Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 32/2020 (12.10.2020)

Superkondensatory z grafenu w pojazdach elektrycznych.

Estońska firma zajmująca się produkcją superkondensatorów z grafenu - Skeleton Technologies - przy współpracy z niemieckim Instytutem Technologicznym w Karlsruhe (KIT) pracują nad stworzeniem nowoczesnych, grafenowych kondensatorów, które można naładować w 15 sekund. Firma przewiduje ich wykorzystywanie jako uzupełnienie układów napędowych w pojazdach elektrycznych, hybrydowych i z ogniwami paliwowymi.
Połączenie baterii Li-Ion oraz superkondensatorów w pojazdach elektrycznych pozwoli wykorzystać zalety obu technik przechowywania energii. Superkondensatory wytrzymują ogromną ilość cykli ładowania i rozładowania oraz mogą szybko przyjąć i oddać dużą moc. Z kolei baterie litowo-jonowe charakteryzuje lepsza zdolność magazynowania energii wyrażana jako gęstość energii, czyli ilość Wh generowanych z kg baterii, która jest o rząd wielkości lepsza. Podstawowym magazynem energii muszą zostać więc baterie, a grafenowe kondensatory zostaną wykorzystane do generowania dużej mocy podczas przyśpieszania i do odzyskiwania energii z hamowania. Dzięki temu akumulatory mogą być mniejsze, a ich żywotność ulegnie znacznej poprawie z uwagi na mniej cykli ładowania i niższą moc. Badania szacują, że baterie w duecie z kondensatorem wytrzymają nawet 50% dłużej, a układ ich chłodzenia może zostać znacznie zredukowany.
Już teraz firma stosuje superkondensatory grafenowe w transporcie ciężarowym, gdzie pełnią one rolę układu KERS (Kinetic Energy Recovery System), czyli odzyskiwania energii kinetycznej pojazdu traconej w czasie hamowania i wykorzystania jej do przyspieszania. W rzeczywistym zastosowaniu w ciężarówce o ładowności 10 t instalacja superkondensatora 400 Wh zmniejszyła zużycie paliwa o ok. 30%.
Superkondensatory firmy Skeleton wykonane są w opatentowanym procesie produkcji, gdzie elektrody zbudowane są w oparciu o autorską, nieorganiczną strukturę grafenową. Zastosowanie tego materiału pozwoliło zwiększyć pojemność ogniwa o 40% w stosunku do konkurencji. Rozwiązanie zyskało duże uznanie wśród producentów pojazdów. Firma podpisała już list intencyjny z czołowymi firmami motoryzacyjnymi, które wsparły pomysł materialnie. Mamy nadzieję na dalszą ewolucję kondensatorów, tak żeby zastąpiły „wolne” baterie.

19. edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego DIPOLa rozstrzygnięta!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za blisko 400 przesłanych prac. Otrzymaliśmy mnóstwo fotografii reprezentujących najwyższy poziom artystyczny, przez co przyznanie nagród w tej edycji było szczególnie trudne. Gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym - kolejny raz wspólnie udowodniliśmy, że z udziałem tak niepozornych i wydawałoby się pospolitych przedmiotów, jak anteny, można tworzyć sztukę.
Wszystkie nadesłane prace można zobaczyć tutaj.
I nagroda - Samotność - Sebastian Szostek
II nagroda - Step by step - Ferenc Mészáros
III nagroda - A teraz dobrze? - Róża Szerement
Wyróżnienia:
Zbliżająca się burza
Kondrad Kiryła
Kontakt
Maciej Wiśniewski
Ptasie radio
Jerzy Zborucki
Mocny punkt obrazu, dobry punkt odbioru
Krzysztof Kucharski
Po sąsiedzku
Patryk Kos
Odbiór
Aleksandra Wilczyńska
Żeberka
Karolina Jędrasik
Wybierz kształt
niepasujący do reszty
Karolina Jędrasik
Wschód słońca
Piotr Piznal
Wśród błękitu
Pod żaglami
Elżbieta Bąkowska
W cieniu
Anteny w krzywym zwierciadle
Leszek Grygorczuk
Antena
Rafał Korban
Marek Jóźków

Nowa wersja oprogramowania do miernika WS-6980 Signal.

Do pomiaru parametrów sygnałów TV, zarówno satelitarnego, jak i telewizji naziemnej oraz kablowej, konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego miernika sygnału telewizyjnego. Brak miernika uniemożliwia szybkie i dokładne ustawienie czaszy satelitarnej, jak i odpowiednie ukierunkowanie anteny telewizji naziemnej, co znacznie utrudnia poprawną realizację całej instalacji telewizji RTV/SAT. Model WS-6980 R10837 umożliwia pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 (HD) oraz kablowej DVB-C. Miernik posiada wbudowany tuner, umożliwiający stały podgląd ustawianego kanału. Podgląd kanałów na ekranie oraz intuicyjna obsługa to gwarancja szybkiej realizacji każdej instalacji. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów, jak: poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, MER, BER, dzięki czemu precyzyjne ustawienie poszczególnych elementów instalacji (czaszy, konwertera) oraz, w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji, multiswitchy oraz wzmacniaczy, nie stanowi żadnego problemu.
Profesjonalny miernik Rover Scout ST2+
Na serwerze DIPOLa pojawiła się nowa wersja oprogramowania do miernika WS-6980 R10837, dostępna z zakładki ”Pliki do pobrania” karty katalogowej produktu. Plik należy pobrać z serwera, rozpakować, a następnie zgrać na nośnik pamięci USB. Nośnik należy wpiąć do miernika. Z menu urządzenia wybrać: Ustawienia systemowe -> Aktualizacja. Następnie wybrać opcję: Przywróć do ustawień fabrycznych (konieczne!). Najnowsze oprogramowanie może zostać wgrane do mierników WS-6980, które w chwili obecnej korzystają z wersji nie wcześniejszej niż wersja S/W Version: S2+T2+C 2201XXX. Dzięki licznym zapytaniom nowy software został zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb instalatorów. Po aktualizacji oprogramowania, w przypadku wyboru satelity i transpondera (dla sygnału DVB-S/S2) lub kanału telewizji naziemnej (dla sygnału DVB-T/T2), miernik zapamięta ostatnie parametry mierzone przez użytkownika. Funkcja ta jest o tyle przydatna, że jeśli wyłączymy i włączymy miernik lub wykonamy inną operację w menu, nie będzie trzeba powtarzać ostatniej konfiguracji.

Kalibracja mierników mocy optycznej - certyfikaty.

Miernik mocy optycznej, podobnie jak większość urządzeń pomiarowych, wykonuje pomiar z określoną niepewnością. Jej wartość podawana jest z reguły w karcie katalogowej miernika oraz potwierdzona na dołączonym do niego certyfikacie.
W przypadku większości tańszych mierników dołączony do urządzenia certyfikat nie posiada żadnej mocy formalnej - stanowi jedynie deklarację producenta co do końcowej jakości produktu. Dokument taki wystawiany jest przez producenta, który jednocześnie dokonuje pomiarów i kalibracji. Proces ten nie musi podlegać żadnym normom, a wykorzystywane do tego urządzenia wzorcujące nie muszą posiadać statusu urządzeń wzorcowych. W wielu przypadkach jednak, taki podstawowy certyfikat jest wystarczający dla potwierdzenia rzetelności pomiarów.
Przykład podstawowego certyfikatu kalibracji wystawianego przez producenta miernika
Instalatorzy, którzy oczekują od urządzenia certyfikatów wyższego poziomu powinni w dokumentacji poszukać oznaczeń norm ISO9001 oraz IEC17025. W tej sytuacji certyfikat wystawiony może zostać przez producenta działającego w oparciu o procedury zgodne z normą zarządzania jakością ISO9001 lub, co lepsze, może być wystawiony przez zewnętrzne laboratorium, w którym wdrożona została norma IEC 17025.
Najwyższy poziom certyfikacji zapewnia laboratorium akredytowane. Istnieje kilkadziesiąt laboratoriów na świecie, które posiadając odpowiednie akredytacje według normy IEC 17025 dokonują kalibracji w oparciu o surowe procedury zdefiniowanie w europejskiej normie IEC 61365 lub przez odpowiadające jej normy amerykańskie TIA-455-221/FOTP-231. Mierniki posiadające certyfikat wystawiony przez takie laboratorium to urządzenia najwyższej klasy, które przy zachowaniu odpowiednich standardów mogą służyć jako wzorce do kalibracji innych urządzeń.
Dwa najbardziej znane laboratoria, z których usług korzystają renomowani producenci sprzętu pomiarowego, to amerykański N.I.S.T (National Insitute of Standard and Technology) oraz australijski NMI (National Measurement Institute). W Polsce wzorcowanie przeprowadzić można w LMEEiO (Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej) w Warszawie. Instytucja ta posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA i jest w stanie przeprowadzić wzorcowanie dowolnego miernika mocy optycznej.
Warto zaznaczyć, że nawet jeśli zakupione urządzenie nie posiada certyfikatu wystawionego przez akredytowane laboratorium, jego użytkownik może sam zwrócić się do takiej instytucji z prośbą o przeprowadzenie kalibracji. Jest to usługa odpłatna (płaci się za każdą długość fali, dla której przeprowadzana jest procedura). Warto jednak zaznaczyć, że laboratorium wykonuje jedynie wzorcowanie, a nie adiustację. Użytkownik otrzyma więc potwierdzenie, że jego urządzenie wykonuje pomiar z określoną odchyłką od wzorca. Odchyłkę tę musi uwzględnić w pomiarach, chyba że miernik posiada funkcję manualnej kalibracji. Wówczas wskazane przez laboratorium błędy można skorygować. Tak wzorcowany i skalibrowany miernik może posłużyć do wykonania dowolnych pomiarów i stworzenia dowolnej dokumentacji pomiarowej.
Miernik mocy optycznej TM503N
Miernik TM503N L5816 posiada możliwość manualnej kalibracji, co w połączeniu z wzorcowaniem przeprowadzonym w akredytowanym laboratorium dawać może pomiary o najwyższej dokładności (najmniejszej niepewności).

Przykładowy obraz z kamery bispektralnej Hikvision.

DS-2TD2617-3/V1 to kamera bispektralna IP marki Hikvision, która łączy w sobie zalety monitoringu tradycyjnego i termowizyjnego. Wyposażona jest w dwa przetworniki, pierwszy - światła widzialnego CMOS o rozdzielczości 1920 x 1080 px, drugi, termowizyjny o rozdzielczości 160 x 120 px. Kamera umożliwia stworzenie fuzji obrazów, czyli połączenie obrazu widzialnego i termowizyjnego, uzyskując wynikowy obraz termowizyjny dobrej jakości. Poniżej zostały pokazane zrzuty obrazu wykonane przy włączonej funkcji „Obraz w obrazie”, gdzie dla szczegółów nakładania obrazu zostały ustawione parametry „Image Fusion Ratio” na 80 i „Border Fusion Ratio” na 73. Dodatkowo w zakładce „Ustawienia wyświetlania” zostały wybrane odpowiednio palety kolorów „Białe gorące” i „Fuzja 1”.
Widok przy wybranej palecie "Białe gorące"
Widok przy wybranej palecie "Fuzja 1"
Kamera bispektralna jest doskonałym uzupełnieniem monitoringu wizyjnego pracującego w zakresie światła widzialnego i podczerwieni odbitej. Kamery analogowe lub IP wykorzystywane w monitoringu umożliwiają prawidłową identyfikację i rozpoznanie osób w ciągu dnia i w nocy po zastosowaniu oświetlacza podczerwieni. Kamera termowizyjna do prawidłowej pracy nie potrzebuje żadnego oświetlenia. Jej zasada działania jest zupełnie inna niż w przypadku tradycyjnych kamer. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 K = −273,15°C) emituje promieniowanie podczerwone. Dzięki istniejącej zależności pomiędzy temperaturą a intensywnością promieniowania, kamera termowizyjna odbierając fale podczerwieni dokonuje obliczeń wartości temperatury na podstawie ich długości. Połączenie modułu wizyjnego i termowizyjnego w jednej kamerze pozwala na stworzenie fuzji obrazów i uzyskanie wynikowego obrazu termowizyjnego lepszej jakości.

Podstawy adresacji IP - cz. 3.

W poprzednim Informatorze omówiona została maska podsieci. W częściej trzeciej zostanie przedstawiona szczegółowa informacja na temat obliczania adresu sieci oraz hosta (IPv4) na podstawie maski sieciowej. Funkcją maski jest określenie ile kolejnych bitów w adresie IP stanowi adres sieci. Pozostałe bity określają już adresy konkretnego hosta w tej sieci (adres urządzenia końcowego). Tam, gdzie w masce bit ustawiony jest na 1, odpowiadający mu bit adresu IP należy do adresu sieci, natomiast tam, gdzie bit jest równy 0, odpowiadający mu bit adresu IP należy do adresu hosta.
Bity maski podsieci zawsze są ustawiane na 1 poczynając od bitu najbardziej znaczącego (potocznie: najstarszego), przykładowo:
adres IPv4: 192.168.10.111 = 11000000.10101000.00001010.01101111
maska podsieci: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
W takim przypadku widać, iż adres sieci to:
adres sieci 192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.00000000
Przykład obliczania adresów: sieci oraz rozgłoszeniowego.
W przypadku, gdy do obliczenia jest adres sieci, a do dyspozycji jest adres IP urządzenia oraz maska, należy wykonać obliczenia przy użyciu funkcji AND (wynik zawiera jedynkę wtedy, gdy w obydwu ciągach występuje jedynka):
Adres IP: 192.168.11.189 binarnie: 11000000.10101000.00001011.10111101
Maska: 255.255.255.128 binarnie: 11111111.11111111.11111111.10000000
Wynik operacji AND binarnie: 11000000.10101000.00001011.10000000
Wynikiem funkcji AND jest adres sieci, po przekształceniu go na zapis dziesiętny ma on postać: 192.168.11.128.
Mając adres podsieci, można w prosty sposób obliczyć adres rozgłoszeniowy. W tym celu stosuje się negację bitów maski, a powstałą liczbę dodaje do adresu sieci:
  Binarnie  Dziesiętnie
Maska 11111111 11111111 11111111 10000000 255.255.255.128
Operacja NOT 00000000 00000000 00000000 01111111 0.0.0.127

 

Każdy z oktetów należy dodać do odpowiadającego mu oktetu adresu sieci. Jako że 3 pierwsze oktety to 0, wystarczy dodać ostatni: 128+127=255. Szukanym adresem rozgłoszeniowym w tej sieci jest więc adres: 192.168.11.255.
Pierwszy host 192.168.11.129 binarnie: 11000000.10101000.00001011.10000001
Ostatni host 192.168.11.254 binarnie 11000000.10101000.00001011.11111110
Umiejętność obliczania adresów przydaje się na przykład wtedy, kiedy operator przyznaje użytkownikowi pulę adresów IP. Najczęściej operator nie dostarcza listy z wyszczególnionymi adresami hosta, sieci bądź adresu rozgłoszeniowego. W dokumencie od operatora znajduję się tylko adres sieci i maska. Przykładowo użytkownik otrzymuje informację o przyznaniu adresacji 62.121.130.32/29 (zapis /29 oznacza maskę 255.255.255.248). Użytkownik sam musi obliczyć, iż adresem sieci jest 62.121.130.32, adresami hostów są adresy od 62.121.130.33 do 62.121.130.38 oraz adresem rozgłoszeniowym jest 62.121.130.39.
W kolejnym numerze Informatora przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczącej bramy sieciowej.

Deep learning w systemach monitorngu Hikvision.

System DeepinView (kamery) oraz DeepinMind (rejestratory) to obecnie najwyższy poziom analizy obrazu dokonywany w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia (deep learning). W swoim działaniu odwzorowują strukturę i sposób działania ludzkiego mózgu. Podobnie jak w mózgu, w procesie uczenia budowane są połączenia pomiędzy sztucznymi neuronami (programami) i tworzona jest wielowarstwowa sztuczna sieć neuronowa. Algorytm samodzielnie analizuje wzorcowe zdjęcia i nagrania wyszukując cechy wspólne, a następnie tworzy odpowiednie połączenia. W ten sposób budowane są tzw. warstwy odpowiedzialne za wykrycie określonej cechy. Im więcej warstw posiada algorytm, tym dokładniejsza jest analiza. Dlatego kluczowym jest trening na wielkiej liczbie danych.
Dopiero wielowarstwowe sieci mogą zbierać informacje i wykonywać odpowiednie działania, przede wszystkim automatyczną ekstrakcję i reprezentację cech (wzorców) występujących w danych, uczących sieć m.in. rozpoznawać twarze, marki pojazdów, gatunki zwierząt czy też zdarzenia, np. upadek.
Wyszkolony algorytm używany jest do analizy wideo. Można wyróżnić takie funkcje, jak detekcja i rozpoznawanie twarzy, gatunku zwierzęcia, marki pojazdu, identyfikacja tablic rejestracyjnych (ANPR), przekroczenia linii, wykrycie wtargnięcia, wejścia i wyjścia z regionu (ochrona obwodowa oparta na wykrywaniu i klasyfikacji celów), zliczanie ludzi, wykrycie upadku człowieka, bójki, pożaru itp.
Kamera IP projektowa kompaktowa Hikvision DS-2CD7A46G0-IZS (4 MPix, 2.8 -12 mm MZ, 0,002 lx, IR 50m, WDR, H.265, DeepinView)
Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS-7632NI-I2 (32 kanały, 256 Mb/s, 2xSATA, We/Wy alarmowe, VGA, HDMI, H.265/H.264)
Kamera IP DeepinView
Hikvision DS-2CD7A46G0-IZS
K05912
Rejestrator DeepinMind
Hikvision iDS-9632NXI-I8/4F
K22359

Nowości produktowe:

Wzmacniacz wielozakresowy kanałowy WWK ALPHA TELMOR
Wzmacniacz wielozakresowy kanałowy WWK ALPHA TELMOR+ R89863 przeznaczony jest do trudnych warunków odbioru sygnałów RTV, w których występują sygnały o zróżnicowanych poziomach, nadawane z kilku kierunków. Wzmacniacz posiada 4 programowalne wejścia sygnału dla pasma VHF (174-240 MHz) i UHF (470-862 MHz), 1 wejście dla pasma FM (88-108 MHz) oraz 1 wejście AUX (szerokopasmowe) umożliwiając obsługę 32 torów kanałowych. Zastosowanie wzmacniacza umożliwia odbiór tych sygnałów, wyrównanie ich poziomów oraz wzmocnienie.
Punkt dostępowy TP-LINK TL-WA1201 1200Mb/s
Punkt dostępowy TP-LINK TL-WA1201 1200Mb/s N2943 jest urządzeniem pracującym w standardzie 802.11 ac/n/b/g, ze sporą ilością funkcji oraz trybami pracy: AP, AP Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint). AP oferuje bardzo przydatne funkcje umożliwiające zastosowanie go jako punktu dostępowego w małych komórkach bazowych sieci WLAN. Dzięki zastosowaniu szyfrowania WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES oraz filtracji adresów MAC pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.
DS-KV8413-WME1/Flush Stacja bramowa IP Villa 2 gen. (4-abonentowa, RFID, WiFi, podtynkowa) Hikvision
DS-KV8413-WME1/Flush Stacja bramowa IP Villa 2 gen. (4-abonentowa, RFID, WiFi, podtynkowa) Hikvision G73645 to 4-abonentowa stacja bramowa systemu wideodomofonowego IP Hikvision 2. generacji. Estetyczne wykonanie i duża funkcjonalność sprawiają, że stacja ta doskonale sprawdzi się przy budowie systemów dla domów jednorodzinnych. Wbudowana kamera kolorowa o rozdzielczości 2 Mpix z szerokimi kątami pokrycia (129° (H) / 75° (V)) wraz z oświetlaczem podczerwieni IR o zasięgu do 3 m zapewnia prawidłową obserwację przez całą dobę. Wbudowany czytnik transponderów w standardzie Mifare (13,56 MHz) pozwala na otwieranie za pomocą kart lub breloków.

Warto przeczytać:

Hik-ProConnect - usługa w chmurze dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision. Hik-ProConnect to nowoczesna, oparta o chmurę platforma, przeznaczona dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision. Służy do zdalnego zarządzania i nadzoru nad systemami bezpieczeństwa podłączonymi do usługi Hik-Connect. Z Hik-ProConnect kompatybilne są systemy CCTV, alarmowe, wideodomofonowe, kontroli dostępu oraz inne urządzenia IoT (np. dzwonki bezprzewodowe)...>>>więcej
Struktura systemu Hik-ProConnect
Telewizja hotelowa - stacja czołowa sygnału RTV/SAT
Rozwiązania RTV-SAT dla hoteli