Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 21/2020 (25.05.2020)

Nowy typ pamięci może zmienić komputery.

Chcąc stworzyć mniejsze i wydajniejsze komputery, naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU) opracowali nową technikę cyfrowego przechowywania danych, którą nazwali "racetrack memory". Technika ta konfiguruje pole magnetyczne w nowy sposób i może zastąpić obecne metody masowego przechowywania danych. Cechuje ją zwiększona gęstość przechowywania informacji, szybsze działanie i mniejsze zużycie energii.
Obecnie w komputerach wykorzystywane są dwie podstawowe formy przechowywania danych: pamięci flash i dyski twarde. Pamięci flash to sposób na przechowywanie kluczowych danych na fizycznym urządzeniu oddzielonym od komputera, np. karty pamięci, dyski flash. Dyski twarde HDD cechuje względnie wolna oraz głośna praca. Współczesne dyski twarde wykorzystują zjawisko indukcji magnetycznej, a jako nośniki danych wykorzystywane są w nich talerze wykonane najczęściej ze szkła lub aluminium z naniesionym ferromagnetykiem. Na końcu ruchomego ramienia, sterowanego z wykorzystaniem precyzyjnego systemu pozycjonowania, znajdują się głowice odpowiedzialne za zapis i odczyt danych.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Skyrmionowe tekstury magnetyczne przy dużym powiększeniu
Naukowcy z NYU postanowili stworzyć zupełnie nowy format pamięci cyfrowej, zasadniczo odwracając normalną technikę wykorzystywaną przez komputery do zapisywania danych na talerzach dysków twardych. Malutka magnetyczna quasi-cząsteczka, zwana skyrmionem, przenosi dane. Zewnętrzne bodźce, jak impuls prądu, mogą poruszać skyrmionami, które wirują zwinięte w kulę. Powstałe w ten sposób kulki skyrmionów reprezentują kawałki danych, a komputer może je szybko przemieszczać w synchronizacji z impulsami elektrycznymi. Ponieważ skyrmiony są małe, poruszają się z dużą prędkością i wymagają niewielkiej ilości energii, proces obliczeniowy jest szybszy i bardziej energooszczędny, a jednocześnie przechowuje więcej danych w określonej przestrzeni. Proces ten nie jest jednak bezbłędny. Naukowcy stwierdzili że małe skyrmiony są stabilne tylko w bardzo specyficznych środowiskach. Określenie idealnych warunków, w których mogą powstawać i działać skyrmiony, będzie najważniejszym priorytetem badań nad wdrożeniem tej technologii.

Seria multiswitchy MRP z pasywnym torem telewizji DVB-T/T2

. Przełączniki wielozakresowe DVB-S/S2 serii MRP marki Signal dedykowane są do instalacji bazujących na topologii gwiazdy. W tego typu systemach przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Urządzenia te są więc idealne do zastosowań w domach jedno- oraz wielorodzinnych. Wysoka separacja wyjść (brak przesłuchów między pasmami i polaryzacjami) oraz wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla umożliwia wyeliminowanie wpływu rosnącej tłumienności kabla wraz z częstotliwością. Multiswitche zostały wyposażone w przełącznik On/Off umożliwiający włączenie zasilania DC 12 V w torze sygnałowym TV naziemnej, które jest wykorzystane do zasilania przedwzmacniaczy antenowych.
  R68504  R68508  R68512  R68908
Model MRP-504 MRP-508 MRP-512 MRP-908
Kod R68504  R68508  R68512 R68908
Wej/Wyj  5/4  5/8 5/12  9/8
Przełącznik On/Off DC 12 V Tak  Tak  Tak  Tak
Rodzina MRP wyposażona jest w bierny tor telewizji naziemnej. Multiswitche powinny więc być instalowane w lokalizacjach z dostępem do względnie dobrego sygnału TV (wysoki poziom sygnału, dobra jakość). W przypadku słabszych sygnałów zalecane jest zastosowanie przedwzmacniacza antenowego lub wzmacniacza masztowego, który dodatkowo wzmocni sygnał w torze telewizji naziemnej. Przykładowo może to być wzmacniacz masztowy MA080L R82022.
Wzmacniacz HS-013A Terra VHF/UHF 1we/2wy
Wzmacniacz masztowy MA080L R82022 posiada trzy wejścia: sygnału radiowego FM (88-108 MHz), pasma VHF (174-230 MHz) oraz pasma UHF (470-790 MHz), a każdy z torów ma możliwość oddzielnej regulacji wzmocnienia. W torze UHF znajduje się filtr pasma LTE 800. Zasilanie DC 12 V wzmacniacza realizowane jest po kablu koncentrycznym z multiswitcha serii MRP. W tym celu należy ustawić przełącznik 12 V w pozycji On.

Zliczanie klientów sklepu.

W wielu krajach sklepy i hipermarkety zostały zobowiązane do kontroli ilości klientów przebywających na ich terenie. O ile w małych sklepach, gdzie ten limit wynosi parę osób, jest łatwy do skontrolowania, o tyle w dużych sklepach, a szczególnie tych, w których jest wiele wejść i wyjść, może to być trudnym zadaniem.
Kamera IP sufitowa z funkcją zliczania Hikvision DS-2CD6825G0/C-IS
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie kamery zliczającej. Taka kamera montowana jest nad monitorowanym przejściem, gdzie liczy osoby z rozróżnieniem kierunku (wchodzące i wychodzące). W konfiguracji kamery tworzona jest wirtualna strefa, której przejście powoduje zliczenie kolejnej osoby. Sztuczna inteligencja rozróżnia konkretne osoby, dzięki czemu można wchodzić dwójkami, trójkami itp. Podwójny obiektyw służy określeniu wysokości obiektów. Dzięki temu możemy pominąć w zliczaniu osoby do określonej wysokości (np. dzieci) lub inne obiekty (cienie na podłodze). Detekcja osób bazuje na algorytmach głębokiego uczenia i zapewnia dużą dokładność, nawet gdy w przejściu znajdzie się więcej osób. Przekroczenie dozwolonej ilości klientów w rozwiązaniu ECO sygnalizowane jest zmianą koloru sygnalizatora podłączonego do wyjścia alarmowego w kamerze lub rejestratorze. W rozwiązaniu HIGH-END rejestrator NVR z serii I pozwala na wizualizację ilości osób na monitorze (liczba osób oraz dostępny limit, schemat barwny informujący o przekroczeniu dozwolonej ilości). Schemat obu rozwiązań dla jednego wejścia przedstawiony został poniżej.
Schemat instalacji kamery liczącej dla 1 przejścia:
wersja "Eco" z sygnalizatorem
wersja "High-End" z rejestratorem
W małych sklepach wystarczy jedna kamera licząca. Co jeśli obiekt ma wiele wejść i wyjść (np. galeria handlowa)? Dla systemu to żaden problem. Dedykowany rejestrator cyfrowy lub odpowiednia aplikacja (np. Hik-Central firmy Hikvision) potrafi nie tylko zsumować wyniki zliczania z wielu kamer (wejść/wyjść) ale także automatycznie generować raporty o liczbie zliczonych osób z podziałem na godziny, dni, tygodnie, itd. Dla osób zarządzających obiektem kamery zliczające są więc nie tylko środkiem do spełnienia wymagań co do liczby jednocześnie przebywających klientów, ale także świetnym narzędziem biznesowym, oferującym bardzo dokładne dane o ilości klientów w danym czasie.
Schemat instalacji kamery liczącej dla wielu przejść:
wersja "Eco" z rejestratorem oraz opcjonalnym sygnalizatorem
wersja "High-End" z oprogramowanie Hik-Central

Czyszczenie elektrod spawarki światłowodowej Signal Fire AI-8C/AI-9.

Elektrody w spawarkach światłowodowych są elementem eksploatacyjnym podlegającym okresowemu czyszczeniu i wymianie. Jednym z parametrów zawartych w karcie katalogowej każdej spawarki jest liczba możliwych do wykonania spawów na jednym zestawie elektrod. Wartość ta wynosi zazwyczaj od 2000 do 5000 spawów. W rzeczywistości zależy ona od warunków środowiskowych, w jakich wykonywane są spawy, a także od ilości kalibracji łuku elektrycznego. Może się więc okazać, że w przypadku jednej spawarki należy je wymienić po 2500, a w innej po 4000 cykli spawania.
O tym, że instalator powinien zainteresować się kondycją elektrod świadczyć mogą problemy ze zrobieniem prawidłowego spawu - zwykle łuk będzie za słaby i nieregularny, co owocować będzie ewidentnie niedogrzanym spawem i słabym połączeniem włókien. Jeśli dodatkowo niemożliwe będzie przeprowadzenie manualnej kalibracji łuku elektrycznego, wówczas elektrody należy wyczyścić lub wymienić.
Licznik w spawarce Signal Fire AI-8C L5870 pokazuje całkowitą liczbę wykonanych spawów, jak również odlicza ile spawów pozostało do wykonania na danym zestawie elektrod. W tym przypadku spawarka wykonała 1899 spawów, a przewidywana wymiana elektrod nastąpi za 1101 cykli.
Ten konkretny egzemplarz spawarki trafił do serwisu firmy DIPOL, a w zgłoszeniu serwisowym zawarto informację o problemach z generowaniem łuku elektrycznego podczas procesu spawania. Już wstępna analiza stanu elektrod pozwoliła ocenić, że podłożem problemu jest ich zabrudzenie. Elektrody w spawarkach światłowodowych gromadzą brud oraz nagar, który w nadmiernej ilości powodować może problemy ze spawaniem. W takim przypadku należy wyciągnąć elektrody ze spawarki (proces opisany w instrukcji obsługi), następnie zeskrobać brud za pomocą nożyka tapicerskiego, a na koniec przetrzeć całą elektrodę chusteczką zwilżoną alkoholem. W przypadku spawarek Signal Fire AI-8C/AI-9 czynności te mogą być bez problemu wykonywane przez instalatora.
Na zdjęciu: elektroda w spawarce, która trafiła do serwisu firmy DIPOL wykonała 1899 spawów (strona lewa),
ta sama, wyczyszczona elektroda (strona prawa), wizualnie prawie nie różni się od nowej.

Lepsze i dokładniejsze zaciskanie złączy RJ-45.

W ofercie firmy DIPOL dostępne są złącza EZ RJ-45 kategorii 5e J2012_100 oraz kategorii 6 J2013_100. Ich cechą wyróżniająca jest przelot na poszczególnych żyłach zapewniający szybsze i sprawniejsze zarobienie złącza. Zaciśnięcie złącza i obcięcie nadmiaru żył skrętki należy wykonać dedykowaną zaciskarką E7911.
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 5e drut, typ EZ (100 szt.)
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 6 drut, typ EZ (100 szt.)
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 5e drut,
typ EZ J2012_100
Złącze modularne 8p8c (RJ-45) kat. 6 drut,
typ EZ J2013_100
Złącze przygotowane do zaciśnięcia
Złącze wyposażone jest w sprężystą zapadkę zapobiegającą samoczynnemu wysuwaniu się z gniazda. Poszczególne kontakty posiadają ostre, lekko rozstawione zęby, przebijające izolację poszczególnych żył, zapewniające pewne i trwałe połączenie.
Zaciskarka złączy modularnych 8p8c (RJ-45), 6p6c (RJ-12), 6p4c (RJ-11) typu EZ
Zaciskarka złączy modularnych 8p8c (RJ-45), 6p6c (RJ-12), 6p4c (RJ-11) typu EZ E7911

Szybka aktualizacja firmware w urządzeniach Hikvision.

Batch Configuration jest oprogramowaniem, które pozwala na szybką aktualizację oprogramowania, konfigurację, aktywację oraz przywracanie do ustawień fabrycznych urządzeń marki Hikvision. W przypadku budowy nowego systemu monitoringu często zdarza się, że zakupione urządzenia posiadają różne, nieaktualne wersje firmware. Aktualizowanie ich po zalogowaniu się przez przeglądarkę może zająć dużo czasu, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych systemów liczących po 32 lub 64 kamery. Batch Configuration umożliwia przyśpieszenie całego procesu przez szybką grupową aktualizację takich samych urządzeń lub należących do tej samej platformy sprzętowej oraz indywidualną każdego z osobna.
W celu grupowej aktualizacji należy:
  • uruchomić Batch Configuration z uprawnieniami administratora,
  • dodać wszystkie urządzenia do oprogramowania,
  • zaznaczyć urządzenia, które mają być zaktualizowane,
  • nacisnąć przycisk Upgrade,
  • wskazać ścieżkę dostępu do pliku firmware zapisanego na dysku twardym komputera,
  • zatwierdzić przyciskiem OK w celu rozpoczęcia procesu aktualizacji.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Proces grupowej aktualizacji 2 kamer należących do tej samej platformy sprzętowej

Nowości produktowe:

Tuner Ferguson Ariva 254 combo DVB-S/S2+DVB-T/T2/C
Tuner Ferguson Ariva 254 combo DVB-S/S2+DVB-T/T2/C A99254 umożliwia odbiór telewizji naziemnej DVB-T/T2, kablowej DVB-C oraz satelitarnej DVB-S/S2. Jedna z głowic odpowiada za odbiór sygnału DVB-T/T2 oraz DVB-C, druga natomiast za odbiór sygnału DVB-S/S2. Jest to uniwersalne urządzenie oferujące najwyższą jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości HD. Dzięki wbudowanemu portowi USB z funkcją timeshift możliwe jest nagrywanie ulubionych programów na zewnętrznej pamięci, a także odtwarzanie plików z muzyką, zdjęć oraz filmów w jakości HD.
Mufa nasłupowa TRACOM MDU B16 oval port (uncut port)
Mufa nasłupowa TRACOM MDU B16 oval port (uncut port) L5616 jest mufą typu box wyposażoną w 18 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i systemów rozgałęziających w instalacjach napowietrznych oraz naściennych. Polycarbonate (PC), z którego wykonana jest obudowa wykazuje odporność na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych.
Kamera IP kopułowa z funkcją zliczania Hikvision DS-2CD7146G0-IZS
Kamera IP kopułowa z funkcją zliczania Hikvision DS-2CD7146G0-IZS K02659 posiada następujące funkcje bazujące na głębokim uczeniu maszynowym: zliczanie osób, wykrywanie twarzy, monitorowanie kolejek, przekroczenie linii, filtrowanie alarmów, wykrycie wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu. Kamera zliczająca doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie wymagany jest nadzór nad ilością klientów.

Warto przeczytać:

HDMI z USB po światłowodzie. Wiele rozległych instalacji monitoringu wizyjnego, ze względu na dystans oraz potrzebę sterowania np. NVR, wymaga konwertera HDMI na światłowód wraz z przedłużaczem USB. Firma DIPOL oferuje możliwość realizacji takiego scenariusza za pomocą zestawu urządzeń: konwerter HDMI na IP oraz media konwerter światłowodowy...>>>więcej
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Schemat zastosowania media konwerterów z konwerterami HDMI
Spawarki światłowodów Signal Fire AI-9 / AI-8C