FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

WSPARCIE

Informator

Informator TV-SAT, CCTV, WLAN
Nr 37/2014 (17.11.2014)
Google bierze się za nasze zdrowie. Firma Google pracuje nad technologią, która łączy działanie nanocząsteczek wykrywających choroby (będą one wprowadzane do krwiobiegu pacjenta poprzez połknięcie pigułki) z odbiornikiem noszonym na ręce i odpowiedzialnym za odczyt informacji pochodzących z nanocząstek. Technologia ta ma pomóc we wczesnym diagnozowaniu chorób, takich, jak rak lub natychmiastowym alarmowaniu pacjenta o symptomach świadczących o możliwości wystąpienia zawału serca, czy udaru mózgu.
Sensor odczytujący dane z nanocząstek
(źródło: www.bbc.com)
System będzie identyfikować nawet niewielkie zmiany w biochemii użytkownika. Zadaniem systemu Google jest stałe monitorowanie krwi w celu wykrycia np. choroby nowotworowej na długo przed jej pierwszymi objawami. Projekt prowadzony jest przez biologa dr Andrew Conrada, który wcześniej opracował tani i powszechnie dziś używany test na HIV.
Nanocząstki dają możliwość "prześwietlania" ciała zarówno na poziomie molekularnym, jak i komórkowym. W planie​​ jest również opracowanie nanocząstek zmieniających kolor pod wpływem zbyt dużej ilości potasu, co może być objawem złej pracy nerek lub nieleczonej cukrzycy. Namagnesowanie cząstek umożliwi łatwe wyprowadzanie ich do określonego punktu ciała pacjenta celem sprawdzenia ich zabarwienia.
Celem firmy jest również stworzenie opaski, która będzie pobierać odczyty z nanocząstek raz lub kilka razy dziennie. Taki sposób diagnostyki stanowić będzie z pewnością milowy krok we wczesnym wykrywaniu chorób oraz monitorowaniu procesu leczenia.
Jednoprzewodowa instalacja dla odbiornika dwugłowicowego. Korzystanie z funkcji jednoczesnego nagrywania i oglądania dwóch różnych programów na odbiornikach z PVR (Personal Video Recorder) wymaga doprowadzenia do niego przynajmniej dwóch niezależnych sygnałów. Wykonane kilka lub kilkanaście lat temu satelitarne instalacje indywidualne, obejmujące konwerter typu SINGLE oraz jeden przewód antenowy, są niewystarczające, a położenie dodatkowego przewodu w wielu przypadkach jest niemożliwe lub wiąże się z obniżeniem estetyki instalacji. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie konwertera satelitarnego QUAD A98240 z wyjściem UNICABLE.
Antena satelitarna TRIAX 80 TD stalowa [ciemno-szara]Konwerter QUAD INVERTO UNICABLE + TWINPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE żelowany [1m]Tuner Ferguson Ariva 103 DVB-S/S2Tuner Ferguson Ariva 103 DVB-S/S2Rozgałęźnik satelitarny 1>2F SignalRozgałęźnik satelitarny 1>2F SignalRozgałęźnik satelitarny 1>2F Signal
Przykład zastosowania konwertera A98240 do dystrybucji sygnału do 2 odbiorników dwugłowicowych wspierających Unicable oraz 2 odbiorników jednogłowicowych
Technologia Unicable przychodzi z pomocą tym, którzy planują rozbudować istniejącą instalację do 4 gniazd abonenckich (4 tunerów jednogłowicowych), bądź chcą zamienić tuner jednogłowicowy na popularny tuner z funkcją PVR (Personal Video Recorder), wyposażony w 2 głowice i wymagający dodatkowego przewodu poprowadzonego od konwertera. Warunkiem jest wsparcie odbiorników dla tego standardu. Sygnał za pomocą jednego kabla koncentrycznego doprowadzony jest do punktu, w którym rozdziela się go na 2, 3 lub 4 tory sygnałowe przy pomocy rozgałęźników satelitarnych. Warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór tych elementów - ważne są: częstotliwość pracy (5-2400 MHz) oraz możliwość przekazywania stałego napięcia DC, pochodzącego z odbiorników między wyjściami a wejściem, np. rozgałęźnik satelitarny 1>2F Signal R85122. Dodatkowo konwerter A98240 wyposażony jest w dwa niezależne wyjścia pełnopasmowe (fullband) umożliwiające podłączenie jednego klasycznego dekodera z funkcją PVR lub dwóch niezależnych tunerów. Urządzenie eliminuje konieczność stosowania multiswitchy.
Decydując się na takie rozwiązanie trzeba wziąć pod uwagę, że zastosowane w nim rozgałęźniki wprowadzają tłumienie na poziomie 6 dB każdy. Dlatego należy zastosować czaszę i konwerter o takim zysku, aby poziom sygnału na tunerze był wystarczający.
Jak wzmocnić sygnał LTE w modemie? Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową. Rosnąca popularność wynika ze spadku cen oraz większych przepustowości transmisji dla oferowanych usług. Absolutnym hitem jest tutaj technika LTE umożliwiająca osiągnięcie przepływności zbliżonych do tych oferowanych w sieciach lokalnych dostawców internetowych.
Technika LTE jest elastyczna, zarówno w zakresie częstotliwości, jak i szerokości kanału transmisyjnego. W zależności od potrzeb, sieci LTE mogą być budowane na częstotliwościach od 700 MHz (rejony wiejskie - większe zasięgi) do 2,6 GHz (rejony wielkomiejskie). Należy wspomnieć o stosowanej w LTE technice MIMO (Multiple Input Multiple Output), która pozwala na transmisję sygnału przy pomocy wielu anten.
Poniżej przedstawiono antenę szerokopasmową dedykowaną do poprawy sygnału LTE, GPRS, HSPA+. Antena jest szerokopasmowa, w związku z czym może być traktowana jako uniwersalna antena telekomunikacyjna. Dzięki technice MIMO współpracować może z najnowocześniejszymi modemami dostarczanymi przez operatorów.
Antena ATK-LOG LTE 10m przewodu gniazdo FME MIMO 800-2170MHz
Antena ATK-LOG LTE MIMO 800-2170MHz 10m przewodu, gniazdo FME A7057
Dodatkowo, do anteny należy dobrać odpowiednią przejściówkę (tzw. "konektor") - tak, aby możliwe było podłączenie jej do gniazda znajdującego się w modemie. Nie jest ono zestandaryzowane. Poniżej przedstawiono dwa najpopularniejsze typy konektorów.
Konektor wtyk FME na CRC9 (SMB)
Konektor wtyk FME na TS9 (AnyData, Sierra, ZTE, Novatel, Huawei E398)
Konektor wtyk FME na CRC9 (Huawei) E83200
Konektor wtyk FME na TS9 (AnyData, Sierra, ZTE, Novatel, Huawei E398) E83205
Zjawisko dyspersji w transmisji światłowodowej. Jednym ze zjawisk mających duży wpływ na ograniczenie przepustowości kabli światłowodowych jest dyspersja. Pogarsza ona stosunek sygnał/szum transmitowanego sygnału oraz zwiększa ilość błędów transmisji. Istnieje kilka rodzajów dyspersji:
Dyspersja modalna - występuje wyłącznie przy transmisji we włóknach wielomodowych; wynika z faktu, iż każdy mod pokonując inną drogę we włóknie, dociera do odbiornika w nieco innym czasie, co owocuje ostatecznie rozmyciem nadawanego impulsu. Wymusza to zwiększenie odstępu między nadawanymi impulsami, co z kolei znacznie ogranicza pasmo przenoszenia danych. Dyspersja modalna ma niekorzystny wpływ na maksymalny dystans transmisji.
Zjawisko dyspersji modalnej w światłowodzie wielomodowym
Dyspersja polaryzacyjna - występuje we włóknach jednomodowych. Wynika z eliptycznego (a nie idealnie kołowego) kształtu rdzenia, w związku z czym polaryzacje pionowa i pozioma modu propagują w nim z różną prędkością. To zjawisko również ogranicza zasięg transmisji.
Zjawisko dyspersji polaryzacyjnej w światłowodzie jednomodowym
Dyspersja chromatyczna - wynika z różnego czasu pokonywania drogi transmisji przez fale o różnych długościach i stanowi duży problem przy wykorzystywaniu technik CDWM i DWDM bazujących na transmisji sygnału na wielu długościach fal. Na składowe dyspersji chromatycznej składają się: dyspersja materiałowa (zmiana współczynnika załamania światła w funkcji długości fali) oraz dyspersja falowodowa (niejednorodność współczynnika załamania w rdzeniu).
Zjawisko dyspersji chromatycznej w światłowodzie jednomodowym
Ponieważ składowe dyspersji chromatycznej w pewnym zakresie długości fal są przeciwne co do znaku, możliwe jest wyznaczenie tzw. długości fali zerowej dyspersji chromatycznej (w powyższym przykładzie 1300 nm). Możliwe jest również manipulowanie składowymi w procesie produkcji włókien, przesuwając obszar zerowej dyspersji w miejsce pożądane dla danej techniki transmisji.
Wykorzystanie wyjść OC (Open Collector) centrali alarmowej. Każda centrala alarmowa wyposażona jest w wyjścia sterujące wysoko- i niskoprądowe. Wyjścia te różnią się zasadniczo budową i obciążalnością. Przykładowo, centrala alarmowa Integra 32 G2004 posiada 2 wyjścia wysokoprądowe o obciążalności 2 A oraz 6 wyjść niskoprądowych o obciążalności 50 mA. Wyjścia wysokoprądowe mogą zostać wykorzystane do sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną lub skonfigurowane jako wyjścia zasilające. W stanie aktywnym na wyjściu pojawia się napięcie 12 V. Wyjścia niskoprądowe są wyjściami tranzystorowymi, przeznaczonymi do sterowania modułami GSM, przekaźnikami, itp. Mogą przyjmować stan 0 V (zwarcie do masy) lub wysokiej impedancji (wyjście wisi w powietrzu). Sterowanie urządzeniem o obciążalności powyżej 50 mA, za pomocą wyjść OC, powinno odbywać się z użyciem przekaźnika.
Zasilacz impulsowy ZI-2000 DC 12V/2A (+) do kamer
Sterowanie przekaźnikiem poprzez wyjście OC (Open Collector) z centrali Integra 32
Cewka przekaźnika podłączona jest pod wyjście OUT2 oraz OUT3. Wyjście OUT2 skonfigurowane jest jako wyjście zasilające o napięciu 12 V. W chwili uaktywnienia na wyjściu OUT3 pojawia się potencjał masy 0 V, co skutkuje wysterowaniem przekaźnika. Należy tak dobrać przekaźnik, aby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu płynącego przez cewkę oraz obciążalności styków roboczych.
Monitoring domu. Monitoring domu powinien zapewniać wysoką jakość obrazu przy optymalnej cenie. Powinien działać całodobowo i obejmować zasięgiem zarówno teren dookoła domu, jak i wybrany obszar jego wnętrza. Do głównych zadań monitoringu należy minimalizacja zagrożeń związanych z ryzykiem włamania, kradzieży, aktami wandalizmu (śmiecenie, napisy na murach).
Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kabluWtyk modularny 8 pin na drut [1 szt.]Kamera kompaktowa n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 2.8-12 mm, IR do 40m, OSD)Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kabluWtyk modularny 8 pin na drut [1 szt.]Wtyk modularny 8 pin na drut [1 szt.]Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kabluKamera kompaktowa n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 2.8-12 mm, IR do 40m, OSD)Wtyk modularny 8 pin na drut [1 szt.]Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kabluKamera kompaktowa n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 2.8-12 mm, IR do 40m, OSD)Wtyk modularny 8 pin na drut [1 szt.]Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kabluMonitor LCD 19' Iiyama ProLite E1980SD-B1 + głośnikiAktywny rozgałęźnik sygnału video RV-1/2PZasilacz stabilizowany ZK-25 (DC12V, 4x0.5A)Kamera sufitowa v-cam 430 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 3.6 mm, IR do 20m)Cyfrowy rejestrator HIKVISION DS-7204HWI-SH/A WD1@25kl./s
Kamery nadzorujące dom mieszkalny powinny zapewniać monitoring newralgicznych punktów. Prawidłowo dobrana i zainstalowana kamera powinna być w stanie uchwycić obrazy, które pozwolą na identyfikację każdej osoby wchodzącej lub wychodzącej z budynku. Wewnątrz budynku zainstalowano kamerę z obiektywem szerokokątnym v-cam 430 M10754 zapewniającym obserwację wybranych punktów w domu. Na zewnątrz umieszczono kamery n-cam 610 M11270.
Obraz z kamer i zasilanie do nich przesyłane są przez skrętkę. W tym celu wykorzystano transformatory dopasowujące impedancję. Transformator Etrix M16659 pozwala przesłać obraz oraz zasilanie kamery z centralnego punktu za pomocą skrętki. Obraz jest zapisywany na rejestratorze HIKVISION DS-7204HWI-SH/A M72804 w rozdzielczości WD1 przy prędkości 25 kl./s. Jeżeli zachodzi konieczność podglądu sieciowego, rejestrator oferuje dostęp do systemu za pomocą przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox lub darmowego oprogramowania IVMS dołączonego do zestawu. W przypadku urządzeń mobilnych możliwy jest podgląd za pomocą telefonów i tabletów z oprogramowaniem Android, Windows Mobile czy IOS.
Sygnał z "wyjścia spot" rejestratora dzielony jest na dwa osobne tory wideo przy użyciu rozgałęźnika M1707. Jeden z nich jest wykorzystywany przez monitor (domofon), a drugi jest podłączony do telewizora poprzez wejście kompozytowe. Takie rozwiązanie pozwala na równoczesny podgląd obrazu z kamery na monitorze (domofonie) oraz na ekranie telewizora.
Nowości produktowe:
Złącze kompresyjne BNC 6 MASTER Platinum na przewód RG-6
Złącze kompresyjne BNC 6 MASTER Platinum E8276 przeznaczone jest do kabli RG-6. Najwyższa precyzja wykonania wpływa na wygląd i jakość połączenia. Prawidłowe zaciśnięcie jest bardzo proste i daje gwarancję poprawnego i stabilnego połączenia przez długi czas.

Miernik satelitarny DVB-S/S2 NEON S2
Miernik satelitarny DVB-S/S2 NEON S2 R10835 przeznaczony jest do pomiarów sygnałów telewizji satelitarnej. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów, jak poziom sygnału, współczynnik błędu modulacji MER oraz pomiar dwóch rodzajów bitowej stopy błędów BER przed i po korekcji Viterbiego. Analizator sygnałów NEON S2 R10835 pozwala na odpowiednie ustawienie czaszy w trybie analizy widma oraz dokonanie pomiarów w pojedynczym punkcie dla jednego lub dwóch LNB równocześnie.
Patchcord UTP 0,5 m kat.5e niebieski
Patchcord UTP 0,5 m kat.5e niebieski J21001 z wtykiem RJ-45 znajduje zastosowanie do podłączania komputerów i innych urządzeń do sieci LAN.


Aktualności
6 listopada 2014 - szkolenie CCTV IP. W sali wykładowej firmy DIPOL odbyło się kolejne szkolenie dla instalatorów. Dotyczyło budowy i konfiguracji instalacji CCTV IP. Prócz części teoretycznej obecni (każdy na swoim stanowisku) zestawiali i konfigurowali małą instalację opartą na rejestratorze Hikvision DS-7604NI-SE K2204. Obecni mieli za zadanie uruchomić i sparametryzować kamery i rejestrator do wybranych przez prowadzącego warunków. Sprawdzana była także konfiguracja z komputera przenośnego na oprogramowaniu iVMS. Informacje na temat tego oraz innych szkoleń dostępne są tutaj.
Warto przeczytać
Switche PoE, czyli jak łatwo zasilić urządzenia. Nowoczesne instalacje IP, dzięki technologii PoE (Power over Ethernet), stają się łatwiejsze w realizacji. Wśród szeregu rozwiązań PoE optymalnym jest zespolenie „przełączania i zasilania”, czyli zastosowanie switchy PoE integrujących w sobie obie funkcje...więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Przykładowy schemat zastosowania Switcha zarządzalnego PoE ULTIPOWER 0288af N29983

Nowe multiswitche TERRA. Teraz 4 lata gwarancji.