Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 6/2017 (6.02.2017)

Ultraszybki zapis danych.

Polscy naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z holenderskim zespołem fizyków opracowali metodę ultraszybkiego zapisu informacji na dyskach komputerowych. Chodzi o tzw. technikę zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego wykorzystującą impulsy światła spolaryzowanego.
Polscy fizycy wykazali, że istnieje materiał nieprzewodzący (granat itrowo-żelazowy domieszkowany jonami kobaltu YIG:Co), w którym stan namagnesowania można zmieniać za pomocą ultraszybkich impulsów światła. Co więcej, proces ten jest odwracalny. Impuls lasera zmieniający stan namagnesowania powoduje szybkie przełączenie stanu binarnego. W ten sposób dane na dyskach komputerowych będzie można zapisywać tysiąc razy szybciej niż obecnie.
(źródło: naukawpolsce.pap.pl)
Odpowiednio spolaryzowane, światło laserowe pada na powierzchnię dielektryka powodując zmianę stanu jego namagnesowania na konkretnym obszarze. Jasne oraz ciemne obszary odpowiadają stanowi "0" oraz "1". Metoda ta znosi ograniczenia prędkości cechujące obecne sposoby zapisu informacji oraz, co równie istotne, jest znacznie bardziej wydajna energetycznie. Obecnie, podczas zapisu i odczytu danych w serwerowniach odpowiedzialnych za 5% globalnego poboru energii wydzielane są duże ilości ciepła, co niesie za sobą konieczność chłodzenia urządzeń w celu ochrony informacji. Testowana przez naukowców metoda powoduje wzrost temperatury zaledwie o 1°C, dzięki czemu żadne układy chłodzące nie będą konieczne.

Zbiorcza instalacja SMATV w bloku.

Zbiorcze instalacje RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych wymagają zaprojektowania. Parametrami wyjściowymi do wyliczeń są: topologia sieci, ilość i rodzaj multiswichy, tłumienność użytego przewodu. Zaprojektowanie polega na takim dobraniu elementów systemu, aby na gniazdach antenowych poziomy odbieranych sygnałów były zgodne z zaleceniami.
Poniżej prezentujemy wykonany w programie SatNet projekt instalacji multiswitchowej, która w budynku objęła swym zasięgiem 64 mieszkania rozlokowane w 4 klatkach i na 4 kondygnacjach. Sieć zaprojektowana została w oparciu o multiswitche TERRA serii MV-9XX w nowych odlewanych obudowach gwarantujących wysoki poziom ekranowania - klasa A. Do podziału sygnału z magistrali multiswitchowej na poszczególne klatki wykorzystano dziewięciotorowe rozgałęźniki oraz odgałęźniki o odpowiednim stopniu tłumienia sygnału.
W przedmiotowej instalacji wykorzystano topologię okablowania obejmującą dziewięciokablową magistralę, schodzącą pionem w klatce skrajnej, a następnie poprowadzoną przez wszystkie klatki na poziomie -1. W obrębie każdej z klatek przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w odgałęźnik/rozgałęźnik oraz multiswitch MV-916L R70866, z którego w topologii gwiazdy rozchodzić się będą kable do gniazd końcowych.

Połączenie PC - APC nie jest prawidłowe.

Pomimo tego, iż nie jest wskazane mieszanie światłowodowych złączy typu PC oraz APC (o powodach przeczytać można tutaj), wielu instalatorów operujących na urządzeniach z dużym budżetem mocy nie zwraca uwagi na poprawne dopasowanie wtyków. Może się jednak zdarzyć, że wygenerowane w ten sposób tłumienie spowoduje zanik sygnału na odbiorniku i uniemożliwi jakąkolwiek transmisję.
Przeprowadzono prosty test weryfikujący przybliżoną wartość tłumienia powstałego przy zastosowaniu nieprawidłowego patchcordu. Do testu wykorzystano źródło światła Grandway L5825 oraz miernik tego samego producenta L5821. Układ pomiarowy skalibrowano za pomocą dwóch patchcordów L3213 oraz adaptera L4211. Następnie, do układu dodano drugi, taki sam adapter oraz wpięto patchcord L3211 zakończony obustronnie złączami SC/PC. Całą procedurę przedstawiono na poniższych rysunkach.
Kalibracja układu pomiarowego
Pomiar tłumienia złącz SC typu PC/PC
Pomiar tłumienia źle dobranych złącz SC typu APC/PC
Źródło światła Grandway L5825 generuje sygnał o stałym poziomie wynoszącym -5 dBm. Pomiary wykonano dla długości fali 1310 nm. Podczas kalibracji układu na mierniku mocy otrzymano poziom sygnału -5,20 dBm. Wartość ta stanowi punkt odniesienia dla pomiaru tłumienia patchcordów. Po wpięciu w układ patchcordu SC/PC - SC/PC o długości jednego metra, na ekranie miernika otrzymano wynik -5,66 dBm. Oznacza to, iż zmierzone tłumienie patchcordu wyniosło w tym przypadku 0,46 dB.
Po wpięciu w układ patchcordu SC/APC - SC/APC L3222 na ekranie miernika zaobserwowano znaczny spadek poziomu sygnału. Wynik -12,34 dBm oznacza, że tłumienie patchcordu wyniosło w tym przypadku aż 7,14 dB. Wynika to z faktu, iż w miejscu połączeń wtyków PC oraz APC powstaje szczelina powietrzna tłumiąca znacznie transmitowany sygnał. Dla pewności powtórzono pomiar dla drugiego egzemplarza patchcordu otrzymując zbliżony wynik. Przy takim
połączeniu, wskutek bardzo wysokiej reflektancji znaczna część sygnału wraca do nadajnika, a tylko niewielka część zostaje przetransmitowana dalej. Istnieje również wysokie ryzyko uszkodzenia czoła ferulli w obu złączach. Warto nadmienić, iż przy tego typu pomiarach (metoda transmisyjna) sygnały odbite, powracające do źródła światła nie zakłócają jego pracy.
Pomiary wykonywane miernikiem L5825 mogą być obarczone błędem wynoszącym +/- 0,35 dB. Ze względu na tak duży w stosunku do wyniku pomiaru tłumienia prawidłowego patchcordu błąd, wartości tej nie należy traktować bardzo dokładnie. Celem testu było porównanie, jak w stosunku do patchcordu SC/PC zachowa się patchcord SC/APC o tej samej długości. Znacząca różnica widoczna jest również z uwzględnieniem wszelkich błędów, czy niedoskonałości pomiaru.

Rejestratory HD-TVI - obsługa kamer 3 Mpix.

Wersja 3.4.80 firmware do rejestratorów Hikvision wprowadza częściową obsługę kamer HD-TVI 3 Mpix. Rejestratory (obsługujące wcześniej maksymalnie rozdzielczość 1080p ) w zależności od liczby kanałów pozwalają podłączyć określoną ilość kamer 3 Mpix:
  • 4-kanałowe - obsługa jednej kamery 3 MPix,
  • 8-kanałowe - obsługa dwóch kamer 3 MPix,
  • 16-kanałowe - obsługa czterech kamer 3 MPix.
Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 (3Mpix, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 40m) TURBO HD 3.0Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D7T-ITM (1080p,  2.8 mm, 0.01 lx, IR do 20m) TURBO HD 3.0Cyfrowy rejestrator HD-TVI 8-kanałowy Hikvision DS-7208HQHI-F2/N/A (1080p,12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD 3.0Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z (1080p, 2.8 -12 mm motozoom, 0.01 lx, IR do 40m) TURBO HD 3.0Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z (1080p, 2.8 -12 mm motozoom, 0.01 lx, IR do 40m) TURBO HD 3.0Kamera HD-TVI sufitowa Hikvision DS-2CE56D7T-ITM (1080p,  2.8 mm, 0.01 lx, IR do 20m) TURBO HD 3.0Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 (3Mpix, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 40m) TURBO HD 3.0
Przykładowy schemat instalacji monitoringu z dwiema kamerami 3 MPix monitorującymi teren zewnętrzny, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu
Kanały 3 Mpix obsługiwane są na wejściach rejestratora oznaczonych niskimi numerami (1, 2, 3 itd.). Wideo nagrywane jest z prędkością 12 kl./s. Rozdzielczość 3 Mpix (1920x1536) pozwala zwiększyć jakość nagrywanego obrazu. W porównaniu do standardowo obsługiwanej 2 Mpix, zwiększeniu ulega szczegółowość obrazu w pionie. Oprócz HD-TVI obsługiwane są też systemy AHD i HD-CVI o rozdzielczości do 1080p.

Integracja inteligentnych funkcji kamer IP z kamerą obrotową.

W kamerach IP marki Hikvision z linii ekonomicznej dostępna jest inteligentna analiza w postaci linii wirtualnej i obszaru wtargnięcia. Funkcje te można włączyć i skonfigurować po zalogowaniu się do kamery za pomocą oprogramowania klienckiego iVMS-4200 lub z poziomu rejestratora Hikvision. Linię wirtualną i obszar wtargnięcia można wykorzystać do wykrywania osób, pojazdów i innych obiektów. Po przekroczeniu linii w zdefiniowanym kierunku lub po wtargnięciu do zdefiniowanego obszaru można otrzymać informację o zdarzeniu, wyzwolić nagrywanie, wyjście alarmowe, wysłać e-mail itp. Zdarzenia te można również powiązać z kamerą obrotową PTZ i wyzwolić preset, patrol lub trasę.
Poniższy schemat przedstawia instalację, w której zamontowano 10 kamer kompaktowych IP Hikvision DS-2CD2022WD-I K17638 oraz jedną kamerę obrotową DS-2DE7187-AE K1796. Kamery zostały podłączone do rejestratora DS-7616NI-E2/A K22161, który jest niezbędnym elementem instalacji, umożliwiającym nagrywanie obrazu i integrację inteligentnych funkcji z kamer IP z kamerą obrotową. Kamera obrotowa zamontowana została w miejscu umożliwiającym obserwację wewnętrznego terenu osiedla. W kamerach kompaktowych IP zamontowanych wewnątrz osiedla zdefiniowany został obszar wtargnięcia lub linia wirtualna, po naruszeniu której zostaje wywołany określony preset w kamerze obrotowej. Dla każdego z obszarów zdefiniowany został osobny preset, w którym kamera ustawiona jest na konkretny obszar wraz z ustawionym wcześniej zoomem. Dzięki temu, po naruszeniu zdefiniowanego obszaru kamera obrotowa ustawia się na niego, gwarantując dużą ilość szczegółów.
Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Zasilacz PoE 48V ULTIPOWER 802.3at 30WSwitch zarządzalny PoE ULTIPOWER 2216af 802.3af 16xFE (16xPoE), 2xSFP (lub 2xGE)Rejestrator IP NVR Hikvision DS-7616NI-E2/A (16 kanałów, 160Mb/s, 2x SATA, We/Wy alarmowe, VGA, HDMI)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2022WD-I (2 MPix, 4 mm, 0.01 lx, IR do 30 m)
Schemat monitoringu IP z wykorzystaniem kamery obrotowej i inteligentnych funkcji w kamerach kompaktowych
Jeżeli w tym samym czasie zostanie naruszonych kilka obszarów, obsłużone będzie pierwsze zdarzenie. Znacznie bardziej rozbudowana analiza dostępna jest w kamerach IP z serii profesjonalnej. Jedną z nich jest detekcja twarzy lub śledzenie obiektu w przypadku kamer obrotowych.

Zasilanie kamer IP z wykorzystaniem standardu 802.3af.

Problematyka zasilania kamer w systemach monitoringu CCTV IP to zagadnienie, z którym coraz częściej muszą się zmierzyć instalatorzy sieci niskoprądowych. Wśród szeregu rozwiązań PoE, optymalnym wydaje się być zespolenie „przełączania i zasilania”, czyli zastosowanie switchy PoE integrujących w sobie obie funkcje.
Zastosowanie switcha PoE N29980 pozwoli na zasilenie 4 kamer IP w systemie monitoringu wizyjnego. Do piątego portu można podłączyć rejestrator NVR.
Switch PoE N29980 zapewnia jednoczesne zasilenie i podłączenie do rejestratora NVR czterech kamer IP

Nowości produktowe:

Półka DVD/Tuner Signal DVD-292 (2 poziomy)
Półka DVD/Tuner Signal DVD-292 E93602 została zaprojektowana dla urządzeń typu DVD, tuner satelitarny. Maksymalna nośność każdej półki to 8 kg. Szklane półki wykonane są z hartowanego szkła o grubości 5 mm. Całość konstrukcji nośnej wykonana jest z aluminium, dzięki czemu cała konstrukcja półki jest lekka, ale zarazem bardzo stabilna. Półka posiada system ukrywania kabli, co poprawia estetykę wykonanej instalacji.

Zwrotnica antenowa dopuszkowa ZA-F10 VHF + UHF
Zwrotnica antenowa dopuszkowa ZA-F10 VHF + UHF C0410 stosowana jest jako element sumujący sygnały z anten: FM/VHF (5-230 MHz) oraz UHF (470-790 MHz). Zwrotnica posiada wbudowany symetryzator umożliwiający montaż jej bezpośrednio w puszkach anten VHF firmy DIPOL.

Uchwyt ścienny-balkonowy gięty USBC-38/300-Z
Uchwyt ścienny-balkonowy gięty USBC-38/300-Z E8872 wykonany jest ze stali, łatwy w montażu, przeznaczony dla anten satelitarnych i naziemnych montowanych na ścianach i balustradach. W przypadku montażu na balustradzie należy dodatkowo zakupić cybanty E9292. Uchwyt posiada przetłoczenia pozwalające na poprowadzenie przewodu pod podstawą uchwytu i wprowadzenie go do jego wnętrza.

Warto przeczytać:

LAN między budynkami - odległość 200 m. Najlepszym sposobem na połączenie sieci lokalnych w dwóch budynkach oddalonych od siebie o 200 m jest zastosowanie kabla światłowodowego. Wykorzystanie skrętki komputerowej na tym dystansie jest niezgodne z obowiązującymi standardami oraz może zaowocować znaczącym obniżeniem przepustowości tak zbudowanego łącza...>>>więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Przykładowy dobór elementów do realizacji połączenia światłowodowego na odcinku 200 m
Czy zewnętrza antena zwiększa prędkość LTE?
Z anteną możesz szybciej!