Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 12/2020 (23.03.2020)

Sprzętowa sieć neuronowa przyspieszy systemy rozpoznawania obrazu.

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (niem. Technische Universität Wien, TUW) opracowali układ elektroniczny, który potrafi rozpoznawać obiekty. Składa się z przetwornika obrazu, którego „piksele” połączone są w sprzętową sieć neuronową. Parametry (powiązania) sieci można zmieniać i w ten sposób szkolić do rozpoznawania określonych obiektów. Jest to nowe podejście do systemów rozpoznawania obiektów (obrazów), które dotąd konstruowano w formie programów komputerowych. Dane nie są analizowane przez komputer, tylko specjalizowany układ, który w ciągu nanosekund dostarczy informacji o tym, co aktualnie widzi.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Układ został opracowany i wyprodukowany w TU Vienna. Bazuje na fotodetektorach wykonanych z ditlenku wolframu - ultracienkiego materiału, składającego się tylko z trzech warstw atomowych. Poszczególne fotodetektory, czyli „piksele” systemu kamer są połączone z kolejnymi warstwami elementów tworzących sieć neuronową. Czułość każdego połączenia można regulować poprzez zmianę elektrycznych parametrów połączenia i w ten sposób wpływać na wynik analizy. Regulacja odbywa się zdalnie przy użyciu komputera. Naukowcy podają przykład rejestrowania różnych liter, dla których krok po kroku należy regulować poszczególne połączenia do momentu, aż każda litera wygeneruje odpowiedni sygnał wyjściowy. W ten sposób konfigurowana jest sieć neuronowa w układzie - niektóre połączenia w sieci są silniejsze, a inne słabsze. Po zakończeniu procesu uczenia się komputer nie jest już potrzebny - urządzenie działa samodzielnie. Jeśli znana litera zostanie przedstawiona czujnikowi, to w ciągu 50 nanosekund wygeneruje on sygnał wyjściowy w formie kodu numerycznego reprezentującego literę, którą właśnie rozpoznał układ.
Układ ma niewielką rozdzielczość, ale ma możliwość skalowania. Teoretycznie można skonfigurować go do rozróżniania przedmiotów (np. jabłek od bananów), ale najlepiej sprawdzi się w eksperymentach naukowych lub innych specjalistycznych zastosowaniach, gdzie wymagana jest bardzo duża prędkość. Może służyć do badania szybkich zjawisk fizycznych, np. pęknięcie czy wykrycie która z kilku możliwych cząsteczek się pojawiła.

Kamery do pomiaru temperatury ciała.

W związku z obecnym zagrożeniem koronawirusem Hikvision przygotował rozwiązania z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, pozwalające na precyzyjny pomiar temperatury w zakresie 30° - 45°C, z dokładnością 0,5°C lub 0,3°C (przy zastosowaniu ciała czarnego):
  • DS-2TD2636B/P
  • DS-2TD2617B/PA
  • DS-2TD1217B/PA
  • DS-2TP21B-6AVF/W/P
Kamery należą do grupy urządzeń projektowych Hikvision, co oznacza, że propozycję ceny, a potem możliwość zakupu uzyskuje się po złożeniu projektu u dystrybutora Hikvision.
Powyższe modele pozwalają w ciągu zaledwie 1 sekundy automatycznie wykryć osoby z gorączką, posiadające symptomy infekcji. Kamery mogą być wykorzystane tam, gdzie taki pomiar jest konieczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. nadzorowanie wejść do firm, sklepów itp.
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 K = -273,15 °C) emituje promieniowanie podczerwone. Dzięki istniejącej zależności pomiędzy temperaturą a intensywnością promieniowania, kamera termowizyjna odbierając fale podczerwieni dokonuje obliczeń wartości temperatury na podstawie ich długości. Za pomocą kamery termowizyjnej można więc zobaczyć rozkład temperatur na powierzchni badanego ciała oraz dokonać pomiaru wartości temperatury.

Kalibracja mierników mocy optycznej - certyfikaty.

Miernik mocy optycznej, podobnie jak większość urządzeń pomiarowych, wykonuje pomiar z określoną niepewnością. Jej wartość podawana jest z reguły w karcie katalogowej miernika oraz potwierdzona na dołączonym do niego certyfikacie.
W przypadku większości tańszych mierników dołączony do urządzenia certyfikat nie posiada żadnej mocy formalnej - stanowi jedynie deklarację producenta co do końcowej jakości produktu. Dokument taki wystawiany jest przez producenta, który jednocześnie dokonuje pomiarów i kalibracji. Proces ten nie musi podlegać żadnym normom, a wykorzystywane do tego urządzenia wzorcujące nie muszą posiadać statusu urządzeń wzorcowych. W wielu przypadkach jednak, taki podstawowy certyfikat jest wystarczający dla potwierdzenia rzetelności pomiarów.
Przykład podstawowego certyfikatu kalibracji wystawianego przez producenta miernika
Instalatorzy, którzy oczekują od urządzenia certyfikatów wyższego poziomu powinni w dokumentacji poszukać oznaczeń norm ISO9001 oraz IEC17025. W tej sytuacji certyfikat wystawiony może zostać przez producenta działającego w oparciu o procedury zgodne z normą zarządzania jakością ISO9001 lub, co lepsze, może być wystawiony przez zewnętrzne laboratorium, w którym wdrożona została norma IEC 17025.
Najwyższy poziom certyfikacji zapewnia laboratorium akredytowane. Istnieje kilkadziesiąt laboratoriów na świecie, które posiadając odpowiednie akredytacje według normy IEC 17025 dokonują kalibracji w oparciu o surowe procedury zdefiniowanie w europejskiej normie IEC 61365 lub przez odpowiadające jej normy amerykańskie TIA-455-221/FOTP-231. Mierniki posiadające certyfikat wystawiony przez takie laboratorium to urządzenia najwyższej klasy, które przy zachowaniu odpowiednich standardów mogą służyć jako wzorce do kalibracji innych urządzeń.
Dwa najbardziej znane laboratoria, z których usług korzystają renomowani producenci sprzętu pomiarowego, to amerykański N.I.S.T (National Insitute of Standard and Technology) oraz australijski NMI (National Measurement Institute). W Polsce wzorcowanie przeprowadzić można w LMEEiO (Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej) w Warszawie. Instytucja ta posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA i jest w stanie przeprowadzić wzorcowanie dowolnego miernika mocy optycznej.
Warto zaznaczyć, że nawet jeśli zakupione urządzenie nie posiada certyfikatu wystawionego przez laboratorium akredytowane, jego użytkownik może sam zwrócić się do takiej instytucji z prośbą o przeprowadzenie kalibracji. Jest to usługa odpłatna (płaci się za każdą długość fali, dla której przeprowadzana jest procedura). Warto jednak zaznaczyć, że laboratorium wykonuje jedynie wzorcowanie, a nie adjustację. Użytkownik otrzyma więc potwierdzenie, że jego urządzenie wykonuje pomiar z określoną odchyłką od wzorca. Odchyłkę tę musi uwzględnić w pomiarach, chyba że miernik posiada funkcję manualnej kalibracji. Wówczas wskazane przez laboratorium błędy można skorygować. Tak wzorcowany i skalibrowany miernik może posłużyć do wykonania dowolnych pomiarów i stworzenia dowolnej dokumentacji pomiarowej.
Miernik mocy optycznej TM503N
Miernik TM503N L5816 posiada możliwość manualnej kalibracji, co w połączeniu z wzorcowaniem przeprowadzonym w akredytowanym laboratorium dawać może pomiary o najwyższej dokładności (najmniejszej niepewności).

Wzmacnianie sygnałów DVB-T w dużych instalacjach zbiorczych.

W zbiorczych instalacjach telewizji naziemnej w budynkach wielorodzinnych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej liczących kilkadziesiąt i więcej gniazd należy unikać wzmacniaczy szerokopasmowych na wejściu instalacji. W takich przypadkach zalecane jest stosowanie wzmacniaczy kanałowych, pozwalających wyrównać poziomy wszystkich kanałów.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
Widok wzmacniacza at440
TERRA R82511
Selektywność wzmacniaczy: 40 dB 2 MHz od granicy kanału
Największą zaletą urządzenia jest ultraselektywny filtr SAW (Surface Acoustic Wave). Na powyższym rysunku widać wyraźnie wzmocnienie jednego kanału i selektywne osłabienie sygnału dla kanałów sąsiednich. Wzmacniacze kanałowe at440 TERRA R82511 świetnie sprawdzają się w instalacjach dystrybuujących sygnały na kanałach sąsiednich.

Ten sam obraz na kilku odbiornikach.

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5e lub kat. 6. W zestawie znajduje się nadajnik oraz odbiornik.
Sygnał IP wychodzący z nadajnika może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą liczbę odbiorników. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 15 Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy. Transmisja odbywa się za pomocą połączenia multicast (strumień około 15 Mb/s).
Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (połączenie punkt-wielopunkt)

Jak zrealizować zasilanie awaryjne w systemie PoC?

PoC, czyli Power over Coaxial to system przesyłu pozwalający na transfer sygnału wideo HD-TVI i zasilania przez wspólny przewód. Dzięki temu wykonanie instalacji jest znacznie prostsze - wystarczy, że dla każdej kamery zostanie ułożony jeden przewód koncentryczny lub skrętka min. kategorii 5e.
Cyfrowy rejestrator HD-TVI 4-kanałowy Hikvision DS-7204HQHI-K1/P (2 Mpix, 15kl./s, H.265, HDMI, VGA) TURBO HD 4.0Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D0T-VPIR3E (1080p, 2.8 -12 mm, PoC, 0.01 lx, IR do 40m)Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3E (1080p, 2.8-12 mm, PoC, 0.01 lx, IR do 40 m) TURBO HD 4.0Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16D8T-ITE (1080p, 2.8 mm, PoC, 0.005 lx, IR do 20m) TURBO HD 4.0Monitor LED 21.5UPS CyberPower UT850EG(FR)
Schemat systemu PoC z zasilaniem awaryjnym
Uproszczony jest również sposób wykonania zasilania awaryjnego - wystarczy zastosować zasilacz UPS, który w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej będzie podtrzymywał zasilanie monitora, rejestratora, a za jego pośrednictwem również kamer. Wbudowany akumulator pozwala na pracę podłączonych urządzeń w przypadku awarii sieci zasilającej. Średni czas podtrzymania zależy od modelu UPSa (pojemności akumulatora) i pobieranej mocy. Przykładowo dla CyberPower UT850E-FR N9723 dla obciążenia 90 W to 20 minut, a dla 60 W to 30 minut.

Nowości produktowe:

Moduł Keystone F / IEC LogiLink NK0020
Moduł Keystone F / IEC LogiLink NK0020 J2311 pozwala łączyć ze sobą dwa odcinki przewodu koncentrycznego zakończonego złączami F oraz IEC. Obudowa z plastiku jest przystosowana do montażu w patch panelach i gniazdach zgodnych ze standardem Keystone.

Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2347G1-L (4 MPix, 2.8 mm, 0.0014 lx, światło białe do 30 m, WDR, H.265, ColorVu)
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2347G1-L K00311 to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących wzbogacić swój monitoring o rozwiązanie pozwalające obserwować scenę przez cała dobę w trybie kolorowym, rejestrując tym samym wszystkie niezbędne szczegóły. Kamera wyposażona została w przetwornik 1/,8" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości 4 Mpix, wykonany w technologii BSI (Backside illumination) oraz charakteryzujący się bardzo dużą czułością i zdolnością przechwytywania obrazu przy niskim natężeniu oświetlenia.
Kabel światłowodowy Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J 9/125 ITU-T G.652D 4kN
Kabel światłowodowy Fibertechnic DAC Z-XOTKtcdD 12J L79212 przeznaczony jest do instalacji bezpośrednio w ziemi. Kabel posiada powłokę HDPE o dużej odporności na zgniatanie (4000 N). Kable w tej powłoce cechuje również odporność na niskie temperatury. Znajdują zastosowanie zarówno w realizacji ostatniej mili sieci FTTH, jak i dowolnych instalacjach, w których konieczne jest wykonanie połączeń ziemnych bez możliwości ułożenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci rur osłonowych.

Warto przeczytać:

Jaki telewizor do DVB-T2? Obecnie w Europie następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2. Transmisja DVB-T2 prowadzona będzie z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnie ze standardem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2). Tylko telewizory zdolne zdekodować tak skompresowany obraz będą w stanie poprawnie odbierać nadawane programy telewizyjne...>>>więcej
Wersja robocza Informator na 03.02.2020
Kupując nowy telewizor należy upewnić się, że posiada on zdolność dekodowania sygnałów DVB-T2 z kodekiem HEVC (zwanym też H.265 lub MPEG-H część 2).
Przewodnik po kablach światłowodowych
Przewodnik po kablach światłowodowych