygnału satelitarnego z dwóch pozycji satelitarnych, firma DIPOL proponuje multiswitche serii MR-9xx oraz MV-9xx marki TERRA. Oferowane rozwiązanie szeroko wykorzystywane jest m.in. na rynkach: polskim, brytyjskim, niemieckim i australijskim. W Polsce od roku 2004 profesjonalne multiswitche TERRA cieszą się niesłabnącym uznaniem w dużych, zbiorczych instalacjach SMATV. Znakomite wykonanie, stabilność parametrów i bardzo niska awaryjność sprawiają, że multiswitche te można polecić nawet najbardziej wybrednemu klientowi. DIPOL sprzedaje produkty TERRA od 1996 roku. Od marca 2013 roku udziela na nie gwarancji wydłużonej do 4 lat.
Poniżej prezentujemy schemat przykładowej instalacji SMATV dla budynków wielorodzinnych. Został on zapisany w różnych formatach: dwg, pdf oraz stn (plik programu SatNet do projektowania instalacji) i można go w łatwy sposób zaadaptować do własnych wymagań w dowolnej formie.
Projekt wykonany w programie SatNet
Projekt z programu SatNet zapisany w pliku pdf
Schemat RTV/SAT pokazuje przykładową, zbiorczą, optyczno-miedzianą instalację multiswitchową dla dwóch pozycji satelitarnych. Sygnały telewizji satelitarnej oraz naziemnej doprowadzone zostały przewodami koncentrycznymi do nadajnika optycznego OT501W A9872. Następnie w miejsce typowej 9-kablowej magistrali multiswitchowej zastosowane zostało okablowanie światłowodowe (1 włókno na 1 nadajnik optyczny). Rozwiązanie to stosować można w dużych obiektach, gdzie odległości między klatkami wynoszą więcej niż kilkadziesiąt metrów lub wówczas, gdy chcemy zabezpieczyć multiswitche oraz urządzenia abonenckie przed skutkiem ewentualnych przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych w okolicy zestawu antenowego. Odbiorniki optyczne OR501W A9877 dokonują odwrotnej konwersji medium. Za odbiornikami optycznymi znajdują się multiswitche MV-932L R70832, z których poprowadzone jest okablowanie abonenckie.
W bibliotece Projektowanie instalacji teletechnicznych RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych w myśl rozporządzenia MTBiGM znajdą Państwo przykłady instalacji teletechnicznych RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych zgodne z rozporządzeniem MTBiGM.

Parametry reflektometru OTDR: zakres dynamiczny.

Podczas wyboru reflektometru OTDR należy wziąć pod uwagę szereg cech, które przesądzą o jego przydatności w konkretnych projektach. Jednym z podstawowych parametrów jest tzw. "zakres dynamiczny". Według ogólnej definicji jest to wyrażona w decybelach różnica między poziomem mocy sygnału wstecznie rozproszonego na początku włókna, a poziomem szumu. Inaczej mówiąc parametr ten mówi o tym, jak długie odcinki światłowodu, w których występują dodatkowe elementy tłumiące (splittery, spawy, złącza) możemy bezpiecznie mierzyć ("bezpiecznie", tzn. z szansą poprawnego zobaczenia końca linii). Przykładowo: zakres dynamiczny 30 dB mówi o tym, że OTDR poprawnie zmierzy tor optyczny, w którym tłumienie nie przekroczy tej wartości. Pomimo tego, iż takie pojmowanie tej definicji funkcjonuje wśród instalatorów, nie jest ono do końca właściwe i wymaga pewnego doprecyzowania.
Zakres dynamiczny zależy wprost od dwóch konfigurowalnych przez instalatora (oraz producenta) parametrów: szerokości impulsu oraz długości fali świetlnej. Im dłuższy (mocniejszy) impuls wprowadzony zostanie do włókna tym większy będzie zakres dynamiczny OTDR. Analizując specyfikację danego urządzenia warto przyjrzeć się jaki standard wykorzystał producent podczas wyznaczania zakresu dynamicznego reflektometru. Mogą to być popularne stanardy IEC lub Telcordia (impuls 10 μs, czas uśredniania 3 min, włókno G.652D) lub producent może stosować własne założenia testowe - manipulować czasem uśredniania lub wydłużając impuls po to, aby sztucznie zawyżyć zakres dynamiczny w specyfikacji.
Wybrany standard lub własna procedura testowa producenta definiują nie tylko parametry impulsu wykorzystywane to wyznaczania zakresu dynamicznego, ale również określają samą definicję tego parametru. Jak zobaczyć można na poniższym rysunku wartość zakresu dynamicznego waha się w zależności od tego jak zdefiniujemy jego dolną granicę: dla standardu IEC będzie to SNR = 98% (2% sygnału to szum), dla równie popularnego standardu Telcordia granicę tę wyznacza SNR=1 (50% sygnału to szum). Jak widać standard Telcordia jest tutaj mniej restrykcyjny. W praktyce przekłada się to na różnicę około 1,56 dB w wartości zakresu dynamicznego. Warto więc świadomie odczytywać ten parametr z karty katalogowej.
A - użyteczny zakres pomiaru
B - zakres dynamiczny IEC
C - zakres dynamiczny Telcordia
Niektórzy producenci wychodząc naprzeciw klientom jako dodatkowy parametr podają tzw. "użyteczny zakres pomiaru". Parametr ten definiuje się podobnie jak zakres dynamiczny OTDR, przy czym jako dolną granicę sygnału wstecznie rozproszonego bierze się pod uwagę wartość poniżej której nie będzie możliwe rozpoznanie zdarzenia o tłumieniu 0,5 dB. Parametr ten dużo więcej mówi o realnej przydatności reflektometru niż podstawowy zakres dynamiczny, a jego wartość jest zwykle o około 8 dB niższa (w skrajnych przypadkach nawet o 14 dB).

Jakiego switcha użyć przy budowie sieci w hali magazynowej?

Switche przemysłowe dedykowane są do obiektów przemysłowych w których możliwe jest występowanie niekorzystnych warunków, takich jak: zwiększone zapylenie, wysoka lub niska temperatura, czy duża wilgotność. Montaż switchy przemysłowych zalecany jest również w przypadku instalacji realizowanych na słupach czy w studzienkach telekomunikacyjnych - w hermetycznych obudowach. Switche posiadają porty Ethernet (w zależności od modelu Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet) do podłączania takich urządzeń, jak kamery IP, czy komputery. Switche przemysłowe ULTIPOWER posiadają obudowę spełniającą standard IP40 (ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm). Wszystkie porty posiadają możliwość zasilania PoE (switch musi być zasilany napięciem DC 48 V). Przełączniki wyposażone są w port SFP w celu zamiany medium transmisyjnego na światłowód.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych switchy przemysłowych w tego typu instalacjach, jest ULTIPOWER 352SFP N299707:
  • pracujący w szerokim zakresie temperatur: -30...65℃,
  • posiadający możliwość zasilania poprzez skrętkę (max. 60 W),
  • porty Ethernet: 4x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s, 1x GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s (port PD),
  • porty PoE: 4 802.3af/at,
  • zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi: 6kV.
Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 352SFP 4xGE(4xPoE), 1xGE (PD), 2xSFP 802.3af/at 120W,  PoE Auto-Check, Funkcja PDModuł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km. Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.L1405 Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 352SFP 4xGE(4xPoE), 1xGE (PD), 2xSFP 802.3af/at 120W, PoE Auto-Check, Funkcja PDN299707 Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.L1405
Schemat przedstawia instalację, w której jednoportowy switch zasila kamerę i przesyła dane do switcha (zainstalowanego w innej lokalizacji - oddalonej o np. 2 km) za pomocą światłowodu

Nowości produktowe:

Zasilacz antenowy TV ZS100 z separatorem SDC3
Zasilacz antenowy TV ZS100 z separatorem SDC3 D0018 w metalowej, odlewanej obudowie z gniazdami typu F. Dioda Led w separatorze sygnalizuje stan pracy. Zasilacz impulsowy zbudowany na układzie przetwornicy charakteryzuje bardzo mały pobór mocy bez obciążenia.
Moduł CAM CONAX SMIT jednostrumieniowy
Moduł CAM CONAX SMIT jednostrumieniowy A9950 posiada możliwość współpracy z kartami w systemie kodowania CONAX. Moduł CAM może być używany w odbiornikach wyposażonych w interfejs DVB-CI (telewizor, tuner lub stacja czołowa). Moduł przeszedł testy w wielu modelach odbiorników producentów z Europy, bliskiego wschodu, Australii oraz Azji. Moduł po włożeniu do niego karty dekodującej z aktywną autoryzacją umożliwia dostęp do kodowanych programów telewizji cyfrowej.
Punkt dostępowy MikroTik LHG 4G kit RBLHGR&R11e-4G, 4G 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x SIM
Punkt dostępowy MikroTik LHG 4G kit RBLHGR&R11e-4G N24118 jest kompletnym urządzeniem typu CPE (ang. Customer Premises Equipment) wyposażonym w modem LTE i antenę o zysku 21 dBi. Przeznaczony jest na pasmo LTE (450, 800, 1800, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz).


Warto przeczytać:

Po co w kamerach strumień MJPEG? Strumień wideo kodowany w formacie MJPEG był często wykorzystywany w systemach monitoringu instalowanych wiele lat temu. Został wyparty z uwagi na mniejszą wydajność niż konkurencyjny kodek H.264. Jednak systemy automatyki domowej lub systemy alarmowe często, szczególnie starsze modele, obsługują jedynie sygnał kodowany w MJPEG. Aby podłączyć do nich kamerę IP, trzeba ustawić odpowiednie parametry kompresji strumienia obrazu. W przypadku kamer IP Hikvision możliwe jest to tylko dla strumienia pomocniczego, czyli tego o niskiej rozdzielczości... >>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Parametry strumienia wideo wymagane do uruchomienia strumienia MJPEG
(strumień pomocniczy oraz wynikające z niego ograniczenie rozdzielczości i kodowanie)
FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G, LTE
Wzmocnij sygnał 4G w swoim domu