Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 42/2008 (15.12.2008)
Co dalej z kompresją MPEG? Rodzina standardów MPEG-4, dzięki zastosowaniu znacznie wydajniejszych algorytmów niż w przypadku MPEG-2, została przyjęta jako podstawa do efektywnej kompresji audio i wideo dla transmisji strumieniowych. Po MPEG-4 SP/ASP (MPEG-4 Part 2), do powszechnego użycia wszedł MPEG-4 Part 10, oznaczany jako MPEG-4 AVC, H.264 lub H264/AVC.
Pierwsza wersja standardu H.264/AVC została ustalona w maju 2003 roku. Została ona istotnie rozszerzona w marcu 2005 roku (dodanie profili High x) oraz w listopadzie 2007 roku (Annex G - Scalable Video Coding - dodatek umożliwiający wybór poziomu jakości odpowiadającego zastosowaniu/możliwościom urządzenia odtwarzającego) - stanowiąc wersję 8 tego standardu. Trwają prace nad zbiorem drobniejszych poprawek i udoskonaleń, oraz wprowadzeniem funkcjonalności Multi-view coding (kodowanie wielowidokowe pozwalające przy dekodowaniu na wybór punktu obserwacji). Kodowanie H.264/AVC zostało zastosowane m.in. w technologii Blu-ray oraz zostało włączone do projektu cyfrowej telewizji (DVB), zarówno do transmisji satelitarnych, jak i naziemnych. Umożliwia ono efektywne kodowanie programów HDTV.
Jest również stosowane do dystrybucji przekazów telewizyjnych w Internecie (IPTV), m.in. przez niemiecki Deutsche Telecom. Stanowi ono podstawę nowoczesnych systemów monitoringu opartych na technologii CCTV IP, umożliwiając najbardziej wydajny zapis materiałów i oszczędną transmisję danych.
Standardy o wyższej numeracji (MPEG-7 i MPEG-21) nie dotyczą bezpośrednio algorytmów kompresji, lecz stanowią rodzaj "metastandardów". MPEG-7 opisuje za pomocą języka XML zawartość materiału/transmisji. Na przykład w MPEG-4 umożliwia, poprzez różne rodzaje indeksacji, szybki dostęp do fragmentów interesujących użytkownika. W większości zastosowań podstawą indeksacji jest kod czasowy. MPEG-21, również bazujący na języku XML, definiuje z kolei prawa/ograniczenia użycia cyfrowych multimediów, nałożone przez ich twórców, producentów i dystrybutorów.
H.264/AVC wkracza do CCTV.
Pozwala ona na kompresję obrazu wydajniejszą
nawet o 50% w stosunku do MPEG-4 SP.
Instalacja multiswitchowa - 24 lokale w budynku apartamentowym. W miejscowości Zastów w pobliżu Krakowa inwestor wybudował 3 bloki po 24 lokale w każdym. Planując oddanie budynków w pełni wykończonych, zlecił firmie RTVPROJEKT wykonanie instalacji multiswitchowej umożliwiającej odbiór w każdym lokalu programów z Astry i HotBirda oraz sygnałów telewizji naziemnej.
Firma RTVPROJEKT zdecydowała się na wykonanie prac w dwóch etapach. Wykonawcą pierwszego, czyli okablowania, była krakowska firma elektroinstalacyjna Świetlik. Do wykonania instalacji użyła przewodu TRISET-113 E1015, szczególnie zalecanego w instalacjach multiswitchowych, ze względu na wysoka skuteczność ekranowania i znakomite dopasowanie.
W drugim etapie, bezpośrednio przed oddaniem budynku do użytku, zainstalowano multiswitche i wzmacniacze. Każdy z bloków wyposażono w identyczną instalację. Ponieważ budynki składają się z dwóch klatek, użyto dwóch rozgałęźników SS-510 R70516 celem podziału na podsieci. Do podłączenia sygnału użyto dwóch multiswitchy MSR-912 TERRA
Do przygotowania sygnałów telewizji naziemnej użyto zestawu wzmacniaczy kanałowych ZG. Dużą zaletą zestawu ZG jest selektywność, czyli zdolność do filtracji pożądanego sygnału ze zbioru sygnałów pojawiających się na jego wejściu oraz możliwość ustawienia wzmocnienia dla każdego z odbieranych kanałów. Gwarancja producenta na 24 miesiące dodatkowo podnosi komfort użytkowania tego sprzętu.
Ustawienie poziomu wyjściowego na wzmacniaczach ZG - 106dBuV - pozwoliło uzyskać na każdym gnieździe abonenckim poziomy z zakresu 62 do 82 dBuV.
Zastosowana w instalacji elektronika jest chroniona zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi Signal. Firma instalacyjna użyła złączy zaciskanych typu F E80274, co pozwoliło szybko wykonać połączenia o wysokiej jakości, charakteryzujące się przy tym wygodnym montażem. W instalacji będzie możliwe w przyszłości dołożenie sygnału z kamer monitoringu, tak aby w na telewizorach był możliwy podgląd obrazu z kamer.
Wysoki standard wykonania budynków został utrzymany, wykonana instalacja w pełni spełniła wymagania inwestora i daje możliwość odbioru w gniazdku sygnału RTV SAT wysokiej jakości.

Autora nagradzamy: "Kameleonowym kubkiem".
Jak dostać "Kameleonowy kubek"?
Po lewej stronie w dolnej skrzynce znajduje się odgałęźnik SS-510 R70516,
w jego górnej części widoczne są zabezpieczenia Signal R48602
konwertery QuatroZG-Odgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraOdgałęźnik TV/Sat SS-510 TerraMultiswitch MSR-912 TERRA 9-wejściowy, 12-wyjściowy z aktywną naziemnąMultiswitch MSR-912 TERRA 9-wejściowy, 12-wyjściowy z aktywną naziemnąAntena
Instalacja multiswitchowa - 24 lokale w budynku apartamentowym
CCTV - rozwiązanie hybrydowe oparte na urządzeniach firmy ACTi. Sieci hybrydowe powstają w przypadku, gdy na bazie już istniejącego analogowego systemu, inwestor chce zbudować nowoczesny system bezpieczeństwa, oparty na sieciach IP. Niezbędne do tego są wideo serwery, które łączą analogowe kamery wideo z siecią IP. Ponadto posiadają analogowe wyjścia wideo mogące posłużyć do nagrywania obrazu za pomocą rejestratorów cyfrowych lub podglądu na monitorach TV.
Aby uzyskać obraz z tak zainstalowanych kamer w dowolnie oddalonym miejscu, wystarczy skorzystać z transkoderów, które wpięte do sieci LAN lub WAN, dekodują strumień MJPEG/MPEG-4 do analogowego sygnału wideo. W ten sposób można odtworzyć sygnał przy użyciu analogowych monitorów.

Oferta urządzeń ACTi.
ULTISYSTEM - unikalny i wyróżniony - sieć serwerów i klientów. Oprogramowanie ULTISYSTEM, dzięki zaawansowanym funkcjom sieciowym, umożliwia utworzenie dużej sieci połączeń serwerów i klientów.
ULTISYSTEM K3204, K3208, K3212, K3216 i K3232 integruje kamery IP, serwery wideo i rejestratory ULTIMAX, umożliwia podłączenie się jednocześnie do 999 klientów za pomocą programu klienckiego lub przeglądarki internetowej zainstalowanych na komputerze stacjonarnym, bądź za pomocą apletów Java na urządzeniach mobilnych.
Darmowy klient ULTISYSTEM (VDR-C) umożliwia podłączenie jednocześnie do szesnastu serwerów, co umożliwia zarządzanie 512 kamerami jednocześnie, przy wyświetlaniu maksymalnie 64 kamer na monitorze (można ustawić dynamiczne przełączanie wszystkich kamer). Dodatkowo program kliencki posiada książkę adresową, w której można utworzyć dowolną liczbę grup połączeń z serwerami. Oznacza to, że przy takich możliwościach serwera i klienta, oprogramowanie ULTISYSTEM daje możliwość monitorowania wielu obiektów z dowolnych miejsc na świecie.
(TJ)
Oprogramowanie
ULTISYSTEM
Czterokanałowy serwer wideo firmy ACTi. Urządzenie o nazwie ACD-2200 K2118 pozwala na zakodowanie do strumienia MJPEG/MPEG-4 czterech osobnych sygnałów wideo o parametrach D1 i 25/30 klatek na sekundę. W przeciwieństwie do popularnego modelu K2115, nowy serwer transmituje cztery niezależne strumienie, a nie jeden wspólny. Pozwala to osiągnąć dużo lepsze rezultaty jakościowe niż jego odpowiednik typu Quad. Reasumując, przedstawiane urządzenie może zastąpić cztery serwery ACD-2100 K2113, co pozwala obniżyć koszty, a także zaoszczędzić miejsce w skrzynce instalacyjnej.
(MW)
Serwer wideo ACTi ACD-2200 4 kan. + audio MPEG-4
Serwer wideo firmy ACTi ACD-2200
K2118
Status pracy urządzenia TP-LINK TL-WR543G N2955. TP-LINK TL-WR543G jest routerem bezprzewodowym, czyli integruje router, firewall, i punkt dostępowy. Dodatkowo urządzenie może pracować w trybie WISP (klient od strony radiowej). Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku, gdy provider udostępnia internet za pomocą łącza bezprzewodowego.
Dzięki analizie świecenia diod LED na przednim panelu, można w szybki i prosty sposób odczytać status pracy urządzenia.
Przedni panel urządzenia TP-LINK TL-WR543G
N2955
Tabela statusów pracy urządzenia

Nazwa diody

Status diody

Znaczenie diody

PWR

Nie świeci

Brak zasilania

Świeci

Zasilanie w porządku

SYS

Świeci

Router uruchamia się

Miga

Prawidłowa praca routera

Nie świeci

Router nie działa poprawnie (błąd sprzętowy)

WLAN

Nie świeci

Nie ma bezprzewodowego urządzenia połączonego z routerem

Miga

Istnieje aktywne urządzenie bezprzewodowe podłączone do interfejsu bezprzewodowego i jest transmisja z routerem 

WAN, 1, 2, 3, 4

Nie świeci

Nie ma urządzenia podłączonego do portu/portów

Świeci

Niewłaściwe połączenie z portem/portami, brak transmisji z routerem

Miga

Wysyłanie lub odbieranie danych poprzez port/porty, jest transmisja z routerem

(ŁS)
Informacje zawarte w nazwie urządzeń marki ULTIAIR. ULTIAIR to rodzina zewnętrznych profesjonalnych Access Point'ów. ULTIAIR jest szczególnie polecany do budowy sieci monitoringu IP oraz wydajnych sieci dostępu do Internetu. Charakteryzuje się niewielkim opóźnieniem i wysoką przepustowością. Zarządzanie urządzeniem odbywa się za pomocą programu WinBox bądź telnetu. Urządzenia pracują w paśmie 5 GHz, dzięki czemu mogą być używane bez specjalnych zezwoleń. Mogą pracować jako stacje klienckie bądź stacje bazowe. Poniżej została pokazana symbolika oznaczeń urządzeń ULTIAIR.
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 419KC
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KC
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 319KC
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 323KC
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 423KN
Bezprzewodowy punkt dostępowy ULTIAIR 417SB
419KC
N2300

423KC
N2301
319KC
N2310
323KC
N2311
423KN
N2320
417SB
N2330
Poniżej została objaśniona nazwa urządzenia w rodzinie ULTIAIR na przykładzie
ULTIAIR 419KC
Poziom licencji mikrotika Zysk anteny Kierunkowość anteny Przeznaczenie
3, 4 17, 19, 23 K, S, D C, N , B
 3  3 poziom licencji
Mikrotik-a
 17  17 dBi  K  Kierunkowa  C  Kliencka
 4  4 poziom licencji
Mikrotik-a
 19  19 dBi  S  Sektorowa  N  Nstream
 23  23 dBi  D  Dookolna  B  Baza.
Rożnica polega w ilości obsługiwanych protokołów oraz rodzaju trybów pracy. Więcej pokazuje tabelka w Bibliotece. Od zysku anteny zależy odległość na jaką mogą być transmitowane dane. Kąt rozchodzenia się fal. Dokładne kąty rozchodzenia się fal w poziomie i pionie dostępne są w kartach katalogowych urządzeń marki ULTIAIR.

C  - Do połączeń punkt-punkt
N  - Do wydajnej transmisji
B  - Jako stacja bazowa

Na podstawie tej tabelki można zauważyć, że pomiędzy:
  • ULTIAIR 419KC N2300 a ULTIAIR 423KC N2301 różnica polega na zysku anteny;
  • ULTIAIR 319KC N2310 a ULTIAIR 323KC N2311 różnica polega na zysku anteny;
  • ULTIAIR 319KC N2310 a ULTIAIR 419KC N2300 różnica polega na poziomie licencji;
  • ULTIAIR 323KC N2311 a ULTIAIR 423KC N2301 różnica polega na poziomie licencji.
(ŁK)
Prezent świąteczny od działu poligraficznego DIPOL-a.

Choinka DIPOL-a
Aniołek DIPOL-a
Choinka DIPOL-a - wykonaj samodzielnie i spraw bliskim radość na Święta i Nowy Rok
Choinka DIPOL-a - zrób to sam
Pisaliśmy w Informatorze:

DiSEqC – przełączanie sygnału w urządzeniach TV Sat. Potrzeba przełączania tunera na sygnał z wybranego konwertera spowodowała konieczność opracowania dedykowanych do tego celu urządzeń. Pierwotnie były to przełączniki ręczne, następnie do sterowania...
- numer archiwalny z 20.08.2007

Inteligentne systemy monitoringu. Inteligentne systemy monitoringu oparte o analizę obrazu i moduły monitorowania sprawności systemu są elementami usprawniającymi zarządzanie i monitorowanie przez administratora, operatora całego systemu...
- Biblioteka

Kamery kolorowe typu Dzień/Noc Sunell SN-486C/W M11206 - tryb "External". Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę Sunell w kamerach Dzień/Noc jest możliwość wyboru czterech trybów pracy. Oprócz trybu: "Dziennego" (zawsze obraz kolorowy), "Nocnego" (zawsze obraz monochromatyczny) i "Auto" (kamera przełącza się, gdy poziom światła spadnie poniżej ustawionego poziomu), dodatkowego wprowadzono tryb „External”...
- numer archiwalny z 15.09.2008

Spis tematów zawartych w Informatorach.
Stacja czołowa MMH-3000 firmy TERRA